Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 762
Wyborców 3 918
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Rzeczyca
 • Wybory Wójta Gminy Rzeczyca
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Filia w Sadykierzu, 51 Sadykierz stały Nie BARTOSZÓWKA, WIECHNOWICE, GUSTAWÓW, KANICE, STANISŁAWÓW, BRZOZÓW, SADYKIERZ: 45 - 45A, 52 - 112 SADYKIERZ: 1 - 44A, 46 - 51A, 113 - 121
2 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Filia w Luboczy, 3 Lubocz stały Nie BOBROWIEC, KAWĘCZYN, ROSZKOWA WOLA, JEZIORZEC, BRZEG, LUBOCZ
3 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, ul. J. Kitowicza 4 Rzeczyca stały Tak RZECZYCA ULICE : AKACJOWA, IGNACEGO MOŚCICKIEGO, MOKRA, POLNA, SPÓŁDZIELCÓW, TOMASZOWSKA, ZACHODNIA, RZECZYCA ULICE: HUBALA, JĘDRZEJA KITOWICZA, KRÓTKA, KWIATOWA, LEŚNA, NISKA, OBWODOWA, SŁONECZNA, RZECZYCA ULICE: DŁUGA, GRANICZNA, ŁĄKOWA, RZECZYCA ULICE: GÓRNA, MAZOWIECKA, NOWA, PIASKOWA, ZACISZE
4 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, ul. J. Kitowicza 4 Rzeczyca stały Tak RZECZYCA ULICE: LIPOWA, PARKOWA, WIŚNIOWA, ZAKĄTNA, ZIELONA; GLINA, ZAWADY, BRZEZINY, GROTOWICE, ŁĘG

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 BARTOSZÓWKA, WIECHNOWICE, GUSTAWÓW 1 348 4 4
0.0000020000Nr 2 BOBROWIEC, KAWĘCZYN 1 288 3 3
0.0000030000Nr 3 KANICE, STANISŁAWÓW 1 218 3 3
0.0000040000Nr 4 GLINA, ZAWADY 1 244 3 3
0.0000050000Nr 5 ROSZKOWA WOLA, JEZIORZEC 1 342 2 2
0.0000060000Nr 6 BRZEG, LUBOCZ 1 334 2 2
0.0000070000Nr 7 BRZEZINY, GROTOWICE, ŁĘG 1 288 2 2
0.0000080000Nr 8 BRZOZÓW 1 158 2 2
0.0000090000Nr 9 SADYKIERZ: 45 - 45A, SADYKIERZ 52 - 112 1 222 2 2
0.0000100000Nr 10 SADYKIERZ: 1 - 44A, SADYKIERZ 46 - 51A, SADYKIERZ 113 - 121 1 200 2 2
0.0000110000Nr 11 RZECZYCA: Akacjowa, Ignacego Mościckiego, Mokra, Polna, Spółdzielców, Tomaszowska, Zachodnia 1 280 3 3
0.0000120000Nr 12 RZECZYCA: Hubala, Jędrzeja Kitowicza, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Niska, Obwodowa, Słoneczna 1 276 3 3
0.0000130000Nr 13 RZECZYCA: Długa, Graniczna, Łąkowa 1 228 2 2
0.0000140000Nr 14 RZECZYCA: Górna, Mazowiecka, Nowa, Piaskowa, Zacisze 1 227 2 2
0.0000150000Nr 15 RZECZYCA: Lipowa, Parkowa, Wiśniowa, Zakątna, Zielona 1 265 2 2
Podsumowanie 15 3 918 37 37

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 2
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1 1 1 1 4
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY RZECZYCA KWW ROZWÓJ GMINY RZECZYCA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA RZECZYCKA KWW NASZA ZIEMIA RZECZYCKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 1 1 1 3
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY BĄK KWW EB 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM DLA DOBRA WSPÓLNEGO KWW WSZYSCY RAZEM DLA DOBRA WSPÓLNEGO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KAŹMIERCZYK Marek 39 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA RZECZYCKA Polskie Stronnictwo Ludowe Tomaszów Mazowiecki
1 KARKOCHA Marcin Mieczysław 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY RZECZYCA Glina

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 350 248 248 70.86% 0.07086
246 99.19% 0.09919
Tak
2 289 217 217 75.09% 0.07509
215 99.08% 0.09908
Tak
3 219 165 165 75.34% 0.07534
165 100.00% 0.1
Tak
4 244 176 176 72.13% 0.07213
174 98.86% 0.09886
Tak
5 344 207 207 60.17% 0.06017
203 98.07% 0.09807
Tak
6 334 215 215 64.37% 0.06437
211 98.14% 0.09814
Tak
7 286 211 211 73.78% 0.07378
204 96.68% 0.09668
Tak
8 158 117 117 74.05% 0.07405
114 97.44% 0.09744
Tak
9 223 159 159 71.30% 0.0713
156 98.11% 0.09811
Tak
10 201 124 124 61.69% 0.06169
118 95.16% 0.09516
Tak
11 279 183 183 65.59% 0.06559
176 96.17% 0.09617
Tak
12 276 193 193 69.93% 0.06993
190 98.45% 0.09845
Tak
13 228 132 132 57.89% 0.05789
130 98.48% 0.09848
Tak
14 227 165 165 72.69% 0.07269
163 98.79% 0.09879
Tak
15 265 188 188 70.94% 0.07094
178 94.68% 0.09468
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 76 2 2.88% 0.00288
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 308 4 11.65% 0.01165
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY RZECZYCA 859 14 32.50% 0.0325
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA RZECZYCKA 992 12 37.53% 0.03753
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 206 3 7.79% 0.00779
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY BĄK 94 1 3.56% 0.00356
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM DLA DOBRA WSPÓLNEGO 108 1 4.09% 0.00409

