Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 225
Wyborców 5 901
Obwodów 12
  • Geografia
  • Wybory do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
  • Wybory Burmistrza Krasnobrodu

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26 Krasnobród stały Nie Miasto Krasnobród ulice: Kościuszki, Leśna, Łastowieckiego, Plac Siekluckiego, Sikorskiego, Powstańców Styczniowych, Św. Rocha, Targowa, Wczasowa, Zapiasek, 3 Maja, Andersa, Cicha, Gietki, Mickiewicza, Mostowa, Nadrzeczna, Rynek, Szkolna, Wolności, Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Młyńska, Partyzantów, Zamojska, Spokojna od Nr 19 do Nr 25 numery nieparzyste i od Nr 22 do Nr 56 numery parzyste; Sołectwa: Nowa Wieś, Grabnik, Szur
2 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród stały Tak Miasto Krasnobród ulice: Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwiatowa, Liliowa, Różana, Sanatoryjna, Wiśniowa
3 Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25 Krasnobród stały Tak Miasto Krasnobród ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Królowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Dominikańska, Konopnickiej, Spokojna od Nr 1 do Nr 15 numery nieparzyste i od Nr 2 do Nr 20 numery parzyste, Tomaszowska; sołectwo Majdan Wielki ulice: Borki i Tomaszowska; Podklasztor ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Konopnickiej, Tomaszowska i Turzyniec
4 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 92 Dominikanówka stały Tak Dominikanówka
5 Remiza OSP w Hutkowie, 148 Hutków stały Nie Hutków
6 Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, 122 Kaczórki stały Tak Hutki, Kaczórki
7 Remiza OSP w Starej Hucie, 9 Stara Huta stały Nie Hucisko, Malewszczyzna, Potok-Senderki, Stara Huta
8 Remiza OSP w Wólce Husińskiej, 67 Wólka Husińska stały Nie Wólka Husińska
9 Szkoła w Zielonem, 166 Zielone stały Nie Zielone
10 Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, 143 Majdan Wielki stały Tak Majdan Wielki, Majdan Mały
11 Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
12 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Krasnobród ulice: Kościuszki, Leśna, Łastowieckiego, Plac Siekluckiego, Sikorskiego, Powstańców Styczniowych, Św. Rocha, Targowa, Wczasowa, Zapiasek. 1 427 4 4
0.0000020000Nr 2 Miasto Krasnobród ulice: 3 Maja, Andersa, Cicha, Gietki, Mickiewicza, Mostowa, Nadrzeczna, Rynek, Szkolna, Wolności. 1 403 3 3
0.0000030000Nr 3 Miasto Krasnobród ulice: Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Sołectwo Szur, Spokojna od Nr 19 do Nr 25 (numery nieparzyste) i od Nr 22 do Nr 56 (numery parzyste). 1 451 5 5
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Grabnik, Sołectwo Nowa Wieś, Miasto Krasnobród ulice: Młyńska, Partyzantów, Zamojska. 1 417 4 4
0.0000050000Nr 5 Miasto Krasnobród ulice: Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwiatowa, Liliowa, Różana, Sanatoryjna, Wiśniowa. 1 392 4 4
0.0000060000Nr 6 Miasto Krasnobród ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Królowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego; Podklasztor ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Tomaszowska i Turzyniec. 1 400 4 4
0.0000070000Nr 7 Miasto Krasnobród ulice: Dominikańska, Konopnickiej, Spokojna od Nr 1 do Nr 15 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 20 (numery parzyste), Tomaszowska; sołectwo Majdan Wielki ulice: Borki i Tomaszowska, Podklasztor ulica Konopnickiej. 1 408 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Dominikanówka. 1 238 5 5
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Hutków. 1 313 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Hutki, Kaczórki. 1 442 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Hucisko, Malewszczyzna, Potok-Senderki, Stara Huta. 1 490 5 5
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Wólka Husińska. 1 331 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Zielone. 1 336 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Majdan Mały, Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 1 do Nr 83 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 120 (numery parzyste). 1 368 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 85 (numery nieparzyste) do końca i od Nr 122 (numery parzyste) do końca. 1 485 3 3
Podsumowanie 15 5 901 59 59

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA KWW TOMASZ SKÓRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO KWW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA KWW KAZIMIERZA MISZTALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI KWW ANDRZEJA CZAPLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 1 1 2
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT DLA WSZYSTKICH KWW SPORT DLA WSZYSTKICH 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 SKÓRA Tomasz 38 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA Zielone
2 MISZTAL Kazimierz Jan 51 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA Krasnobród
1 CZAPLA Andrzej 55 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI Krasnobród
3 RADLIŃSKI Sławomir Mieczysław 54 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO Krasnobród
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 225 5 901 12 1