Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 225
Wyborców 5 886
Obwodów 12
 • Wybory do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
 • Wybory Burmistrza Krasnobrodu
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26 Krasnobród stały Nie Miasto Krasnobród ulice: Kościuszki, Leśna, Łastowieckiego, Plac Siekluckiego, Sikorskiego, Powstańców Styczniowych, Św. Rocha, Targowa, Wczasowa, Zapiasek, 3 Maja, Andersa, Cicha, Gietki, Mickiewicza, Mostowa, Nadrzeczna, Rynek, Szkolna, Wolności, Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Młyńska, Partyzantów, Zamojska, Spokojna od Nr 19 do Nr 25 numery nieparzyste i od Nr 22 do Nr 56 numery parzyste; Sołectwa: Nowa Wieś, Grabnik, Szur
2 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród stały Tak Miasto Krasnobród ulice: Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwiatowa, Liliowa, Różana, Sanatoryjna, Wiśniowa
3 Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25 Krasnobród stały Tak Miasto Krasnobród ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Królowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Dominikańska, Konopnickiej, Spokojna od Nr 1 do Nr 15 numery nieparzyste i od Nr 2 do Nr 20 numery parzyste, Tomaszowska; sołectwo Majdan Wielki ulice: Borki i Tomaszowska; Podklasztor ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Konopnickiej, Tomaszowska i Turzyniec
4 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 92 Dominikanówka stały Tak Dominikanówka
5 Remiza OSP w Hutkowie, 148 Hutków stały Nie Hutków
6 Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, 122 Kaczórki stały Tak Hutki, Kaczórki
7 Remiza OSP w Starej Hucie, 9 Stara Huta stały Nie Hucisko, Malewszczyzna, Potok-Senderki, Stara Huta
8 Remiza OSP w Wólce Husińskiej, 67 Wólka Husińska stały Nie Wólka Husińska
9 Szkoła w Zielonem, 166 Zielone stały Nie Zielone
10 Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, 143 Majdan Wielki stały Tak Majdan Wielki, Majdan Mały
11 Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
12 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Krasnobród ulice: Kościuszki, Leśna, Łastowieckiego, Plac Siekluckiego, Sikorskiego, Powstańców Styczniowych, Św. Rocha, Targowa, Wczasowa, Zapiasek. 1 428 4 4
0.0000020000Nr 2 Miasto Krasnobród ulice: 3 Maja, Andersa, Cicha, Gietki, Mickiewicza, Mostowa, Nadrzeczna, Rynek, Szkolna, Wolności. 1 400 3 3
0.0000030000Nr 3 Miasto Krasnobród ulice: Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Sołectwo Szur, Spokojna od Nr 19 do Nr 25 (numery nieparzyste) i od Nr 22 do Nr 56 (numery parzyste). 1 447 5 5
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Grabnik, Sołectwo Nowa Wieś, Miasto Krasnobród ulice: Młyńska, Partyzantów, Zamojska. 1 418 4 4
0.0000050000Nr 5 Miasto Krasnobród ulice: Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwiatowa, Liliowa, Różana, Sanatoryjna, Wiśniowa. 1 399 4 4
0.0000060000Nr 6 Miasto Krasnobród ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Królowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego; Podklasztor ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Tomaszowska i Turzyniec. 1 398 4 4
0.0000070000Nr 7 Miasto Krasnobród ulice: Dominikańska, Konopnickiej, Spokojna od Nr 1 do Nr 15 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 20 (numery parzyste), Tomaszowska; sołectwo Majdan Wielki ulice: Borki i Tomaszowska, Podklasztor ulica Konopnickiej. 1 409 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Dominikanówka. 1 237 5 5
