Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie, 42 Lindów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwa: Julianów, Lindów, Stanisławów, Wapiennik
Liczba mieszkańców 1025
Liczba wyborców 845
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Lipie 11, 12, 14
Rady Powiatu Kłobuckiego 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 6

Protokoły

 • Wybory Rady Gminy Lipie) - Okręg nr 11
 • Wybory Rady Gminy Lipie) - Okręg nr 14
 • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Powiatu Kłobuckiego) - Okręg nr 2
 • Wybory Wójta Gminy Lipie
 • Wybory Rady Gminy Lipie) - Okręg nr 12
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Lipie) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 240
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 240
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 215
3 Liczba kart niewykorzystanych 78
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 137
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 137
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 137
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 137
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 134
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
8 kaniewska anita emiliaKANIEWSKA Anita Emilia 29 Stanisławów 9 0.00672
6.72
10 dezbowski krzysztof zdzislzawDĘBOWSKI Krzysztof Zdzisław 58 Wapiennik 33 0.02463
24.63
21 szczepaniak krzysztof stanislzawSZCZEPANIAK Krzysztof Stanisław 60 Wapiennik 92 0.06866
68.66
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Lipie) - Okręg nr 14
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 242
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 242
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 218
3 Liczba kart niewykorzystanych 86
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 132
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 132
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 132
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 132
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 128
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 mazczka janusz adamMĄCZKA Janusz Adam 56 Szyszków 15 0.01172
11.72
8 cieszla zdzislzawCIEŚLA Zdzisław 51 Rębielice Szlacheckie 5 0.00391
3.91
10 milzkowska boguslzawaMIŁKOWSKA Bogusława 66 Stanisławów 63 0.04922
49.22
21 drab lzukasz tadeuszDRAB Łukasz Tadeusz 38 Stanisławów 45 0.03516
35.16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 845
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 800
3 Liczba kart niewykorzystanych 336
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 464
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 464
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 464
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 68
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 53
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 396
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krakowian janusz henrykKRAKOWIAN Janusz Henryk 63 Kolonia Poczesna 3 0.00076
0.76
2 maranda martyna mariaMARANDA Martyna Maria 21 Częstochowa 2 0.00051
0.51
3 luks agata ewelinaLUKS Agata Ewelina 43 Olsztyn 0 0
0.00
4 lisowski marcin robertLISOWSKI Marcin Robert 41 Czarny Las 2 0.00051
0.51
5 bogus beataBOGUS Beata 48 Częstochowa 0 0
0.00
6 strach elzzzbieta mariaSTRACH Elżbieta Maria 56 Częstochowa 1 0.00025
0.25
7 mizgalski pawelz zbigniewMIZGALSKI Paweł Zbigniew 39 Częstochowa 1 0.00025
0.25
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gmitruk stanislzawGMITRUK Stanisław 62 Częstochowa 33 0.00833
