Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 Daleszyce
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice część Miasta Daleszyce, ulice: 3 Maja, Błonie, Chopina, Dębczyna, Głowackiego, Kościelna, Ługi, Moniuszki, Paderewskiego, Plac Cedry, Reja, Spacerowa, Ściegiennego, Świętokrzyska, Wigury, Wójtostwo, Zagórze, Zakościele, Polna, Rejtana, Żeromskiego, Zakręty, Kilińskiego, Kościuszki, Ławy, Mała, Plac Staszica, Za Ścięgnami, Kanałowa, Grottgera
Liczba mieszkańców 1988
Liczba wyborców 1608
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Daleszycach 1, 2
Rady Powiatu w Kielcach 6
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 3

Protokoły

 • Wybory Rady Miejskiej w Daleszycach) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Miejskiej w Daleszycach) - Okręg nr 1
 • Wybory Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego) - Okręg nr 3
 • Wybory Rady Powiatu w Kielcach) - Okręg nr 6
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Daleszycach) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 804
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 804
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 725
3 Liczba kart niewykorzystanych 201
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 524
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 524
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 5
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 524
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 524
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 516
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 dziurski henryk boguslzawDZIURSKI Henryk Bogusław 65 Daleszyce 91 0.01764
17.64
16 klimek dorota lucynaKLIMEK Dorota Lucyna 41 Daleszyce 292 0.05659
56.59
18 furmanek alicjaFURMANEK Alicja 56 Daleszyce 133 0.02578
25.78
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Daleszycach) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 802
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 802
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 722
3 Liczba kart niewykorzystanych 242
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 480
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 480
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 479
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 479
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 457
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 banach marian grzegorzBANACH Marian Grzegorz 76 Daleszyce 157 0.03435
34.35
16 pietrzyk beata lidiaPIETRZYK Beata Lidia 47 Daleszyce 300 0.06565
65.65
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1606
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1443
3 Liczba kart niewykorzystanych 475
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1004
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1003
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1003
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 58
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 945
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skuza stanislzawSKUZA Stanisław 51 Kielce 2 0.00021
0.21
2 gorzelak monika edytaGORZELAK Monika Edyta 41 Wólka Kłucka 2 0.00021
0.21
3 grudzienz grzegorzGRUDZIEŃ Grzegorz 37 Tokarnia 0 0
0.00
4 papka annaPAPKA Anna 35 Wolica 2 0.00021
0.21