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Hutków. 1 308 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Hutki, Kaczórki. 1 435 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Hucisko, Malewszczyzna, Potok-Senderki, Stara Huta. 1 489 5 5
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Wólka Husińska. 1 327 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Zielone. 1 340 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Majdan Mały, Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 1 do Nr 83 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 120 (numery parzyste). 1 368 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 85 (numery nieparzyste) do końca i od Nr 122 (numery parzyste) do końca. 1 483 3 3
Podsumowanie 15 5 886 59 59

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA KWW TOMASZ SKÓRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO KWW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA KWW KAZIMIERZA MISZTALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI KWW ANDRZEJA CZAPLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 1 1 2
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT DLA WSZYSTKICH KWW SPORT DLA WSZYSTKICH 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 SKÓRA Tomasz 38 wyższe ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA Zielone
2 MISZTAL Kazimierz Jan 51 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA Prawo i Sprawiedliwość Krasnobród
1 CZAPLA Andrzej 55 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI Krasnobród
3 RADLIŃSKI Sławomir Mieczysław 54 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO Krasnobród

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 429 276 276 64.34% 0.06434
268 97.10% 0.0971
Tak
2 399 229 229 57.39% 0.05739
225 98.25% 0.09825
Tak
3 446 269 269 60.31% 0.06031
265 98.51% 0.09851
Tak
4 418 269 268 64.11% 0.06411
263 98.13% 0.09813
Tak
5 403 232 232 57.57% 0.05757
221 95.26% 0.09526
Tak
6 398 230 230 57.79% 0.05779
227 98.70% 0.0987
Tak
7 409 266 266 65.04% 0.06504
257 96.62% 0.09662
Tak
8 237 147 147 62.03% 0.06203
145 98.64% 0.09864
Tak
9 309 177 177 57.28% 0.05728
176 99.44% 0.09944
Tak
10 435 234 234 53.79% 0.05379
231 98.72% 0.09872
Tak
11 489 236 236 48.26% 0.04826
231 97.88% 0.09788
Tak
12 327 205 204 62.39% 0.06239
200 98.04% 0.09804
Tak
13 340 234 234 68.82% 0.06882
226 96.58% 0.09658
Tak
14 368 210 210 57.07% 0.05707
204 97.14% 0.09714
Tak
15 483 280 280 57.97% 0.05797
275 98.21% 0.09821
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA 844 12 24.72% 0.02472
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO 545 14 15.96% 0.01596
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA 1 029 15 30.14% 0.03014
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI 847 15 24.81% 0.02481
20 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 58 2 1.70% 0.0017
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT DLA WSZYSTKICH 91 1 2.67% 0.00267

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ SKÓRA 844 12 3 24.72% 0.02472
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA RADLIŃSKIEGO 545 14 1 15.96% 0.01596
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA MISZTALA 1 029 15 6 30.14% 0.03014
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA CZAPLI 847 15 4 24.81% 0.02481
20 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 58 2 0 1.70% 0.0017
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPORT DLA WSZYSTKICH 91 1 1 2.67% 0.00267

Rada Miejska w Krasnobrodzie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 NOWOSIELECKI Sławomir Dariusz 33 12.31% 0.01231
Nie
1 17 17 WYSZYŃSKI Krzysztof Wojciech 59 22.01% 0.02201
Nie
