Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica Wiejska, 19A Białobrzegi
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze-Kolonia
Liczba mieszkańców 1167
Liczba wyborców 960
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Zamość 1
Rady Powiatu w Zamościu 1
Sejmiku Województwa Lubelskiego 5

Protokoły

  • Wybory Rady Gminy Zamość) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Powiatu w Zamościu) - Okręg nr 1
  • Wybory Wójta Gminy Zamość
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Zamość) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 960
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 960
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 961
3 Liczba kart niewykorzystanych 494
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 467
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 467
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 467
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 467
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 452
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojnarski dariusz stanislzawWOJNARSKI Dariusz Stanisław 48 Sitaniec 3 0.00066
0.66
2 pilzat wioletaPIŁAT Wioleta 30 Sitaniec 4 0.00088
0.88
3 boba piotrBOBA Piotr 36 Białobrzegi 32 0.00708
7.08
4 gozzdziuk jakubGOŹDZIUK Jakub 29 Wysokie 4 0.00088
0.88
5 szalzacha katarzyna teresaSZAŁACHA Katarzyna Teresa 43 Wysokie 5 0.00111
1.11
6 bas joannaBAS Joanna 51 Sitaniec Kolonia 0 0
0.00
7 walczak jaroslzaw tadeuszWALCZAK Jarosław Tadeusz 43 Łapiguz 1 0.00022
0.22
8 skrzypa zbigniewSKRZYPA Zbigniew 47 Bortatycze Kolonia 38 0.00841
8.41
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzahut waldemarBŁAHUT Waldemar 57 Białobrzegi 29 0.00642
6.42
2 tywoniuk-kwoka renata ewaTYWONIUK-KWOKA Renata Ewa 45 Wysokie 4 0.00088
0.88
3 adamczuk jacek stefanADAMCZUK Jacek Stefan 52 Sitaniec Wolica 14 0.0031
3.10
4 waszko anna elzzzbietaWAŚKO Anna Elżbieta 40 Sitaniec Kolonia 9 0.00199
1.99
5 rajtar henrykRAJTAR Henryk 75 Sitaniec 1 0.00022
0.22
6 solzowiej annaSOŁOWIEJ Anna 56 Borowina Sitaniecka 5 0.00111
1.11
7 welcz czeslzawWELCZ Czesław 70 Sitaniec 0 0
0.00
8 halzasa edmund janHAŁASA Edmund Jan 63 Chyża 15 0.00332
3.32
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 16 - KWW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartonz annaBARTOŃ Anna 34 Bortatycze 114 0.02522
25.22
2 budzynzski michalz miroslzawBUDZYŃSKI Michał Mirosław 32 Borowina Sitaniecka 2 0.00044
0.44
3 koza annaKOZA Anna 39 Łapiguz 0 0
0.00
4 kwoka agnieszka katarzynaKWOKA Agnieszka Katarzyna 46 Wysokie 8 0.00177
1.77
5 lzukaszczuk henryk januszŁUKASZCZUK Henryk Janusz 60 Sitaniec Wolica 11 0.00243
2.43
6 pokrywka andrzejPOKRYWKA Andrzej 51 Chyża 2 0.00044
0.44
7 posznik wieslzawPOŚNIK Wiesław 70 Sitaniec 1 0.00022
0.22
8 tlzuczkiewicz dariusz marekTŁUCZKIEWICZ Dariusz Marek 53 Białobrzegi 150 0.03319
33.19
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 960
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 869
3 Liczba kart niewykorzystanych 402
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 467
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 467
