Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 420
Wyborców 3 649
Obwodów 5
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Rzeczniów
  • Wybory Wójta Gminy Rzeczniów

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, 1b Rzeczniów stały Tak Sołectwa: Rzeczniów, Jelanka, Rzeczniówek, Wincentów, Rzeczniów-Kolonia, Grechów, Kotłowacz
2 Przedszkole w Pawliczce, 31 Pawliczka stały Tak Sołectwa: Pawliczka, Marianów, Osinki
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, ul. Wąchocka 20A Grabowiec stały Nie Sołectwa: Grabowiec, Dubrawa, Zawały, Rybiczyzna, Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia
4 Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, 27 Pasztowa Wola-Kolonia stały Nie Sołectwa: Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia, Michałów, Ciecierówka, Płósy
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, 99 Podkońce stały Tak Sołectwa: Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów, Podkońce

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Rzeczniów nr posesji od 1 - 93 i od 157 - 199. 1 233 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo: Rzeczniów nr posesji od 95 - 155A i od 201 - 247. 1 244 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Rzeczniówek. 1 240 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Rzeczniów-Kolonia, Wincentów. 1 298 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Jelanka, Grechów, Kotłowacz. 1 291 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Pawliczka. 1 258 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Dubrawa, Zawały. 1 154 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo: Grabowiec. 1 353 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo: Rybiczyzna. 1 231 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia. 1 282 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia. 1 198 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Michałów, Płósy. 1 171 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Ciecierówka, Marianów, Osinki. 1 219 4 4
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Podkońce. 1 207 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Stary Rzechów, Rzechów-Kolonia. 1 270 3 3
Podsumowanie 15 3 649 44 44

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU KWW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 1 1 1 3

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BOREK Roman Edward 55 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Rzeczniówek
3 PRZYBYTNIEWSKI Marcin 31 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Rzeczniów
2 BUREK Karol 48 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Rzeczniów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 420 3 649 5 1