Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 416
Wyborców 3 651
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Rzeczniów
 • Wybory Wójta Gminy Rzeczniów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, 1b Rzeczniów stały Tak Sołectwa: Rzeczniów, Jelanka, Rzeczniówek, Wincentów, Rzeczniów-Kolonia, Grechów, Kotłowacz
2 Przedszkole w Pawliczce, 31 Pawliczka stały Tak Sołectwa: Pawliczka, Marianów, Osinki
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, ul. Wąchocka 20A Grabowiec stały Nie Sołectwa: Grabowiec, Dubrawa, Zawały, Rybiczyzna, Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia
4 Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, 27 Pasztowa Wola-Kolonia stały Nie Sołectwa: Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia, Michałów, Ciecierówka, Płósy
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, 99 Podkońce stały Tak Sołectwa: Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów, Podkońce

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Rzeczniów nr posesji od 1 - 93 i od 157 - 199. 1 230 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo: Rzeczniów nr posesji od 95 - 155A i od 201 - 247. 1 246 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Rzeczniówek. 1 241 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Rzeczniów-Kolonia, Wincentów. 1 302 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Jelanka, Grechów, Kotłowacz. 1 290 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Pawliczka. 1 259 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Dubrawa, Zawały. 1 154 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo: Grabowiec. 1 353 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo: Rybiczyzna. 1 231 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia. 1 282 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia. 1 197 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Michałów, Płósy. 1 172 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Ciecierówka, Marianów, Osinki. 1 218 4 4
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Podkońce. 1 208 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Stary Rzechów, Rzechów-Kolonia. 1 268 3 3
Podsumowanie 15 3 651 43 43

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 1 1 1 7
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU KWW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 1 1 1 3

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BOREK Roman Edward 55 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Polskie Stronnictwo Ludowe Rzeczniówek
3 PRZYBYTNIEWSKI Marcin 31 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Rzeczniów
2 BUREK Karol 48 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PiS Rzeczniów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 230 152 152 66.09% 0.06609
141 92.76% 0.09276
Tak
2 246 160 160 65.04% 0.06504
157 98.13% 0.09813
Tak
3 241 165 163 67.63% 0.06763
157 96.32% 0.09632
Tak
4 302 170 172 56.95% 0.05695
170 98.84% 0.09884
Tak
5 290 154 154 53.10% 0.0531
149 96.75% 0.09675
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 154 95 95 61.69% 0.06169
92 96.84% 0.09684
Tak
8 353 229 229 64.87% 0.06487
229 100.00% 0.1
Tak
9 231 125 125 54.11% 0.05411
123 98.40% 0.0984
Tak
10 282 148 148 52.48% 0.05248
145 97.97% 0.09797
Tak
11 197 105 105 53.30% 0.0533
104 99.05% 0.09905
Tak
12 172 108 108 62.79% 0.06279
106 98.15% 0.09815
Tak
13 219 125 125 57.08% 0.05708
125 100.00% 0.1
Tak
14 208 89 89 42.79% 0.04279
86 96.63% 0.09663
Tak
15 268 159 159 59.33% 0.05933
159 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 365 10 18.79% 0.01879
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 262 7 13.48% 0.01348
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 830 13 42.72% 0.04272
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 357 10 18.37% 0.01837
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 129 3 6.64% 0.00664

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 365 10 1 18.79% 0.01879
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 262 7 1 13.48% 0.01348
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 830 13 9 42.72% 0.04272
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 357 10 3 18.37% 0.01837
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 129 3 1 6.64% 0.00664