5 konzczak damian michalzKOŃCZAK Damian Michał 38 Dębniak 2 0.00021
0.21
6 wawrzenzczyk agataWAWRZEŃCZYK Agata 39 Kielce 1 0.00011
0.11
7 manzka norbert zdzislzawMAŃKA Norbert Zdzisław 31 Radlin 1 0.00011
0.11
8 dyczkowska ewa monikaDYCZKOWSKA Ewa Monika 24 Ruda Zajączkowska 0 0
0.00
9 szwarc tomasz janSZWARC Tomasz Jan 33 Kielce 3 0.00032
0.32
10 zapalza wieslzawa jozzefaZAPAŁA Wiesława Józefa 56 Tokarnia 0 0
0.00
11 januchta karol pawelzJANUCHTA Karol Paweł 20 Ubyszów 0 0
0.00
12 kosela martynaKOSELA Martyna 19 Grzybowa Góra 1 0.00011
0.11
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzolzazdek piotr boguslzawŻOŁĄDEK Piotr Bogusław 50 Łabędziów 176 0.01862
18.62
2 galzuszka grzegorz andrzejGAŁUSZKA Grzegorz Andrzej 43 Kielce 97 0.01026
10.26
3 stanioch malzgorzata mariaSTANIOCH Małgorzata Maria 58 Kielce 12 0.00127
1.27
4 kowalczyk jacek tomaszKOWALCZYK Jacek Tomasz 49 Kielce 2 0.00021
0.21
5 zzzak ireneusz stanislzawŻAK Ireneusz Stanisław 60 Ćmińsk 11 0.00116
1.16
6 pasiarski marcin kazimierzPASIARSKI Marcin Kazimierz 45 Kielce 0 0
0.00
7 tusienz-kuzka magdalenaTUSIEŃ-KUZKA Magdalena 35 Bodzentyn 0 0
0.00
8 kmiecicka alina teresaKMIECICKA Alina Teresa 59 Kielce 0 0
0.00
9 fiuk justyna iwonaFIUK Justyna Iwona 44 Bilcza 4 0.00042
0.42
10 szwiercz ilona agnieszkaŚWIERCZ Ilona Agnieszka 37 Kielce 0 0
0.00
11 marszycki janusz zbigniewMARSZYCKI Janusz Zbigniew 63 Kielce 0 0
0.00
12 segiecinzska renata teresaSEGIECIŃSKA Renata Teresa 54 Chęciny 106 0.01122
11.22
Razem 408
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 408

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ekielska-rudenzska renata stefaniaEKIELSKA-RUDEŃSKA Renata Stefania 68 Kielce 0 0
0.00
2 misiuna lzukasz witoldMISIUNA Łukasz Witold 42 Kielce 0 0
0.00
3 nazary dorota ewaNAZARY Dorota Ewa 51 Kielce 4 0.00042
0.42
4 szablzowski norbertSZABŁOWSKI Norbert 33 Kielce 0 0
0.00
5 ekielska marta grazzzynaEKIELSKA Marta Grażyna 49 Kielce 0 0
0.00
6 wozjcik kamilWÓJCIK Kamil 30 Kielce 0 0
0.00
7 lepucka malzgorzata annaLEPUCKA Małgorzata Anna 59 Kielce 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowski mateusz janŻUKOWSKI Mateusz Jan 28 Kielce 6 0.00063
0.63
2 pietrzczyk lucjan marekPIETRZCZYK Lucjan Marek 58 Bilcza 10 0.00106
1.06
3 marczewska marzena annaMARCZEWSKA Marzena Anna 55 Kielce 1 0.00011
0.11
4 gierada slzawomir adamGIERADA Sławomir Adam 48 Kielce 12 0.00127
1.27
5 misiek marcin robertMISIEK Marcin Robert 51 Kielce 2 0.00021
0.21
6 misiuda karolMISIUDA Karol 32 Kielce 3 0.00032
0.32
7 sulej marlena lidiaSULEJ Marlena Lidia 23 Górno-Zawada 1 0.00011
0.11
8 krozl malzgorzata teresaKRÓL Małgorzata Teresa 61 Masłów Drugi 1 0.00011
0.11
9 dziopa teresaDZIOPA Teresa 54 Brzechów 0 0
0.00
10 magdziarz wlzodzimierz henrykMAGDZIARZ Włodzimierz Henryk 68 Kielce 1 0.00011
0.11
11 krysztofik bernadetta elzzzbietaKRYSZTOFIK Bernadetta Elżbieta 32 Nowiny 2 0.00021
0.21
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milcarz henryk mieczyslzawMILCARZ Henryk Mieczysław 68 Zabłocie 12 0.00127
1.27
2 bialzacki ryszard marekBIAŁACKI Ryszard Marek 56 Piekoszów 0 0
0.00
3 drogosz malzgorzata elzzzbietaDROGOSZ Małgorzata Elżbieta 55 Kielce 1 0.00011
0.11
4 kot michalzKOT Michał 44 Mąchocice Scholasteria 1 0.00011
0.11
5 surma irenaSURMA Irena 57 Bilcza 0 0
0.00
6 grela artur michalzGRELA Artur Michał 41 Kielce 2 0.00021
0.21
