Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 303
Wyborców 5 235
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Lipie
 • Wybory Wójta Gminy Lipie
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95 Lipie stały Tak Sołectwa: Albertów (Albertów+ Chałków), Danków (Danków+Troniny), Rozalin, Lipie ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Stawowa, Czereśniowa, Kasztanowa, Parkowa, Dworska, Ziołowa, Częstochowska, Kresy, Nowa, Ogrodowa, Wiśniowa
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach, ul. Parkowa 2 Parzymiechy stały Tak Sołectwa: Giętkowizna, Grabarze, Kleśniska, Napoleon, Zimnowoda, Parzymiechy
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie, 42 Lindów stały Nie Sołectwa: Julianów, Lindów, Stanisławów, Wapiennik
4 Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich, 93 Rębielice Szlacheckie stały Nie Sołectwa: Rębielice Szlacheckie, Szyszków
5 Świetlica Wiejska w Natolinie, 35 Natolin stały Tak Sołectwa: Brzózki, Natolin, Zbrojewsko

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Lipie ul.: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Stawowa, Czereśniowa 1 199 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Lipie ul.: Kasztanowa, Parkowa, Dworska 1 216 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Lipie ul.: Ziołowa, Częstochowska, Kresy, Nowa, Ogrodowa, Wiśniowa 1 505 4 4
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Albertów (Albertów+Chałków) 1 294 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Danków (Danków +Troniny) 1 487 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Parzymiechy ul.: Chmielna, Kwiatowa, Łąkowa, Stawowa, Wieluńska, Częstochowska, Kasztanowa, Leśna, Polna, Parkowa 1 304 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Parzymiechy ul.: Krzepicka, Starowiejska, Głęboka, Ks. Bonawentury Metlera, Zagórze 1 244 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Giętkowizna, Grabarze, Napoleon, Rozalin 1 323 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Kleśniska 1 377 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Zimnowoda 1 449 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Wapiennik 1 240 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Julianów, Lindów 1 363 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Rębielice Szlacheckie 1 384 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Stanisławów, Szyszków 1 421 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Brzózki, Natolin, Zbrojewsko 1 429 2 2
Podsumowanie 15 5 235 38 38

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 1 3
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1 1 1 1 1 1 1 8
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF SZCZEPANIAK KWW KRZYSZTOF SZCZEPANIAK 1 1 2

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KLIMASZEWSKI Mirosław 55 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 Rębielice Szlacheckie
3 WIELOCH Bożena Barbara 56 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Lipie
2 MIŁKOWSKA Bogusława 66 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Stanisławów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 199 125 125 62.81% 0.06281
120 96.00% 0.096
Tak
2 216 140 140 64.81% 0.06481
133 95.00% 0.095
Tak
3 505 320 320 63.37% 0.06337
317 99.06% 0.09906
Tak
4 294 162 162 55.10% 0.0551
157 96.91% 0.09691
Tak
5 487 280 280 57.49% 0.05749
278 99.29% 0.09929
Tak
6 304 185 185 60.86% 0.06086
181 97.84% 0.09784
Tak
7 244 137 137 56.15% 0.05615
137 100.00% 0.1
Tak
8 323 185 185 57.28% 0.05728
182 98.38% 0.09838
Tak
9 377 186 186 49.34% 0.04934
184 98.92% 0.09892
Tak
10 449 223 223 49.67% 0.04967
219 98.21% 0.09821
Tak
11 240 137 137 57.08% 0.05708
134 97.81% 0.09781
Tak
12 363 195 195 53.72% 0.05372
189 96.92% 0.09692
Tak
13 384 238 238 61.98% 0.06198
222 93.28% 0.09328
Tak
14 421 229 229 54.39% 0.05439
222 96.94% 0.09694
Tak
15 429 237 237 55.24% 0.05524
229 96.62% 0.09662
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 511 14 52.03% 0.05203
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 156 3 5.37% 0.00537
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 437 8 15.05% 0.01505
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 662 11 22.80% 0.0228
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF SZCZEPANIAK 138 2 4.75% 0.00475

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 511 14 10 52.03% 0.05203
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 156 3 0 5.37% 0.00537
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 437 8 2 15.05% 0.01505
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 662 11 2 22.80% 0.0228
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF SZCZEPANIAK 138 2 1 4.75% 0.00475