8.33
2 kosela piotr januszKOSELA Piotr Janusz 41 Borowno Kolonia 3 0.00076
0.76
3 nowicka annaNOWICKA Anna 65 Kłobuck 12 0.00303
3.03
4 galzuszka malzgorzata ewaGAŁUSZKA Małgorzata Ewa 56 Myszków 2 0.00051
0.51
5 niemczyk bernadetta barbaraNIEMCZYK Bernadetta Barbara 71 Olsztyn 1 0.00025
0.25
6 kucharczyk andrzej franciszekKUCHARCZYK Andrzej Franciszek 59 Przystajń 0 0
0.00
7 boski grzegorzBOSKI Grzegorz 40 Częstochowa 9 0.00227
2.27
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musialzczyk katarzyna annaMUSIAŁCZYK Katarzyna Anna 45 Konradów 0 0
0.00
2 knot tomasz jacekKNOT Tomasz Jacek 50 Częstochowa 2 0.00051
0.51
3 solztysik mirela ewaSOŁTYSIK Mirela Ewa 57 Będzin 1 0.00025
0.25
4 sakowski marek dariuszSAKOWSKI Marek Dariusz 40 Częstochowa 2 0.00051
0.51
5 grabowska elzzzbieta krystynaGRABOWSKA Elżbieta Krystyna 45 Dąbrowa Górnicza 2 0.00051
0.51
6 janik jakub kazimierzJANIK Jakub Kazimierz 62 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwierak marta mariaSALWIERAK Marta Maria 34 Częstochowa 12 0.00303
3.03
2 zamorowski krystian pawelzZAMOROWSKI Krystian Paweł 33 Przybynów 1 0.00025
0.25
3 panas radoslzaw leszekPANAS Radosław Leszek 48 Częstochowa 0 0
0.00
4 zaczkowski mariusz andrzejZACZKOWSKI Mariusz Andrzej 43 Myszków 1 0.00025
0.25
5 bigosinzska katarzyna annaBIGOSIŃSKA Katarzyna Anna 39 Częstochowa 0 0
0.00
6 brzozowska agnieszka ewaBRZOZOWSKA Agnieszka Ewa 33 Poczesna 2 0.00051
0.51
7 szewinzski andrzejSZEWIŃSKI Andrzej 48 Konopiska 1 0.00025
0.25
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 balt marek pawelzBALT Marek Paweł 45 Częstochowa 11 0.00278
2.78
2 konieczny wojciech janKONIECZNY Wojciech Jan 48 Częstochowa 0 0
0.00
3 lzacna gabrielaŁACNA Gabriela 51 Kłobuck 32 0.00808
8.08
4 sikorski grzegorz mieczyslzawSIKORSKI Grzegorz Mieczysław 45 Częstochowa 0 0
0.00
5 tromczynzska jolanta pelagiaTROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia 52 Jacków 0 0
0.00
6 majer malzgorzata elzzzbietaMAJER Małgorzata Elżbieta 55 Częstochowa 0 0
0.00
7 ogonzczyk mariusz dominikOGOŃCZYK Mariusz Dominik 40 Kłomnice 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 puchalza dominik jakubPUCHAŁA Dominik Jakub 20 Długi Kąt 4 0.00101
1.01
2 zzzolznowska magdalena mirellaŻOŁNOWSKA Magdalena Mirella 39 Krzepice 1 0.00025
0.25
3 brzozzka krzysztof andrzejBRZÓZKA Krzysztof Andrzej 62 Częstochowa 4 0.00101
1.01
4 chudalewska agata olgaCHUDALEWSKA Agata Olga 25 Częstochowa 0 0
0.00
5 malinowski jacek andrzejMALINOWSKI Jacek Andrzej 32 Katowice 1 0.00025
0.25
6 szafarowicz agnieszka alinaSZAFAROWICZ Agnieszka Alina 25 Kłomnice 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gieronz dawid franciszekGIEROŃ Dawid Franciszek 28 Hecznarowice 0 0
0.00
2 stolarski kamil mikolzajSTOLARSKI Kamil Mikołaj 23 Gliwice 1 0.00025
0.25
3 janoska-grabowska agata mariaJANOSKA-GRABOWSKA Agata Maria 29 Zawiercie 0 0
0.00
4 blzasinzska aleksandra lzucjaBŁASIŃSKA Aleksandra Łucja 58 Bytom 0 0
0.00
5 szulik artur jerzySZULIK Artur Jerzy 36 Rybnik 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skalik wlzodzimierz bogdanSKALIK Włodzimierz Bogdan 59 Częstochowa 11 0.00278
2.78
2 bienz jurand damianBIEŃ Jurand Damian 47 Wręczyca Wielka 2 0.00051
0.51
3 kumor monika aleksandraKUMOR Monika Aleksandra 28 Koziegłowy 7 0.00177
1.77
4 gawenda rafalz adrianGAWENDA Rafał Adrian 27 Wyrazów 4 0.00101
1.01
5 szymanek magdalena sylwiaSZYMANEK Magdalena Sylwia 25 Łaziec 4 0.00101
1.01
6 palt-dorobisz sandra mariaPALT-DOROBISZ Sandra Maria 28 Sosnowiec 0 0
0.00
7 najman marcin krzysztofNAJMAN Marcin Krzysztof 39 Częstochowa 3 0.00076
