Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 437
Wyborców 7 532
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Mniów
 • Wybory Wójta Gminy Mniów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Cierchach, 1 Cierchy stały Nie sołectwa: Cierchy, Pępice
2 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 1 Stachura stały Nie sołectwo: Malmurzyn
3 Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22 Grzymałków stały Tak sołectwa: Borki, Gliniany Las, Grzymałków, Mokry Bór, Pałęgi Skoki, Straszów, Zachybie
4 Szkoła Podstawowa w Mniowie, ul. Centralna 11 Mniów stały Tak sołectwa: Mniów, Przełom, Węgrzynów
5 Szkoła Podstawowa w Rogowicach, 123 Rogowice stały Tak sołectwa: Podchyby, Rogowice, Serbinów
6 Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, 160 Zaborowice stały Tak sołectwa: Baran, Pieradła, Zaborowice, Lisie Jamy
7 Świetlica Wiejska w Wólce Kłuckiej, 157 Wólka Kłucka stały Nie sołectwo: Wólka Kłucka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Baran, Przełom 1 481 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Zaborowice 1 598 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Borki 1 459 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Gliniany Las, Grzymałków 1 539 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Cierchy, Malmurzyn 1 683 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Pępice 1 433 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Lisie Jamy, Pieradła, Zachybie 1 434 3 3
0.0000080000Nr 8 część Sołectwa Mniów, ulice: Ekologiczna, Gajowa, Głęboka, Kamieniec, Leśna, Mała, Raszówka, Zielona, Znajoma 1 526 2 2
0.0000090000Nr 9 część Sołectwa Mniów, ulice: Centralna, Dębowa, Kolonia 1 514 3 3
0.0000100000Nr 10 część Sołectwa Mniów, ulice: Cicha, Kielecka, Spokojna, Wrzosowa 1 535 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Podchyby, Rogowice, Serbinów 1 593 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Węgrzynów 1 471 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Mokry Bór, Skoki 1 363 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Wólka Kłucka 1 453 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Pałęgi, Straszów 1 450 3 3
Podsumowanie 15 7 532 40 40

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KRAKOWIAKA KWW ZBIGNIEWA KRAKOWIAKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GRZYMAŁKOWA KWW RAZEM DLA GRZYMAŁKOWA 1 1
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY MNIÓW KWW WSPÓLNIE DLA GMINY MNIÓW 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA ZABOROWIC KWW DLA DOBRA ZABOROWIC 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KRAKOWIAK Zbigniew Piotr 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KRAKOWIAKA Cierchy
3 WILCZAK Piotr Jakub 44 wyższe magisterskie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Mniów
1 ADAMCZYK Mariusz Stanisław 38 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSL Mniów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 481 302 302 62.79% 0.06279
300 99.34% 0.09934
Tak
2 598 410 410 68.56% 0.06856
402 98.05% 0.09805
Tak
3 463 269 268 57.88% 0.05788
267 99.63% 0.09963
Tak
4 542 367 366 67.53% 0.06753
359 98.09% 0.09809
Tak
5 684 423 423 61.84% 0.06184
411 97.16% 0.09716
Tak
6 433 273 273 63.05% 0.06305
