Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Borkowie, 36B Borków
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo Borków
Liczba mieszkańców 676
Liczba wyborców 545
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Daleszycach 6
Rady Powiatu w Kielcach 6
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Daleszycach) - Okręg nr 6
  • Wybory Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu w Kielcach) - Okręg nr 6
  • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Daleszycach) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 543
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 543
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 487
3 Liczba kart niewykorzystanych 151
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 336
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 336
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 335
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 335
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 329
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 mikolzajczyk janina lucynaMIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 Podmarzysz 44 0.01337
13.37
16 siwonia rafalz danielSIWONIA Rafał Daniel 37 Borków 285 0.08663
86.63
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 543
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 482
3 Liczba kart niewykorzystanych 156
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 336
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 335
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 335
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 292
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skuza stanislzawSKUZA Stanisław 51 Kielce 2 0.00068
0.68
2 gorzelak monika edytaGORZELAK Monika Edyta 41 Wólka Kłucka 0 0
0.00
3 grudzienz grzegorzGRUDZIEŃ Grzegorz 37 Tokarnia 2 0.00068
0.68
4 papka annaPAPKA Anna 35 Wolica 2 0.00068
0.68
5 konzczak damian michalzKOŃCZAK Damian Michał 38 Dębniak 1 0.00034
0.34
6 wawrzenzczyk agataWAWRZEŃCZYK Agata 39 Kielce 0 0
0.00
7 manzka norbert zdzislzawMAŃKA Norbert Zdzisław 31 Radlin 1 0.00034
0.34
8 dyczkowska ewa monikaDYCZKOWSKA Ewa Monika 24 Ruda Zajączkowska 0 0
0.00
9 szwarc tomasz janSZWARC Tomasz Jan 33 Kielce 1 0.00034
0.34
10 zapalza wieslzawa jozzefaZAPAŁA Wiesława Józefa 56 Tokarnia 0 0
0.00
11 januchta karol pawelzJANUCHTA Karol Paweł 20 Ubyszów 0 0
0.00
12 kosela martynaKOSELA Martyna 19 Grzybowa Góra 2 0.00068
0.68
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzolzazdek piotr boguslzawŻOŁĄDEK Piotr Bogusław 50 Łabędziów 21 0.00719
7.19
2 galzuszka grzegorz andrzejGAŁUSZKA Grzegorz Andrzej 43 Kielce 40 0.0137
13.70
3 stanioch malzgorzata mariaSTANIOCH Małgorzata Maria 58 Kielce 5 0.00171
1.71
4 kowalczyk jacek tomaszKOWALCZYK Jacek Tomasz 49 Kielce 1 0.00034
0.34
5 zzzak ireneusz stanislzawŻAK Ireneusz Stanisław 60 Ćmińsk 1 0.00034
0.34
6 pasiarski marcin kazimierzPASIARSKI Marcin Kazimierz 45 Kielce 1 0.00034
0.34
