Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 777
Wyborców 6 277
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Ujazd
 • Wybory Wójta Gminy Ujazd
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminna Hala Sportowa, ul. Rokicińska 6 Ujazd stały Tak Sołectwo Ujazd, ulice: Przedmieście, Wolborska, Leśna, Zagajnikowa, Zachodnia, Rokicińska, Polna, Cmentarna, Północna, Kościelna, Plac Wolności, Łąkowa, Brzozowa; Mącznik, Sołectwo Ujazd, ulice: 11 Listopada, Słoneczna, Zgodna, Marii Kuncewiczowej, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Władysława Reymonta, Marii Curie-Skłodowskiej, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Pawła II, Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika
2 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe, ul. Kościelna 24 Ujazd stały Nie Sołectwo Ujazd, ulice: Tomaszowska, Plac Kościuszki, Mostowa, Parkowa, Antolin, Wodna, Pasikonika; Sołectwo: Sangrodz
3 Świetlica Wiejska w Olszowej, 11A Olszowa stały Nie Sołectwa: Helenów, Olszowa, Wólka Krzykowska, Sołectwa: Maksymów, Bielina, Dębniak
4 Świetlica Wiejska w Bukowie, 6 Buków stały Nie Sołectwa: Buków, Ciosny, Lipianki, Sołectwa: Bronisławów, Łominy, Józefin, Stasiolas
5 Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, 43 Osiedle Niewiadów stały Tak Sołectwa: Niewiadów, Osiedle Niewiadów bloki Nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Sołectwo Osiedle Niewiadów bloki Nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
6 Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, 43 Osiedle Niewiadów stały Nie Sołectwo Osiedle Niewiadów, bloki Nr: 18, 19, 20, 21, Sołectwo: Osiedle Niewiadów bloki Nr 22, 23, 24, 25, 26
7 Świetlica Wiejska w Skrzynkach, 69 Skrzynki stały Tak Sołectwa: Przesiadłów, Ojrzanów, Sołectwo: Skrzynki
8 Świetlica Wiejska w Zaosiu, 34a Zaosie stały Tak Sołectwa: Wykno, Zaosie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Ujazd, ulice: Tomaszowska, Plac Kościuszki, Mostowa, Parkowa, Antolin, Wodna, Pasikonika 1 425 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Ujazd, ulice: Przedmieście, Wolborska, Leśna, Zagajnikowa, Zachodnia, Rokicińska, Polna, Cmentarna, Północna, Kościelna, Plac Wolności, Łąkowa, Brzozowa; Mącznik 1 504 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Ujazd, ulice: 11 Listopada, Słoneczna, Zgodna, Marii Kuncewiczowej, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Władysława Reymonta, Marii Curie-Skłodowskiej, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Pawła II, Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika 1 493 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Sangrodz 1 303 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Bielina, Dębniak, Maksymów 1 411 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Stasiolas, Łominy, Józefin, Bronisławów 1 494 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Buków, Ciosny, Lipianki 1 441 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Niewiadów, Osiedle Niewiadów bloki Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 1 421 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Osiedle Niewiadów bloki Nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1 416 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Osiedle Niewiadów bloki Nr 18, 19, 20, 21 1 408 1 1
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Osiedle Niewiadów bloki Nr 22, 23, 24, 25, 26 1 434 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Przesiadłów, Ojrzanów 1 447 1 1
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Skrzynki 1 335 1 1
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Wykno, Zaosie 1 425 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Helenów, Olszowa, Wólka Krzykowska 1 320 2 2
Podsumowanie 15 6 277 26 26

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY UJAZD KWW DLA GMINY UJAZD 1 1 1 1 1 1 1 1 8
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA PAWLAKA KWW ARTURA PAWLAKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 PAWLAK Artur Marek 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA PAWLAKA Osiedle Niewiadów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 425 225 225 52.94% 0.05294
223 99.11% 0.09911
Tak
2 504 249 250 49.60% 0.0496
247 98.80% 0.0988
Tak
3 493 280 281 57.00% 0.057
275 97.86% 0.09786
Tak
4 303 146 146 48.18% 0.04818
146 100.00% 0.1
Tak
5 411 186 186 45.26% 0.04526
183 98.39% 0.09839
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 450 246 246 54.67% 0.05467
245 99.59% 0.09959
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 416 194 225 54.09% 0.05409
216 96.00% 0.096
Tak
10 Bez głosowania Nie
11 434 235 336 77.42% 0.07742
320 95.24% 0.09524
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 Bez głosowania Nie
14 Bez głosowania Nie
15 320 153 153 47.81% 0.04781
151 98.69% 0.09869
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 238 3 11.86% 0.01186
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY UJAZD 799 8 39.83% 0.03983
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA PAWLAKA 969 15 48.31% 0.04831