1 18 18 SACHAJKO Piotr 114 42.54% 0.04254
Tak
1 19 19 SPRĘŻYNA Jarosław Mariusz 62 23.13% 0.02313
Nie
2 17 17 UMIŃSKI Gabriel Marian 129 57.33% 0.05733
Tak
2 18 18 MICHALSKI Zbigniew Piotr 54 24.00% 0.024
Nie
2 19 19 WRYSZCZ Józef Mirosław 42 18.67% 0.01867
Nie
3 16 16 DROŹDZIEL Andrzej Jan 38 14.34% 0.01434
Nie
3 17 17 SZARLEJ Jadwiga Władysława 18 6.79% 0.00679
Nie
3 18 18 WYROSTKIEWICZ Roland Tadeusz 79 29.81% 0.02981
Nie
3 19 19 TRUSZKOWSKA Barbara Zdzisława 39 14.72% 0.01472
Nie
3 21 21 MIELNICZEK Kazimierz 91 34.34% 0.03434
Tak
4 16 16 NAWÓJ Dariusz Mirosław 42 15.97% 0.01597
Nie
4 17 17 HEJZNER Stanisław Konstanty 63 23.95% 0.02395
Nie
4 18 18 CIOS-MAIROT Radosław Mariusz 104 39.54% 0.03954
Tak
4 19 19 DOBRUT Małgorzata Ewa 54 20.53% 0.02053
Nie
5 16 16 ŻURAKOWSKI Wojciech Tomasz 62 28.05% 0.02805
Nie
5 17 17 ŁASOCHA Jan August 30 13.57% 0.01357
Nie
5 18 18 ROCZKOWSKA Aleksandra Zofia 66 29.86% 0.02986
Tak
5 19 19 ZDYBEL Wojciech Krzysztof 63 28.51% 0.02851
Nie
6 16 16 KORZENIOWSKI Ryszard 50 22.03% 0.02203
Nie
6 17 17 KAPUŚNIAK Józef Władysław 49 21.59% 0.02159
Nie
6 18 18 BOREK Bernadeta Teresa 110 48.46% 0.04846
Tak
6 19 19 LALIK Jan 18 7.93% 0.00793
Nie
7 16 16 PRZYTUŁA Mirosław Stanisław 55 21.40% 0.0214
Nie
7 17 17 ROCZKOWSKI Zygmunt 37 14.40% 0.0144
Nie
7 18 18 MIERZWA Maria Grażyna 82 31.91% 0.03191
Nie
7 19 19 KORGA Jerzy 83 32.30% 0.0323
Tak
8 16 16 CISEK Kamil 13 8.97% 0.00897
Nie
8 17 17 SKOWROŃSKI Bogdan 11 7.59% 0.00759
Nie
8 18 18 DWORNICZAK Tomasz 36 24.83% 0.02483
Nie
8 19 19 KUSTRA Piotr 43 29.66% 0.02966
Tak
8 20 20 KAWKA Radosław 42 28.97% 0.02897
Nie
9 16 16 GĘŚLA Krzysztof 141 80.11% 0.08011
Tak
9 17 17 BARGIEL Janusz Andrzej 4 2.27% 0.00227
Nie
9 18 18 KUDEŁKA Mirosław Julian 14 7.95% 0.00795
Nie
9 19 19 ZUB Sylwester 17 9.66% 0.00966
Nie
10 16 16 FILA Wiesław Bogdan 56 24.24% 0.02424
Nie
10 17 17 RENKA Bernard 22 9.52% 0.00952
Nie
10 18 18 PRZYTUŁA Jacek 53 22.94% 0.02294
Nie
10 19 19 SZKAŁUBA Anna Maria 100 43.29% 0.04329
Tak
11 16 16 CZAPLA Piotr Jerzy 100 43.29% 0.04329
Tak
11 17 17 OLINKIEWICZ Leszek Konrad 49 21.21% 0.02121
Nie
11 18 18 WĘCŁAK Jerzy 42 18.18% 0.01818
Nie
11 19 19 KUSIAK Andrzej 24 10.39% 0.01039
Nie
11 20 20 GRABIAS-GONTARZ Magdalena 16 6.93% 0.00693
Nie
12 17 17 KOSTRUBIEC Jan 61 30.50% 0.0305
Nie
12 18 18 DZIURA Mieczysław 90 45.00% 0.045
Tak
12 19 19 BURDA Paweł 49 24.50% 0.0245
Nie
13 17 17 DĄBROWSKI Marian Wiesław 13 5.75% 0.00575
Nie
13 18 18 SKÓRA Dorota 44 19.47% 0.01947
Nie
13 19 19 MAZUREK Krzysztof Edward 169 74.78% 0.07478
Tak
14 16 16 MAZUR Sławomir Benon 50 24.51% 0.02451
Nie
14 17 17 BIŃCZYK Krzysztof 0 0.00% 0
Nie
14 18 18 KOPCZYŃSKI Jan 110 53.92% 0.05392
Tak
14 19 19 GROMEK Małgorzata Katarzyna 44 21.57% 0.02157
Nie
15 16 16 NAJDA Wiesław Adam 204 74.18% 0.07418
Tak
15 18 18 BUCZAK Justyna Paulina 31 11.27% 0.01127
Nie
15 19 19 UJMA Andrzej 40 14.55% 0.01455
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CZAPLA Andrzej 55 Wyższe Krasnobród, 527 15.23 Nie
2 MISZTAL Kazimierz Jan 51 średnie Krasnobród, Prawo i Sprawiedliwość 1 362 39.35 Druga tura
3 RADLIŃSKI Sławomir Mieczysław 54 Wyższe Krasnobród, 383 11.07 Nie
4 SKÓRA Tomasz 38 wyższe ekonomiczne Zielone, 1 189 34.35 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26 Krasnobród stały 1 692 1 043 1 043 61.64% 0.06164
1 034 99.14%
2 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród stały 284 159 159 55.99% 0.05599
159 100.00%
3 Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25 Krasnobród stały 807 496 495 61.34% 0.06134
493 99.60%
4 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 92 Dominikanówka stały 237 147 147 62.03% 0.06203
