Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 17

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 47 Siedliska
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Siedliska, Siedliska-Kolonia od nr 64 do nr 92
Liczba mieszkańców 535
Liczba wyborców 444
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Zamość 4
Rady Powiatu w Zamościu 1
Sejmiku Województwa Lubelskiego 5

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Zamość
  • Wybory Rady Powiatu w Zamościu) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Gminy Zamość) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Zamość
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 444
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 444
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 441
3 Liczba kart niewykorzystanych 181
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 260
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 260
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 260
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 260
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 255
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gliwinzski ryszard mieczyslzawGLIWIŃSKI Ryszard Mieczysław 60 wyższe Bortatycze 169 0.06627
66.27
2 malzecki konrad mariuszMAŁECKI Konrad Mariusz 40 wyższe Zawada 86 0.03373
33.73
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Zamościu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 444
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 443
3 Liczba kart niewykorzystanych 183
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 260
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 260
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 260
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 241
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziuba konrad andrzejDZIUBA Konrad Andrzej 49 Szopinek 7 0.0029
2.90
2 maros krystyna teodozjaMAROS Krystyna Teodozja 58 Siedliska 123 0.05104
51.04
3 ciurysek ryszard henrykCIURYSEK Ryszard Henryk 69 Chyża 7 0.0029
2.90
4 stankiewicz elzzzbieta mariaSTANKIEWICZ Elżbieta Maria 52 Płoskie 3 0.00124
1.24
5 bondyra jerzy henrykBONDYRA Jerzy Henryk 58 Wólka Wieprzecka 4 0.00166
1.66
6 jaroszynzska joannaJAROSZYŃSKA Joanna 44 Kalinowice 1 0.00041
0.41
7 sobczuk jerzy kazimierzSOBCZUK Jerzy Kazimierz 56 Żdanów 6 0.00249
2.49
Razem 151
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 151

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzeszko stanislzaw slzawomirGRZEŚKO Stanisław Sławomir 60 Zalesie 32 0.01328
13.28
2 szcirka ireneusz adamŚCIRKA Ireneusz Adam 58 Płoskie 11 0.00456
4.56
3 sobonz malzgorzata teodoraSOBOŃ Małgorzata Teodora 46 Zawada 16 0.00664
6.64
4 czochra malzgorzataCZOCHRA Małgorzata 49 Kalinowice 1 0.00041
0.41
5 adamczyk wojciech januszADAMCZYK Wojciech Janusz 54 Wysokie 1 0.00041
0.41
6 niedzzwiecka agataNIEDŹWIECKA Agata 32 Skokówka 9 0.00373
3.73
7 brzozowski miroslzaw bogdanBRZOZOWSKI Mirosław Bogdan 61 Szopinek 5 0.00207
2.07
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 13 - KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sobonz annaSOBOŃ Anna 53 Wólka Wieprzecka 6 0.00249
2.49
2 kusz michalz maciejKUSZ Michał Maciej 31 Skokówka 0 0
0.00
3 sobczyk slzawomir jozzefSOBCZYK Sławomir Józef 42 Pniówek 1 0.00041
0.41
4 szewczuk malzgorzataSZEWCZUK Małgorzata 44 Kalinowice 0 0
0.00
5 bojanek mieczyslzawBOJANEK Mieczysław 60 Kalinowice 0 0
0.00
6 blicharz irenaBLICHARZ Irena 64 Mokre 0 0
0.00
7 czyzzzewski tomasz dominikCZYŻEWSKI Tomasz Dominik 60 Kalinowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobczuk cecylia jadwigaBOBCZUK Cecylia Jadwiga 53 Barchaczów 0 0
0.00
2 wilenzska renata mariaWILEŃSKA Renata Maria 39 Pniówek 0 0
0.00
3 roch tomaszROCH Tomasz 32 Siedliska-Kolonia 1 0.00041
0.41
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 15 - KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciupa alicjaCIUPA Alicja 58 Sitaniec 3 0.00124
