Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 14 935
Wyborców 12 039
Obwodów 11
 • Wybory do Rady Gminy Mykanów
 • Wybory Wójta Gminy Mykanów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie, ul. Strażacka 20 Lubojna stały Tak Dudki, Florków, Lubojna, Pasieka, Tylin, Kolonia Wierzchowisko
2 Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie, ul. Szkolna 6 Czarny Las stały Tak Antoniów, Czarny Las, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska
3 Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie, ul. Szkolna 12 Stary Cykarzew stały Tak Cykarzew Północny, Cykarzew Północny-Stacja, Grabówka, Stary Cykarzew, Stary Cykarzew POM
4 Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, ul. Kwiatowa 28 Stary Broniszew stały Tak Adamów, Jamno, Nowy Broniszew, Osiny, Rusinów, Stary Broniszew
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, ul. Klonowa 6/8 Borowno stały Nie Borowno, Borowno Kolonia, Grabowa, Łochynia
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie, ul. Słoneczna 114 Mykanów stały Tak Mykanów
7 Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej, ul. Szkolna 5 Rybna stały Nie Kokawa, Nowa Rybna, Rybna, Przedkocin
8 Szkoła Podstawowa w Radostkowie, ul. Szkolna 1 Radostków-Kolonia stały Nie Lubojenka, Radostków, Radostków Kolonia, Topolów
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku, ul. Długa 110 Wierzchowisko stały Tak Wierzchowisko
10 Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, ul. Witosa 120 Kuźnica Kiedrzyńska stały Nie Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska
11 Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie, ul. Kręta 91 Stary Kocin stały Tak Nowy Kocin, Stary Kocin, Lemańsk

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Dudki, Florków, Kolonia Wierzchowisko, Lubojna, Pasieka, Tylin 1 1 028 6 6
0.0000020000Nr 2 Czarny Las 1 887 7 7
0.0000030000Nr 3 Antoniów, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska 1 664 7 7
0.0000040000Nr 4 Cykarzew Północny, Cykarzew Północny Stacja 1 748 5 5
0.0000050000Nr 5 Grabówka, Stary Cykarzew, Stary Cykarzew POM 1 763 7 7
0.0000060000Nr 6 Adamów, Jamno, Nowy Broniszew, Osiny, Rusinów, Stary Broniszew 1 899 4 4
0.0000070000Nr 7 Borowno 1 635 2 2
0.0000080000Nr 8 Borowno Kolonia, Grabowa, Łochynia 1 875 6 6
0.0000090000Nr 9 Mykanów 1 879 3 3
0.0000100000Nr 10 Kokawa 1 470 3 3
0.0000110000Nr 11 Nowa Rybna, Przedkocin, Rybna 1 611 4 4
0.0000120000Nr 12 Lubojenka, Radostków, Radostków Kolonia, Topolów 1 1 202 6 6
0.0000130000Nr 13 Wierzchowisko 1 1 076 5 5
0.0000140000Nr 14 Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska 1 632 3 3
0.0000150000Nr 15 Lemańsk, Nowy Kocin, Stary Kocin 1 670 4 4
Podsumowanie 15 12 039 72 72

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ KWW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNO KWW ALTERNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WROŃSKIEJ „RAZEM DLA GMINY MYKANÓW” KWW ANNY WROŃSKIEJ „RAZEM DLA GMINY MYKANÓW” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA KUŹNICKA KWW WSPÓLNOTA KUŹNICKA 1 1
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA ŚCIGAŁY KWW WALDEMARA ŚCIGAŁY 1 1
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BAJORA KWW DARIUSZA BAJORA 1 1
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ZYSKOWSKIEJ RAZEM DLA GMINY MYKANÓW KWW AGNIESZKA ZYSKOWSKA RAZEM GMINA MYKANÓW 1 1
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA GONERA KWW PIOTRA GONERA 1 1
28 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA KOTYNI KWW ARTURA KOTYNI 1 1
29 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI SIWIAK KWW AGNIESZKI SIWIAK 1 1
30 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BEZPARTYJNI W GMINIE MYKANÓW” KWW „BEZPARTYJNI W GMINIE MYKANÓW” 1 1
31 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MERCA KWW PIOTRA MERCA 1 1
32 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA CICHONIA KWW WŁODZIMIERZA CICHONIA 1 1
33 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYKA KUBATA KWW PATRYKA KUBATA 1 1
