Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 017
Wyborców 4 923
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy Brańsk
 • Wybory Wójta Gminy Brańsk
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy, 54 Kalnica stały Nie Bronka, Kalnica, Kiersnówek, Majorowizna, Kadłubówka, Koszewo, Nowosady, Dębowo
2 Szkoła Podstawowa w Chojewie, 109 Chojewo stały Tak Chojewo, Kiersnowo, Pace
3 Remiza OSP Popławy, 76 Popławy stały Tak Holonki, Oleksin, Puchały Stare, Popławy
4 Remiza OSP Klichy, 98 Klichy stały Nie Burchaty, Holonki, Klichy, Widźgowo
5 Szkoła Podstawowa w Domanowie, 19a Domanowo stały Tak Domanowo, Patoki, Mień
6 Szkoła Podstawowa w Domanowie, Szkoła Filialna w Świrydach, 2 Świrydy stały Nie Olędzkie, Olszewek, Świrydy, Olszewo, Poletyły, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne
7 Publiczne Gimnazjum w Glinniku, 40c Glinnik stały Tak Glinnik, Pruszanka Stara, Pruszanka-Baranki, Pietraszki, Zanie, Ferma, Kiewłaki, Ściony, Markowo w tym sołectwo Pasieka
8 Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach, 31 Szmurły stały Nie Płonowo, Puchały Nowe, Szmurły, Spieszyn
9 Remiza OSP Lubieszcze, 39A Lubieszcze stały Tak Brzeźnica, Lubieszcze

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Bronka, Kalnica, Kiersnówek, Majorowizna 1 350 2 2
0.0000020000Nr 2 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Dębowo, Kadłubówka, Koszewo, Nowosady 1 236 2 2
0.0000030000Nr 3 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Chojewo, Kiersnowo, Pace 1 335 2 2
0.0000040000Nr 4 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Burchaty, Holonki, Klichy, Widźgowo 1 443 2 2
0.0000050000Nr 5 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Oleksin, Puchały Stare 1 299 2 2
0.0000060000Nr 6 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Płonowo, Puchały Nowe, Szmurły, Spieszyn 1 384 2 2
0.0000070000Nr 7 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Popławy 1 346 3 3
0.0000080000Nr 8 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Brzeźnica, Lubieszcze 1 267 2 2
0.0000090000Nr 9 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Patoki 1 225 2 2
0.0000100000Nr 10 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Domanowo 1 280 2 2
0.0000110000Nr 11 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Mień 1 398 2 2
0.0000120000Nr 12 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Glinnik, Pruszanka Stara, Pruszanka-Baranki, Pietraszki, Zanie 1 380 2 2
0.0000130000Nr 13 Część gminy Brańsk w skład, której wchodzą miejscowości: Ferma, Kiewłaki, Ściony, Markowo w tym sołectwo Pasieka 1 293 2 2
0.0000140000Nr 14 Część gminy Brańsk w skład której wchodzą miejscowości: Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Świrydy 1 393 2 2
0.0000150000Nr 15 Część gminy Brańsk w skład której wchodzą miejscowości: Poletyły, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne 1 294 4 4
Podsumowanie 15 4 923 33 33

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” KW „NASZE PODLASIE” 1 1 2
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE KWW WSPÓLNIE 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ ROLNIKÓW KWW JEDNOŚĆ ROLNIKÓW 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 JANKOWSKI Andrzej 56 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO Pietraszki
2 JAWOROWSKI Krzysztof 59 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Kadłubówka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 350 188 188 53.71% 0.05371
183 97.34% 0.09734
Tak
2 236 123 123 52.12% 0.05212
120 97.56% 0.09756
Tak
3 335 222 222 66.27% 0.06627
219 98.65% 0.09865
Tak
4 443 262 261 58.92% 0.05892
258 98.85% 0.09885
Tak
5 301 147 147 48.84% 0.04884
142 96.60% 0.0966
Tak
6 384 258 258 67.19% 0.06719
250 96.90% 0.0969
Tak
7 344 207 207 60.17% 0.06017
204 98.55% 0.09855
Tak
8 268 152 152 56.72% 0.05672
150 98.68% 0.09868
Tak
9 225 164 164 72.89% 0.07289
159 96.95% 0.09695
Tak
10 280 194 194 69.29% 0.06929
184 94.85% 0.09485
Tak
11 398 256 256 64.32% 0.06432
248 96.88% 0.09688
Tak
12 380 262 262 68.95% 0.06895
255 97.33% 0.09733
Tak
13 293 163 163 55.63% 0.05563
158 96.93% 0.09693
Tak
14 395 212 212 53.67% 0.05367
205 96.70% 0.0967
Tak
15 293 222 222 75.77% 0.07577
221 99.55% 0.09955
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 201 15 40.63% 0.04063
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO 1 474 14 49.86% 0.04986
18 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” 146 2 4.94% 0.00494
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE 48 1 1.62% 0.00162
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ ROLNIKÓW 87 1 2.94% 0.00294