145 98.64%
5 Remiza OSP w Hutkowie, 148 Hutków stały 309 177 177 57.28% 0.05728
175 98.87%
6 Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, 122 Kaczórki stały 435 234 234 53.79% 0.05379
230 98.29%
7 Remiza OSP w Starej Hucie, 9 Stara Huta stały 489 236 236 48.26% 0.04826
232 98.31%
8 Remiza OSP w Wólce Husińskiej, 67 Wólka Husińska stały 327 205 205 62.69% 0.06269
201 98.05%
9 Szkoła w Zielonem, 166 Zielone stały 340 234 234 68.82% 0.06882
233 99.57%
10 Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, 143 Majdan Wielki stały 812 454 454 55.91% 0.05591
454 100.00%
11 Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki dom pomocy społecznej 39 36 36 92.31% 0.09231
36 100.00%
12 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród dom pomocy społecznej 119 73 74 62.18% 0.06218
69 93.24%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MISZTAL Kazimierz Jan 51 średnie Krasnobród, Prawo i Sprawiedliwość 1775 53.42 Tak
2 SKÓRA Tomasz 38 wyższe ekonomiczne Zielone, 1548 46.58 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych SKÓRA Tomasz Głosów ważnych oddanych na kandydatów MISZTAL Kazimierz Jan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26 Krasnobród 1012 419 41.40% 0.0414
58.60% 593
2 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród 154 69 44.81% 0.04481
55.19% 85
3 Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25 Krasnobród 479 175 36.53% 0.03653
63.47% 304
4 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 92 Dominikanówka 135 53 39.26% 0.03926
60.74% 82
5 Remiza OSP w Hutkowie, 148 Hutków 150 105 70.00% 0.07
30.00% 45
6 Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, 122 Kaczórki 209 112 53.59% 0.05359
46.41% 97
7 Remiza OSP w Starej Hucie, 9 Stara Huta 216 114 52.78% 0.05278
47.22% 102
8 Remiza OSP w Wólce Husińskiej, 67 Wólka Husińska 186 83 44.62% 0.04462
55.38% 103
9 Szkoła w Zielonem, 166 Zielone 241 184 76.35% 0.07635
23.65% 57
10 Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, 143 Majdan Wielki 441 207 46.94% 0.04694
53.06% 234
11 Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 35 13 37.14% 0.03714
62.86% 22
12 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród 65 14 21.54% 0.02154
78.46% 51

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26 Krasnobród stały 1701 1020 1020 59.96% 0.05996
1012 99.22%
2 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród stały 283 154 154 54.42% 0.05442
154 100.00%
3 Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25 Krasnobród stały 808 482 482 59.65% 0.05965
479 99.38%
4 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 92 Dominikanówka stały 237 135 135 56.96% 0.05696
135 100.00%
5 Remiza OSP w Hutkowie, 148 Hutków stały 307 151 151 49.19% 0.04919
150 99.34%
6 Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, 122 Kaczórki stały 438 209 209 47.72% 0.04772
209 100.00%
7 Remiza OSP w Starej Hucie, 9 Stara Huta stały 489 217 217 44.38% 0.04438
216 99.54%
8 Remiza OSP w Wólce Husińskiej, 67 Wólka Husińska stały 326 187 187 57.36% 0.05736
186 99.47%
9 Szkoła w Zielonem, 166 Zielone stały 340 245 244 71.76% 0.07176
241 98.77%
10 Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, 143 Majdan Wielki stały 814 445 445 54.67% 0.05467
441 99.10%
11 Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki dom pomocy społecznej 39 37 37 94.87% 0.09487
35 94.59%
12 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34 Krasnobród dom pomocy społecznej 120 65 65 54.17% 0.05417
65 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 225 5 886 12 1