Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 344
Wyborców 2 758
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Gminy w Będkowie
 • Wybory Wójta Gminy Będków
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Będkowie, Reymonta 11 Będków stały Nie Będków: ul. Parkowa, ul. Reymonta , ul. Warszawska, Będków-Kolonia, Będków: Pl. Wspinków z Będkowa, ul. Południowa, Rynek Kościuszki, ul. Krakowska, ul. Krzywa, ul. Ujazdowska , Będków: ul. Brzozowa, ul. Kwiatowa, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa , Rosocha, Kalinów, Rzeczków
2 Szkoła Podstawowa w Będkowie, Reymonta 11 Będków stały Nie Brzustów, Nowiny, Prażki , Teodorów, Remiszewice, Sługocice, Zacharz
3 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku, 10 Rudnik stały Tak Gutków, Wykno, Magdalenka, Rudnik, Ceniawy, Ewcin, Drzazgowa Wola, Łaknarz

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część sołectwa Będków: ul. Parkowa, ul. Reymonta , ul. Warszawska, Będków-Kolonia 1 217 3 3
0.0000020000Nr 2 Część sołectwa Będków: pl. Wspinków z Będkowa, ul. Południowa, Rynek Kościuszki, ul. Krakowska, ul. Krzywa, ul. Ujazdowska 1 219 2 2
0.0000030000Nr 3 Część sołectwa Będków: ul. Brzozowa, ul. Kwiatowa, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, Sołectwo Rosocha 1 153 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Brzustów, Sołectwo Nowiny 1 203 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Ceniawy, Sołectwo Ewcin 1 171 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Drzazgowa Wola, Sołectwo Łaknarz 1 152 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Gutków, Sołectwo Wykno 1 190 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Kalinów 1 182 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Magdalenka, Sołectwo Rudnik 1 181 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Prażki 1 278 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Teodorów 1 110 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Remiszewice 1 176 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Rzeczków 1 217 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Sługocice 1 154 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Zacharz 1 155 2 2
Podsumowanie 15 2 758 32 32

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY BĘDKÓW KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY BĘDKÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BĘDKÓW PAWŁA MAKOWSKIEGO KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BĘDKÓW PAWŁA MAKOWSKIEGO 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA RZECZKOWA KWW DLA RZECZKOWA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KOŁODZIEJCZYK Lesław 54 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY BĘDKÓW PSL Będków-Kolonia
2 MISZTAL Dariusz 45 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Pawo i Sprawiedliwość Rosocha

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 217 144 144 66.36% 0.06636
143 99.31% 0.09931
Tak
2 219 159 159 72.60% 0.0726
159 100.00% 0.1
Tak
3 154 108 108 70.13% 0.07013
108 100.00% 0.1
Tak
4 203 136 136 67.00% 0.067
130 95.59% 0.09559
Tak
5 172 95 95 55.23% 0.05523
95 100.00% 0.1
Tak
6 153 98 98 64.05% 0.06405
96 97.96% 0.09796
Tak
7 191 124 124 64.92% 0.06492
118 95.16% 0.09516
Tak
8 182 108 108 59.34% 0.05934
107 99.07% 0.09907
Tak
9 184 127 127 69.02% 0.06902
124 97.64% 0.09764
Tak
10 279 173 173 62.01% 0.06201
170 98.27% 0.09827
Tak
11 110 61 61 55.45% 0.05545
61 100.00% 0.1
Tak
12 176 106 106 60.23% 0.06023
105 99.06% 0.09906
Tak
13 217 138 138 63.59% 0.06359
137 99.28% 0.09928
Tak
14 155 113 113 72.90% 0.0729
112 99.12% 0.09912
Tak
15 155 114 114 73.55% 0.07355
114 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 006 15 56.55% 0.05655
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY BĘDKÓW 698 15 39.24% 0.03924
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BĘDKÓW PAWŁA MAKOWSKIEGO 34 1 1.91% 0.00191
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA RZECZKOWA 41 1 2.30% 0.0023

