Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 930
Wyborców 2 526
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Orla
 • Wybory Wójta Gminy Orla
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1 Orla stały Nie Sołectwo: Orla
2 Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32 Orla stały Tak Sołectwa: Koszele, Krywiatycze, Mikłasze, Reduty, Spiczki, Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Szernie, Wólka
3 Świetlica wiejska w Paszkowszczyźnie, 80 Paszkowszczyzna stały Nie Sołectwa: Malinniki, Paszkowszczyzna, Topczykały
4 Świetlica wiejska w Dydulach, 60 Dydule stały Tak Sołectwa: Dydule, Gredele, Koszki, Oleksze
5 Świetlica wiejska w Wólce Wygonowskiej, 62b Wólka Wygonowska stały Tak Sołectwa: Czechy Zabłotne, Gregorowce, Moskiewce, Pawlinowo, Wólka Wygonowska

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Orla: ul. Bielska, ul. Koszelowska, ul. Krzywa, ul. 1 Maja, ul. Orzeszkowej, ul. Plac Fabryczny 1 212 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Orla: ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowa, ul. Sienkiewicza 1 195 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Orla: ul. Poświętna nr nieparzyste do nr 15, nr parzyste do nr 38, ul. Kleszczelowska, ul. Krótka, ul. Partyzantów, ul. Piaskowa 1 201 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Orla: ul. Poświętna nr nieparzyste od nr 17 do końca ulicy, nr parzyste od nr 40 do końca ulicy, ul. M. Konopnickiej, ul. Polna, ul. Spółdzielcza, ul. Wąska, ul. Wyzwolenia, ul. Żwirki i Wigury, kol. Antonowo 1 183 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Krywiatycze 1 125 4 4
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory 1 155 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Koszele 1 200 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Reduty, Szernie 1 171 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Mikłasze, Spiczki, Wólka 1 199 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Malinniki 1 160 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Paszkowszczyzna, Topczykały 1 159 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Gredele, Koszki 1 186 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Dydule, Oleksze 1 122 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Gregorowce 1 95 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Czechy Zabłotne, Moskiewce, Pawlinowo, Wólka Wygonowska 1 163 3 3
Podsumowanie 15 2 526 42 42

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY ORLA KWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA KWW KOALICJA BIELSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI RAZEM KWW MŁODZI RAZEM 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 SELWESIUK Piotr 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA Bielsk Podlaski
2 PAWLUCZUK Leon 48 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY ORLA Proniewicze
1 JUŹWIUK Krystyna 41 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Gredele

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 212 150 150 70.75% 0.07075
148 98.67% 0.09867
Tak
2 195 133 133 68.21% 0.06821
133 100.00% 0.1
Tak
3 201 149 149 74.13% 0.07413
146 97.99% 0.09799
Tak
4 181 131 131 72.38% 0.07238
130 99.24% 0.09924
Tak
5 125 86 86 68.80% 0.0688
86 100.00% 0.1
Tak
6 153 114 114 74.51% 0.07451
113 99.12% 0.09912
Tak
7 200 131 131 65.50% 0.0655
130 99.24% 0.09924
Tak
8 170 115 115 67.65% 0.06765
113 98.26% 0.09826
Tak
9 198 141 141 71.21% 0.07121
137 97.16% 0.09716
Tak
10 158 122 122 77.22% 0.07722
120 98.36% 0.09836
Tak
11 159 103 103 64.78% 0.06478
101 98.06% 0.09806
Tak
12 185 132 132 71.35% 0.07135
126 95.45% 0.09545
Tak
13 122 76 76 62.30% 0.0623
75 98.68% 0.09868
Tak
14 95 63 63 66.32% 0.06632
62 98.41% 0.09841
Tak
15 163 96 96 58.90% 0.0589
94 97.92% 0.09792
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 1 1 0.06% 6.0E-5
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 163 10 9.51% 0.00951
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY ORLA 782 15 45.62% 0.04562
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA 738 15 43.06% 0.04306
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI RAZEM 30 1 1.75% 0.00175

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 1 1 0 0.06% 6.0E-5
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 163 10 0 9.51% 0.00951
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY ORLA 782 15 8 45.62% 0.04562
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA 738 15 7 43.06% 0.04306
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI RAZEM 30 1 0 1.75% 0.00175

