Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 172
Wyborców 3 506
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Grabowiec
 • Wybory Wójta Gminy Grabowiec
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół, ul. Wojsławska 1 Grabowiec stały Nie Cieszyn, Czechówka, Grabowiec, ul.: Górna, Hrubieszowska, Jatkowa, Kościelna, Kozia, Malarska, Rynek, Rzeczna, Skierbieszowska, (od nr 1 - 42), Wspólna, Grabowiec, ul.: 700 - lecia, Cmentarna, Krynoczki, Parkowa, Partyzantów, Skierbieszowska (od nr 43 - 86), Zielona, Grabowiec, ul. Wesoła, Wojsławska, Hołużne, Szczelatyn, Wolica Uchańska
2 Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 6 Grabowiec stały Tak Bereść, Bronisławka, Dańczypol, Grabowiec-Góra od nr 1 - 106, Grabowiec-Góra od nr 107 - 220, Henrykówka, Rogów, Siedlisko, Żurawlów
3 Remiza OSP, 39 Ornatowice stały Nie Grabowczyk, Ornatowice, Ornatowice-Kolonia, Skibice, Szystowice
4 Remiza OSP, 84 Tuczępy stały Tak Majdan Tuczępski, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Tuczępy, Wólka Tuczępska

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Cieszyn, Szczelatyn, Wolica Uchańska 1 242 4 4
0.0000020000Nr 2 Czechówka, Hołużne 1 161 4 4
0.0000030000Nr 3 Grabowiec, ul.: Górna, Hrubieszowska, Jatkowa, Kościelna, Kozia, Malarska, Rynek, Rzeczna, Skierbieszowska, (od nr 1 - 42), Wspólna 1 156 4 4
0.0000040000Nr 4 Grabowiec, ul.: 700 - lecia, Cmentarna, Krynoczki, Parkowa, Partyzantów, Skierbieszowska (od nr 43 - 86), Zielona 1 261 4 4
0.0000050000Nr 5 Grabowiec, ul. Wesoła, Wojsławska 1 260 4 4
0.0000060000Nr 6 Bereść 1 244 3 3
0.0000070000Nr 7 Bronisławka, Dańczypol, Henrykówka 1 171 3 3
0.0000080000Nr 8 Grabowiec-Góra (od nr 1 - 106) 1 208 3 3
0.0000090000Nr 9 Grabowiec-Góra (od nr 107 - 220) 1 212 3 3
0.0000100000Nr 10 Rogów, Siedlisko, Żurawlów 1 316 3 3
0.0000110000Nr 11 Grabowczyk, Szystowice 1 275 4 4
0.0000120000Nr 12 Ornatowice, Ornatowice-Kolonia, Skibice 1 258 3 3
0.0000130000Nr 13 Majdan Tuczępski, Wólka Tuczępska 1 228 3 3
0.0000140000Nr 14 Tuczępy 1 216 4 4
0.0000150000Nr 15 Skomorochy Doże, Skomorochy Małe 1 298 4 4
Podsumowanie 15 3 506 53 53

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO KWW WSPÓLNE DOBRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA KWW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI KWW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA GMINY KWW NADZIEJA GMINY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOŁTUN BEATA KWW KOŁTUN BEATA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 POPEK Bartosz Jerzy 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA GMINY Wólka Tuczępska
1 GĄSKA Marek Józef 56 wyższe humanistyczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA Grabowiec
3 RACHAŃSKA Agnieszka 40 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO Prawo i Sprawiedliwość Grabowiec
4 STANIBUŁA Ryszard Zbigniew 67 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI Grabowiec

