Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 202
Wyborców 4 152
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Czerniewice
 • Wybory Wójta Gminy Czerniewice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 88 Czerniewice stały Nie sołectwa: Annów, Czerniewice-wieś, Gaj, Mała Wola, Wielka Wola.
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu, 45 Lipie stały Tak sołectwa: Chociw, Krzemienica, Lipie, Nowa Strzemeszna, Strzemeszna, Strzemeszna Pierwsza, Wale.
3 Świetlica Środowiskowa w Podkonicach Dużych, 13A Podkonice Duże stały Tak sołectwa: Chociwek, Podkonice Duże, Podkonice Miejskie, Podkońska Wola, Stanisławów Lipski, Turobów, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże, Zubki Małe.
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 39 Czerniewice stały Nie sołectwa: Annopol Duży, Czerniewice-osiedle, Dąbrówka, Lechów, Nowe Studzianki, Paulinów, Stanisławów Studziński, Studzianki, Teodozjów.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 SOŁECTWO: ANNOPOL DUŻY wieś: Annopol Duży, Annopol Mały SOŁECTWO: PAULINÓW wieś: Paulinów SOŁECTWO: STANISŁAWÓW STUDZIŃSKI wsie: Stanisławów Studziński, Helenów SOŁECTWO: TEODOZJÓW wieś: Teodozjów 1 289 4 4
0.0000020000Nr 2 SOŁECTWO: DĄBRÓWKA wieś: Dąbrówka SOŁECTWO: LECHÓW wieś: Lechów 1 269 5 5
0.0000030000Nr 3 SOŁECTWO: NOWE STUDZIANKI wieś: Nowe Studzianki SOŁECTWO: STUDZIANKI wieś: Studzianki 1 216 5 5
0.0000040000Nr 4 SOŁECTWO: ANNÓW wieś: Annów SOŁECTWO: MAŁA WOLA wieś: Mała Wola, Dzielnica 1 282 4 4
0.0000050000Nr 5 SOŁECTWO: CZERNIEWICE-wieś: wieś: Czerniewice-ULICE: Mazowiecka od nr 1 do 13, nr 15, 17, 19 oraz od nr 22 do nr ostatniego, K. Kika, Leśna, Porzeczkowa, wieś: Zagóry 1 274 5 5
0.0000060000Nr 6 SOŁECTWO: CZERNIEWICE-wieś: wieś: Czerniewice-ULICE: Osiedlowa, Parkowa, Polna, Południowa, Północna, Szkolna, Wschodnia, Zakładowa, wieś: Józefów 1 284 5 5
0.0000070000Nr 7 SOŁECTWO: CZERNIEWICE-OSIEDLE ULICE: Akacjowa, Brzozowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Mazowiecka nr 14, 16, 18, 20, 21, Zachodnia 1 278 4 4
0.0000080000Nr 8 SOŁECTWO: GAJ wieś: Gaj SOŁECTWO: WIELKA WOLA wieś: Wielka Wola 1 248 6 6
0.0000090000Nr 9 SOŁECTWO: CHOCIW wieś: Chociw od nr 1 do nr 101 1 299 3 3
0.0000100000Nr 10 SOŁECTWO: CHOCIW wieś: Chociw od nr 102 do nr 142 SOŁECTWO: WALE wieś: Wale 1 255 4 4
0.0000110000Nr 11 SOŁECTWO: KRZEMIENICA wieś: Krzemienica SOŁECTWO: LIPIE wieś Lipie 1 303 4 4
0.0000120000Nr 12 SOŁECTWO: STANISŁAWÓW LIPSKI wieś: Stanisławów Lipski SOŁECTWO: TUROBÓW wieś: Turobów SOŁECTWO: WÓLKA JAGIELCZYŃSKA wieś: Wólka Jagielczyńska 1 279 3 3
0.0000130000Nr 13 SOŁECTWO: NOWA STRZEMESZNA wieś: Nowa Strzemeszna SOŁECTWO: STRZEMESZNA wieś: Strzemeszna SOŁECTWO: STRZEMESZNA PIERWSZA wieś: Strzemeszna Pierwsza 1 250 5 5
0.0000140000Nr 14 SOŁECTWO: CHOCIWEK wieś: Chociwek SOŁECTWO: ZUBKI DUŻE wieś: Zubki Duże SOŁECTWO: ZUBKI MAŁE wieś: Zubki Małe 1 273 4 4
0.0000150000Nr 15 SOŁECTWO: PODKOŃSKA WOLA wsie: Podkońska Wola, Podkonice Małe SOŁECTWO: PODKONICE DUŻE wieś: Podkonice Duże SOŁECTWO: PODKONICE MIEJSKIE wieś: Podkonice Miejskie 1 353 3 3
Podsumowanie 15 4 152 64 64

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA SITKA KWW WOJCIECHA SITKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHOWSKI KWW WOJCIECHOWSKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO GMINY CZERNIEWICE KWW PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO GMINY CZERNIEWICE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY CZERNIEWICE KWW RAZEM DLA GMINY CZERNIEWICE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SPUTOWSKIEGO KWW PAWŁA SPUTOWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATA NIEDŹWIECKA KWW RENATA NIEDŹWIECKA 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKIEJ WOLI I GAJU KWW WIELKIEJ WOLI I GAJU 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 SITEK Wojciech 64 wyższe humanistyczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA SITKA Czerniewice