269 98.53% 0.09853
Tak
7 434 300 300 69.12% 0.06912
297 99.00% 0.099
Tak
8 527 365 365 69.26% 0.06926
351 96.16% 0.09616
Tak
9 514 379 379 73.74% 0.07374
374 98.68% 0.09868
Tak
10 535 376 376 70.28% 0.07028
369 98.14% 0.09814
Tak
11 592 356 356 60.14% 0.06014
350 98.31% 0.09831
Tak
12 471 301 301 63.91% 0.06391
293 97.34% 0.09734
Tak
13 363 257 257 70.80% 0.0708
254 98.83% 0.09883
Tak
14 452 272 272 60.18% 0.06018
259 95.22% 0.09522
Tak
15 450 266 266 59.11% 0.05911
259 97.37% 0.09737
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 491 12 30.97% 0.03097
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 51 1 1.06% 0.00106
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 858 14 38.60% 0.0386
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KRAKOWIAKA 866 10 17.99% 0.01799
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GRZYMAŁKOWA 223 1 4.63% 0.00463
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY MNIÓW 130 1 2.70% 0.0027
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA ZABOROWIC 195 1 4.05% 0.00405

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 491 12 5 30.97% 0.03097
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 51 1 0 1.06% 0.00106
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 858 14 7 38.60% 0.0386
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KRAKOWIAKA 866 10 1 17.99% 0.01799
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GRZYMAŁKOWA 223 1 1 4.63% 0.00463
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY MNIÓW 130 1 1 2.70% 0.0027
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA ZABOROWIC 195 1 0 4.05% 0.00405

Rada Gminy Mniów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 ADAMCZYK Sylwester Andrzej 91 30.33% 0.03033
Nie
1 10 10 SZCZEŚNIAK Renata 118 39.33% 0.03933
Tak
1 15 15 SCHABEK Marzena Bożena 91 30.33% 0.03033
Nie
2 15 15 SIPIKA Michał Mateusz 207 51.49% 0.05149
Tak
2 18 18 AUGUSTYNIAK Krzysztof Paweł 195 48.51% 0.04851
Nie
3 2 2 PODGÓRSKI Marian 108 40.45% 0.04045
Tak
3 10 10 KOLUS Sławomir 95 35.58% 0.03558
Nie
3 15 15 MAKUCH Paweł Grzegorz 64 23.97% 0.02397
Nie
4 10 10 GORZELAK Waldemar Marian 32 8.91% 0.00891
Nie
4 15 15 WOŚ Bartosz 104 28.97% 0.02897
Nie
4 16 16 LESIAK Karol Mateusz 223 62.12% 0.06212
Tak
5 2 2 GAJ Dorota 182 44.28% 0.04428
Tak
5 10 10 BUCHCIC Bożena 115 27.98% 0.02798
Nie
5 15 15 KNAP Małgorzata 114 27.74% 0.02774
Nie
6 2 2 ŚLUSARCZYK Sylwester Sebastian 46 17.10% 0.0171
Nie
6 10 10 GAWEŁ Sławomir Piotr 195 72.49% 0.07249
Tak
6 15 15 LAMCZYK Katarzyna Anna 28 10.41% 0.01041
Nie
7 2 2 JANUS Elżbieta Maria 128 43.10% 0.0431
Nie
7 10 10 KOLUS Albert 145 48.82% 0.04882
Tak
7 15 15 MOGIELSKI Jacek 24 8.08% 0.00808
Nie
8 2 2 KONDRACKI Karol 178 50.71% 0.05071
Tak
8 10 10 TRACZYŃSKI Karol Piotr 173 49.29% 0.04929
Nie
9 2 2 PASIERBEK Jerzy Jan 125 33.42% 0.03342
Nie
9 10 10 KOWALSKI Czesław Stanisław 179 47.86% 0.04786
Tak
9 15 15 JANUS Józef Ryszard 70 18.72% 0.01872
Nie
10 2 2 ŁĘKAWSKI Sławomir Zygmunt 125 33.88% 0.03388
Nie
10 10 10 FIREK Mateusz 244 66.12% 0.06612
Tak
11 2 2 KRUK Maria 53 15.14% 0.01514
Nie
11 10 10 BŁOŃSKI Waldemar Krzysztof 186 53.14% 0.05314
Tak
11 15 15 ŚLUSARCZYK Michał Maksymilian 111 31.71% 0.03171
Nie
12 4 4 TOBERA Paweł Kazimierz 51 17.41% 0.01741
Nie