34 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KLIMCZAK Aneta Ewa 47 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Cykarzew Północny
1 DZIEWIOR Anna Maria 39 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Wola Hankowska
6 WROŃSKA Anna Maria 38 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WROŃSKIEJ „RAZEM DLA GMINY MYKANÓW” Kuźnica Lechowa
5 STANIEWSKI Jacek Arkadiusz 51 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Borowno Kolonia
4 POMADA Dariusz Adam 56 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ Borowno Kolonia
3 POLEWSKI Krzysztof Józef 65 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNO Mykanów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 1 029 637 637 61.90% 0.0619
632 99.22% 0.09922
Tak
2 890 525 525 58.99% 0.05899
519 98.86% 0.09886
Tak
3 661 391 391 59.15% 0.05915
383 97.95% 0.09795
Tak
4 748 430 429 57.35% 0.05735
425 99.07% 0.09907
Tak
5 763 431 432 56.62% 0.05662
427 98.84% 0.09884
Tak
6 899 505 505 56.17% 0.05617
497 98.42% 0.09842
Tak
7 635 397 397 62.52% 0.06252
379 95.47% 0.09547
Tak
8 875 560 560 64.00% 0.064
548 97.86% 0.09786
Tak
9 879 551 551 62.68% 0.06268
544 98.73% 0.09873
Tak
10 471 283 283 60.08% 0.06008
279 98.59% 0.09859
Tak
11 613 358 358 58.40% 0.0584
356 99.44% 0.09944
Tak
12 1 202 762 762 63.39% 0.06339
754 98.95% 0.09895
Tak
13 1 082 691 691 63.86% 0.06386
682 98.70% 0.0987
Tak
14 632 372 373 59.02% 0.05902
372 99.73% 0.09973
Tak
15 671 413 413 61.55% 0.06155
411 99.52% 0.09952
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 463 12 20.30% 0.0203
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 442 8 6.13% 0.00613
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 64 1 0.89% 0.00089
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 999 9 13.86% 0.01386
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ 1 583 11 21.96% 0.02196
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNO 566 9 7.85% 0.00785
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WROŃSKIEJ „RAZEM DLA GMINY MYKANÓW” 143 10 1.98% 0.00198
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA KUŹNICKA 188 1 2.61% 0.00261
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA ŚCIGAŁY 77 1 1.07% 0.00107
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BAJORA 148 1 2.05% 0.00205
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ZYSKOWSKIEJ RAZEM DLA GMINY MYKANÓW 68 1 0.94% 0.00094
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA GONERA 297 1 4.12% 0.00412
28 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA KOTYNI 138 1 1.91% 0.00191
29 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI SIWIAK 163 1 2.26% 0.00226
30 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BEZPARTYJNI W GMINIE MYKANÓW” 169 1 2.34% 0.00234
31 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MERCA 128 1 1.78% 0.00178
32 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA CICHONIA 388 1 5.38% 0.00538
33 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYKA KUBATA 80 1 1.11% 0.00111
34 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 104 1 1.44% 0.00144

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 463 12 3 20.30% 0.0203
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 442 8 0 6.13% 0.00613
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 64 1 0 0.89% 0.00089
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 999 9 2 13.86% 0.01386
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ 1 583 11 4 21.96% 0.02196
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNO 566 9 1 7.85% 0.00785
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WROŃSKIEJ „RAZEM DLA GMINY MYKANÓW” 143 10 0 1.98% 0.00198
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA KUŹNICKA 188 1 1 2.61% 0.00261
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA ŚCIGAŁY 77 1 0 1.07% 0.00107
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BAJORA 148 1 0 2.05% 0.00205