1 BEDNAREK Andrzej 58 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO GMINY CZERNIEWICE Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej Czerniewice
4 WOJCIECHOWSKI Cezary Paweł 45 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHOWSKI Nowa Strzemeszna
5 ZWOLIŃSKA Danuta Agnieszka 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY CZERNIEWICE Polskie Stronnictwo Ludowe Podkonice Miejskie
3 SPUTOWSKI Paweł 59 średnie techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SPUTOWSKIEGO Polskie Stronnictwo Ludowe Paulinów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 289 226 226 78.20% 0.0782
223 98.67% 0.09867
Tak
2 270 188 188 69.63% 0.06963
186 98.94% 0.09894
Tak
3 216 155 155 71.76% 0.07176
153 98.71% 0.09871
Tak
4 282 201 201 71.28% 0.07128
196 97.51% 0.09751
Tak
5 274 221 220 80.29% 0.08029
214 97.27% 0.09727
Tak
6 284 179 178 62.68% 0.06268
174 97.75% 0.09775
Tak
7 278 233 233 83.81% 0.08381
231 99.14% 0.09914
Tak
8 248 189 189 76.21% 0.07621
188 99.47% 0.09947
Tak
9 299 190 190 63.55% 0.06355
188 98.95% 0.09895
Tak
10 255 162 162 63.53% 0.06353
154 95.06% 0.09506
Tak
11 303 195 195 64.36% 0.06436
191 97.95% 0.09795
Tak
12 279 201 201 72.04% 0.07204
201 100.00% 0.1
Tak
13 250 192 192 76.80% 0.0768
188 97.92% 0.09792
Tak
14 273 176 175 64.10% 0.0641
174 99.43% 0.09943
Tak
15 354 266 266 75.14% 0.07514
265 99.62% 0.09962
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 165 3 5.64% 0.00564
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA SITKA 275 9 9.40% 0.0094
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHOWSKI 257 11 8.78% 0.00878
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO GMINY CZERNIEWICE 1 108 14 37.87% 0.03787
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY CZERNIEWICE 489 13 16.71% 0.01671
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SPUTOWSKIEGO 541 12 18.49% 0.01849
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATA NIEDŹWIECKA 47 1 1.61% 0.00161
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKIEJ WOLI I GAJU 44 1 1.50% 0.0015

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 165 3 1 5.64% 0.00564
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA SITKA 275 9 0 9.40% 0.0094
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHOWSKI 257 11 1 8.78% 0.00878
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO GMINY CZERNIEWICE 1 108 14 11 37.87% 0.03787
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY CZERNIEWICE 489 13 1 16.71% 0.01671
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SPUTOWSKIEGO 541 12 1 18.49% 0.01849
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATA NIEDŹWIECKA 47 1 0 1.61% 0.00161
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKIEJ WOLI I GAJU 44 1 0 1.50% 0.0015

Rada Gminy Czerniewice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 GOLEŃ Grzegorz Piotr 123 55.16% 0.05516
Tak
1 16 16 KWAPIŚ Kamil Szymon 8 3.59% 0.00359
Nie
1 17 17 MUSIALIK Sylwia 5 2.24% 0.00224
Nie
1 20 20 STAROŃSKA Wioletta Jolanta 87 39.01% 0.03901
Nie
2 16 16 ZARYMBSKA Natalia Weronika 11 5.91% 0.00591
Nie
2 17 17 TWORSKI Marcin 9 4.84% 0.00484
Nie
2 18 18 WOLSKI Andrzej 53 28.49% 0.02849
Nie
2 19 19 IGLEWSKI Paweł Piotr 40 21.51% 0.02151
Nie
2 20 20 KOŚCIECHA Paulina Ewa 73 39.25% 0.03925
Tak
3 2 2 LECHOWSKI Rafał 21 13.73% 0.01373