1.24
2 demendecki jozzef lucjanDEMENDECKI Józef Lucjan 67 Kalinowice 0 0
0.00
3 furmaniak stanislzawFURMANIAK Stanisław 53 Lipsko 0 0
0.00
4 gruszka anna jadwigaGRUSZKA Anna Jadwiga 46 Mokre-Kolonia 0 0
0.00
5 lzuczka januszŁUCZKA Janusz 73 Płoskie 3 0.00124
1.24
6 nowosad dorota annaNOWOSAD Dorota Anna 58 Adamów 1 0.00041
0.41
7 smyk andrzejSMYK Andrzej 55 Łapiguz 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 444
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 396
3 Liczba kart niewykorzystanych 136
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 260
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 260
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 260
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 228
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bratkowski arkadiusz tomaszBRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 59 Miączyn Stacja 25 0.01096
10.96
2 niziolz jerzyNIZIOŁ Jerzy 64 Zamość 5 0.00219
2.19
3 skromak celina ewaSKROMAK Celina Ewa 54 Biłgoraj 0 0
0.00
4 cislzo stanislzawCISŁO Stanisław 61 Lubycza Królewska 2 0.00088
0.88
5 wiszniewska annaWIŚNIEWSKA Anna 46 Kosmów 2 0.00088
0.88
6 mulawa maciejMULAWA Maciej 38 Tarnogród 1 0.00044
0.44
7 kielech stanislzawKIELECH Stanisław 51 Tomaszów Lubelski 0 0
0.00
8 slzota maria wandaSŁOTA Maria Wanda 47 Pniówek 11 0.00482
4.82
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozznica zofia annaWOŹNICA Zofia Anna 59 Biłgoraj 5 0.00219
2.19
2 grad mariuszGRAD Mariusz 45 Tomaszów Lubelski 2 0.00088
0.88
3 poznanzski marekPOZNAŃSKI Marek 34 Hrubieszów 0 0
0.00
4 mulawa andrzej stanislzawMULAWA Andrzej Stanisław 60 Zamość 4 0.00175
1.75
5 mazur marian janMAZUR Marian Jan 67 Wielącza 1 0.00044
0.44
6 najda aneta elzzzbietaNAJDA Aneta Elżbieta 41 Zamość 6 0.00263
2.63
7 osuch andrzejOSUCH Andrzej 37 Zamość 0 0
0.00
8 wolzoszyn katarzynaWOŁOSZYN Katarzyna 43 Zawada 3 0.00132
1.32
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palonka marek franciszekPALONKA Marek Franciszek 67 Zamość 5 0.00219
2.19
2 buczko monikaBUCZKO Monika 40 Biłgoraj 3 0.00132
1.32
3 krasonz sylwesterKRASOŃ Sylwester 33 Tomaszów Lubelski 1 0.00044
0.44
4 basaj beataBASAJ Beata 56 Jarosławiec 2 0.00088
0.88
5 sezdziak mariuszSĘDZIAK Mariusz 43 Elizówka 1 0.00044
0.44
6 antoniuk danuta wlzadyslzawaANTONIUK Danuta Władysława 70 Przewodów 0 0
0.00
7 korniak krzysztof mateuszKORNIAK Krzysztof Mateusz 61 Lipsko 0 0
0.00
8 waszkiewicz gerardWASZKIEWICZ Gerard 64 Jarosławiec 3 0.00132
1.32
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marcinkowska-kozak agnieszka halinaMARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina 48 Turka 0 0
0.00
2 lewandowski marianLEWANDOWSKI Marian 59 Zamość 1 0.00044
0.44
3 kaczynzska ewa stefaniaKACZYŃSKA Ewa Stefania 33 Świdnik 0 0
0.00
4 iwan jaroslzaw pawelzIWAN Jarosław Paweł 41 Węgielce 1 0.00044
0.44
5 domanzski jakubDOMAŃSKI Jakub 23 Świdnik 1 0.00044
0.44
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kupisz szczepanKUPISZ Szczepan 31 Leśce 0 0
0.00
2 misztal jacek sewerynMISZTAL Jacek Seweryn 41 Lublin 2 0.00088
0.88
3 antoniak tomaszANTONIAK Tomasz 44 Lublin 1 0.00044
0.44
4 szablzowska hanna irenaSZABŁOWSKA Hanna Irena 60 Lublin 0 0
0.00
5 pisarska elzzzbieta krystynaPISARSKA Elżbieta Krystyna 66 Lublin 0 0
0.00
6 paplinzska wioletaPAPLIŃSKA Wioleta 36 Lublin 1 0.00044
0.44
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudlicki andrzej jozzefKUDLICKI Andrzej Józef 60 Trzepieciny 2 0.00088
0.88
2 danilzowicz grzegorzDANIŁOWICZ Grzegorz 42 Wilków 0 0
0.00
3 jasinzski krzysztof mateuszJASIŃSKI Krzysztof Mateusz 33 Tomaszów Lubelski 0 0
0.00
4 lizak malwina magdalenaLIZAK Malwina Magdalena 28 Telatyn 4 0.00175
1.75
5 kaminzska barbara ewaKAMIŃSKA Barbara Ewa 35 Biłgoraj 1 0.00044
0.44
6 brzyski waldemar edmundBRZYSKI Waldemar Edmund 46 Zamość 2 0.00088