7 tusienz-kuzka magdalenaTUSIEŃ-KUZKA Magdalena 35 Bodzentyn 0 0
0.00
8 kmiecicka alina teresaKMIECICKA Alina Teresa 59 Kielce 1 0.00034
0.34
9 fiuk justyna iwonaFIUK Justyna Iwona 44 Bilcza 1 0.00034
0.34
10 szwiercz ilona agnieszkaŚWIERCZ Ilona Agnieszka 37 Kielce 1 0.00034
0.34
11 marszycki janusz zbigniewMARSZYCKI Janusz Zbigniew 63 Kielce 1 0.00034
0.34
12 segiecinzska renata teresaSEGIECIŃSKA Renata Teresa 54 Chęciny 13 0.00445
4.45
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ekielska-rudenzska renata stefaniaEKIELSKA-RUDEŃSKA Renata Stefania 68 Kielce 0 0
0.00
2 misiuna lzukasz witoldMISIUNA Łukasz Witold 42 Kielce 1 0.00034
0.34
3 nazary dorota ewaNAZARY Dorota Ewa 51 Kielce 1 0.00034
0.34
4 szablzowski norbertSZABŁOWSKI Norbert 33 Kielce 0 0
0.00
5 ekielska marta grazzzynaEKIELSKA Marta Grażyna 49 Kielce 0 0
0.00
6 wozjcik kamilWÓJCIK Kamil 30 Kielce 0 0
0.00
7 lepucka malzgorzata annaLEPUCKA Małgorzata Anna 59 Kielce 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowski mateusz janŻUKOWSKI Mateusz Jan 28 Kielce 4 0.00137
1.37
2 pietrzczyk lucjan marekPIETRZCZYK Lucjan Marek 58 Bilcza 4 0.00137
1.37
3 marczewska marzena annaMARCZEWSKA Marzena Anna 55 Kielce 5 0.00171
1.71
4 gierada slzawomir adamGIERADA Sławomir Adam 48 Kielce 16 0.00548
5.48
5 misiek marcin robertMISIEK Marcin Robert 51 Kielce 2 0.00068
0.68
6 misiuda karolMISIUDA Karol 32 Kielce 0 0
0.00
7 sulej marlena lidiaSULEJ Marlena Lidia 23 Górno-Zawada 1 0.00034
0.34
8 krozl malzgorzata teresaKRÓL Małgorzata Teresa 61 Masłów Drugi 0 0
0.00
9 dziopa teresaDZIOPA Teresa 54 Brzechów 0 0
0.00
10 magdziarz wlzodzimierz henrykMAGDZIARZ Włodzimierz Henryk 68 Kielce 0 0
0.00
11 krysztofik bernadetta elzzzbietaKRYSZTOFIK Bernadetta Elżbieta 32 Nowiny 3 0.00103
1.03
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milcarz henryk mieczyslzawMILCARZ Henryk Mieczysław 68 Zabłocie 15 0.00514
5.14
2 bialzacki ryszard marekBIAŁACKI Ryszard Marek 56 Piekoszów 2 0.00068
0.68
3 drogosz malzgorzata elzzzbietaDROGOSZ Małgorzata Elżbieta 55 Kielce 1 0.00034
0.34
4 kot michalzKOT Michał 44 Mąchocice Scholasteria 0 0
0.00
5 surma irenaSURMA Irena 57 Bilcza 0 0
0.00
6 grela artur michalzGRELA Artur Michał 41 Kielce 0 0
0.00
7 zagozrska dagmara aleksandraZAGÓRSKA Dagmara Aleksandra 28 Bodzentyn 0 0
0.00
8 kaleta joanna izabelaKALETA Joanna Izabela 59 Kielce 1 0.00034
0.34
9 pietrzykowski andrzejPIETRZYKOWSKI Andrzej 67 Pierzchnica 0 0
0.00
10 matysek agnieszka iwonaMATYSEK Agnieszka Iwona 21 Wiśniówka 0 0
0.00
11 sezdziejewska kamila katarzynaSĘDZIEJEWSKA Kamila Katarzyna 23 Radkowice 0 0
0.00
12 cedro marcin piotrCEDRO Marcin Piotr 26 Niestachów 5 0.00171
1.71
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stefanzski artur piotrSTEFAŃSKI Artur Piotr 38 Kielce 1 0.00034
0.34
anna bogumilza adamczykAnna Bogumiła ADAMCZYK XXXXX 0
0.00
3 slzowik pawelz bronislzawSŁOWIK Paweł Bronisław 38 Kielce 0 0
0.00
4 szmit-morze agnieszka ewaSZMIT-MORZE Agnieszka Ewa 41 Kielce 0 0
0.00
