Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 853
Wyborców 5 556
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Opatów
 • Wybory Wójta Gminy Opatów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gimnazjum w Opatowie, ul. Szkolna 5 Opatów stały Tak Sołectwo Opatów ulice: Kamienna, Klepaczka, Leśna, Nadrzeczna, Osiedlowa, Piaskowa, Przechodnia, Sosnowa, Żwirowa, Częstochowska, Kuźniczka, Szkolna, Tadeusza Kościuszki
2 Gimnazjum w Opatowie, ul. Szkolna 5 Opatów stały Tak Sołectwa: Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków
3 Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych, ul. Częstochowska 63 Iwanowice Duże stały Nie Sołectwo Iwanowice Duże ulice: Częstochowska, Dankowska, Krzepicka, Spokojna, Strażacka
4 Szkoła Podstawowa w Waleńczowie, ul. Szkolna 19 Waleńczów stały Tak Sołectwo Waleńczów ulice: Częstochowska, Jesionowa, Julianów, Piaskowa, Polna, Posadówka, Sadowa, Szkolna, Zakrzewska, Złochowicka, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Krótka, Leśna, Łąkowa, Nowa, Słoneczna, Sportowa, Topolowa
5 Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku, ul. Szkolna 1 Wilkowiecko stały Tak Sołectwo Wilkowiecko ulice: 3 - go Maja, Cmentarna, Dąbrówka, Leszcze, Leśna, Lipowa, Mikołaja z Wilkowiecka, Nadrzeczna, Podleśna, Sosnowa, Szkolna, Wilcze Doły, Źródlana, A. Mickiewicza, Częstochowska, Długosza, Dolna, Górna, Młyńska, Płk. Chodakowskiego, Polna, Zawodzie, Żołnierzy Września
6 Szkoła Podstawowa w Złochowicach, ul. Wesoła 3 Złochowice stały Nie Sołectwo Złochowice ulice: Długa, Leśna, Topolowa, Wesoła, Kościelna, Fabryczna, Zielona
7 Remiza OSP w Zwierzyńcu Pierwszym, ul. Jasna 5 Zwierzyniec Pierwszy stały Nie Sołectwa: Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy ulice: 3 - go Maja, Dębowa, Jasna, Leśna, Nowa, Szkolna

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Opatów ulice: Kamienna, Klepaczka, Leśna, Nadrzeczna, Osiedlowa, Piaskowa, Przechodnia, Sosnowa, Żwirowa 1 293 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Opatów ulice: Częstochowska, Kuźniczka, Szkolna, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 83 1 320 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Opatów ulica Tadeusza Kościuszki od nr 84 do końca 1 353 4 4
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków 1 465 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Iwanowice Duże ulice: Częstochowska od nr 1 do nr 45, Dankowska, Krzepicka 1 396 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Iwanowice Duże ul. Częstochowska od nr 46 do końca, Spokojna, Strażacka 1 384 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Waleńczów ulice: Częstochowska od nr 34 do końca, Jesionowa, Julianów, Piaskowa, Polna, Posadówka, Sadowa, Szkolna, Zakrzewska, Złochowicka 1 468 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Waleńczów ulice: Adama Mickiewicza, Częstochowska od nr 1 do nr 33, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Krótka, Leśna, Łąkowa, Nowa, Słoneczna, Sportowa, Topolowa 1 478 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Wilkowiecko ulice: 3 - go Maja, Cmentarna, Dąbrówka, Leszcze, Leśna, Lipowa, Mikołaja z Wilkowiecka, Nadrzeczna, Podleśna, Sosnowa, Szkolna, Wilcze Doły, Źródlana 1 459 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Wilkowiecko ulice: A. Mickiewicza, Częstochowska, Długosza, Dolna, Górna, Młyńska, Płk. Chodakowskiego, Polna, Zawodzie, Żołnierzy