Rada Gminy Rzeczniów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 PRZYBYTNIEWSKA Danuta 24 17.02% 0.01702
Nie
1 4 4 PUCUŁEK Krzysztof 43 30.50% 0.0305
Nie
1 10 10 PIĄTEK Jacek Wojciech 74 52.48% 0.05248
Tak
2 2 2 NICPOŃ Bożena Janina 35 22.29% 0.02229
Nie
2 10 10 PASTUSZKA Marek 71 45.22% 0.04522
Tak
2 17 17 BUKOWSKA Danuta Bożena 51 32.48% 0.03248
Nie
3 2 2 KĘPCZYK Agnieszka Beata 28 17.83% 0.01783
Nie
3 4 4 NIEDZIELA Lidia 78 49.68% 0.04968
Tak
3 10 10 DUKIELSKI Karol 51 32.48% 0.03248
Nie
4 2 2 SOBCZAK Marzena 19 11.18% 0.01118
Nie
4 4 4 STODULSKA Ewa Halina 46 27.06% 0.02706
Nie
4 10 10 PASTUSZKA Witold Sylwester 105 61.76% 0.06176
Tak
5 2 2 PASTUSZKA Dariusz 60 40.27% 0.04027
Nie
5 10 10 ŻUREK Wioletta 89 59.73% 0.05973
Tak
6 17 17 FERYNIEC Leszek Sylwester Bez głosowania Tak
7 10 10 PALUCH Szymon 19 20.65% 0.02065
Nie
7 17 17 WÓJTOWICZ Iwona Agnieszka 36 39.13% 0.03913
Nie
7 18 18 WAWRZAK Piotr Roman 37 40.22% 0.04022
Tak
8 10 10 GLISTA Tomasz 70 30.57% 0.03057
Nie
8 17 17 KUBIŚ Danuta ZOFIA 97 42.36% 0.04236
Tak
8 18 18 NICPOŃ Kazimiera 62 27.07% 0.02707
Nie
9 2 2 CZARNECKI Stanisław Bolesław 73 59.35% 0.05935
Tak
9 10 10 KOZIEŁ Sławomir Mirosław 50 40.65% 0.04065
Nie
10 2 2 BARSZCZ Piotr Jan 43 29.66% 0.02966
Nie
10 4 4 BORCUCH Agnieszka 21 14.48% 0.01448
Nie
10 10 10 ZACZEK Mieczysław Marek 49 33.79% 0.03379
Tak
10 17 17 POLAK Ewa Maria 32 22.07% 0.02207
Nie
11 2 2 OLESIŃSKA Aneta 28 26.92% 0.02692
Nie
11 10 10 PIĄTKOWSKA Małgorzata Justyna 63 60.58% 0.06058
Tak
11 17 17 STRĄK Iwona 13 12.50% 0.0125
Nie
12 2 2 DERLATKA Stanisław Julian 29 27.36% 0.02736
Nie
12 17 17 WIATROWSKI Krzysztof 47 44.34% 0.04434
Tak
12 18 18 KAWAŁEK Przemysław 30 28.30% 0.0283
Nie
13 2 2 MIZERA Kinga Agnieszka 26 20.80% 0.0208
Nie
13 4 4 POKUSA Lucyna 31 24.80% 0.0248
Nie
13 10 10 JAROSZEK Tadeusz Adam 42 33.60% 0.0336
Tak
13 17 17 WINEROWICZ Emilia 26 20.80% 0.0208
Nie
14 4 4 PRYCIAK Beata 2 2.33% 0.00233
Nie
14 10 10 BOREK Jadwiga 53 61.63% 0.06163
Tak
14 17 17 PIĄTEK Andrzej Antoni 31 36.05% 0.03605
Nie
15 4 4 MOSKWA Halina Barbara 41 25.79% 0.02579
Nie
15 10 10 WICIK Zygmunt 94 59.12% 0.05912
Tak
15 17 17 FURA Alicja 24 15.09% 0.01509
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BOREK Roman Edward 55 wyższe Rzeczniówek, 695 33.19 Nie
2 BUREK Karol 48 wyższe Rzeczniów, 1 198 57.21 Tak
3 PRZYBYTNIEWSKI Marcin 31 wyższe Rzeczniów, 201 9.60 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, 1b Rzeczniów stały 1 309 801 801 61.19% 0.06119
783 97.75%
2 Przedszkole w Pawliczce, 31 Pawliczka stały 383 214 213 55.61% 0.05561
211 99.06%
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, ul. Wąchocka 20A Grabowiec stały 1 020 597 597 58.53% 0.05853
592 99.16%
4 Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, 27 Pasztowa Wola-Kolonia stały 464 270 270 58.19% 0.05819
263 97.41%
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, 99 Podkońce stały 476 248 248 52.10% 0.0521
245 98.79%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 416 3 651 5 1