5 tracz oskar arturTRACZ Oskar Artur 42 Kielce 1 0.00034
0.34
6 olszowy barbaraOLSZOWY Barbara 69 Kielce 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecka-leydo mariola ninaPIASECKA-LEYDO Mariola Nina 64 Kielce 0 0
0.00
2 wasik rafalzWASIK Rafał 50 Końskie 0 0
0.00
3 wilczynzska dorota mariaWILCZYŃSKA Dorota Maria 58 Wąchock 0 0
0.00
4 blzaut pawelz dariuszBŁAUT Paweł Dariusz 38 Kielce 1 0.00034
0.34
5 lezzzanzska barbara walentynaLEŻAŃSKA Barbara Walentyna 59 Kołomań 0 0
0.00
6 ospara lzukasz szczepanOSPARA Łukasz Szczepan 23 Kielce 0 0
0.00
7 zamieczynzska magdalena izabelaZAMIECZYŃSKA Magdalena Izabela 30 Kielce 0 0
0.00
8 kozielz kamil bartoszKOZIEŁ Kamil Bartosz 27 Dziurów 0 0
0.00
9 zamojska malzgorzataZAMOJSKA Małgorzata 58 Masłów Pierwszy 1 0.00034
0.34
10 miernik karolMIERNIK Karol 23 Suchedniów 0 0
0.00
11 machynia joanna malzgorzataMACHYNIA Joanna Małgorzata 44 Kielce 0 0
0.00
12 nowak antoni boleslzawNOWAK Antoni Bolesław 81 Kielce 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel-litwinek magdalena izabelaFOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela 40 Suków 1 0.00034
0.34
2 bugajski marcin rafalzBUGAJSKI Marcin Rafał 42 Miedziana Góra 0 0
0.00
3 bernat aneta karinaBERNAT Aneta Karina 36 Kielce 1 0.00034
0.34
4 detka barbaraDETKA Barbara 37 Morawica 3 0.00103
1.03
5 golzacki piotr tomaszGOŁACKI Piotr Tomasz 42 Skarżysko-Kamienna 1 0.00034
0.34
6 banasik robert danielBANASIK Robert Daniel 50 Bilcza 0 0
0.00
7 kobylzecki jan robertKOBYŁECKI Jan Robert 45 Kielce 1 0.00034
0.34
8 bazk lucyna annaBĄK Lucyna Anna 24 Strawczyn 1 0.00034
0.34
9 piwowar agnieszka jolantaPIWOWAR Agnieszka Jolanta 18 Wolica 1 0.00034
0.34
10 fugiel-bilinkin katarzyna annaFUGIEL-BILINKIN Katarzyna Anna 46 Kielce 2 0.00068
0.68
11 tomczyk adrian leszekTOMCZYK Adrian Leszek 35 Kielce 0 0
0.00
12 gwozzzdzz grzegorzGWÓŹDŹ Grzegorz 52 Kielce 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iwan mateusz kamilIWAN Mateusz Kamil 31 Huta Nowa 1 0.00034
0.34
2 buklzat lzukasz romanBUKŁAT Łukasz Roman 36 Górno-Parcele 1 0.00034
0.34
3 stando rafalzSTANDO Rafał 32 Suchedniów 1 0.00034
0.34
4 mazur patrycja barbaraMAZUR Patrycja Barbara 22 Kielce 3 0.00103
1.03
5 wojsa adrian dariuszWOJSA Adrian Dariusz 32 Kielce 1 0.00034
0.34
6 dazbrowski karol radoslzawDĄBROWSKI Karol Radosław 25 Kielce 0 0
0.00
7 rusin kinga barbaraRUSIN Kinga Barbara 25 Kostomłoty Pierwsze 1 0.00034
0.34
8 rajfura malzgorzata ewaRAJFURA Małgorzata Ewa 49 Kielce 0 0
0.00
9 golzazbek pawelz ryszardGOŁĄBEK Paweł Ryszard 33 Mąchocice Kapitulne 0 0
0.00
10 kasza anna alinaKASZA Anna Alina 47 Kielce 0 0
0.00
11 lech slzawomir krystianLECH Sławomir Krystian 27 Chmielnik 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szreniawska elzzzbietaŚRENIAWSKA Elżbieta 59 Kielce 33 0.0113
11.30
2 gezbski mieczyslzawGĘBSKI Mieczysław 58 Długojów 5 0.00171
1.71
3 janik renata urszulaJANIK Renata Urszula 53 Zagnańsk 13 0.00445
4.45
4 frey robert antoniFREY Robert Antoni 44 Kielce 3 0.00103
