Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 15 849
Wyborców 12 744
Obwodów 14
 • Wybory do Rady Miejskiej w Daleszycach
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 Daleszyce stały Tak część Miasta Daleszyce, ulice: 3 Maja, Błonie, Chopina, Dębczyna, Głowackiego, Kościelna, Ługi, Moniuszki, Paderewskiego, Plac Cedry, Reja, Spacerowa, Ściegiennego, Świętokrzyska, Wigury, Wójtostwo, Zagórze, Zakościele, Polna, Rejtana, Żeromskiego, Zakręty, Kilińskiego, Kościuszki, Ławy, Mała, Plac Staszica, Za Ścięgnami, Kanałowa, Grottgera
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 Daleszyce stały Tak część Miasta Daleszyce, ulice: Mickiewicza, Sienkiewicza, Zielona Sołectwo Kranów
3 Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, 215 Suków stały Nie Sołectwo Suków
4 Szkoła Podstawowa w Borkowie, 36B Borków stały Tak Sołectwo Borków
5 Szkoła Podstawowa w Brzechowie, 41 Brzechów stały Tak Sołectwo Brzechów
6 Remiza OSP w Cisowie, 44A Cisów stały Nie Sołectwa: Cisów, Widełki
7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, 32 Sieraków stały Nie Sołectwa: Smyków, Sieraków
8 Dom Ludowy w Daleszycach, ul. Kościelna 5 Daleszyce stały Nie Sołectwa: Danków-Wójtostwo, Niwy
9 Świetlica wiejska w Trzemosnej, 27 Trzemosna stały Tak Sołectwo Trzemosna
10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie, 172 Szczecno stały Tak Sołectwa: Komórki, Szczecno
11 Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, 12 Marzysz stały Nie Sołectwo Marzysz
12 Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy, 9 Mójcza stały Tak Sołectwo Mójcza
13 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, 271 Niestachów stały Nie Sołectwo Niestachów
14 Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, 86 Słopiec stały Nie Sołectwo Słopiec

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część Miasta Daleszyce, ulice: 3 Maja, Błonie, Chopina, Dębczyna, Głowackiego, Kościelna, Ługi, Moniuszki, Paderewskiego, Plac Cedry, Reja, Spacerowa, Ściegiennego, Świętokrzyska, Wigury, Wójtostwo, Zagórze, Zakościele, Zakręty 1 804 2 2
0.0000020000Nr 2 Część Miasta Daleszyce, ulice: Kilińskiego, Kościuszki, Ławy, Mała, Plac Staszica, Polna, Rejtana, Za Ścięgnami, Żeromskiego, Kanałowa, Grottgera 1 804 3 3
0.0000030000Nr 3 Część Miasta Daleszyce, ulice: Mickiewicza, Sienkiewicza, Zielona 1 786 2 2
0.0000040000Nr 4 Część sołectwa Suków, nr 1 - 154 1 974 2 2
0.0000050000Nr 5 Część sołectwa Suków, nr 157 - do końca, ulice: Dymińska, Nad Lubrzanką 1 798 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Borków 1 545 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Brzechów 1 767 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Cisów, Sieraków, Smyków, Widełki 1 1 188 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Danków-Wójtostwo, Niwy 1 1 206 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Komórki, Szczecno, Trzemosna 1 1 115 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Kranów 1 463 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Marzysz 1 696 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo: Mójcza 1 1 101 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Niestachów 1 930 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Słopiec 1 567 2 2
Podsumowanie 15 12 744 33 33

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA, PRZYJAŹŃ, PATRIOTYZM - DZIAŁAMY LOKALNIE KWW PPP-DZIAŁAMY LOKALNIE 1 1 1 1 4
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MERESIŃSKIEGO KWW DARIUSZA MERESIŃSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PRO CIVITAS" W PIEKOSZOWIE KW STOWARZYSZENIA "PRO CIVITAS" W PIEKOSZOWIE 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Podmarzysz
1 MERESIŃSKI Dariusz Kazimierz 43 Wyższe Ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MERESIŃSKIEGO Polskie Stronnictwo Ludowe Daleszyce

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 802 480 479 59.73% 0.05973
457 95.41% 0.09541
Tak
2 804 524 524 65.17% 0.06517
516 98.47% 0.09847
Tak
3 782 495 496 63.43% 0.06343
477 96.17% 0.09617
Tak
4 970 537 537 55.36% 0.05536
526 97.95% 0.09795
Tak
5 797 512 512 64.24% 0.06424
503 98.24% 0.09824
Tak
6 543 336 335 61.69% 0.06169
329 98.21% 0.09821
Tak
7 764 441 441 57.72% 0.05772
429 97.28% 0.09728
Tak
8 1 186 636 636 53.63% 0.05363
629 98.90% 0.0989
Tak
9 1 201 755 748 62.28% 0.06228
739 98.80% 0.0988
Tak
10 1 113 554 554 49.78% 0.04978
545 98.38% 0.09838
Tak
11 463 315 317 68.47% 0.06847
305 96.21% 0.09621
Tak
12 693 398 398 57.43% 0.05743
392 98.49% 0.09849
Tak
13 1 096 537 537 49.00% 0.049
524 97.58% 0.09758
Tak
14 933 587 587 62.92% 0.06292
581 98.98% 0.09898
Tak
15 566 341 341 60.25% 0.06025
336 98.53% 0.09853
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 708 11 23.44% 0.02344
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA, PRZYJAŹŃ, PATRIOTYZM - DZIAŁAMY LOKALNIE 521 4 7.15% 0.00715
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MERESIŃSKIEGO 4 419 15 60.63% 0.06063
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 507 2 6.96% 0.00696
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PRO CIVITAS" W PIEKOSZOWIE 133 1 1.82% 0.00182

