Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 23 242
Wyborców 18 876
Obwodów 21
 • Wybory do Rady Gminy Zamość
 • Wybory Wójta Gminy Zamość
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa, 303 Mokre stały Nie Hubale, Mokre od nr 1 do 311
2 Szkoła Podstawowa, 124 Żdanów stały Tak Żdanów, Żdanówek
3 Szkoła Podstawowa, 139 Płoskie stały Tak Mokre od nr 312 do 319, Płoskie
4 Szkoła Podstawowa, 57 Wólka Wieprzecka stały Tak Wólka Wieprzecka, Skaraszów, Wierzchowiny
5 Szkoła Podstawowa, 20 Białowola stały Nie Białowola, Zalesie, Lipsko-Kosobudy
6 Szkoła Podstawowa, 126 Lipsko stały Nie Lipsko
7 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 148A Kalinowice stały Tak Kalinowice
8 Świetlica Wiejska, 19A Białobrzegi stały Nie Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia
9 Szkoła Podstawowa, 133 Wysokie stały Tak Chyża, Wysokie
10 Szkoła Podstawowa, 49 Borowina Sitaniecka stały Tak Borowina Sitaniecka, Sitaniec-Kolonia od nr 125 do nr 190, Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do nr 510
11 Szkoła Podstawowa, 422 Sitaniec stały Nie Sitaniec od nr 1 do nr 463, Sitaniec-Kolonia od nr 1 do nr 124
12 Szkoła Podstawowa, 46 Zawada stały Tak Zawada, Siedliska-Kolonia od nr 1 do nr 63
13 Świetlica Wiejska, 65 Szopinek stały Nie Szopinek
14 Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody, 8 Wieprzec stały Nie Zarzecze, Wieprzec, Wychody
15 Świetlica Wiejska, 118 Jatutów stały Tak Jatutów
16 Szkoła Podstawowa, 133 Pniówek stały Nie Pniówek
17 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 47 Siedliska stały Nie Siedliska, Siedliska-Kolonia od nr 64 do nr 92
18 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 20 Lipsko-Polesie stały Nie Lipsko-Polesie
19 Świetlica Wiejska, ul. Targowa 32 Skokówka stały Tak Skokówka, Zwódne
20 Szkoła Podstawowa, 422 Sitaniec stały Tak Sitaniec-Wolica
21 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 148A Kalinowice stały Tak Wólka Panieńska

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Wysokie, Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia, Borowina Sitaniecka, Łapiguz 6 5 246 3 24
0.0000020000Nr 2 Sołectwa Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Szopinek, Wólka Panieńska 5 4 227 2 14
0.0000030000Nr 3 Sołectwa Białowola, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Zalesie, Zarzecze, Wieprzec, Wierzchowiny, Skaraszów, Wólka Wieprzecka, Wychody, Skokówka, Zwódne, Żdanów, Żdanówek 5 4 521 2 14
0.0000040000Nr 4 Sołectwa Hubale, Mokre, Płoskie, Siedliska (z częścią Siedliska Kolonia), Zawada (z częścią Siedliska Kolonia) 5 4 882 2 14
Podsumowanie 21 18 876 9 66

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 8 8
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 7 7 7 29
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO 8 7 7 7 29

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MAŁECKI Konrad Mariusz 40 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Zawada
1 GLIWIŃSKI Ryszard Mieczysław 60 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO Polskie Stronnictwo Ludowe Bortatycze

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 5 250 2 535 2 534 48.27% 0.04827
2 442 96.37% 0.09637
Tak
2 4 227 2 199 2 199 52.02% 0.05202
2 146 97.59% 0.09759
Tak
3 4 527 2 426 2 421 53.48% 0.05348
2 322 95.91% 0.09591
Tak
4 4 884 2 526 2 527 51.74% 0.05174
2 448 96.87% 0.09687
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 277 8 2.96% 0.00296
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 768 29 40.27% 0.04027
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO 5 313 29 56.77% 0.05677

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 277 8 0 2.96% 0.00296
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 768 29 8 40.27% 0.04027
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO 5 313 29 13 56.77% 0.05677
Tak