1.03
5 michalski jacekMICHALSKI Jacek 66 Kielce 4 0.00137
1.37
6 gadawska maria krystynaGADAWSKA Maria Krystyna 51 Chmielnik 3 0.00103
1.03
7 czerwinzska barbara urszulaCZERWIŃSKA Barbara Urszula 51 Stara Słupia 0 0
0.00
8 szyszkowski stanislzawSZYSZKOWSKI Stanisław 55 Krajno Drugie 1 0.00034
0.34
9 majchrzak grazzzyna elzzzbietaMAJCHRZAK Grażyna Elżbieta 56 Morawica 5 0.00171
1.71
10 banasz grzegorz piotrBANAŚ Grzegorz Piotr 57 Kielce 5 0.00171
1.71
11 zawierucha marcin adamZAWIERUCHA Marcin Adam 40 Niestachów 1 0.00034
0.34
12 koza janusz adamKOZA Janusz Adam 56 Kielce 12 0.00411
4.11
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85

Lista nr 11 - KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 papaj danuta krystynaPAPAJ Danuta Krystyna 58 Kielce 4 0.00137
1.37
2 szwiercz grzegorz maciejŚWIERCZ Grzegorz Maciej 58 Kielce 6 0.00205
2.05
3 vahlberg zofia teresaVAHLBERG Zofia Teresa 61 Daleszyce 0 0
0.00
4 zzzerniak hubertŻERNIAK Hubert 39 Samsonów-Komorniki 0 0
0.00
5 jonzczyk wioletaJOŃCZYK Wioleta 32 Daleszyce 12 0.00411
4.11
6 kotula jakub karolKOTULA Jakub Karol 33 Kielce 0 0
0.00
7 buszewicz izabela krystynaBUSZEWICZ Izabela Krystyna 38 Oblęgór 1 0.00034
0.34
8 strzazbalza pawelz szymonSTRZĄBAŁA Paweł Szymon 48 Kielce 1 0.00034
0.34
9 sobonz pawelz karolSOBOŃ Paweł Karol 33 Zgórsko 0 0
0.00
10 rogula piotr patrykROGULA Piotr Patryk 32 Ćmińsk 0 0
0.00
11 maciazgowski grzegorzMACIĄGOWSKI Grzegorz 56 Chęciny 1 0.00034
0.34
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlak janCIEŚLAK Jan 70 Chrusty 0 0
0.00
2 pala paulinaPALA Paulina 24 Zagnańsk 0 0
0.00
3 malak stanislzawMALAK Stanisław 71 Kielce 0 0
0.00
4 baradziej katarzyna patrycjaBARADZIEJ Katarzyna Patrycja 21 Zagnańsk 0 0
0.00
5 zbroszczyk edwardZBROSZCZYK Edward 63 Ćmińsk 1 0.00034
0.34
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Kielcach) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 543
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 483
3 Liczba kart niewykorzystanych 147
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 336
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 335
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 335
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 301
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 godowski michalzGODOWSKI Michał 39 Lisów 15 0.00498
4.98
2 cedro jan lechCEDRO Jan Lech 58 Daleszyce 34 0.0113
11.30
3 stelmach andrzejSTELMACH Andrzej 60 Suków 24 0.00797
7.97
4 stanzko katarzyna urszulaSTAŃKO Katarzyna Urszula 49 Brzeziny 1 0.00033
0.33
5 turas ewaTURAS Ewa 37 Kuby-Młyny 1 0.00033
0.33
6 mazurczak karolina dorotaMAZURCZAK Karolina Dorota 30 Niestachów 2 0.00066
0.66
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwit grzegorz slzawomirŚWIT Grzegorz Sławomir 47 Bilcza 10 0.00332
3.32
2 kielasinzski hubert piotrKIELASIŃSKI Hubert Piotr 31 Niwy 1 0.00033
0.33
3 komisarczyk katarzyna patrycjaKOMISARCZYK Katarzyna Patrycja 27 Słopiec Szlachecki 7 0.00233