0.88
7 kaminzska irenaKAMIŃSKA Irena 50 Hrubieszów 0 0
0.00
8 szast edytaSZAST Edyta 42 Jatutów 2 0.00088
0.88
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czarnecki tomaszCZARNECKI Tomasz 29 Werbkowice 1 0.00044
0.44
2 blzaszczak maciej miroslzawBŁASZCZAK Maciej Mirosław 25 Lublin 0 0
0.00
3 szydlzowska-tutaj magdalena paulinaSZYDŁOWSKA-TUTAJ Magdalena Paulina 38 Lublin 0 0
0.00
4 gauda weronika agataGAUDA Weronika AGATA 18 Lublin 0 0
0.00
5 smyk artur januszSMYK Artur Janusz 40 Spiczyn 1 0.00044
0.44
6 matysek emilia mariaMATYSEK Emilia Maria 25 Chełm 0 0
0.00
7 parol adamPAROL Adam 24 Lublin 1 0.00044
0.44
8 rosinzska-lzubkowska katarzyna annaROSIŃSKA-ŁUBKOWSKA Katarzyna Anna 42 Lublin 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gmyz mariaGMYZ Maria 62 Zamość 32 0.01404
14.04
2 mulawa michalzMULAWA Michał 38 Natalin 25 0.01096
10.96
3 kusiak-janiec annaKUSIAK-JANIEC Anna 38 Hrubieszów 12 0.00526
5.26
4 mrozz anna katarzynaMRÓZ Anna Katarzyna 46 Turobin 3 0.00132
1.32
5 galzaszkiewicz krzysztof janGAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan 57 Horyszów-Stara Kolonia 17 0.00746
7.46
6 wrozbel grzegorzWRÓBEL Grzegorz 39 Obsza 0 0
0.00
7 bondyra robert andrzejBONDYRA Robert Andrzej 46 Tyszowce 8 0.00351
3.51
8 misztal stanislzawMISZTAL Stanisław 65 Zamość 18 0.00789
7.89
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kiecana marcin radoslzawKIECANA Marcin Radosław 53 Zamość 1 0.00044
0.44
2 szmidt katarzynaSZMIDT Katarzyna 44 Zamość 3 0.00132
1.32
3 maszcibroda henryk kazimierzMAŚCIBRODA Henryk Kazimierz 50 Zamość 0 0
0.00
4 witkowski adamWITKOWSKI Adam 50 Zamość 0 0
0.00
5 onuch joannaONUCH Joanna 45 Zamość 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 splewinzski marekSPLEWIŃSKI Marek 72 Zamość 2 0.00088
0.88
2 kwiecinzska monika ewaKWIECIŃSKA Monika Ewa 40 Płoskie 3 0.00132
1.32
3 kozyra adam andrzejKOZYRA Adam Andrzej 35 Adamów 0 0
0.00
4 liminowicz sebastianLIMINOWICZ Sebastian 29 Zamość 0 0
0.00
5 gadecka agnieszka kamilaGADECKA Agnieszka Kamila 46 Zamość 1 0.00044
0.44
6 klzyzzz jozzefKŁYŻ Józef 61 Krasnobród 0 0
0.00
7 mielnik annaMIELNIK Anna 36 Tereszpol-Zaorenda 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Zamość) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 444
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 444
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 440
3 Liczba kart niewykorzystanych 180
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 260
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 260
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 260
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 260
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 250
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostasz krzysztof adamOSTASZ Krzysztof Adam 40 Płoskie 14 0.0056
5.60
2 dolzba piotrDOŁBA Piotr 56 Zawada 2 0.0008
0.80
3 balasa teresa janinaBALASA Teresa Janina 70 Mokre 0 0
0.00
4 chrzeszcijan krzysztof andrzejCHRZEŚCIJAN Krzysztof Andrzej 53 Siedliska Kolonia 88 0.0352
35.20
5 duda teresa wieslzawaDUDA Teresa Wiesława 62 Zawada 1 0.0004
0.40
6 hildebrand marzenaHILDEBRAND Marzena 39 Płoskie 12 0.0048
4.80
7 klzoda marek krzysztofKŁODA Marek Krzysztof 42 Zawada 0 0
0.00
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 16 - KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dobromilski sylwester wieslzawDOBROMILSKI Sylwester Wiesław 58 Zawada 6 0.0024
2.40
2 kostrubiec tadeuszKOSTRUBIEC Tadeusz 61 Płoskie 4 0.0016
1.60
3 niedzzwiecka jolantaNIEDŹWIECKA Jolanta 46 Siedliska 113 0.0452
45.20
4 pitwalza radoslzawPITWAŁA Radosław 35 Hubale 1 0.0004
0.40
5 popytak kinga mariaPOPYTAK Kinga Maria 43 Płoskie 2 0.0008
0.80
6 skorupka anna ewaSKORUPKA Anna Ewa 66 Zawada 6 0.0024
2.40
7 wichorowska beata jadwigaWICHOROWSKA Beata Jadwiga 48 Mokre 1 0.0004
0.40
Razem 133
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 133