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 467
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 38
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 429
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bratkowski arkadiusz tomaszBRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 59 Miączyn Stacja 76 0.01772
17.72
2 niziolz jerzyNIZIOŁ Jerzy 64 Zamość 27 0.00629
6.29
3 skromak celina ewaSKROMAK Celina Ewa 54 Biłgoraj 0 0
0.00
4 cislzo stanislzawCISŁO Stanisław 61 Lubycza Królewska 0 0
0.00
5 wiszniewska annaWIŚNIEWSKA Anna 46 Kosmów 1 0.00023
0.23
6 mulawa maciejMULAWA Maciej 38 Tarnogród 4 0.00093
0.93
7 kielech stanislzawKIELECH Stanisław 51 Tomaszów Lubelski 0 0
0.00
8 slzota maria wandaSŁOTA Maria Wanda 47 Pniówek 30 0.00699
6.99
Razem 138
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 138

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozznica zofia annaWOŹNICA Zofia Anna 59 Biłgoraj 0 0
0.00
2 grad mariuszGRAD Mariusz 45 Tomaszów Lubelski 6 0.0014
1.40
3 poznanzski marekPOZNAŃSKI Marek 34 Hrubieszów 5 0.00117
1.17
4 mulawa andrzej stanislzawMULAWA Andrzej Stanisław 60 Zamość 1 0.00023
0.23
5 mazur marian janMAZUR Marian Jan 67 Wielącza 2 0.00047
0.47
6 najda aneta elzzzbietaNAJDA Aneta Elżbieta 41 Zamość 4 0.00093
0.93
7 osuch andrzejOSUCH Andrzej 37 Zamość 0 0
0.00
8 wolzoszyn katarzynaWOŁOSZYN Katarzyna 43 Zawada 7 0.00163
1.63
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palonka marek franciszekPALONKA Marek Franciszek 67 Zamość 7 0.00163
1.63
2 buczko monikaBUCZKO Monika 40 Biłgoraj 3 0.0007
0.70
3 krasonz sylwesterKRASOŃ Sylwester 33 Tomaszów Lubelski 1 0.00023
0.23
4 basaj beataBASAJ Beata 56 Jarosławiec 2 0.00047
0.47
5 sezdziak mariuszSĘDZIAK Mariusz 43 Elizówka 1 0.00023
0.23
6 antoniuk danuta wlzadyslzawaANTONIUK Danuta Władysława 70 Przewodów 0 0
0.00
7 korniak krzysztof mateuszKORNIAK Krzysztof Mateusz 61 Lipsko 0 0
0.00
8 waszkiewicz gerardWASZKIEWICZ Gerard 64 Jarosławiec 2 0.00047
0.47
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marcinkowska-kozak agnieszka halinaMARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina 48 Turka 0 0
0.00
2 lewandowski marianLEWANDOWSKI Marian 59 Zamość 2 0.00047
0.47
3 kaczynzska ewa stefaniaKACZYŃSKA Ewa Stefania 33 Świdnik 1 0.00023
0.23
4 iwan jaroslzaw pawelzIWAN Jarosław Paweł 41 Węgielce 0 0
0.00
5 domanzski jakubDOMAŃSKI Jakub 23 Świdnik 1 0.00023
0.23
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kupisz szczepanKUPISZ Szczepan 31 Leśce 0 0
0.00
2 misztal jacek sewerynMISZTAL Jacek Seweryn 41 Lublin 2 0.00047
0.47
3 antoniak tomaszANTONIAK Tomasz 44 Lublin 0 0
0.00
4 szablzowska hanna irenaSZABŁOWSKA Hanna Irena 60 Lublin 0 0
0.00
5 pisarska elzzzbieta krystynaPISARSKA Elżbieta Krystyna 66 Lublin 0 0
0.00
6 paplinzska wioletaPAPLIŃSKA Wioleta 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudlicki andrzej jozzefKUDLICKI Andrzej Józef 60 Trzepieciny 11 0.00256
2.56
2 danilzowicz grzegorzDANIŁOWICZ Grzegorz 42 Wilków 4 0.00093
0.93
3 jasinzski krzysztof mateuszJASIŃSKI Krzysztof Mateusz 33 Tomaszów Lubelski 2 0.00047
0.47
4 lizak malwina magdalenaLIZAK Malwina Magdalena 28 Telatyn 3 0.0007