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 238 3 1 11.86% 0.01186
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY UJAZD 799 8 4 39.83% 0.03983
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA PAWLAKA 969 15 10 48.31% 0.04831

Rada Gminy Ujazd - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 MATERA Sławomir 80 35.87% 0.03587
Tak
1 16 16 ŁĄCKA Halina Janina 65 29.15% 0.02915
Nie
1 17 17 KRZYSZTOFIK Stanisław 78 34.98% 0.03498
Nie
2 10 10 ĆWIKŁA Anna Rozalia 42 17.00% 0.017
Nie
2 16 16 SOBCZAK Tomasz 102 41.30% 0.0413
Nie
2 17 17 KOZAKOW Maciej Roman 103 41.70% 0.0417
Tak
3 16 16 WOLNIEWICZ Rafał 179 65.09% 0.06509
Tak
3 17 17 ŁUKOWIAK Ireneusz Ignacy 96 34.91% 0.03491
Nie
4 16 16 GOSKA Justyna Martyna 47 32.19% 0.03219
Nie
4 17 17 RONEK Arkadiusz 99 67.81% 0.06781
Tak
5 16 16 FIJAŁKOWSKA Katarzyna 92 50.27% 0.05027
Tak
5 17 17 SZPERNA Hubert Leszek 91 49.73% 0.04973
Nie
6 17 17 ZIMNY Piotr Bez głosowania Tak
7 16 16 KOTYNIA Mariusz Jacek 111 45.31% 0.04531
Nie
7 17 17 WILKOWSKI Grzegorz 134 54.69% 0.05469
Tak
8 17 17 STACHECKA Wiesława Zofia Bez głosowania Tak
9 16 16 SKORZYCKI Sylwester 119 55.09% 0.05509
Tak
9 17 17 KAMIŃSKA Janina 97 44.91% 0.04491
Nie
10 17 17 STOŚ Agnieszka Stanisława Bez głosowania Tak
11 10 10 STAŃDO Teresa Magdalena 116 36.25% 0.03625
Nie
11 17 17 BIAŁKOWSKI Tomasz Robert 204 63.75% 0.06375
Tak
12 17 17 GRAD Marek Bez głosowania Tak
13 17 17 SITAREK Agnieszka Ewa Bez głosowania Tak
14 17 17 BUKOWSKI Bogusław Zbigniew Bez głosowania Tak
15 16 16 BĄBOL Roman Andrzej 84 55.63% 0.05563
Tak
15 17 17 BOCIANOWSKA Paulina Mariola 67 44.37% 0.04437
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 PAWLAK Artur Marek 44 wyższe Osiedle Niewiadów, 2542 84.12% 480 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminna Hala Sportowa, ul. Rokicińska 6 Ujazd stały 997 531 530 53.16% 0.05316
514 96.98%
2 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe, ul. Kościelna 24 Ujazd stały 728 371 371 50.96% 0.05096
363 97.84%
3 Świetlica Wiejska w Olszowej, 11A Olszowa stały 731 339 339 46.37% 0.04637
332 97.94%
4 Świetlica Wiejska w Bukowie, 6 Buków stały 935 431 431 46.10% 0.0461
427 99.07%
5 Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, 43 Osiedle Niewiadów stały 837 369 369 44.09% 0.04409
363 98.37%
6 Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, 43 Osiedle Niewiadów stały 842 474 473 56.18% 0.05618
465 98.31%
7 Świetlica Wiejska w Skrzynkach, 69 Skrzynki stały 782 365 364 46.55% 0.04655
354 97.25%
8 Świetlica Wiejska w Zaosiu, 34a Zaosie stały 425 210 210 49.41% 0.04941
204 97.14%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 777 6 277 8 1