7 zagozrska dagmara aleksandraZAGÓRSKA Dagmara Aleksandra 28 Bodzentyn 0 0
0.00
8 kaleta joanna izabelaKALETA Joanna Izabela 59 Kielce 1 0.00011
0.11
9 pietrzykowski andrzejPIETRZYKOWSKI Andrzej 67 Pierzchnica 0 0
0.00
10 matysek agnieszka iwonaMATYSEK Agnieszka Iwona 21 Wiśniówka 0 0
0.00
11 sezdziejewska kamila katarzynaSĘDZIEJEWSKA Kamila Katarzyna 23 Radkowice 0 0
0.00
12 cedro marcin piotrCEDRO Marcin Piotr 26 Niestachów 1 0.00011
0.11
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stefanzski artur piotrSTEFAŃSKI Artur Piotr 38 Kielce 0 0
0.00
anna bogumilza adamczykAnna Bogumiła ADAMCZYK XXXXX 0
0.00
3 slzowik pawelz bronislzawSŁOWIK Paweł Bronisław 38 Kielce 0 0
0.00
4 szmit-morze agnieszka ewaSZMIT-MORZE Agnieszka Ewa 41 Kielce 0 0
0.00
5 tracz oskar arturTRACZ Oskar Artur 42 Kielce 0 0
0.00
6 olszowy barbaraOLSZOWY Barbara 69 Kielce 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecka-leydo mariola ninaPIASECKA-LEYDO Mariola Nina 64 Kielce 1 0.00011
0.11
2 wasik rafalzWASIK Rafał 50 Końskie 0 0
0.00
3 wilczynzska dorota mariaWILCZYŃSKA Dorota Maria 58 Wąchock 0 0
0.00
4 blzaut pawelz dariuszBŁAUT Paweł Dariusz 38 Kielce 0 0
0.00
5 lezzzanzska barbara walentynaLEŻAŃSKA Barbara Walentyna 59 Kołomań 0 0
0.00
6 ospara lzukasz szczepanOSPARA Łukasz Szczepan 23 Kielce 0 0
0.00
7 zamieczynzska magdalena izabelaZAMIECZYŃSKA Magdalena Izabela 30 Kielce 1 0.00011
0.11
8 kozielz kamil bartoszKOZIEŁ Kamil Bartosz 27 Dziurów 2 0.00021
0.21
9 zamojska malzgorzataZAMOJSKA Małgorzata 58 Masłów Pierwszy 0 0
0.00
10 miernik karolMIERNIK Karol 23 Suchedniów 0 0
0.00
11 machynia joanna malzgorzataMACHYNIA Joanna Małgorzata 44 Kielce 0 0
0.00
12 nowak antoni boleslzawNOWAK Antoni Bolesław 81 Kielce 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel-litwinek magdalena izabelaFOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela 40 Suków 10 0.00106
1.06
2 bugajski marcin rafalzBUGAJSKI Marcin Rafał 42 Miedziana Góra 11 0.00116
1.16
3 bernat aneta karinaBERNAT Aneta Karina 36 Kielce 0 0
0.00
4 detka barbaraDETKA Barbara 37 Morawica 0 0
0.00
5 golzacki piotr tomaszGOŁACKI Piotr Tomasz 42 Skarżysko-Kamienna 1 0.00011
0.11
6 banasik robert danielBANASIK Robert Daniel 50 Bilcza 2 0.00021
0.21
7 kobylzecki jan robertKOBYŁECKI Jan Robert 45 Kielce 1 0.00011
0.11
8 bazk lucyna annaBĄK Lucyna Anna 24 Strawczyn 1 0.00011
0.11
9 piwowar agnieszka jolantaPIWOWAR Agnieszka Jolanta 18 Wolica 0 0
0.00
10 fugiel-bilinkin katarzyna annaFUGIEL-BILINKIN Katarzyna Anna 46 Kielce 0 0
0.00
11 tomczyk adrian leszekTOMCZYK Adrian Leszek 35 Kielce 1 0.00011
0.11
12 gwozzzdzz grzegorzGWÓŹDŹ Grzegorz 52 Kielce 3 0.00032
0.32
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iwan mateusz kamilIWAN Mateusz Kamil 31 Huta Nowa 5 0.00053
0.53
2 buklzat lzukasz romanBUKŁAT Łukasz Roman 36 Górno-Parcele 1 0.00011
0.11
3 stando rafalzSTANDO Rafał 32 Suchedniów 0 0
0.00
4 mazur patrycja barbaraMAZUR Patrycja Barbara 22 Kielce 0 0
0.00
5 wojsa adrian dariuszWOJSA Adrian Dariusz 32 Kielce 0 0
0.00
6 dazbrowski karol radoslzawDĄBROWSKI Karol Radosław 25 Kielce 0 0
0.00
7 rusin kinga barbaraRUSIN Kinga Barbara 25 Kostomłoty Pierwsze 0 0
0.00
8 rajfura malzgorzata ewaRAJFURA Małgorzata Ewa 49 Kielce 0 0
0.00
9 golzazbek pawelz ryszardGOŁĄBEK Paweł Ryszard 33 Mąchocice Kapitulne 3 0.00032
0.32
10 kasza anna alinaKASZA Anna Alina 47 Kielce 2 0.00021
0.21
