Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 926
Wyborców 1 580
Obwodów 2
 • Wybory do Rady Gminy Rudka
 • Wybory Wójta Gminy Rudka
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica Wiejska, ul. Wolności 1 Rudka stały Tak Rudka oraz miejscowości: Józefin, Olendy, Karp
2 Świetlica Wiejska, 1 Koce Borowe stały Tak Koce Borowe, Niemyje-Jarnąty, Niemyje Nowe, Niemyje-Skłody, Niemyje Stare, Niemyje-Ząbki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Rudka – ul. Olendzka, ul. Ks. Prałata Michała Badowskiego, ul. Wolności 1 100 2 2
0.0000020000Nr 2 Rudka – ul. Cegielniana, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna nr 21 i od nr 28 do końca 1 129 3 3
0.0000030000Nr 3 Rudka – ul. 3 - go Maja, ul. Ciechanowiecka od nr 30 do końca 1 146 1 1
0.0000040000Nr 4 Rudka – ul. Brańska od nr 1 do nr 9A, ul. Ciechanowiecka od nr 1 do nr 29 1 135 2 2
0.0000050000Nr 5 Rudka – ul. Wola od nr 5 do końca, ul. Szkolna od nr 1 do nr 20 i od nr 22 do nr 27 1 155 2 2
0.0000060000Nr 6 Rudka – ul. Polna, ul Brańska od nr 10 do końca, ul. Zakościelna od nr 44 do końca, ul. Wola od nr 1 do nr 4 1 127 2 2
0.0000070000Nr 7 Rudka – ul. Młynowa, ul. Sportowa, ul. Zakościelna od nr 1 do nr 43, ul. Ossolińskich 1 151 1 1
0.0000080000Nr 8 Olendy od nr 1 do nr 56 i od nr 60 do nr 62 oraz nr 58 1 90 2 2
0.0000090000Nr 9 Olendy od nr 63 do nr 112 oraz nr 57 i nr 59 1 118 2 2
0.0000100000Nr 10 Karp, Józefin 1 64 2 2
0.0000110000Nr 11 Koce Borowe 1 101 1 1
0.0000120000Nr 12 Niemyje Stare 1 69 1 1
0.0000130000Nr 13 Niemyje-Jarnąty, Niemyje-Skłody 1 69 1 1
0.0000140000Nr 14 Niemyje Nowe 1 68 2 2
0.0000150000Nr 15 Niemyje-Ząbki 1 58 1 1
Podsumowanie 15 1 580 25 25

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
17 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” KW „NASZE PODLASIE” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GAWRYSIAKA KWW MARCINA GAWRYSIAKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE KWW WSPÓLNIE 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 ANUSIEWICZ Andrzej 53 wyższe KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” Rudka
2 GAWRYSIAK Marcin 30 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GAWRYSIAKA Rudka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 100 67 67 67.00% 0.067
66 98.51% 0.09851
Tak
2 129 97 97 75.19% 0.07519
95 97.94% 0.09794
Tak
3 Bez głosowania Nie
4 135 89 89 65.93% 0.06593
88 98.88% 0.09888
Tak
5 155 99 99 63.87% 0.06387
91 91.92% 0.09192
Tak
6 127 76 76 59.84% 0.05984
76 100.00% 0.1
Tak
7 Bez głosowania Nie
8 90 43 43 47.78% 0.04778
42 97.67% 0.09767
Tak
9 118 62 62 52.54% 0.05254
59 95.16% 0.09516
Tak
10 64 34 34 53.13% 0.05313
34 100.00% 0.1
Tak
11 Bez głosowania Nie
12 Bez głosowania Nie
13 Bez głosowania Nie
14 68 45 45 66.18% 0.06618
43 95.56% 0.09556
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
17 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” 292 15 49.16% 0.04916
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GAWRYSIAKA 263 9 44.28% 0.04428
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE 39 1 6.57% 0.00657

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
17 KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE” 292 15 8 49.16% 0.04916
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GAWRYSIAKA 263 9 6 44.28% 0.04428
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE 39 1 1 6.57% 0.00657

Rada Gminy Rudka - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 17 17 KARPIŃSKI Piotr 54 81.82% 0.08182
Tak
1 18 18 PÓŁTORAK Magdalena 12 18.18% 0.01818
Nie
2 17 17 RUDKOWSKA Honorata 27 28.42% 0.02842
Nie
2 18 18 SZTEJNIEC Marcin 29 30.53% 0.03053
Nie
2 19 19 SZENDOMIERSKA Beata 39 41.05% 0.04105
Tak
3 17 17 WIŃSKI Ryszard Bez głosowania Tak
4 17 17 ŁEMPICKI Bernard 44 50.00% 0.05
Nie
4 18 18 SZYMAŃCZYK Marta 44 50.00% 0.05
Tak
5 17 17 FEDOROWICZ Katarzyna 45 49.45% 0.04945
Nie
5 18 18 WOJNO Izabela 46 50.55% 0.05055
Tak
6 17 17 STĘPKOWSKI Jerzy Józef 42 55.26% 0.05526
Tak
6 18 18 MARCINIAK Agnieszka 34 44.74% 0.04474
Nie
7 17 17 USZYŃSKI Tadeusz Bez głosowania Tak
8 17 17 ZAPISEK Kazimierz 14 33.33% 0.03333
Nie
8 18 18 PAMPUCH Michał 28 66.67% 0.06667
Tak
9 17 17 WIŃSKI Jan 29 49.15% 0.04915
Nie
9 18 18 MICHALCZUK Paweł Karol 30 50.85% 0.05085
Tak
10 17 17 SAFARYN Krystyna 16 47.06% 0.04706
Nie
10 18 18 MARKOWSKI Łukasz 18 52.94% 0.05294
Tak
11 17 17 NIEMYJSKI Andrzej Bez głosowania Tak
12 17 17 NIEMYJSKI Fabian Bez głosowania Tak
13 17 17 BARSZCZEWSKA Małgorzata Bez głosowania Tak
14 17 17 FILIPOWICZ Jan Feliks 21 48.84% 0.04884
Nie
14 18 18 NIEMYJSKI Łukasz 22 51.16% 0.05116
Tak
15 17 17 NIEMYJSKA Barbara Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ANUSIEWICZ Andrzej 53 wyższe Rudka, 440 47.88 Nie
2 GAWRYSIAK Marcin 30 wyższe Rudka, 479 52.12 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Wiejska, ul. Wolności 1 Rudka stały 1 215 736 734 60.41% 0.06041
720 98.09%
2 Świetlica Wiejska, 1 Koce Borowe stały 365 201 201 55.07% 0.05507
199 99.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 1 926 1 580 2 1