0.70
5 kaminzska barbara ewaKAMIŃSKA Barbara Ewa 35 Biłgoraj 3 0.0007
0.70
6 brzyski waldemar edmundBRZYSKI Waldemar Edmund 46 Zamość 5 0.00117
1.17
7 kaminzska irenaKAMIŃSKA Irena 50 Hrubieszów 0 0
0.00
8 szast edytaSZAST Edyta 42 Jatutów 2 0.00047
0.47
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czarnecki tomaszCZARNECKI Tomasz 29 Werbkowice 2 0.00047
0.47
2 blzaszczak maciej miroslzawBŁASZCZAK Maciej Mirosław 25 Lublin 1 0.00023
0.23
3 szydlzowska-tutaj magdalena paulinaSZYDŁOWSKA-TUTAJ Magdalena Paulina 38 Lublin 1 0.00023
0.23
4 gauda weronika agataGAUDA Weronika AGATA 18 Lublin 1 0.00023
0.23
5 smyk artur januszSMYK Artur Janusz 40 Spiczyn 1 0.00023
0.23
6 matysek emilia mariaMATYSEK Emilia Maria 25 Chełm 0 0
0.00
7 parol adamPAROL Adam 24 Lublin 0 0
0.00
8 rosinzska-lzubkowska katarzyna annaROSIŃSKA-ŁUBKOWSKA Katarzyna Anna 42 Lublin 3 0.0007
0.70
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gmyz mariaGMYZ Maria 62 Zamość 63 0.01469
14.69
2 mulawa michalzMULAWA Michał 38 Natalin 31 0.00723
7.23
3 kusiak-janiec annaKUSIAK-JANIEC Anna 38 Hrubieszów 13 0.00303
3.03
4 mrozz anna katarzynaMRÓZ Anna Katarzyna 46 Turobin 9 0.0021
2.10
5 galzaszkiewicz krzysztof janGAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan 57 Horyszów-Stara Kolonia 36 0.00839
8.39
6 wrozbel grzegorzWRÓBEL Grzegorz 39 Obsza 5 0.00117
1.17
7 bondyra robert andrzejBONDYRA Robert Andrzej 46 Tyszowce 11 0.00256
2.56
8 misztal stanislzawMISZTAL Stanisław 65 Zamość 32 0.00746
7.46
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kiecana marcin radoslzawKIECANA Marcin Radosław 53 Zamość 1 0.00023
0.23
2 szmidt katarzynaSZMIDT Katarzyna 44 Zamość 0 0
0.00
3 maszcibroda henryk kazimierzMAŚCIBRODA Henryk Kazimierz 50 Zamość 1 0.00023
0.23
4 witkowski adamWITKOWSKI Adam 50 Zamość 0 0
0.00
5 onuch joannaONUCH Joanna 45 Zamość 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 splewinzski marekSPLEWIŃSKI Marek 72 Zamość 0 0
0.00
2 kwiecinzska monika ewaKWIECIŃSKA Monika Ewa 40 Płoskie 0 0
0.00
3 kozyra adam andrzejKOZYRA Adam Andrzej 35 Adamów 0 0
0.00
4 liminowicz sebastianLIMINOWICZ Sebastian 29 Zamość 1 0.00023
0.23
5 gadecka agnieszka kamilaGADECKA Agnieszka Kamila 46 Zamość 2 0.00047
0.47
6 klzyzzz jozzefKŁYŻ Józef 61 Krasnobród 0 0
0.00
7 mielnik annaMIELNIK Anna 36 Tereszpol-Zaorenda 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Zamościu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 960
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 967
3 Liczba kart niewykorzystanych 500
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 467
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 467
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 467
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 446
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziuba konrad andrzejDZIUBA Konrad Andrzej 49 Szopinek 78 0.01749
17.49
2 maros krystyna teodozjaMAROS Krystyna Teodozja 58 Siedliska 28 0.00628
6.28
3 ciurysek ryszard henrykCIURYSEK Ryszard Henryk 69 Chyża 73 0.01637
16.37
4 stankiewicz elzzzbieta mariaSTANKIEWICZ Elżbieta Maria 52 Płoskie 4 0.0009