2.33
4 pelikant anna teodoraPELIKANT Anna Teodora 61 Niestachów 1 0.00033
0.33
5 skarbek przemyslzaw cyprianSKARBEK Przemysław Cyprian 29 Daleszyce 0 0
0.00
6 szewczyk katarzyna bozzzenaSZEWCZYK Katarzyna Bożena 35 Dębska Wola 4 0.00133
1.33
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski stanislzawKOWALSKI Stanisław 63 Dębska Wola 8 0.00266
2.66
2 gajek anna mariolaGAJEK Anna Mariola 45 Morawica 2 0.00066
0.66
3 bugajska halina joannaBUGAJSKA Halina Joanna 48 Niestachów 0 0
0.00
4 wylazowska jadwiga lucynaWYLAZOWSKA Jadwiga Lucyna 48 Wola Morawicka 0 0
0.00
5 trzpiot grzegorz stanislzawTRZPIOT Grzegorz Stanisław 57 Niestachów 1 0.00033
0.33
6 wojda rafalz tomaszWOJDA Rafał Tomasz 42 Brzeziny 1 0.00033
0.33
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 furmanek wojciech zdzislzawFURMANEK Wojciech Zdzisław 54 Daleszyce 23 0.00764
7.64
2 kruk zofia teresaKRUK Zofia Teresa 61 Wola Morawicka 1 0.00033
0.33
3 stelmach marcin stanislzawSTELMACH Marcin Stanisław 33 Suków 1 0.00033
0.33
4 olchawa marzena magdalenaOLCHAWA Marzena Magdalena 40 Brzeziny 0 0
0.00
5 adamiec kacperADAMIEC Kacper 18 Mójcza 1 0.00033
0.33
6 oszczepalska monika katarzynaOSZCZEPALSKA Monika Katarzyna 31 Suków 4 0.00133
1.33
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pleban tomasz wlzadyslzawPLEBAN Tomasz Władysław 50 Daleszyce 38 0.01262
12.62
2 kuzia jacek andrzejKUZIA Jacek Andrzej 59 Morawica 2 0.00066
0.66
3 dziewiezcka ewelina agnieszkaDZIEWIĘCKA Ewelina Agnieszka 34 Zbrza 12 0.00399
3.99
4 prezdotka edyta wieslzawaPRĘDOTKA Edyta Wiesława 42 Suków 7 0.00233
2.33
5 cecot wieslzawa stanislzawaCECOT Wiesława Stanisława 51 Brudzów 1 0.00033
0.33
6 wojtysz janusz stanislzawWOJTYŚ Janusz Stanisław 68 Brzeziny 2 0.00066
0.66
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 14 - KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wenta iwona ewaWENTA Iwona Ewa 53 Dyminy 14 0.00465
4.65
2 kosmala anna katarzynaKOSMALA Anna Katarzyna 45 Suków 61 0.02027
20.27
3 wojciechowska malzgorzata agnieszkaWOJCIECHOWSKA Małgorzata Agnieszka 37 Daleszyce 12 0.00399
3.99
4 sznioch andrzej lzukaszŚNIOCH Andrzej Łukasz 35 Obice 1 0.00033
0.33
5 detka edward jaroslzawDETKA Edward Jarosław 51 Szczecno 9 0.00299
2.99
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 543
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 543
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 487
3 Liczba kart niewykorzystanych 151
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 336
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 336
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 335
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 335
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 330
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 meresinzski dariusz kazimierzMERESIŃSKI Dariusz Kazimierz 43 Wyższe Ekonomiczne Daleszyce 288 0.08727
87.27
2 mikolzajczyk janina lucynaMIKOŁAJCZYK Janina Lucyna 50 wyższe Podmarzysz 42 0.01273
12.73