Rada Gminy Zamość - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 8 1 WOJNARSKI Dariusz Stanisław 37 1.52% 0.00152
Nie
1 8 2 PIŁAT Wioleta 26 1.06% 0.00106
Nie
1 8 3 BOBA Piotr 39 1.60% 0.0016
Nie
1 8 4 GOŹDZIUK Jakub 20 0.82% 0.00082
Nie
1 8 5 SZAŁACHA Katarzyna Teresa 77 3.15% 0.00315
Nie
1 8 6 BAS Joanna 10 0.41% 0.00041
Nie
1 8 7 WALCZAK Jarosław Tadeusz 24 0.98% 0.00098
Nie
1 8 8 SKRZYPA Zbigniew 44 1.80% 0.0018
Nie
1 10 1 BŁAHUT Waldemar 89 3.64% 0.00364
Nie
1 10 2 TYWONIUK-KWOKA Renata Ewa 77 3.15% 0.00315
Nie
1 10 3 ADAMCZUK Jacek Stefan 171 7.00% 0.007
Tak
1 10 4 WAŚKO Anna Elżbieta 78 3.19% 0.00319
Nie
1 10 5 RAJTAR Henryk 64 2.62% 0.00262
Nie
1 10 6 SOŁOWIEJ Anna 63 2.58% 0.00258
Nie
1 10 7 WELCZ Czesław 122 5.00% 0.005
Nie
1 10 8 HAŁASA Edmund Jan 185 7.58% 0.00758
Tak
1 16 1 BARTOŃ Anna 184 7.53% 0.00753
Tak
1 16 2 BUDZYŃSKI Michał Mirosław 199 8.15% 0.00815
Tak
1 16 3 KOZA Anna 124 5.08% 0.00508
Nie
1 16 4 KWOKA Agnieszka Katarzyna 104 4.26% 0.00426
Nie
1 16 5 ŁUKASZCZUK Henryk Janusz 247 10.11% 0.01011
Tak
1 16 6 POKRYWKA Andrzej 110 4.50% 0.0045
Nie
1 16 7 POŚNIK Wiesław 188 7.70% 0.0077
Tak
1 16 8 TŁUCZKIEWICZ Dariusz Marek 160 6.55% 0.00655
Nie
2 10 1 SZYMAŃSKA Halina Maria 139 6.48% 0.00648
Tak
2 10 2 MUSIAŁ Marek Andrzej 115 5.36% 0.00536
Nie
2 10 3 KNIAŹ Monika Justyna 70 3.26% 0.00326
Nie
2 10 4 KITKA Konrad Mariusz 231 10.76% 0.01076
Tak
2 10 5 SZAST Jerzy 110 5.13% 0.00513
Nie
2 10 6 MAJDAN Michalina 38 1.77% 0.00177
Nie
2 10 7 BEDNARSKI Dariusz 109 5.08% 0.00508
Nie
2 16 1 KOŁTUN Mirosław Michał 292 13.61% 0.01361
Tak
2 16 2 NAJDA Piotr Mirosław 370 17.24% 0.01724
Tak
2 16 3 PASZKOWSKA Anna Maria 114 5.31% 0.00531
Nie
2 16 4 SAWA Mariusz Ryszard 157 7.32% 0.00732
Nie
2 16 5 SUCHOWICZ Wojciech 244 11.37% 0.01137
Tak
2 16 6 TERLECKA Monika 46 2.14% 0.00214
Nie
2 16 7 ZYZA Grażyna Alina 111 5.17% 0.00517
Nie
3 10 1 KOCZUŁAP Wiesław Michał 227 9.78% 0.00978
Tak
3 10 2 KICIŃSKI Andrzej Wacław 171 7.36% 0.00736
Nie
3 10 3 SIEMKO Andżelika Maria 87 3.75% 0.00375
Nie
3 10 4 TARAJKO Tadeusz 345 14.86% 0.01486
Tak
3 10 5 SZAŁACH Małgorzata 76 3.27% 0.00327
Nie
3 10 6 SOKOŁOWSKI Marek 95 4.09% 0.00409
Nie
3 10 7 KAWALA Monika 75 3.23% 0.00323
Nie
3 16 1 GROMEK Krzysztof 239 10.29% 0.01029
Tak
3 16 2 JĘDRZEJEWSKA Henryka 74 3.19% 0.00319
Nie
3 16 3 KOCZUŁAP Piotr Władysław 288 12.40% 0.0124
Tak
3 16 4 SERAFIN Anna Mirosława 191 8.23% 0.00823
Tak
3 16 5 SKIBA Kazimierz 157 6.76% 0.00676
Nie
3 16 6 STRĘCIWILK Beata Barbara 182 7.84% 0.00784
Nie
3 16 7 TABAŁA-RADLIŃSKA Anna Henryka 115 4.95% 0.00495
Nie
4 10 1 OSTASZ Krzysztof Adam 305 12.46% 0.01246
Tak
4 10 2 DOŁBA Piotr 227 9.27% 0.00927
Tak
4 10 3 BALASA Teresa Janina 85 3.47% 0.00347
Nie
