Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Zwoleńska 21B / 3, 27-300 Lipsko
Pełnomocnik wyborczy Przemysław Czapla
Pełnomocnik finansowy Elżbieta Jolanta Mikołajczyk
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach

Rada Powiatu Lipskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 7 3 42.86 4 57.14 1
Okręg nr 2 6 3 50.00 3 50.00 1
Okręg nr 3 5 2 40.00 3 60.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 44 42 46 62 39
Okręg nr 2 53 50 56 66 38
Okręg nr 3 46 45 47 63 31

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 3 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 3 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 18 8 44% 10 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 41 16 39% 25 61%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Ogółem 61 24 39% 37 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 48 46 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 48 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 49
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 53 53
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 2 0 0% 2 100%
30-39 16 7 44% 9 56%
40-59 32 16 50% 16 50%
60+ 9 1 11% 8 89%
Ogółem 59 24 41% 35 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 0 0% 2 100%