0.90
5 bondyra jerzy henrykBONDYRA Jerzy Henryk 58 Wólka Wieprzecka 10 0.00224
2.24
6 jaroszynzska joannaJAROSZYŃSKA Joanna 44 Kalinowice 3 0.00067
0.67
7 sobczuk jerzy kazimierzSOBCZUK Jerzy Kazimierz 56 Żdanów 40 0.00897
8.97
Razem 236
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 236

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzeszko stanislzaw slzawomirGRZEŚKO Stanisław Sławomir 60 Zalesie 48 0.01076
10.76
2 szcirka ireneusz adamŚCIRKA Ireneusz Adam 58 Płoskie 7 0.00157
1.57
3 sobonz malzgorzata teodoraSOBOŃ Małgorzata Teodora 46 Zawada 33 0.0074
7.40
4 czochra malzgorzataCZOCHRA Małgorzata 49 Kalinowice 9 0.00202
2.02
5 adamczyk wojciech januszADAMCZYK Wojciech Janusz 54 Wysokie 35 0.00785
7.85
6 niedzzwiecka agataNIEDŹWIECKA Agata 32 Skokówka 6 0.00135
1.35
7 brzozowski miroslzaw bogdanBRZOZOWSKI Mirosław Bogdan 61 Szopinek 10 0.00224
2.24
Razem 148
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 148

Lista nr 13 - KWW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sobonz annaSOBOŃ Anna 53 Wólka Wieprzecka 28 0.00628
6.28
2 kusz michalz maciejKUSZ Michał Maciej 31 Skokówka 4 0.0009
0.90
3 sobczyk slzawomir jozzefSOBCZYK Sławomir Józef 42 Pniówek 2 0.00045
0.45
4 szewczuk malzgorzataSZEWCZUK Małgorzata 44 Kalinowice 2 0.00045
0.45
5 bojanek mieczyslzawBOJANEK Mieczysław 60 Kalinowice 0 0
0.00
6 blicharz irenaBLICHARZ Irena 64 Mokre 0 0
0.00
7 czyzzzewski tomasz dominikCZYŻEWSKI Tomasz Dominik 60 Kalinowice 3 0.00067
0.67
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 14 - KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobczuk cecylia jadwigaBOBCZUK Cecylia Jadwiga 53 Barchaczów 0 0
0.00
2 wilenzska renata mariaWILEŃSKA Renata Maria 39 Pniówek 0 0
0.00
3 roch tomaszROCH Tomasz 32 Siedliska-Kolonia 1 0.00022
0.22
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 15 - KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciupa alicjaCIUPA Alicja 58 Sitaniec 4 0.0009
0.90
2 demendecki jozzef lucjanDEMENDECKI Józef Lucjan 67 Kalinowice 1 0.00022
0.22
3 furmaniak stanislzawFURMANIAK Stanisław 53 Lipsko 4 0.0009
0.90
4 gruszka anna jadwigaGRUSZKA Anna Jadwiga 46 Mokre-Kolonia 2 0.00045
0.45
5 lzuczka januszŁUCZKA Janusz 73 Płoskie 4 0.0009
0.90
6 nowosad dorota annaNOWOSAD Dorota Anna 58 Adamów 6 0.00135
1.35
7 smyk andrzejSMYK Andrzej 55 Łapiguz 1 0.00022
0.22
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Zamość
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 960
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 960
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 963
3 Liczba kart niewykorzystanych 495
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 468
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 468
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 468
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 468
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 458
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gliwinzski ryszard mieczyslzawGLIWIŃSKI Ryszard Mieczysław 60 wyższe Bortatycze 334 0.07293
72.93
2 malzecki konrad mariuszMAŁECKI Konrad Mariusz 40 wyższe Zawada 124 0.02707
27.07