4 10 4 CHRZEŚCIJAN Krzysztof Andrzej 133 5.43% 0.00543
Nie
4 10 5 DUDA Teresa Wiesława 64 2.61% 0.00261
Nie
4 10 6 HILDEBRAND Marzena 175 7.15% 0.00715
Nie
4 10 7 KŁODA Marek Krzysztof 42 1.72% 0.00172
Nie
4 16 1 DOBROMILSKI Sylwester Wiesław 325 13.28% 0.01328
Tak
4 16 2 KOSTRUBIEC Tadeusz 264 10.78% 0.01078
Tak
4 16 3 NIEDŹWIECKA Jolanta 150 6.13% 0.00613
Nie
4 16 4 PITWAŁA Radosław 173 7.07% 0.00707
Nie
4 16 5 POPYTAK Kinga Maria 163 6.66% 0.00666
Nie
4 16 6 SKORUPKA Anna Ewa 167 6.82% 0.00682
Nie
4 16 7 WICHOROWSKA Beata Jadwiga 175 7.15% 0.00715
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GLIWIŃSKI Ryszard Mieczysław 60 wyższe Bortatycze, 6 028 63.35 Tak
2 MAŁECKI Konrad Mariusz 40 wyższe Zawada, 3 488 36.65 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, 303 Mokre stały 1 010 552 549 54.36% 0.05436
538 98.00%
2 Szkoła Podstawowa, 124 Żdanów stały 999 546 546 54.65% 0.05465
533 97.62%
3 Szkoła Podstawowa, 139 Płoskie stały 1 863 892 892 47.88% 0.04788
880 98.65%
4 Szkoła Podstawowa, 57 Wólka Wieprzecka stały 596 378 378 63.42% 0.06342
375 99.21%
5 Szkoła Podstawowa, 20 Białowola stały 592 307 304 51.35% 0.05135
299 98.36%
6 Szkoła Podstawowa, 126 Lipsko stały 695 341 340 48.92% 0.04892
332 97.65%
7 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 148A Kalinowice stały 1 603 835 835 52.09% 0.05209
819 98.08%
8 Świetlica Wiejska, 19A Białobrzegi stały 960 468 468 48.75% 0.04875
458 97.86%
9 Szkoła Podstawowa, 133 Wysokie stały 1 113 579 577 51.84% 0.05184
559 96.88%
10 Szkoła Podstawowa, 49 Borowina Sitaniecka stały 841 409 409 48.63% 0.04863
404 98.78%
11 Szkoła Podstawowa, 422 Sitaniec stały 1 719 791 791 46.02% 0.04602
779 98.48%
12 Szkoła Podstawowa, 46 Zawada stały 1 567 821 821 52.39% 0.05239
817 99.51%
13 Świetlica Wiejska, 65 Szopinek stały 735 402 402 54.69% 0.05469
401 99.75%
14 Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody, 8 Wieprzec stały 490 246 246 50.20% 0.0502
242 98.37%
15 Świetlica Wiejska, 118 Jatutów stały 564 287 287 50.89% 0.05089
283 98.61%
16 Szkoła Podstawowa, 133 Pniówek stały 758 382 382 50.40% 0.0504
374 97.91%
17 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 47 Siedliska stały 444 260 260 58.56% 0.05856
255 98.08%
18 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 20 Lipsko-Polesie stały 319 119 119 37.30% 0.0373
119 100.00%
19 Świetlica Wiejska, ul. Targowa 32 Skokówka stały 836 489 489 58.49% 0.05849
478 97.75%
20 Szkoła Podstawowa, 422 Sitaniec stały 617 289 289 46.84% 0.04684
282 97.58%
21 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 148A Kalinowice stały 567 293 293 51.68% 0.05168
289 98.63%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 21 4 23 242 18 876 21 1