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 242 129 129 53.31% 0.05331
127 98.45% 0.09845
Tak
2 161 70 70 43.48% 0.04348
70 100.00% 0.1
Tak
3 157 99 99 63.06% 0.06306
99 100.00% 0.1
Tak
4 262 145 144 54.96% 0.05496
139 96.53% 0.09653
Tak
5 260 148 147 56.54% 0.05654
147 100.00% 0.1
Tak
6 244 109 109 44.67% 0.04467
109 100.00% 0.1
Tak
7 171 98 98 57.31% 0.05731
94 95.92% 0.09592
Tak
8 209 127 127 60.77% 0.06077
123 96.85% 0.09685
Tak
9 212 92 92 43.40% 0.0434
90 97.83% 0.09783
Tak
10 317 159 159 50.16% 0.05016
157 98.74% 0.09874
Tak
11 276 121 121 43.84% 0.04384
119 98.35% 0.09835
Tak
12 259 139 139 53.67% 0.05367
136 97.84% 0.09784
Tak
13 228 126 126 55.26% 0.05526
125 99.21% 0.09921
Tak
14 216 115 115 53.24% 0.05324
113 98.26% 0.09826
Tak
15 298 157 157 52.68% 0.05268
156 99.36% 0.09936
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 679 15 37.64% 0.03764
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA 310 15 17.18% 0.01718
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI 387 12 21.45% 0.02145
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA GMINY 381 10 21.12% 0.02112
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOŁTUN BEATA 47 1 2.61% 0.00261

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO 679 15 6 37.64% 0.03764
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA RZECZPOSPOLITA GRABOWIECKA 310 15 1 17.18% 0.01718
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARYGODNI, ODPOWIEDZIALNI, NIEZALEŻNI 387 12 3 21.45% 0.02145
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA GMINY 381 10 4 21.12% 0.02112
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOŁTUN BEATA 47 1 1 2.61% 0.00261