Rada Gminy Orla - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 ALEKSIEJUK Jolanta 13 8.78% 0.00878
Nie
1 17 17 CHMIELEWSKI Marek 81 54.73% 0.05473
Tak
1 18 18 TCHÓRZEWSKI Igor 54 36.49% 0.03649
Nie
2 10 10 SUSZKO Grażyna Irena 14 10.53% 0.01053
Nie
2 17 17 SACHAREWICZ Sławomir 66 49.62% 0.04962
Tak
2 18 18 MINCEWICZ Michał 53 39.85% 0.03985
Nie
3 17 17 ŻUBER Marta 67 45.89% 0.04589
Nie
3 18 18 ODZIJEWICZ Tomasz 79 54.11% 0.05411
Tak
4 10 10 NIEWIŃSKI Tomasz 10 7.69% 0.00769
Nie
4 17 17 WARCHOŁ Grzegorz 76 58.46% 0.05846
Tak
4 18 18 IGNATIUK Katarzyna 44 33.85% 0.03385
Nie
5 10 10 JUŹWIUK Krystyna 1 1.16% 0.00116
Nie
5 17 17 BUDKA Maria 13 15.12% 0.01512
Nie
5 18 18 KLIN Aleksander 42 48.84% 0.04884
Tak
5 19 19 BOGACEWICZ Paweł 30 34.88% 0.03488
Nie
6 5 5 SAWICKI Anatoli 1 0.88% 0.00088
Nie
6 10 10 TYMOSZYCKI Wiktor 8 7.08% 0.00708
Nie
6 17 17 KAMIEŃSKA-CZERW Ewa 47 41.59% 0.04159
Nie
6 18 18 KOWALSKA Barbara 57 50.44% 0.05044
Tak
7 17 17 KORZUN Jarosław Dariusz 71 54.62% 0.05462
Tak
7 18 18 KALINA Eliasz 59 45.38% 0.04538
Nie
8 17 17 MAJSTROWICZ Mariusz 56 49.56% 0.04956
Nie
8 18 18 ZAGROBSKA Anna 57 50.44% 0.05044
Tak
9 10 10 ORDA Aleksander 26 18.98% 0.01898
Nie
9 17 17 KUBAJ Marcin 49 35.77% 0.03577
Nie
9 18 18 ŁOŻECKA Anna 62 45.26% 0.04526
Tak
10 17 17 WASILUK Dariusz 62 51.67% 0.05167
Tak
10 18 18 MIROŃCZUK Aleksander 58 48.33% 0.04833
Nie
11 10 10 KULIK Dawid 25 24.75% 0.02475
Nie
11 17 17 BARSZCZEWSKA Krystyna 33 32.67% 0.03267
Nie
11 18 18 DOLINA SULIMA Krystyna 43 42.57% 0.04257
Tak
12 10 10 ŁUKASZUK Igor 17 13.49% 0.01349
Nie
12 17 17 OSTAPCZUK Marzena 59 46.83% 0.04683
Tak
12 18 18 BURAK Krzysztof 50 39.68% 0.03968
Nie
13 17 17 GOŁUB Marek 48 64.00% 0.064
Tak
13 18 18 GOŁUB Antoni 27 36.00% 0.036
Nie
14 10 10 SIEMIENIUK Jerzy 22 35.48% 0.03548
Nie
14 17 17 ŻEBROWSKI Andrzej Bogusław 35 56.45% 0.05645
Tak
14 18 18 RADZIWONIUK Monika 5 8.06% 0.00806
Nie
15 10 10 ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Zbigniew 27 28.72% 0.02872
Nie
15 17 17 JAKUBOWSKA Irena 19 20.21% 0.02021
Nie
15 18 18 SAJEWICZ Maria 48 51.06% 0.05106
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JUŹWIUK Krystyna 41 Wyższe Gredele, 57 3.33 Nie
2 PAWLUCZUK Leon 48 Wyższe Proniewicze, 879 51.31 Tak
3 SELWESIUK Piotr 42 wyższe Bielsk Podlaski, 777 45.36 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1 Orla stały 789 564 564 71.48% 0.07148
560 99.29%
2 Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32 Orla stały 846 586 586 69.27% 0.06927
578 98.63%
3 Świetlica wiejska w Paszkowszczyźnie, 80 Paszkowszczyzna stały 317 225 225 70.98% 0.07098
223 99.11%
4 Świetlica wiejska w Dydulach, 60 Dydule stały 307 208 208 67.75% 0.06775
201 96.63%
5 Świetlica wiejska w Wólce Wygonowskiej, 62b Wólka Wygonowska stały 258 159 159 61.63% 0.06163
151 94.97%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 930 2 526 5 1