Września 1 423 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Złochowice ulice: Leśna, Topolowa, Wesoła 1 250 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Złochowice ulice: Długa od nr 1 do nr 99, Kościelna, Zielona 1 379 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Złochowice ulice: Długa od nr 100 do końca, Fabryczna 1 378 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy ulica 3 - go Maja 1 292 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Zwierzyniec Pierwszy ulice: Dębowa, Jasna, Leśna, Nowa, Szkolna 1 218 2 2
Podsumowanie 15 5 556 41 41

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 4
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA SOŚNIAKA KWW BOGDANA SOŚNIAKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA OPATÓW” KWW NASZA GMINA OPATÓW 1 1 1 1 4
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY MAKLES KWW GRAŻYNY MAKLES 1 1
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SOŚNIAKA KWW PAWŁA SOŚNIAKA 1 1
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SZLACHCICA KWW PAWŁA SZLACHCICA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KONIECZNY Artur Jacek 45 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Platforma Obywatelska RP Iwanowice Duże
2 ŁACNY Witold 53 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Iwanowice Duże
3 SOŚNIAK Bogdan Ryszard 61 wyższe techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA SOŚNIAKA Opatów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 293 151 151 51.54% 0.05154
145 96.03% 0.09603
Tak
2 320 179 179 55.94% 0.05594
170 94.97% 0.09497
Tak
3 353 226 226 64.02% 0.06402
224 99.12% 0.09912
Tak
4 465 218 218 46.88% 0.04688
218 100.00% 0.1
Tak
5 398 204 204 51.26% 0.05126
192 94.12% 0.09412
Tak
6 382 214 214 56.02% 0.05602
200 93.46% 0.09346
Tak
7 468 275 275 58.76% 0.05876
270 98.18% 0.09818
Tak
8 478 232 232 48.54% 0.04854
218 93.97% 0.09397
Tak
9 460 244 244 53.04% 0.05304
236 96.72% 0.09672
Tak
10 423 213 213 50.35% 0.05035
211 99.06% 0.09906
Tak
11 250 119 119 47.60% 0.0476
110 92.44% 0.09244
Tak
12 379 186 185 48.81% 0.04881
182 98.38% 0.09838
Tak
13 378 197 197 52.12% 0.05212
193 97.97% 0.09797
Tak
14 292 133 133 45.55% 0.04555
128 96.24% 0.09624
Tak
15 218 136 136 62.39% 0.06239
133 97.79% 0.09779
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 873 10 30.85% 0.03085
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 357 9 12.61% 0.01261
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 209 4 7.39% 0.00739
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA SOŚNIAKA 1 013 11 35.80% 0.0358
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA OPATÓW” 194 4 6.86% 0.00686
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY MAKLES 49 1 1.73% 0.00173
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SOŚNIAKA 104 1 3.67% 0.00367
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SZLACHCICA 31 1 1.10% 0.0011

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 873 10 6 30.85% 0.03085
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 357 9 0 12.61% 0.01261
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 209 4 0 7.39% 0.00739
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA SOŚNIAKA 1 013 11 8 35.80% 0.0358
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA OPATÓW” 194 4 0 6.86% 0.00686
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY MAKLES 49 1 0 1.73% 0.00173
