Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 871
Wyborców 4 831
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Miączyn
 • Wybory Wójta Gminy Miączyn
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnikach, 72 Świdniki stały Tak Sołectwa: Żuków, Czartoria, Świdniki
2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, 50A Miączyn stały Tak Sołectwa: Ministrówka, Miączyn-Stacja, Miączyn-Kolonia, Miączyn
3 Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, 157 Niewirków stały Nie Sołectwa: Niewirków-Kolonia, Niewirków
4 Szkoła Podstawowa w Kotlicach, 190 Kotlice stały Nie Sołectwa: Poddąbrowa, Kotlice, Kotlice-Kolonia
5 Szkoła Podstawowa w Zawalowie, 144 Zawalów stały Tak Sołectwa: Zawalów-Kolonia, Zawalów
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniuchach, 39 Koniuchy stały Tak Sołectwa: Frankamionka, Koniuchy, Koniuchy-Kolonia
7 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wojska Polskiego w Horyszowie, 6 Horyszów stały Nie Sołectwa: Horyszów, Horyszów-Kolonia
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie-Kolonii, 139 Gdeszyn-Kolonia stały Tak Sołectwa: Gdeszyn, Gdeszyn-Kolonia

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Żuków 1 256 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Czartoria, Świdniki 1 401 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwa: Ministrówka, Miączyn-Stacja 1 315 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Miączyn-Kolonia 1 309 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Miączyn od nr domu 1 do nr domu 70B i nr domów: 156, 157, 159, 160, 162, 169, 180, 181. 1 292 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Miączyn od nr domu 71 do nr domu 166, 167, 173, 174, 176. 1 309 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Niewirków-Kolonia i część sołectwa Niewirków od nr domu 117 do nr domu 162 1 239 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Niewirków od nr domu 1 do nr domu 116 i od nr 163 do 182 1 287 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Poddąbrowa i część sołectwa Kotlice od nr domu 153 do nr domu 186 1 218 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Kotlice od nr domu 1 do nr domu 152 i nr domów 187 do nr 190 oraz sołectwo Kotlice-Kolonia 1 346 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Zawalów-Kolonia 1 201 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Zawalów 1 451 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Frankamionka, Koniuchy, Koniuchy-Kolonia 1 407 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Horyszów, Horyszów-Kolonia 1 449 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Gdeszyn, Gdeszyn-Kolonia 1 351 2 2
Podsumowanie 15 4 831 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BOROWSKI Ryszard 60 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSL Ministrówka
2 WOŹNICA Włodzimierz Piotr 41 Średnie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Miączyn

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 402 195 195 48.51% 0.04851
188 96.41% 0.09641
Tak
3 315 195 195 61.90% 0.0619
195 100.00% 0.1
Tak
4 310 131 131 42.26% 0.04226
125 95.42% 0.09542
Tak
5 293 153 153 52.22% 0.05222
145 94.77% 0.09477
Tak
6 309 168 168 54.37% 0.05437
167 99.40% 0.0994
Tak
7 239 106 106 44.35% 0.04435
106 100.00% 0.1
Tak
8 287 139 139 48.43% 0.04843
137 98.56% 0.09856
Tak
9 218 95 95 43.58% 0.04358
93 97.89% 0.09789
Tak
10 346 152 152 43.93% 0.04393
141 92.76% 0.09276
Tak
11 201 97 97 48.26% 0.04826
95 97.94% 0.09794
Tak
12 452 177 177 39.16% 0.03916
171 96.61% 0.09661
Tak
13 407 182 182 44.72% 0.04472
179 98.35% 0.09835
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 351 128 128 36.47% 0.03647
123 96.09% 0.09609
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 991 15 53.14% 0.05314
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 874 13 46.86% 0.04686

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 991 15 11 53.14% 0.05314
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 874 13 4 46.86% 0.04686

Rada Gminy Miączyn - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 WLAZŁY Grzegorz Kazimierz Bez głosowania Tak
2 2 2 SZURMA Jarosław 83 44.15% 0.04415
Nie
2 10 10 KAMIŃSKI Marek 105 55.85% 0.05585
Tak
3 2 2 DOMINA Sylwester 126 64.62% 0.06462
Tak
3 10 10 KRÓL Anna 69 35.38% 0.03538
Nie
4 2 2 ADAMCZYK Dorota 58 46.40% 0.0464
Nie
4 10 10 CHOJNOWSKA Anna Cecylia 67 53.60% 0.0536
Tak
5 2 2 MAKUCH Tadeusz Zbigniew 83 57.24% 0.05724
Tak
5 10 10 JABŁOŃSKA Joanna 62 42.76% 0.04276
Nie
6 2 2 HRYSIAK Adam Arkadiusz 95 56.89% 0.05689
Tak
6 10 10 ŁYŻWA Robert Leon 72 43.11% 0.04311
Nie
7 2 2 SIEJCZUK Maria 59 55.66% 0.05566
Tak
7 10 10 GROMADA Tomasz 47 44.34% 0.04434
Nie
8 2 2 OGÓREK Andrzej August 37 27.01% 0.02701
Nie
8 10 10 BILSKI Jerzy 100 72.99% 0.07299
Tak
9 2 2 MISZTAL Waldemar Józef 33 35.48% 0.03548
Nie
9 10 10 SOCHA Marek 60 64.52% 0.06452
Tak
10 2 2 NIECKARZ-MIC Natalia 83 58.87% 0.05887
Tak
10 10 10 PAJDA Andrzej Jerzy 58 41.13% 0.04113
Nie
11 2 2 BĄK Marek Łukasz 72 75.79% 0.07579
Tak
11 10 10 KACZORUK Paweł 23 24.21% 0.02421
Nie
12 2 2 MALEC Marcin Dariusz 88 51.46% 0.05146
Tak
12 10 10 OLESZCZUK Tomasz Piotr 83 48.54% 0.04854
Nie
13 2 2 WĘGLIŃSKI Józef Zbigniew 101 56.42% 0.05642
Tak
13 10 10 PIJAJKO Albert Józef 78 43.58% 0.04358
Nie
14 2 2 SIUDAK Bożena Antonina Bez głosowania Tak
15 2 2 JAROSIEWICZ Zbigniew Józef 73 59.35% 0.05935
Tak
15 10 10 KARPIUK Bożena Katarzyna 50 40.65% 0.04065
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BOROWSKI Ryszard 60 wyższe Ministrówka, 1 318 60.74 Tak
2 WOŹNICA Włodzimierz Piotr 41 Średnie Miączyn, 852 39.26 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnikach, 72 Świdniki stały 658 289 289 43.92% 0.04392
281 97.23%
2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, 50A Miączyn stały 1 227 648 648 52.81% 0.05281
641 98.92%
3 Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, 157 Niewirków stały 526 245 245 46.58% 0.04658
243 99.18%
4 Szkoła Podstawowa w Kotlicach, 190 Kotlice stały 564 245 245 43.44% 0.04344
244 99.59%
5 Szkoła Podstawowa w Zawalowie, 144 Zawalów stały 653 272 272 41.65% 0.04165
268 98.53%
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniuchach, 39 Koniuchy stały 407 182 180 44.23% 0.04423
175 97.22%
7 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wojska Polskiego w Horyszowie, 6 Horyszów stały 449 192 192 42.76% 0.04276
192 100.00%
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Gdeszynie-Kolonii, 139 Gdeszyn-Kolonia stały 351 128 128 36.47% 0.03647
126 98.44%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 871 4 831 8 1