11 lech slzawomir krystianLECH Sławomir Krystian 27 Chmielnik 2 0.00021
0.21
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szreniawska elzzzbietaŚRENIAWSKA Elżbieta 59 Kielce 100 0.01058
10.58
2 gezbski mieczyslzawGĘBSKI Mieczysław 58 Długojów 14 0.00148
1.48
3 janik renata urszulaJANIK Renata Urszula 53 Zagnańsk 25 0.00265
2.65
4 frey robert antoniFREY Robert Antoni 44 Kielce 1 0.00011
0.11
5 michalski jacekMICHALSKI Jacek 66 Kielce 34 0.0036
3.60
6 gadawska maria krystynaGADAWSKA Maria Krystyna 51 Chmielnik 7 0.00074
0.74
7 czerwinzska barbara urszulaCZERWIŃSKA Barbara Urszula 51 Stara Słupia 7 0.00074
0.74
8 szyszkowski stanislzawSZYSZKOWSKI Stanisław 55 Krajno Drugie 4 0.00042
0.42
9 majchrzak grazzzyna elzzzbietaMAJCHRZAK Grażyna Elżbieta 56 Morawica 2 0.00021
0.21
10 banasz grzegorz piotrBANAŚ Grzegorz Piotr 57 Kielce 39 0.00413
4.13
11 zawierucha marcin adamZAWIERUCHA Marcin Adam 40 Niestachów 11 0.00116
1.16
12 koza janusz adamKOZA Janusz Adam 56 Kielce 20 0.00212
2.12
Razem 264
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 264

Lista nr 11 - KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 papaj danuta krystynaPAPAJ Danuta Krystyna 58 Kielce 7 0.00074
0.74
2 szwiercz grzegorz maciejŚWIERCZ Grzegorz Maciej 58 Kielce 1 0.00011
0.11
3 vahlberg zofia teresaVAHLBERG Zofia Teresa 61 Daleszyce 31 0.00328
3.28
4 zzzerniak hubertŻERNIAK Hubert 39 Samsonów-Komorniki 14 0.00148
1.48
5 jonzczyk wioletaJOŃCZYK Wioleta 32 Daleszyce 92 0.00974
9.74
6 kotula jakub karolKOTULA Jakub Karol 33 Kielce 1 0.00011
0.11
7 buszewicz izabela krystynaBUSZEWICZ Izabela Krystyna 38 Oblęgór 0 0
0.00
8 strzazbalza pawelz szymonSTRZĄBAŁA Paweł Szymon 48 Kielce 1 0.00011
0.11
9 sobonz pawelz karolSOBOŃ Paweł Karol 33 Zgórsko 0 0
0.00
10 rogula piotr patrykROGULA Piotr Patryk 32 Ćmińsk 0 0
0.00
11 maciazgowski grzegorzMACIĄGOWSKI Grzegorz 56 Chęciny 0 0
0.00
Razem 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 147

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlak janCIEŚLAK Jan 70 Chrusty 0 0
0.00
2 pala paulinaPALA Paulina 24 Zagnańsk 1 0.00011
0.11
3 malak stanislzawMALAK Stanisław 71 Kielce 1 0.00011
0.11
4 baradziej katarzyna patrycjaBARADZIEJ Katarzyna Patrycja 21 Zagnańsk 0 0
0.00
5 zbroszczyk edwardZBROSZCZYK Edward 63 Ćmińsk 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Kielcach) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1606
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1454
3 Liczba kart niewykorzystanych 455
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1004
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1005
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1004
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 29
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 956
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 godowski michalzGODOWSKI Michał 39 Lisów 33 0.00345
3.45
2 cedro jan lechCEDRO Jan Lech 58 Daleszyce 222 0.02322
23.22
3 stelmach andrzejSTELMACH Andrzej 60 Suków 3 0.00031
0.31
4 stanzko katarzyna urszulaSTAŃKO Katarzyna Urszula 49 Brzeziny 5 0.00052
0.52
5 turas ewaTURAS Ewa 37 Kuby-Młyny 0 0
0.00
6 mazurczak karolina dorotaMAZURCZAK Karolina Dorota 30 Niestachów 10 0.00105
1.05
Razem 273
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 273

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwit grzegorz slzawomirŚWIT Grzegorz Sławomir 47 Bilcza 5 0.00052