Nie
3 17 17 SKONECZNA Teresa 31 20.26% 0.02026
Nie
3 18 18 KACPRZAK Jarosław Dominik 73 47.71% 0.04771
Tak
3 19 19 ZIÓŁKOWSKA Zofia Wanda 7 4.58% 0.00458
Nie
3 20 20 MUSIK Daniel Grzegorz 21 13.73% 0.01373
Nie
4 16 16 MINIAK Mirosław 48 24.49% 0.02449
Nie
4 18 18 KACZMAREK Benedykt 79 40.31% 0.04031
Tak
4 19 19 KĄCKI Konrad Andrzej 36 18.37% 0.01837
Nie
4 20 20 TRZONEK Rafał 33 16.84% 0.01684
Nie
5 16 16 JARZĘBSKI Maciej 42 19.63% 0.01963
Nie
5 17 17 AJDUKIEWICZ Andrzej Zbigniew 9 4.21% 0.00421
Nie
5 18 18 MICHALAK Marek Mikołaj 82 38.32% 0.03832
Tak
5 19 19 MARCJANIK Aneta Stanisława 35 16.36% 0.01636
Nie
5 20 20 RYBAK Wiesław 46 21.50% 0.0215
Nie
6 16 16 BADEŁEK Weronika 18 10.34% 0.01034
Nie
6 18 18 JANKOWSKI Mirosław 53 30.46% 0.03046
Tak
6 19 19 SZKLAREK Beata Agnieszka 13 7.47% 0.00747
Nie
6 20 20 STAROŃ Karol 43 24.71% 0.02471
Nie
6 21 21 NIEDŹWIECKA Renata Teresa 47 27.01% 0.02701
Nie
7 16 16 SZYDŁOWSKI Kamil Mieczysław 61 26.41% 0.02641
Nie
7 18 18 JUZWIK Barbara Józefa 82 35.50% 0.0355
Tak
7 19 19 SKONECZNA Barbara Wiesława 50 21.65% 0.02165
Nie
7 20 20 SKORUPIŃSKI Czesław Marian 38 16.45% 0.01645
Nie
8 2 2 WIĘCKOWSKI Jan Andrzej 21 11.17% 0.01117
Nie
8 16 16 KMITA Anna 10 5.32% 0.00532
Nie
8 17 17 TOMCZYK Emilia 11 5.85% 0.00585
Nie
8 18 18 KĘPA Jarosław 98 52.13% 0.05213
Tak
8 19 19 BIS Paweł 4 2.13% 0.00213
Nie
8 22 22 DULEMBA Janusz Maciej 44 23.40% 0.0234
Nie
9 17 17 MŁYNARCZYK Bartłomiej Dariusz 7 3.72% 0.00372
Nie
9 18 18 KĘPA Aleksandra Katarzyna 143 76.06% 0.07606
Tak
9 19 19 KAŹMIERSKI Tadeusz 38 20.21% 0.02021
Nie
10 17 17 KRÓLAK Joanna Ewa 37 24.03% 0.02403
Nie
10 18 18 PIETRZAK Grzegorz 61 39.61% 0.03961
Tak
10 19 19 PRASAŁ Tomasz Robert 25 16.23% 0.01623
Nie
10 20 20 ZARĘBA Monika 31 20.13% 0.02013
Nie
11 17 17 KOŁODZIEJCZYK Dariusz Adam 16 8.38% 0.00838
Nie
11 18 18 WOŹNIAK Urszula Alicja 91 47.64% 0.04764
Tak
11 19 19 KOSTRZEWA Danuta Katarzyna 38 19.90% 0.0199
Nie
11 20 20 PRZYBOREK Maciej 46 24.08% 0.02408
Nie
12 17 17 GIERACH Jan 72 35.82% 0.03582
Tak
12 18 18 KRÓLAK Dawid Sebastian 61 30.35% 0.03035
Nie
12 20 20 PEWNIAK Mirosław Czesław 68 33.83% 0.03383
Nie
13 16 16 KIEREBIŃSKA Ewa 30 15.96% 0.01596
Nie
13 17 17 WOJCIECHOWSKI Cezary Paweł 23 12.23% 0.01223
Nie
13 18 18 WIŚNIK Paweł 75 39.89% 0.03989
Tak
13 19 19 GRAD Monika Anna 28 14.89% 0.01489
Nie
13 20 20 STĘPOWSKI Stanisław Marian 32 17.02% 0.01702
Nie
14 16 16 FAU Bernadetta 47 27.01% 0.02701
Nie
14 18 18 STEFAŃSKA Renata Elżbieta 54 31.03% 0.03103
Tak
14 19 19 LECHOWSKI Marian 50 28.74% 0.02874
Nie
14 20 20 SOBCZYK Michał 23 13.22% 0.01322
Nie
15 17 17 WOJCIECHOWSKA Teresa 37 13.96% 0.01396
Nie
15 18 18 NOWAK Bogdan 103 38.87% 0.03887
Nie
15 19 19 KOCZYWĄS Wiesława Barbara 125 47.17% 0.04717
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BEDNAREK Andrzej 58 wyższe Czerniewice, 1 574 53.81 Tak
2 SITEK Wojciech 64 wyższe humanistyczne Czerniewice, 453 15.49 Nie
3 SPUTOWSKI Paweł 59 średnie techniczne Paulinów, 358 12.24 Nie
4 WOJCIECHOWSKI Cezary Paweł 45 średnie Nowa Strzemeszna, 75 2.56 Nie
5 ZWOLIŃSKA Danuta Agnieszka 47 wyższe Podkonice Miejskie, 465 15.90 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 88 Czerniewice stały 1 088 790 789 72.52% 0.07252
774 98.10%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu, 45 Lipie stały 1 107 739 739 66.76% 0.06676
722 97.70%
3 Świetlica Środowiskowa w Podkonicach Dużych, 13A Podkonice Duże stały 906 643 642 70.86% 0.07086
638 99.38%
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 39 Czerniewice stały 1 053 802 802 76.16% 0.07616
791 98.63%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 202 4 152 4 1