Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Krzysztof Sobolewski
Pełnomocnik finansowy Teresa Schubert
Adres strony www http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie
2 MIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 Podmarzysz

Rada Miejska w Daleszycach

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 2 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 4 1 1 100.00 0 00.00 1
Okręg nr 5 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 6 1 1 100.00 0 00.00 1
Okręg nr 7 1 1 100.00 0 00.00 1
Okręg nr 9 1 1 100.00 0 00.00 1
Okręg nr 12 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 13 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 14 1 1 100.00 0 00.00 1
Okręg nr 15 1 0 00.00 1 100.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 76 76 76 76
Okręg nr 2 65 65 65 65
Okręg nr 4 59 59 59 59
Okręg nr 5 58 58 58 58
Okręg nr 6 50 50 50 50
Okręg nr 7 51 51 51 51
Okręg nr 9 47 47 47 47
Okręg nr 12 64 64 64 64
Okręg nr 13 56 56 56 56
Okręg nr 14 34 34 34 34
Okręg nr 15 22 22 22 22

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 1 1 100% 0 0%
40-59 6 4 67% 2 33%
60+ 3 0 0% 3 100%
Ogółem 11 5 45% 6 55%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 1 100% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 1 100% 0 0%

Wybory do Rady Miejskiej w Daleszycach

Lista nr 10 [ Okręg nr 1 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 banach marian grzegorzBANACH Marian Grzegorz 76 Daleszyce 157 0.03435
34.35% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 2 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 dziurski henryk boguslzawDZIURSKI Henryk Bogusław 65 Daleszyce 91 0.01764
17.64% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 4 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 olejarczyk stanislzawa bozzzenaOLEJARCZYK Stanisława Bożena 59 Suków 245 0.04658
46.58% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 5 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 kubicki ludwik janKUBICKI Ludwik Jan 58 Suków 208 0.04135
41.35% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 6 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 mikolzajczyk janina lucynaMIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 Podmarzysz 44 0.01337
13.37% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 7 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 parkita teresaPARKITA Teresa 51 Brzechów 108 0.02517
25.17% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 9 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 wojtasz edyta mariaWOJTAŚ Edyta Maria 47 Niwy 209 0.02828
28.28% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 12 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 nowicki jerzy slzawomirNOWICKI Jerzy Sławomir 64 Marzysz 173 0.04413
44.13% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 13 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 jonzczyk tomaszJOŃCZYK Tomasz 56 Mójcza 195 0.03721
37.21% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 14 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 baran magdalena katarzynaBARAN Magdalena Katarzyna 34 Niestachów 199 0.03425
34.25% Nie

Lista nr 10 [ Okręg nr 15 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
10 kruk wiktorKRUK Wiktor 22 Słopiec Rządowy 79 0.02351
23.51% Nie

Wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1. mikolzajczyk janina lucynaMIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 wyższe Podmarzysz 1 522 20.72