0.52
2 kielasinzski hubert piotrKIELASIŃSKI Hubert Piotr 31 Niwy 10 0.00105
1.05
3 komisarczyk katarzyna patrycjaKOMISARCZYK Katarzyna Patrycja 27 Słopiec Szlachecki 4 0.00042
0.42
4 pelikant anna teodoraPELIKANT Anna Teodora 61 Niestachów 2 0.00021
0.21
5 skarbek przemyslzaw cyprianSKARBEK Przemysław Cyprian 29 Daleszyce 2 0.00021
0.21
6 szewczyk katarzyna bozzzenaSZEWCZYK Katarzyna Bożena 35 Dębska Wola 3 0.00031
0.31
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski stanislzawKOWALSKI Stanisław 63 Dębska Wola 2 0.00021
0.21
2 gajek anna mariolaGAJEK Anna Mariola 45 Morawica 0 0
0.00
3 bugajska halina joannaBUGAJSKA Halina Joanna 48 Niestachów 0 0
0.00
4 wylazowska jadwiga lucynaWYLAZOWSKA Jadwiga Lucyna 48 Wola Morawicka 0 0
0.00
5 trzpiot grzegorz stanislzawTRZPIOT Grzegorz Stanisław 57 Niestachów 1 0.0001
0.10
6 wojda rafalz tomaszWOJDA Rafał Tomasz 42 Brzeziny 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 furmanek wojciech zdzislzawFURMANEK Wojciech Zdzisław 54 Daleszyce 132 0.01381
13.81
2 kruk zofia teresaKRUK Zofia Teresa 61 Wola Morawicka 1 0.0001
0.10
3 stelmach marcin stanislzawSTELMACH Marcin Stanisław 33 Suków 3 0.00031
0.31
4 olchawa marzena magdalenaOLCHAWA Marzena Magdalena 40 Brzeziny 2 0.00021
0.21
5 adamiec kacperADAMIEC Kacper 18 Mójcza 1 0.0001
0.10
6 oszczepalska monika katarzynaOSZCZEPALSKA Monika Katarzyna 31 Suków 3 0.00031
0.31
Razem 142
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 142

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pleban tomasz wlzadyslzawPLEBAN Tomasz Władysław 50 Daleszyce 274 0.02866
28.66
2 kuzia jacek andrzejKUZIA Jacek Andrzej 59 Morawica 4 0.00042
0.42
3 dziewiezcka ewelina agnieszkaDZIEWIĘCKA Ewelina Agnieszka 34 Zbrza 5 0.00052
0.52
4 prezdotka edyta wieslzawaPRĘDOTKA Edyta Wiesława 42 Suków 17 0.00178
1.78
5 cecot wieslzawa stanislzawaCECOT Wiesława Stanisława 51 Brudzów 0 0
0.00
6 wojtysz janusz stanislzawWOJTYŚ Janusz Stanisław 68 Brzeziny 1 0.0001
0.10
Razem 301
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 301

Lista nr 14 - KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wenta iwona ewaWENTA Iwona Ewa 53 Dyminy 8 0.00084
0.84
2 kosmala anna katarzynaKOSMALA Anna Katarzyna 45 Suków 69 0.00722
7.22
3 wojciechowska malzgorzata agnieszkaWOJCIECHOWSKA Małgorzata Agnieszka 37 Daleszyce 130 0.0136
13.60
4 sznioch andrzej lzukaszŚNIOCH Andrzej Łukasz 35 Obice 1 0.0001
0.10
5 detka edward jaroslzawDETKA Edward Jarosław 51 Szczecno 3 0.00031
0.31
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1606
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1606
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1447
3 Liczba kart niewykorzystanych 444
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1004
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1004
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 6
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1004
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1004
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 989
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 meresinzski dariusz kazimierzMERESIŃSKI Dariusz Kazimierz 43 Wyższe Ekonomiczne Daleszyce 832 0.08413
84.13
2 mikolzajczyk janina lucynaMIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 wyższe Podmarzysz 157 0.01587
15.87