Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 207
Wyborców 1 728
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Gminy Budziszewice
 • Wybory Wójta Gminy Budziszewice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach, ul. Jana Chryzostoma Paska 66a Budziszewice stały Tak Adamów, Antolin, Budziszewice, Helenów, Nowy Józefów, Teodorów
2 Punkt Przedszkolny, 13 Rękawiec stały Nie Nepomucenów, Nowy Rękawiec, Agnopol, Rękawiec, Walentynów, Józefów Stary, Mierzno, Nowe Mierzno
3 Świetlica wiejska, 68 Węgrzynowice stały Tak Zalesie, Węgrzynowice-Modrzewie, Węgrzynowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Budziszewice: ul. Bartoszówka, ul. J. Ch. Paska do nr 50A 1 156 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Budziszewice: ul. J. Ch. Paska od nr 51, ul. Brzezińska, ul. Cmentarna 1 137 1 1
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Budziszewice: ul. Letniskowa, ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Spacerowa 1 170 1 1
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Budziszewice: ul. Leśna, ul. Szkolna 1 118 1 1
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Budziszewice: ul. Osiedlowa, ul. Sadowa, wieś Adamów, wieś Antolin 1 102 1 1
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Teodorów: wieś Teodorów, wieś Helenów, wieś Nowy Józefów 1 95 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Zalesie: wieś Zalesie 1 87 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Mierzno: wieś Mierzno do nr 27, wieś Józefów Stary 1 129 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Mierzno: wieś Mierzno od nr 28, wieś Nowe Mierzno 1 110 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Nowy Rękawiec: wieś Nowy Rękawiec, wieś Nepomucenów 1 128 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Rękawiec: wieś Rękawiec do nr 12 i od nr 48, wieś Agnopol, wieś Walentynów 1 73 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Rękawiec: wieś Rękawiec od nr 13 do nr 47 1 94 1 1
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Węgrzynowice: wieś Węgrzynowice do nr 37A 1 124 1 1
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Węgrzynowice: wieś Węgrzynowice od nr 38 1 82 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Węgrzynowice-Modrzewie: wieś Węgrzynowice-Modrzewie 1 123 1 1
Podsumowanie 15 1 728 20 20

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM KWW BUDZISZEWICE RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKMAT KWW MIKMAT 1 1 1 1 4
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM KWW WSZYSCY RAZEM 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 HOLAK Marian 52 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM Prawo i Sprawiedliwość Adamów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 155 95 95 61.29% 0.06129
94 98.95% 0.09895
Tak
2 Bez głosowania Nie
3 Bez głosowania Nie
4 Bez głosowania Nie
5 Bez głosowania Nie
6 Bez głosowania Nie
7 87 66 66 75.86% 0.07586
66 100.00% 0.1
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 Bez głosowania Nie
10 128 73 73 57.03% 0.05703
71 97.26% 0.09726
Tak
11 73 59 59 80.82% 0.08082
59 100.00% 0.1
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 Bez głosowania Nie
14 82 57 57 69.51% 0.06951
57 100.00% 0.1
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM 167 15 48.13% 0.04813
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKMAT 150 4 43.23% 0.04323
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM 30 1 8.65% 0.00865

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM 167 15 11 48.13% 0.04813
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKMAT 150 4 3 43.23% 0.04323
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM 30 1 1 8.65% 0.00865

Rada Gminy Budziszewice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 ZIELIŃSKI Roman 39 41.49% 0.04149
Nie
1 17 17 MATYSIK Mirosław Bogusław 55 58.51% 0.05851
Tak
2 16 16 CHAŁA Danuta Bez głosowania Tak
3 16 16 KUBIAK Elżbieta Lidia Bez głosowania Tak
4 16 16 DEPERASIŃSKA Barbara Bożena Bez głosowania Tak
5 16 16 PAWELEC Władysław Bez głosowania Tak
6 16 16 RUTKOWSKI Stanisław Bez głosowania Tak
7 16 16 KOWALCZYK Małgorzata Joanna 31 46.97% 0.04697
Nie
7 17 17 MIKINKA Mieczysław 35 53.03% 0.05303
Tak
8 16 16 MUCHA Andrzej Bez głosowania Tak
9 16 16 SMOLEŃ Dariusz Bez głosowania Tak
10 16 16 SALA Sławomir 34 47.89% 0.04789
Nie
10 17 17 GARNYS Ewelina 37 52.11% 0.05211
Tak
11 16 16 JANECZEK Włodzimierz 29 49.15% 0.04915
Nie
11 18 18 OLSZÓWKA Jarosław Michał 30 50.85% 0.05085
Tak
12 16 16 WOŹNIAK Barbara Bez głosowania Tak
13 16 16 KOWALCZYK Dorota Bez głosowania Tak
14 16 16 SZCZURKOWSKA Agnieszka Honorata 34 59.65% 0.05965
Tak
14 17 17 WIECZOREK Krzysztof 23 40.35% 0.04035
Nie
15 16 16 TRZONEK Janusz Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 HOLAK Marian 52 wyższe Adamów, 755 77.60% 218 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach, ul. Jana Chryzostoma Paska 66a Budziszewice stały 778 433 433 55.66% 0.05566
424 97.92%
2 Punkt Przedszkolny, 13 Rękawiec stały 534 330 330 61.80% 0.0618
312 94.55%
3 Świetlica wiejska, 68 Węgrzynowice stały 416 244 244 58.65% 0.05865
237 97.13%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 207 1 728 3 1