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 76 2 0 2.88% 0.00288
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 308 4 2 11.65% 0.01165
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY RZECZYCA 859 14 3 32.50% 0.0325
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA RZECZYCKA 992 12 7 37.53% 0.03753
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE 206 3 1 7.79% 0.00779
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY BĄK 94 1 1 3.56% 0.00356
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM DLA DOBRA WSPÓLNEGO 108 1 1 4.09% 0.00409

Rada Gminy Rzeczyca - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 KRÓL Leszek Paweł 49 19.92% 0.01992
Nie
1 17 17 PIETRZAK Piotr Sławomir 101 41.06% 0.04106
Tak
1 18 18 MEJER Arkadiusz 69 28.05% 0.02805
Nie
1 19 19 PACHNIK Piotr 27 10.98% 0.01098
Nie
2 18 18 ŁUCZYŃSKI Wiesław 23 10.70% 0.0107
Nie
2 19 19 KĘPA Andrzej Stanisław 84 39.07% 0.03907
Nie
2 21 21 CHABER Jarosław Robert 108 50.23% 0.05023
Tak
3 2 2 GOSZKIEWICZ Anna Jolanta 36 21.82% 0.02182
Nie
3 17 17 KŁODA Jadwiga Elżbieta 51 30.91% 0.03091
Nie
3 18 18 SĘPIŃSKI Piotr 78 47.27% 0.04727
Tak
4 16 16 GLICNER Justyna Alina 52 29.89% 0.02989
Nie
4 17 17 SZCZUR Marianna Barbara 77 44.25% 0.04425
Tak
4 18 18 KŁOPOTOWSKA Katarzyna Anna 45 25.86% 0.02586
Nie
5 16 16 SOBCZAK Jacek Sławomir 128 63.05% 0.06305
Tak
5 17 17 RYBAK Adam Marek 75 36.95% 0.03695
Nie
6 17 17 CERAN Henryk Marian 54 25.59% 0.02559
Nie
6 18 18 BARAN Janusz 157 74.41% 0.07441
Tak
7 17 17 PRZYBOREK Krzysztof Jan 65 31.86% 0.03186
Nie
7 18 18 PODLASEK Aneta Anna 139 68.14% 0.06814
Tak
8 17 17 FRANKOWSKA Patrycja 65 57.02% 0.05702
Tak
8 18 18 ŚWIDEREK Aldona 49 42.98% 0.04298
Nie
9 16 16 KOSIACKI Leszek 79 50.64% 0.05064
Tak
9 17 17 BADOWSKA Karolina 77 49.36% 0.04936
Nie
10 17 17 WÓJCIAK Danuta Władysława 23 19.49% 0.01949
Nie
10 19 19 STAŃCZYK Jan 95 80.51% 0.08051
Tak
11 17 17 WŁODARCZYK Jacek 40 22.73% 0.02273
Nie
11 18 18 GRUDA Teresa Zofia 42 23.86% 0.02386
Nie
11 20 20 BĄK Elżbieta Dorota 94 53.41% 0.05341
Tak
12 2 2 ROSIAK Tadeusz 40 21.05% 0.02105
Nie
12 17 17 MADZIO Wiesława 54 28.42% 0.02842
Nie
12 18 18 WITKOWSKI Ireneusz Marcin 96 50.53% 0.05053
Tak
13 17 17 BORS Kazimierz 51 39.23% 0.03923
Nie
13 18 18 MACIEJEWSKI Krzysztof Ryszard 79 60.77% 0.06077
Tak
14 17 17 SOCHA Dominik Łukasz 59 36.20% 0.0362
Nie
14 18 18 EJSAK Marianna 104 63.80% 0.0638
Tak
15 17 17 LESIAK Aleksandra Bożena 67 37.64% 0.03764
Nie
15 18 18 SZOPA Milena Katarzyna 111 62.36% 0.06236
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KARKOCHA Marcin Mieczysław 42 wyższe Glina, 919 34.63 Nie
2 KAŹMIERCZYK Marek 39 wyższe Tomaszów Mazowiecki, 1 735 65.37 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Filia w Sadykierzu, 51 Sadykierz stały 1 151 813 813 70.63% 0.07063
801 98.52%
2 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Filia w Luboczy, 3 Lubocz stały 967 639 639 66.08% 0.06608
628 98.28%
3 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, ul. J. Kitowicza 4 Rzeczyca stały 1 010 672 672 66.53% 0.06653
655 97.47%
4 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, ul. J. Kitowicza 4 Rzeczyca stały 795 575 574 72.20% 0.0722
570 99.30%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 762 3 918 4 1