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 201 15 7 40.63% 0.04063
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO 1 474 14 7 49.86% 0.04986
18 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” 146 2 1 4.94% 0.00494
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE 48 1 0 1.62% 0.00162
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ ROLNIKÓW 87 1 0 2.94% 0.00294

Rada Gminy Brańsk - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 MALINOWSKI Marek 61 33.33% 0.03333
Nie
1 17 17 ŻERO Anna Czesława 122 66.67% 0.06667
Tak
2 10 10 BOLESTA Franciszek 72 60.00% 0.06
Tak
2 19 19 KRASOWSKI Adam 48 40.00% 0.04
Nie
3 10 10 KADŁUBOWSKI Marek 120 54.79% 0.05479
Tak
3 17 17 KUNICKI Franciszek 99 45.21% 0.04521
Nie
4 10 10 WIETOSZKO Ryszard 56 21.71% 0.02171
Nie
4 17 17 MATYSIAK Adam Wiesław 202 78.29% 0.07829
Tak
5 10 10 WRÓBLEWSKI Andrzej 44 30.99% 0.03099
Nie
5 17 17 SIEROCKI Witold Antoni 98 69.01% 0.06901
Tak
6 10 10 KRASOWSKI Tadeusz 127 50.80% 0.0508
Tak
6 17 17 KOBUS Monika 123 49.20% 0.0492
Nie
7 10 10 POPŁAWSKI Jan 67 32.84% 0.03284
Nie
7 17 17 PŁONOWSKA Grażyna 88 43.14% 0.04314
Tak
7 18 18 NIEMYŃSKI Michał 49 24.02% 0.02402
Nie
8 10 10 RUŁKA Franciszek 78 52.00% 0.052
Tak
8 17 17 BOBEL Krzysztof 72 48.00% 0.048
Nie
9 10 10 PÓŁTORAK Mariusz 83 52.20% 0.0522
Tak
9 17 17 WRÓBLEWSKI Mariusz 76 47.80% 0.0478
Nie
10 10 10 KUTESZKO Krzysztof 55 29.89% 0.02989
Nie
10 17 17 BRZOZOWSKI Marek 129 70.11% 0.07011
Tak
11 10 10 KRASNODĘBSKA-BOBEL Honorata 147 59.27% 0.05927
Tak
11 17 17 BOBEL Sylwester 101 40.73% 0.04073
Nie
12 10 10 ROSZKOWSKI Jacek 112 43.92% 0.04392
Nie
12 17 17 SZPAKOWSKI Józef 143 56.08% 0.05608
Tak
13 10 10 WRÓBLEWSKI Bogdan 55 34.81% 0.03481
Nie
13 17 17 WYSOCKI Paweł 103 65.19% 0.06519
Tak
14 10 10 GÓRSKA Paula 106 51.71% 0.05171
Tak
14 17 17 ŻOCHOWSKA Magdalena 99 48.29% 0.04829
Nie
15 10 10 SYCZEWSKI Mariusz 18 8.14% 0.00814
Nie
15 17 17 WRÓBLEWSKI Feliks Aleksander 19 8.60% 0.0086
Nie
15 18 18 MOCZULSKA Elżbieta 97 43.89% 0.04389
Tak
15 20 20 ŻUKOWSKI Ryszard 87 39.37% 0.03937
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JANKOWSKI Andrzej 56 średnie Pietraszki, 1 875 63.13 Tak
2 JAWOROWSKI Krzysztof 59 wyższe Kadłubówka, 1 095 36.87 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy, 54 Kalnica stały 586 309 309 52.73% 0.05273
302 97.73%
2 Szkoła Podstawowa w Chojewie, 109 Chojewo stały 335 222 221 65.97% 0.06597
217 98.19%
3 Remiza OSP Popławy, 76 Popławy stały 645 354 354 54.88% 0.05488
346 97.74%
4 Remiza OSP Klichy, 98 Klichy stały 443 262 262 59.14% 0.05914
256 97.71%
5 Szkoła Podstawowa w Domanowie, 19a Domanowo stały 903 614 614 68.00% 0.068
597 97.23%
6 Szkoła Podstawowa w Domanowie, Szkoła Filialna w Świrydach, 2 Świrydy stały 688 434 434 63.08% 0.06308
430 99.08%
7 Publiczne Gimnazjum w Glinniku, 40c Glinnik stały 673 425 425 63.15% 0.06315
417 98.12%
8 Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach, 31 Szmurły stały 384 258 258 67.19% 0.06719
254 98.45%
9 Remiza OSP Lubieszcze, 39A Lubieszcze stały 268 152 152 56.72% 0.05672
151 99.34%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 017 4 923 9 1