0.76
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pawlikowski jacek adamPAWLIKOWSKI Jacek Adam 50 Częstochowa 6 0.00152
1.52
2 wnuczek slzawomir marekWNUCZEK Sławomir Marek 23 Wilkowiecko 2 0.00051
0.51
3 wojnowski igor adamWOJNOWSKI Igor Adam 21 Częstochowa 0 0
0.00
4 polak wiktor dominikPOLAK Wiktor Dominik 20 Kłobuck 0 0
0.00
5 szczupak patrycja katarzynaSZCZUPAK Patrycja Katarzyna 28 Częstochowa 0 0
0.00
6 trazbska klaudia mariaTRĄBSKA Klaudia Maria 19 Częstochowa 0 0
0.00
7 palacz ewa mariaPALACZ Ewa Maria 72 Częstochowa 1 0.00025
0.25
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kocik beata dorotaKOCIK Beata Dorota 55 Częstochowa 117 0.02955
29.55
2 banzka piotr bogdanBAŃKA Piotr Bogdan 54 Myszków 23 0.00581
5.81
3 fajer monikaFAJER Monika 43 Częstochowa 12 0.00303
3.03
4 borecki roman ludwikBORECKI Roman Ludwik 61 Olsztyn 16 0.00404
4.04
5 zielonka maciej pawelzZIELONKA Maciej Paweł 53 Kłobuck 12 0.00303
3.03
6 wlzosowicz teresaWŁOSOWICZ Teresa 65 Częstochowa 2 0.00051
0.51
7 perlinzski andrzejPERLIŃSKI Andrzej 60 Zawada 5 0.00126
1.26
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 figlus michalz stanislzawFIGLUS Michał Stanisław 65 Strzyżowice 0 0
0.00
2 jakozbczyk andrzejJAKÓBCZYK Andrzej 69 Zawiercie 0 0
0.00
3 kocjasz anna stanislzawaKOCJASZ Anna Stanisława 53 Malinowice 0 0
0.00
4 spych elzzzbieta krzysztofaSPYCH Elżbieta Krzysztofa 69 Psary 2 0.00051
0.51
5 rzeszutek agnieszka elzzzbietaRZESZUTEK Agnieszka Elżbieta 39 Przeczyce 1 0.00025
0.25
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza elzzzbieta gabrielaBRYŁA Elżbieta Gabriela 57 Zumpy 2 0.00051
0.51
2 starczewski marcin piotrSTARCZEWSKI Marcin Piotr 38 Częstochowa 1 0.00025
0.25
3 suchanek stanislzaw adamSUCHANEK Stanisław Adam 58 Grodzisko 0 0
0.00
4 orzechowska dorota annaORZECHOWSKA Dorota Anna 55 Blachownia 1 0.00025
0.25
5 kolzodziejczyk szymon pawelzKOŁODZIEJCZYK Szymon Paweł 23 Woźniki 1 0.00025
0.25
6 madejska sylwia barbaraMADEJSKA Sylwia Barbara 41 Bytom 1 0.00025
0.25
7 pietryga justyna annaPIETRYGA Justyna Anna 26 Tarnowskie Góry 1 0.00025
0.25
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 murek waldemarMUREK Waldemar 57 Wierzchowisko 1 0.00025
0.25
2 janicki mariusz wojciechJANICKI Mariusz Wojciech 42 Popów 3 0.00076
0.76
3 szczytkowski pawelz stanislzawSZCZYTKOWSKI Paweł Stanisław 40 Częstochowa 0 0
0.00
4 maciorowska wieslzawa mariaMACIOROWSKA Wiesława Maria 72 Częstochowa 1 0.00025
0.25
5 macherzynzska mariolaMACHERZYŃSKA Mariola 50 Zajączki Pierwsze 2 0.00051
0.51
6 forreiter ewa mariaFORREITER Ewa Maria 57 Katowice 0 0
0.00
7 szwitalza cezary patrykŚWITAŁA Cezary Patryk 18 Rybnik 5 0.00126
1.26
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kłobuckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 845
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 764
3 Liczba kart niewykorzystanych 300
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 464
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 464
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 464
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 432
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilszniak zbigniew adamPILŚNIAK Zbigniew Adam 63 Natolin 86 0.01991
19.91
2 borecki jozzef bronislzawBORECKI Józef Bronisław 65 Starokrzepice 2 0.00046
0.46
3 kluba gabriela miroslzawaKLUBA Gabriela Mirosława 49 Krzepice 5 0.00116
1.16
4 cer andrzejCER Andrzej 53 Rębielice Szlacheckie 33 0.00764
7.64
5 biernacka-pacha elzzzbietaBIERNACKA-PACHA Elżbieta 56 Krzepice 1 0.00023