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 006 15 11 56.55% 0.05655
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY BĘDKÓW 698 15 4 39.24% 0.03924
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BĘDKÓW PAWŁA MAKOWSKIEGO 34 1 0 1.91% 0.00191
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA RZECZKOWA 41 1 0 2.30% 0.0023

Rada Gminy w Będkowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 KIJEWSKI Sławomir Andrzej 46 32.17% 0.03217
Nie
1 16 16 SZYMAŃSKA Renata 63 44.06% 0.04406
Tak
1 17 17 MAKOWSKI Paweł Grzegorz 34 23.78% 0.02378
Nie
2 10 10 KUPKA Dariusz Zbigniew 68 42.77% 0.04277
Nie
2 16 16 JABŁOŃSKI Krzysztof Maksymilian 91 57.23% 0.05723
Tak
3 10 10 WIRA Sławomir Jan 52 48.15% 0.04815
Nie
3 16 16 SARNIAK Bronisław 56 51.85% 0.05185
Tak
4 10 10 FIJAŁKOWSKA Wiesława 72 55.38% 0.05538
Tak
4 16 16 DZIURDZIA Wojciech Stanisław 58 44.62% 0.04462
Nie
5 10 10 KOPKA Marlena 69 72.63% 0.07263
Tak
5 16 16 PACKA Bogumiła Barbara 26 27.37% 0.02737
Nie
6 10 10 PIREK Katarzyna Anna 62 64.58% 0.06458
Tak
6 16 16 LEGIEZIŃSKI Andrzej Józef 34 35.42% 0.03542
Nie
7 10 10 BŁOCH Jarosław Aleksander 74 62.71% 0.06271
Tak
7 16 16 BŁOCH Bogusława Krystyna 44 37.29% 0.03729
Nie
8 10 10 MARCZAK Małgorzata Magdalena 77 71.96% 0.07196
Tak
8 16 16 SAŁATA Mirosław Jan 30 28.04% 0.02804
Nie
9 10 10 HOFER Michał Emil 98 79.03% 0.07903
Tak
9 16 16 OWCZAREK Agnieszka Marianna 26 20.97% 0.02097
Nie
10 10 10 PIREK Emilia Mirosława 89 52.35% 0.05235
Tak
10 16 16 CHRUSTOWSKI Tadeusz Kazimierz 81 47.65% 0.04765
Nie
11 10 10 SUJKA Bogdan Sławomir 37 60.66% 0.06066
Tak
11 16 16 GAZDA Mieczysław 24 39.34% 0.03934
Nie
12 10 10 MIESZEK Andrzej Stanisław 82 78.10% 0.0781
Tak
12 16 16 KARPIŃSKA Małgorzata Dorota 23 21.90% 0.0219
Nie
13 10 10 MUSZYŃSKA Grażyna Bogumiła 39 28.47% 0.02847
Nie
13 16 16 BADEK Andrzej Józef 57 41.61% 0.04161
Tak
13 18 18 KOZIEŁ Patryk Hubert 41 29.93% 0.02993
Nie
14 10 10 PIECHNA Małgorzata Anna 78 69.64% 0.06964
Tak
14 16 16 ŻUŁAWA Henryk Paweł 34 30.36% 0.03036
Nie
15 10 10 MALINOWSKI Karol Jan 63 55.26% 0.05526
Tak
15 16 16 KIJEWSKA Anna Iwona 51 44.74% 0.04474
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KOŁODZIEJCZYK Lesław 54 wyższe Będków-Kolonia, 625 34.97 Nie
2 MISZTAL Dariusz 45 wyższe Rosocha, 1 162 65.03 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Będkowie, Reymonta 11 Będków stały 989 657 657 66.43% 0.06643
649 98.78%
2 Szkoła Podstawowa w Będkowie, Reymonta 11 Będków stały 1 078 703 703 65.21% 0.06521
697 99.15%
3 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku, 10 Rudnik stały 700 444 444 63.43% 0.06343
441 99.32%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 344 2 758 3 1