Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW AKTYWNY SAMORZĄD 2018
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Iłżecka 3 / 16, 27-300 Lipsko
Pełnomocnik wyborczy Jerzy Pasek
Pełnomocnik finansowy Marek Dariusz Łata
Adres strony www http://www.aktywnysamorzad2018.pl
  • Informacje o kandydatach

Rada Powiatu Lipskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 7 3 42.86 4 57.14 1
Okręg nr 2 6 3 50.00 3 50.00 1
Okręg nr 3 5 3 60.00 2 40.00 1
Okręg nr 4 5 2 40.00 3 60.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 48 40 55 59 33
Okręg nr 2 50 45 54 58 39
Okręg nr 3 48 43 54 62 40
Okręg nr 4 58 56 59 64 54

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 4 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 23 11 48% 12 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 33 15 45% 18 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 2 0 0% 2 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Ogółem 58 26 45% 32 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 45 56
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 45 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 46 46
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 3 0 0% 3 100%
30-39 9 8 89% 1 11%
40-59 38 17 45% 21 55%
60+ 6 1 17% 5 83%
Ogółem 56 26 46% 30 54%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 0 0% 2 100%