Rada Gminy Grabowiec - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 KONASZCZUK Renata 45 35.43% 0.03543
Nie
1 17 17 BRZOZOWSKI Kazimierz Piotr 13 10.24% 0.01024
Nie
1 18 18 SOCHAŃ Krzysztof 57 44.88% 0.04488
Tak
1 19 19 KRAUZE Marcin 12 9.45% 0.00945
Nie
2 16 16 PANAS Marek 17 24.29% 0.02429
Nie
2 17 17 JABŁOŃSKI Mieczysław Jan 15 21.43% 0.02143
Nie
2 18 18 BAŁANDA Ewa Halina 16 22.86% 0.02286
Nie
2 19 19 GRABARCZUK Monika Helena 22 31.43% 0.03143
Tak
3 16 16 HALICKI Tadeusz Jan 20 20.20% 0.0202
Nie
3 17 17 SZAJUK Małgorzata 43 43.43% 0.04343
Tak
3 18 18 MOMOT Jan Franciszek 15 15.15% 0.01515
Nie
3 19 19 KRAUZE Grzegorz 21 21.21% 0.02121
Nie
4 16 16 BOCZKOWSKI Piotr 23 16.55% 0.01655
Nie
4 17 17 NOWOŚWIATŁOWSKA Karolina 25 17.99% 0.01799
Nie
4 18 18 SAGADYN Radosław Stefan 44 31.65% 0.03165
Nie
4 19 19 MUDA Henryk Łukasz 47 33.81% 0.03381
Tak
5 16 16 ULANOWSKI Czesław 45 30.61% 0.03061
Nie
5 17 17 JUREK Piotr Sylwester 32 21.77% 0.02177
Nie
5 18 18 STANKIEWICZ Karolina Ewelina 13 8.84% 0.00884
Nie
5 19 19 STEĆ Łukasz 57 38.78% 0.03878
Tak
6 16 16 KORZENIOWSKI Stanisław Roman 53 48.62% 0.04862
Tak
6 17 17 KRAWCZUK Małgorzata 31 28.44% 0.02844
Nie
6 18 18 KRAUZE Marcin 25 22.94% 0.02294
Nie
7 16 16 CZERWONKA Zbigniew Stanisław 37 39.36% 0.03936
Nie
7 17 17 ULERYK Katarzyna 10 10.64% 0.01064
Nie
7 20 20 KOŁTUN Beata 47 50.00% 0.05
Tak
8 16 16 SKRZYŃSKI Sławomir Mieczysław 29 23.58% 0.02358
Nie
8 17 17 KACZMARA Andrzej 13 10.57% 0.01057
Nie
8 18 18 CZATA Elżbieta 81 65.85% 0.06585
Tak
9 16 16 KOZŁOWSKA Aneta 33 36.67% 0.03667
Nie
9 17 17 SZCZUKA Urszula 9 10.00% 0.01
Nie
9 18 18 PIJAJKO Ewa Barbara 48 53.33% 0.05333
Tak
10 16 16 GRENIUK Marta 72 45.86% 0.04586
Tak
10 17 17 GMITROWICZ Anna Barbara 20 12.74% 0.01274
Nie
10 19 19 CHILEWICZ Karol Damian 65 41.40% 0.0414
Nie
11 16 16 JAROSZYŃSKI Krzysztof Dariusz 41 34.45% 0.03445
Tak
11 17 17 HANULAK Marta Małgorzata 9 7.56% 0.00756
Nie
11 18 18 BUCZAK Jolanta 36 30.25% 0.03025
Nie
11 19 19 PIETNOWSKI Kazimierz Stanisław 33 27.73% 0.02773
Nie
12 16 16 WÓJCIUK Zbigniew Stanisław 107 78.68% 0.07868
Tak
12 17 17 BUCZKOWSKA Ewa Dorota 10 7.35% 0.00735
Nie
12 18 18 NOWOSAD Irena 19 13.97% 0.01397
Nie
13 16 16 LACKOWSKA Małgorzata Elżbieta 30 24.00% 0.024
Nie
13 17 17 ADAMCZUK Mirosław 36 28.80% 0.0288
Nie
13 19 19 PANAS Jan Kazimierz 59 47.20% 0.0472
Tak
14 16 16 KARCZMARCZYK Piotr Zygmunt 64 56.64% 0.05664
Tak
14 17 17 ŻÓŁKIEWSKA Wiesława 24 21.24% 0.02124
Nie
14 18 18 RADELCZUK Stanisław Michał 10 8.85% 0.00885
Nie
14 19 19 SKRZYPEK Piotr Sebastian 15 13.27% 0.01327
Nie
15 16 16 ROBACZYŃSKA Beata 63 40.38% 0.04038
Tak
15 17 17 WALKOWSKI Dariusz Wojciech 20 12.82% 0.01282
Nie
15 18 18 HRYCAJ Ewa 23 14.74% 0.01474
Nie
15 19 19 SZATRAJ Beata Jolanta 50 32.05% 0.03205
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GĄSKA Marek Józef 56 wyższe humanistyczne Grabowiec, 232 12.80 Nie
2 POPEK Bartosz Jerzy 47 wyższe Wólka Tuczępska, 532 29.34 Druga tura
3 RACHAŃSKA Agnieszka 40 wyższe Grabowiec, Prawo i Sprawiedliwość 587 32.38 Druga tura
4 STANIBUŁA Ryszard Zbigniew 67 wyższe Grabowiec, 462 25.48 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół, ul. Wojsławska 1 Grabowiec stały 1 082 592 592 54.71% 0.05471
588 99.32%
2 Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 6 Grabowiec stały 1 153 585 585 50.74% 0.05074
576 98.46%
3 Remiza OSP, 39 Ornatowice stały 535 260 260 48.60% 0.0486
255 98.08%
4 Remiza OSP, 84 Tuczępy stały 742 398 399 53.77% 0.05377
394 98.75%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 POPEK Bartosz Jerzy 47 wyższe Wólka Tuczępska, 860 50.18 Tak
2 RACHAŃSKA Agnieszka 40 wyższe Grabowiec, Prawo i Sprawiedliwość 854 49.82 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych RACHAŃSKA Agnieszka Głosów ważnych oddanych na kandydatów POPEK Bartosz Jerzy
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Zespół Szkół, ul. Wojsławska 1 Grabowiec 559 257 45.97% 0.04597
54.03% 302
2 Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 6 Grabowiec 524 343 65.46% 0.06546
34.54% 181
3 Remiza OSP, 39 Ornatowice 268 142 52.99% 0.05299
47.01% 126
4 Remiza OSP, 84 Tuczępy 363 112 30.85% 0.03085
69.15% 251

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół, ul. Wojsławska 1 Grabowiec stały 1088 561 561 51.56% 0.05156
559 99.64%
2 Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 6 Grabowiec stały 1156 532 532 46.02% 0.04602
524 98.50%
3 Remiza OSP, 39 Ornatowice stały 540 269 269 49.81% 0.04981
268 99.63%
4 Remiza OSP, 84 Tuczępy stały 745 370 370 49.66% 0.04966
363 98.11%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 172 3 506 4 1