12 10 10 MAJOS Zenon 112 38.23% 0.03823
Nie
12 17 17 ŚCIEGIENNY Tadeusz 130 44.37% 0.04437
Tak
13 2 2 SZMIT Jacek Wit 195 76.77% 0.07677
Tak
13 10 10 KOS Zdzisław Sylwester 59 23.23% 0.02323
Nie
14 2 2 SZCZEREK Sławomir Roman 175 67.57% 0.06757
Tak
14 10 10 GŁODZIŃSKA Aneta 84 32.43% 0.03243
Nie
15 2 2 JAWORSKI Zbigniew 85 32.82% 0.03282
Nie
15 10 10 KANIEWSKA Alina Danuta 121 46.72% 0.04672
Tak
15 15 15 KOWALCZYK Mirosław 53 20.46% 0.02046
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ADAMCZYK Mariusz Stanisław 38 wyższe Mniów, 1 886 38.84 Druga tura
2 KRAKOWIAK Zbigniew Piotr 47 wyższe Cierchy, 566 11.66 Nie
3 WILCZAK Piotr Jakub 44 wyższe magisterskie Mniów, 2 404 49.51 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Cierchach, 1 Cierchy stały 709 446 446 62.91% 0.06291
442 99.10%
2 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 1 Stachura stały 408 251 251 61.52% 0.06152
250 99.60%
3 Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22 Grzymałków stały 1 889 1 205 1 196 63.31% 0.06331
1 181 98.75%
4 Szkoła Podstawowa w Mniowie, ul. Centralna 11 Mniów stały 2 307 1 579 1 579 68.44% 0.06844
1 567 99.24%
5 Szkoła Podstawowa w Rogowicach, 123 Rogowice stały 592 356 356 60.14% 0.06014
356 100.00%
6 Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, 160 Zaborowice stały 1 182 798 798 67.51% 0.06751
792 99.25%
7 Świetlica Wiejska w Wólce Kłuckiej, 157 Wólka Kłucka stały 452 272 272 60.18% 0.06018
268 98.53%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ADAMCZYK Mariusz Stanisław 38 wyższe Mniów, 2136 42.23 Nie
2 WILCZAK Piotr Jakub 44 wyższe magisterskie Mniów, 2922 57.77 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych WILCZAK Piotr Jakub Głosów ważnych oddanych na kandydatów ADAMCZYK Mariusz Stanisław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Szkoła Podstawowa w Cierchach, 1 Cierchy 411 303 73.72% 0.07372
26.28% 108
2 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 1 Stachura 248 131 52.82% 0.05282
47.18% 117
3 Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22 Grzymałków 1219 559 45.86% 0.04586
54.14% 660
4 Szkoła Podstawowa w Mniowie, ul. Centralna 11 Mniów 1682 1033 61.41% 0.06141
38.59% 649
5 Szkoła Podstawowa w Rogowicach, 123 Rogowice 383 255 66.58% 0.06658
33.42% 128
6 Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, 160 Zaborowice 801 531 66.29% 0.06629
33.71% 270
7 Świetlica Wiejska w Wólce Kłuckiej, 157 Wólka Kłucka 314 110 35.03% 0.03503
64.97% 204

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Cierchach, 1 Cierchy stały 710 415 415 58.45% 0.05845
411 99.04%
2 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 1 Stachura stały 408 249 249 61.03% 0.06103
248 99.60%
3 Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22 Grzymałków stały 1889 1226 1226 64.90% 0.0649
1219 99.43%
4 Szkoła Podstawowa w Mniowie, ul. Centralna 11 Mniów stały 2309 1694 1694 73.37% 0.07337
1682 99.29%
5 Szkoła Podstawowa w Rogowicach, 123 Rogowice stały 595 385 385 64.71% 0.06471
383 99.48%
6 Szkoła Podstawowa w Zaborowicach, 160 Zaborowice stały 1182 804 804 68.02% 0.06802
801 99.63%
7 Świetlica Wiejska w Wólce Kłuckiej, 157 Wólka Kłucka stały 451 316 316 70.07% 0.07007
314 99.37%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 437 7 532 7 1