Rada Gminy Lipie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KUC Ewa Anna 89 74.17% 0.07417
Tak
1 10 10 HUPTAS Barbara 31 25.83% 0.02583
Nie
2 2 2 KILAN Zbigniew Bartosz 88 66.17% 0.06617
Tak
2 10 10 TOŁPA Andrzej Henryk 45 33.83% 0.03383
Nie
3 2 2 MAJCHRZAK Jacek Józef 204 64.35% 0.06435
Tak
3 5 5 SIEJA Stanisław 52 16.40% 0.0164
Nie
3 8 8 DĘBOWSKA Dominika 9 2.84% 0.00284
Nie
3 10 10 WOJTYRA Anna 52 16.40% 0.0164
Nie
4 2 2 PODGÓRSKA Alicja Krystyna 115 73.25% 0.07325
Tak
4 8 8 ŁAKOMY Łukasz Leszek 42 26.75% 0.02675
Nie
5 2 2 KOŁODZIEJ Stanisław Jan 135 48.56% 0.04856
Nie
5 10 10 KILAN Andrzej Piotr 143 51.44% 0.05144
Tak
6 2 2 BYSTRZYKOWSKI Zbigniew Józef 108 59.67% 0.05967
Tak
6 8 8 CIEŚLIŃSKI Grzegorz Dominik 73 40.33% 0.04033
Nie
7 2 2 KONC Izabela Maria 88 64.23% 0.06423
Tak
7 10 10 ORZEŁEK Krzysztof Mieczysław 49 35.77% 0.03577
Nie
8 2 2 WOŹNIAK Piotr 125 68.68% 0.06868
Tak
8 5 5 KMIECIK Ryszard Julian 35 19.23% 0.01923
Nie
8 8 8 LESZCZYNA Juliusz Sebastian 11 6.04% 0.00604
Nie
8 10 10 KOSTRZEWSKI Zenon Roman 11 6.04% 0.00604
Nie
9 2 2 GWORYS Maria Halina 93 50.54% 0.05054
Tak
9 5 5 RYSZCZYK Teresa Zofia 69 37.50% 0.0375
Nie
9 10 10 MAKOWSKI Andrzej Henryk 22 11.96% 0.01196
Nie
10 2 2 PODRUCZNA Teresa 81 36.99% 0.03699
Nie
10 8 8 PAWELEC Dawid Jacek 138 63.01% 0.06301
Tak
11 8 8 KANIEWSKA Anita Emilia 9 6.72% 0.00672
Nie
11 10 10 DĘBOWSKI Krzysztof Zdzisław 33 24.63% 0.02463
Nie
11 21 21 SZCZEPANIAK Krzysztof Stanisław 92 68.66% 0.06866
Tak
12 2 2 WIDERA Mariusz Dariusz 125 66.14% 0.06614
Tak
12 10 10 JEZIORSKI Piotr Paweł 64 33.86% 0.03386
Nie
13 2 2 KASPRZAK Barbara 91 40.99% 0.04099
Nie
13 8 8 KLIMASZEWSKI Mirosław 131 59.01% 0.05901
Tak
14 2 2 MĄCZKA Janusz Adam 77 34.68% 0.03468
Tak
14 8 8 CIEŚLA Zdzisław 24 10.81% 0.01081
Nie
14 10 10 MIŁKOWSKA Bogusława 75 33.78% 0.03378
Nie
14 21 21 DRAB Łukasz Tadeusz 46 20.72% 0.02072
Nie
15 2 2 JEZIORSKI Jacek Włodzimierz 92 40.17% 0.04017
Nie
15 10 10 KOTALA Ryszard Marek 137 59.83% 0.05983
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KLIMASZEWSKI Mirosław 55 średnie Rębielice Szlacheckie, 373 12.74 Nie
2 MIŁKOWSKA Bogusława 66 wyższe Stanisławów, 628 21.45 Nie
3 WIELOCH Bożena Barbara 56 wyższe Lipie, 1 927 65.81 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95 Lipie stały 1 790 1 070 1 070 59.78% 0.05978
1 058 98.88%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach, ul. Parkowa 2 Parzymiechy stały 1 608 873 873 54.29% 0.05429
853 97.71%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie, 42 Lindów stały 845 464 464 54.91% 0.05491
454 97.84%
4 Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich, 93 Rębielice Szlacheckie stały 563 335 335 59.50% 0.0595
329 98.21%
5 Świetlica Wiejska w Natolinie, 35 Natolin stały 429 237 237 55.24% 0.05524
234 98.73%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 303 5 235 5 1