Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 011
Wyborców 5 919
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy Bielsk Podlaski
 • Wybory Wójta Gminy Bielsk Podlaski
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Augustowie, 30 Augustowo stały Tak Augustowo, Bańki, Malinowo, Nałogi, Stolowacz, Stryki, Woronie
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, 40 Łubin Kościelny stały Tak Bolesty, Brześcianka, Grabowiec, Łubin Kościelny, Łubin Rudołty, Sierakowizna, Skrzypki Duże, Skrzypki Małe, Szastały, Truski
3 Centrum Kultury Wiejskiej w Dubiażynie, 100 Dubiażyn stały Nie Dubiażyn, Knorydy, Kozły, Lewki, Mokre, Podbiele, Rajki
4 Ośrodek Kultury Lokalnej w Pilikach, 53 Piliki stały Tak Dobromil, Pietrzykowo Gołąbki, Pietrzykowo Wyszki, Piliki, Zawady
5 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 Bielsk Podlaski stały Tak Hołody, Parcewo, Widowo
6 Ośrodek Kultury Lokalnej w Proniewiczach, 12 Proniewicze stały Tak Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe, Proniewicze, Rzepniewo, Sobótka
7 Remiza Strażacka w Pasynkach, 30 Pasynki stały Nie Biała, Kotły, Krzywa, Łoknica, Miękisze, Ogrodniki, Orlanka, Pasynki, Pilipki, Saki, Treszczotki, Zubowo
8 Wiejski Dom Kultury w Rajsku, 57/2 Rajsk stały Nie Chraboły, Deniski, Haćki, Husaki, Jacewicze, Orzechowicze, Plutycze, Rajsk
9 Remiza Strażacka w Ploskach, 88 Ploski stały Nie Knorozy, Kożyno, Ploski, Stupniki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Augustowo 1 449 3 3
0.0000020000Nr 2 Bańki, Malinowo, Nałogi, Stołowacz, Stryki, Woronie 1 382 3 3
0.0000030000Nr 3 Bolesty, Grabowiec, Skrzypki Duże, Skrzypki Małe, Szastały 1 365 3 3
0.0000040000Nr 4 Brześcianka, Łubin Kościelny, Łubin Rudołty, Sierakowizna, Truski 1 429 3 3
0.0000050000Nr 5 Dubiażyn, Kozły, Lewki, Podbiele, Rajki 1 378 5 5
0.0000060000Nr 6 Knorydy, Mokre 1 287 4 4
0.0000070000Nr 7 Dobromil, Pietrzykowo Gołąbki, Pietrzykowo Wyszki, Piliki, Zawady 1 468 3 3
0.0000080000Nr 8 Hołody, Parcewo 1 295 2 2
0.0000090000Nr 9 Widowo 1 458 3 3
0.0000100000Nr 10 Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe, Proniewicze, Rzepniewo, Sobótka 1 448 2 2
0.0000110000Nr 11 Biała, Kotły, Krzywa, Ogrodniki, Orlanka, Pasynki, Saki 1 482 4 4
0.0000120000Nr 12 Łoknica, Miękisze, Pilipki, Treszczotki, Zubowo 1 282 3 3
0.0000130000Nr 13 Haćki, Orzechowicze, Rajsk 1 384 2 2
0.0000140000Nr 14 Chraboły, Deniski, Husaki, Jacewicze, Plutycze 1 335 2 2
0.0000150000Nr 15 Knorozy, Kożyno, Ploski, Stupniki 1 477 3 3
Podsumowanie 15 5 919 45 45

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA KWW KOALICJA BIELSKA 1 1 1 1 1 1 1 7
18 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” KW „NASZE PODLASIE” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE KWW WSPÓLNIE 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 PAWEŁKIEWICZ Przemysław Damian 40 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Sobótka
2 RAJECKA Raisa 58 wyższe KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” Bielsk Podlaski
3 ROSZCZYC Mirosław 53 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Piliki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 449 228 228 50.78% 0.05078
227 99.56% 0.09956
Tak
2 382 186 186 48.69% 0.04869
184 98.92% 0.09892
Tak
3 366 192 192 52.46% 0.05246
190 98.96% 0.09896
Tak
4 429 214 214 49.88% 0.04988
211 98.60% 0.0986
Tak
5 378 176 176 46.56% 0.04656
171 97.16% 0.09716
Tak
6 287 158 158 55.05% 0.05505
158 100.00% 0.1
Tak
7 468 268 268 57.26% 0.05726
266 99.25% 0.09925
Tak
8 295 184 184 62.37% 0.06237
182 98.91% 0.09891
Tak
9 458 227 227 49.56% 0.04956
225 99.12% 0.09912
Tak
10 448 247 247 55.13% 0.05513
243 98.38% 0.09838
Tak
11 482 271 271 56.22% 0.05622
266 98.15% 0.09815
Tak
12 282 148 148 52.48% 0.05248
145 97.97% 0.09797
Tak
13 384 177 177 46.09% 0.04609
176 99.44% 0.09944
Tak
14 335 173 173 51.64% 0.05164
172 99.42% 0.09942
Tak
15 477 211 211 44.23% 0.04423
206 97.63% 0.09763
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 550 11 18.20% 0.0182
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 8 1 0.26% 0.00026
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 355 10 11.75% 0.01175
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA 530 7 17.54% 0.01754
18 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” 1 523 15 50.40% 0.0504
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE 56 1 1.85% 0.00185

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 550 11 1 18.20% 0.0182
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 8 1 0 0.26% 0.00026
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 355 10 0 11.75% 0.01175
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA 530 7 2 17.54% 0.01754
18 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” 1 523 15 12 50.40% 0.0504
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE 56 1 0 1.85% 0.00185