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SOŚNIAKA 104 1 1 3.67% 0.00367
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SZLACHCICA 31 1 0 1.10% 0.0011

Rada Gminy Opatów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 MACHERZYŃSKA Paulina Katarzyna 57 39.31% 0.03931
Nie
1 21 21 BEDNAREK Artur Tomasz 88 60.69% 0.06069
Tak
2 2 2 SZYJKA Halina 44 25.88% 0.02588
Nie
2 21 21 POŚPIECH Robert Wojciech 126 74.12% 0.07412
Tak
3 4 4 OZIEMBAŁA Waldemar Andrzej 8 3.57% 0.00357
Nie
3 21 21 BIERNACKI Leszek Stefan 81 36.16% 0.03616
Nie
3 24 24 SOŚNIAK Paweł Piotr 104 46.43% 0.04643
Tak
3 25 25 SZLACHCIC Paweł 31 13.84% 0.01384
Nie
4 4 4 OBERSKI Marek 49 22.48% 0.02248
Nie
4 21 21 ŚLUSARCZYK Jan Józef 124 56.88% 0.05688
Tak
4 22 22 GABRYSIAK Tomasz 45 20.64% 0.02064
Nie
5 2 2 SROKA Ksenia Katarzyna 113 58.85% 0.05885
Tak
5 22 22 KRYCZEK Rafał 79 41.15% 0.04115
Nie
6 2 2 SENDAL Henryk 147 73.50% 0.0735
Tak
6 4 4 CHĘCIŃSKA Joanna Edyta 53 26.50% 0.0265
Nie
7 2 2 PYTLOK Andrzej Tadeusz 46 17.04% 0.01704
Nie
7 4 4 MAKLES Małgorzata Jadwiga 81 30.00% 0.03
Nie
7 10 10 DREWNIAK Magdalena 59 21.85% 0.02185
Nie
7 21 21 ZAJĄC Dariusz Józef 84 31.11% 0.03111
Tak
8 2 2 SŁAWUTA Przemysław Kamil 107 49.08% 0.04908
Tak
8 4 4 MACHERZYŃSKI Arkadiusz Paweł 24 11.01% 0.01101
Nie
8 21 21 GRZYB Mirosław Stanisław 87 39.91% 0.03991
Nie
9 2 2 SZEWCZUK Mirosław 105 44.49% 0.04449
Tak
9 4 4 FOSZNER Marta Aldona 50 21.19% 0.02119
Nie
9 22 22 DRZAZGA Monika Teresa 32 13.56% 0.01356
Nie
9 23 23 MAKLES Grażyna Zofia 49 20.76% 0.02076
Nie
10 2 2 FLORIAŃSKI Mieczysław 60 28.44% 0.02844
Nie
10 4 4 KOPACZ Józef Zbigniew 30 14.22% 0.01422
Nie
10 21 21 IDASZ Grzegorz 121 57.35% 0.05735
Tak
11 10 10 RENCZMIN Anna Marta 35 31.82% 0.03182
Nie
11 21 21 KOTOWICZ Tomasz Mirosław 75 68.18% 0.06818
Tak
12 2 2 BRZĘCZEK Szczepan Roman 89 48.90% 0.0489
Tak
12 10 10 ROJSZCZYK Piotr Wiesław 58 31.87% 0.03187
Nie
12 21 21 MAZURKIEWICZ Wiesław 35 19.23% 0.01923
Nie
13 2 2 CHYRA Józef 110 56.99% 0.05699
Tak
13 4 4 GRZELIŃSKA Jolanta Iwona 45 23.32% 0.02332
Nie
13 22 22 MARZEC Jolanta Anna 38 19.69% 0.01969
Nie
14 4 4 ŚLUSARCZYK Józef Grzegorz 17 13.28% 0.01328
Nie
14 21 21 GRZYB Stanisław 111 86.72% 0.08672
Tak
15 2 2 OLCZYK Ryszard 52 39.10% 0.0391
Nie
15 21 21 ZALSKI Andrzej Józef 81 60.90% 0.0609
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KONIECZNY Artur Jacek 45 wyższe Iwanowice Duże, 400 13.95 Nie
2 ŁACNY Witold 53 wyższe Iwanowice Duże, 741 25.85 Nie
3 SOŚNIAK Bogdan Ryszard 61 wyższe techniczne Opatów, 1 726 60.20 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gimnazjum w Opatowie, ul. Szkolna 5 Opatów stały 966 556 556 57.56% 0.05756
551 99.10%
2 Gimnazjum w Opatowie, ul. Szkolna 5 Opatów stały 465 218 218 46.88% 0.04688
217 99.54%
3 Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych, ul. Częstochowska 63 Iwanowice Duże stały 780 418 420 53.85% 0.05385
412 98.10%
4 Szkoła Podstawowa w Waleńczowie, ul. Szkolna 19 Waleńczów stały 946 507 507 53.59% 0.05359
487 96.06%
5 Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku, ul. Szkolna 1 Wilkowiecko stały 883 457 457 51.76% 0.05176
454 99.34%
6 Szkoła Podstawowa w Złochowicach, ul. Wesoła 3 Złochowice stały 1 007 502 502 49.85% 0.04985
482 96.02%
7 Remiza OSP w Zwierzyńcu Pierwszym, ul. Jasna 5 Zwierzyniec Pierwszy stały 510 269 269 52.75% 0.05275
264 98.14%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 853 5 556 7 1