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 708 11 0 23.44% 0.02344
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA, PRZYJAŹŃ, PATRIOTYZM - DZIAŁAMY LOKALNIE 521 4 0 7.15% 0.00715
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MERESIŃSKIEGO 4 419 15 14 60.63% 0.06063
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 507 2 1 6.96% 0.00696
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PRO CIVITAS" W PIEKOSZOWIE 133 1 0 1.82% 0.00182

Rada Miejska w Daleszycach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 BANACH Marian Grzegorz 157 34.35% 0.03435
Nie
1 16 16 PIETRZYK Beata Lidia 300 65.65% 0.06565
Tak
2 10 10 DZIURSKI Henryk Bogusław 91 17.64% 0.01764
Nie
2 16 16 KLIMEK Dorota Lucyna 292 56.59% 0.05659
Tak
2 18 18 FURMANEK Alicja 133 25.78% 0.02578
Nie
3 15 15 CEDRO Marzena 133 27.88% 0.02788
Nie
3 16 16 TOBOŁA Paweł Andrzej 344 72.12% 0.07212
Tak
4 10 10 OLEJARCZYK Stanisława Bożena 245 46.58% 0.04658
Nie
4 16 16 RYBAK Joanna Maria 281 53.42% 0.05342
Tak
5 10 10 KUBICKI Ludwik Jan 208 41.35% 0.04135
Nie
5 16 16 ZIELIŃSKI Jarosław Tomasz 295 58.65% 0.05865
Tak
6 10 10 MIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 44 13.37% 0.01337
Nie
6 16 16 SIWONIA Rafał Daniel 285 86.63% 0.08663
Tak
7 10 10 PARKITA Teresa 108 25.17% 0.02517
Nie
7 16 16 SZUMSKA Elżbieta Ewa 321 74.83% 0.07483
Tak
8 15 15 SIKORA Dorota Renata 154 24.48% 0.02448
Nie
8 16 16 DZIĘCIOŁ Dariusz 274 43.56% 0.04356
Tak
8 17 17 WITKOWSKA Joanna Renata 201 31.96% 0.03196
Nie
9 10 10 WOJTAŚ Edyta Maria 209 28.28% 0.02828
Nie
9 16 16 KWIATEK Sławomir Marek 224 30.31% 0.03031
Nie
9 17 17 KRZYWICKA Bernadeta Maria 306 41.41% 0.04141
Tak
10 15 15 JANASZEK Krzysztof Józef 91 16.70% 0.0167
Nie
10 16 16 SKRYBUŚ Czesław 454 83.30% 0.0833
Tak
11 15 15 KANISZEWSKA Teresa 143 46.89% 0.04689
Nie
11 16 16 WOJCIECHOWSKA Zenobia 162 53.11% 0.05311
Tak
12 10 10 NOWICKI Jerzy Sławomir 173 44.13% 0.04413
Nie
12 16 16 JAMIOŁ Sławomir 219 55.87% 0.05587
Tak
13 10 10 JOŃCZYK Tomasz 195 37.21% 0.03721
Nie
13 16 16 SAREK Dariusz Rafał 329 62.79% 0.06279
Tak
14 10 10 BARAN Magdalena Katarzyna 199 34.25% 0.03425
Nie
14 16 16 MACHUL Jarosław Jan 382 65.75% 0.06575
Tak
15 10 10 KRUK Wiktor 79 23.51% 0.02351
Nie
15 16 16 DZIADOWICZ Mariusz Marcin 257 76.49% 0.07649
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MERESIŃSKI Dariusz Kazimierz 43 Wyższe Ekonomiczne Daleszyce, 5 825 79.28 Tak
2 MIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 wyższe Podmarzysz, 1 522 20.72 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 Daleszyce stały 1 606 1 004 1 004 62.52% 0.06252
989 98.51%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 Daleszyce stały 1 245 810 810 65.06% 0.06506
803 99.14%
3 Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, 215 Suków stały 1 767 1 049 1 048 59.31% 0.05931
1 040 99.24%
4 Szkoła Podstawowa w Borkowie, 36B Borków stały 543 336 335 61.69% 0.06169
330 98.51%
5 Szkoła Podstawowa w Brzechowie, 41 Brzechów stały 764 441 441 57.72% 0.05772
436 98.87%
6 Remiza OSP w Cisowie, 44A Cisów stały 668 369 369 55.24% 0.05524
362 98.10%
7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, 32 Sieraków stały 518 266 266 51.35% 0.05135
262 98.50%
8 Dom Ludowy w Daleszycach, ul. Kościelna 5 Daleszyce stały 1 201 754 753 62.70% 0.0627
741 98.41%
9 Świetlica wiejska w Trzemosnej, 27 Trzemosna stały 201 104 104 51.74% 0.05174
99 95.19%
10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie, 172 Szczecno stały 912 450 450 49.34% 0.04934
445 98.89%
11 Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, 12 Marzysz stały 693 398 398 57.43% 0.05743
394 98.99%
12 Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy, 9 Mójcza stały 1 096 537 536 48.91% 0.04891
528 98.51%
13 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, 271 Niestachów stały 933 587 587 62.92% 0.06292
581 98.98%
14 Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, 86 Słopiec stały 566 341 341 60.25% 0.06025
337 98.83%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 15 849 12 744 14 1