Rada Gminy Bielsk Podlaski - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 MONACHOWICZ Jarosław 32 14.10% 0.0141
Nie
1 17 17 ONACIK Jerzy 124 54.63% 0.05463
Tak
1 18 18 SKORBIŁOWICZ Aleksander 71 31.28% 0.03128
Nie
2 2 2 BOROWSKI Dawid Andrzej 12 6.52% 0.00652
Nie
2 10 10 MALINOWSKI Łukasz 59 32.07% 0.03207
Nie
2 18 18 TYMIŃSKI Anatol Grzegorz 113 61.41% 0.06141
Tak
3 2 2 MISIUK Albin 105 55.26% 0.05526
Tak
3 10 10 ŻUKOWSKI Bronisław 20 10.53% 0.01053
Nie
3 18 18 PUCHALSKI Jan Walenty 65 34.21% 0.03421
Nie
4 2 2 TOPCZEWSKA Anna 41 19.43% 0.01943
Nie
4 10 10 KOWERDZIEJ Elżbieta 73 34.60% 0.0346
Nie
4 18 18 PAC Jerzy 97 45.97% 0.04597
Tak
5 2 2 SIEMIENIUK Sławomir 44 25.73% 0.02573
Nie
5 5 5 KUPRIANOWICZ Andrzej 8 4.68% 0.00468
Nie
5 10 10 SIEMIENIUK Sławomir 8 4.68% 0.00468
Nie
5 17 17 TOMCZUK Jerzy 48 28.07% 0.02807
Nie
5 18 18 BAJENA Jerzy 63 36.84% 0.03684
Tak
6 2 2 POPIK Ludmiła 45 28.48% 0.02848
Nie
6 10 10 KITA Jan Jakub 11 6.96% 0.00696
Nie
6 17 17 GORALCZUK Barbara 31 19.62% 0.01962
Nie
6 18 18 CAR Mikołaj 71 44.94% 0.04494
Tak
7 2 2 ROSZCZYC Mirosław 33 12.41% 0.01241
Nie
7 10 10 ŻUKOWSKI Krzysztof 70 26.32% 0.02632
Nie
7 18 18 OLSZEWSKI Stanisław 163 61.28% 0.06128
Tak
8 17 17 KONONIUK Krzysztof 79 43.41% 0.04341
Nie
8 18 18 GAŁUSZEWSKI Walenty 103 56.59% 0.05659
Tak
9 2 2 BIAŁOKOZOWICZ Leszek 22 9.78% 0.00978
Nie
9 17 17 TEREBUN Monika 97 43.11% 0.04311
Nie
9 18 18 KRUK Alina 106 47.11% 0.04711
Tak
10 10 10 PAWEŁKIEWICZ Przemysław Damian 70 28.81% 0.02881
Nie
10 18 18 BOROWSKI Andrzej 173 71.19% 0.07119
Tak
11 2 2 JAKONIUK Rościsław 90 33.83% 0.03383
Nie
11 10 10 RAKOWSKI Rafał 28 10.53% 0.01053
Nie
11 18 18 TKACZUK Lucyna 92 34.59% 0.03459
Tak
11 19 19 GOŁĘBIECKI Tomasz 56 21.05% 0.02105
Nie
12 10 10 PAWLUCZUK Grzegorz 10 6.90% 0.0069
Nie
12 17 17 TYNIEWICKI Andrzej 53 36.55% 0.03655
Nie
12 18 18 KOWALCZUK Jan 82 56.55% 0.05655
Tak
13 17 17 KORSZAK Alina 98 55.68% 0.05568
Tak
13 18 18 TISZUK Irena 78 44.32% 0.04432
Nie
14 2 2 BRUCZKO Piotr 51 29.65% 0.02965
Nie
14 18 18 CHILKIEWICZ Jerzy 121 70.35% 0.07035
Tak
15 2 2 ANTONIUK Liliana 75 36.41% 0.03641
Nie
15 10 10 JANUSZEWSKI Tomasz 6 2.91% 0.00291
Nie
15 18 18 KIRYLUK Mikołaj 125 60.68% 0.06068
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PAWEŁKIEWICZ Przemysław Damian 40 wyższe Sobótka, 562 18.57 Nie
2 RAJECKA Raisa 58 wyższe Bielsk Podlaski, 1 986 65.61 Tak
3 ROSZCZYC Mirosław 53 wyższe Piliki, 479 15.82 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Augustowie, 30 Augustowo stały 831 414 414 49.82% 0.04982
408 98.55%
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, 40 Łubin Kościelny stały 795 406 406 51.07% 0.05107
401 98.77%
3 Centrum Kultury Wiejskiej w Dubiażynie, 100 Dubiażyn stały 665 334 334 50.23% 0.05023
328 98.20%
4 Ośrodek Kultury Lokalnej w Pilikach, 53 Piliki stały 468 268 268 57.26% 0.05726
267 99.63%
5 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 Bielsk Podlaski stały 753 411 411 54.58% 0.05458
409 99.51%
6 Ośrodek Kultury Lokalnej w Proniewiczach, 12 Proniewicze stały 448 247 247 55.13% 0.05513
245 99.19%
7 Remiza Strażacka w Pasynkach, 30 Pasynki stały 764 419 419 54.84% 0.05484
413 98.57%
8 Wiejski Dom Kultury w Rajsku, 57/2 Rajsk stały 719 350 350 48.68% 0.04868
347 99.14%
9 Remiza Strażacka w Ploskach, 88 Ploski stały 477 211 211 44.23% 0.04423
209 99.05%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 011 5 919 9 1