0.23
6 wezzik jolanta mariaWĘZIK Jolanta Maria 51 Parzymiechy 5 0.00116
1.16
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palacz mariusz dariuszPALACZ Mariusz Dariusz 52 Krzepice 11 0.00255
2.55
2 eksner dorota mariaEKSNER Dorota Maria 53 Wapiennik 43 0.00995
9.95
3 ceglarz stanislzawCEGLARZ Stanisław 70 Krzepice 1 0.00023
0.23
4 makles anna ewaMAKLES Anna Ewa 29 Opatów 3 0.00069
0.69
5 kwiatkowski alojzy jozzefKWIATKOWSKI Alojzy Józef 67 Kłobuck 0 0
0.00
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszla dawid sylwesterCIEŚLA Dawid Sylwester 21 Rębielice Szlacheckie 19 0.0044
4.40
2 tolzpa bartlzomiej jozzefTOŁPA Bartłomiej Józef 23 Lipie 2 0.00046
0.46
3 trojak katarzyna magdalenaTROJAK Katarzyna Magdalena 37 Zajączki Pierwsze 2 0.00046
0.46
4 pawelec zzzaneta kalinaPAWELEC Żaneta Kalina 22 Zimnowoda 3 0.00069
0.69
5 kaniewski piotr pawelzKANIEWSKI Piotr Paweł 31 Stanisławów 27 0.00625
6.25
6 kilan michalina annaKILAN Michalina Anna 24 Rębielice Szlacheckie 5 0.00116
1.16
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulej zbigniewKULEJ Zbigniew 46 Krzepice 47 0.01088
10.88
2 monzka maciej piotrMOŃKA Maciej Piotr 45 Krzepice 42 0.00972
9.72
3 ligezza mariuszLIGĘZA Mariusz 41 Zajączki Pierwsze 10 0.00231
2.31
4 szczepaniak danielaSZCZEPANIAK Daniela 55 Zajączki Drugie 17 0.00394
3.94
5 krawczyk renata teresaKRAWCZYK Renata Teresa 57 Parzymiechy 18 0.00417
4.17
6 chyrzynzska anna janinaCHYRZYŃSKA Anna Janina 71 Krzepice 1 0.00023
0.23
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 18 - KWW SKL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilszniak dariusz andrzejPILŚNIAK Dariusz Andrzej 53 Starokrzepice 10 0.00231
2.31
2 szwierczynzski marcin zdzislzawŚWIERCZYŃSKI Marcin Zdzisław 37 Krzepice 0 0
0.00
3 mazczka katarzyna annaMĄCZKA Katarzyna Anna 29 Szyszków 21 0.00486
4.86
4 sobera krzysztof waldemarSOBERA Krzysztof Waldemar 34 Parzymiechy 18 0.00417
4.17
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Lipie
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 845
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 845
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 760
3 Liczba kart niewykorzystanych 296
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 464
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 464
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 464
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 464
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 454
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewski miroslzawKLIMASZEWSKI Mirosław 55 średnie Rębielice Szlacheckie 31 0.00683
6.83
2 milzkowska boguslzawaMIŁKOWSKA Bogusława 66 wyższe Stanisławów 151 0.03326
33.26
3 wieloch bozzzena barbaraWIELOCH Bożena Barbara 56 wyższe Lipie 272 0.05991
59.91
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Lipie) - Okręg nr 12
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 363
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 363
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 328
3 Liczba kart niewykorzystanych 133
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 195
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 195
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 195
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 195
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 189
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 widera mariusz dariuszWIDERA Mariusz Dariusz 45 Lindów 125 0.06614
66.14
10 jeziorski piotr pawelzJEZIORSKI Piotr Paweł 29 Julianów 64 0.03386
33.86