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ZYSKOWSKIEJ RAZEM DLA GMINY MYKANÓW 68 1 0 0.94% 0.00094
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA GONERA 297 1 1 4.12% 0.00412
28 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA KOTYNI 138 1 1 1.91% 0.00191
29 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI SIWIAK 163 1 0 2.26% 0.00226
30 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BEZPARTYJNI W GMINIE MYKANÓW” 169 1 0 2.34% 0.00234
31 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA MERCA 128 1 0 1.78% 0.00178
32 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA CICHONIA 388 1 1 5.38% 0.00538
33 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYKA KUBATA 80 1 0 1.11% 0.00111
34 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 104 1 1 1.44% 0.00144

Rada Gminy Mykanów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 SZULC Małgorzata Elżbieta 120 18.99% 0.01899
Nie
1 4 4 TABINOWSKI Grzegorz Andrzej 49 7.75% 0.00775
Nie
1 10 10 MŁYNEK Wojciech Janusz 172 27.22% 0.02722
Tak
1 20 20 WOŹNIAK Janusz Mariusz 111 17.56% 0.01756
Nie
1 22 22 KAZIK Sebastian Zbigniew 11 1.74% 0.00174
Nie
1 30 30 HALKIEWICZ Marcin Szczepan 169 26.74% 0.02674
Nie
2 2 2 LISOWSKI Wiesław 73 14.07% 0.01407
Nie
2 4 4 SKOCZYLAS Adrian Przemysław 17 3.28% 0.00328
Nie
2 10 10 SÓWKA Jacek Marek 176 33.91% 0.03391
Tak
2 21 21 KUŚ Weronika 4 0.77% 0.00077
Nie
2 22 22 FRYDRYCH Jakub Piotr 6 1.16% 0.00116
Nie
2 29 29 SIWIAK Agnieszka Krystyna 163 31.41% 0.03141
Nie
2 33 33 KUBAT Patryk Adam 80 15.41% 0.01541
Nie
3 2 2 DZIEWIOR Anna Maria 99 25.85% 0.02585
Nie
3 10 10 HELM Stanisław Marek 82 21.41% 0.02141
Nie
3 20 20 CHOJNOWSKA-LEŚNIAK Anna Maria 16 4.18% 0.00418
Nie
3 21 21 MUSIAŁ Michał Jan 12 3.13% 0.00313
Nie
3 22 22 WALA Longina Beata 2 0.52% 0.00052
Nie
3 26 26 ZYSKOWSKA Agnieszka Iwona 68 17.75% 0.01775
Nie
3 34 34 KIERAT Magdalena Anna 104 27.15% 0.02715
Tak
4 2 2 SÓJKA Dawid Eugeniusz 67 15.76% 0.01576
Nie
4 10 10 KLIMCZAK Aneta Ewa 106 24.94% 0.02494
Nie
4 20 20 TYFEL Władysław Andrzej 100 23.53% 0.02353
Nie
4 22 22 LEŚNIKOWSKI Adam Tomasz 14 3.29% 0.00329
Nie
4 28 28 KOTYNIA Artur 138 32.47% 0.03247
Tak
5 2 2 SZCZEPANIK Piotr Paweł 40 9.37% 0.00937
Nie
5 4 4 ŁYKO Waldemar Edward 26 6.09% 0.00609
Nie
5 10 10 CZARCZYK Sławomir Kacper 52 12.18% 0.01218
Nie
5 20 20 JĘDRASIAK Marcin Józef 165 38.64% 0.03864
Tak
5 21 21 BAWOR Kamil Jakub 66 15.46% 0.01546
Nie
5 22 22 ŚLĘZAK-SIERADZKA Jolanta Sylwia 1 0.23% 0.00023
Nie
5 24 24 ŚCIGAŁA Waldemar Maciej 77 18.03% 0.01803
Nie
6 4 4 WITCZAK Anita Magdalena 47 9.46% 0.00946
Nie
6 21 21 POLEWSKI Krzysztof Józef 51 10.26% 0.01026
Nie
6 22 22 DUDEK Adrian Tomasz 11 2.21% 0.00221
Nie
6 32 32 CICHOŃ Włodzimierz Eugeniusz 388 78.07% 0.07807
Tak
7 2 2 DENDEK Jan Bogumił 232 61.21% 0.06121
Tak
7 20 20 DESZCZ Beata Jadwiga 147 38.79% 0.03879
Nie
8 2 2 KWAPISZ Michał Damian 168 30.66% 0.03066
Tak
8 4 4 MUCHA Grzegorz Zdzisław 80 14.60% 0.0146
Nie
8 10 10 KRAWCZYK-SPYRA Laura 84 15.33% 0.01533
Nie
8 20 20 POWROŹNIK Marek 166 30.29% 0.03029
Nie
8 21 21 JAKUBCZAK Weronika Martyna 25 4.56% 0.00456
Nie
8 22 22 DUDEK Olga Edyta 25 4.56% 0.00456
Nie
9 5 5 STEFAŃSKI Stanisław Mieczysław 64 11.76% 0.01176
Nie
9 21 21 RĘBIŚ Włodzimierz Marian 183 33.64% 0.03364
Nie
9 27 27 GONERA Piotr Paweł 297 54.60% 0.0546
Tak
10 2 2 KĘSIK Anna Jadwiga 92 32.97% 0.03297
Nie
10 20 20 BIŃCZYK Marian 77 27.60% 0.0276
Nie
10 21 21 SEWERYN Grzegorz Adam 110 39.43% 0.03943
Tak
11 2 2 KUBAT Jarosław Sebastian 86 24.16% 0.02416
Nie
11 20 20 BARCIŚ Marcin Wiesław 178 50.00% 0.05
Tak
11 21 21 KAPITAN Mateusz 73 20.51% 0.02051
Nie
11 22 22 WROŃSKA Anna Maria 19 5.34% 0.00534
Nie
12 2 2 SĘKOWSKI Krzysztof Jan 141 18.70% 0.0187
Nie
12 20 20 STANEK Grzegorz Paweł 279 37.00% 0.037
Tak
12 21 21 JAROS Agnieszka Honorata 42 5.57% 0.00557
Nie
12 22 22 KOWALIK Patrycja Anna 16 2.12% 0.00212
Nie
12 25 25 BAJOR Dariusz Stanisław 148 19.63% 0.01963
Nie
12 31 31 MERC Piotr Karol 128 16.98% 0.01698
Nie
13 2 2 MICHALAK Jerzy 126 18.48% 0.01848
Nie
13 4 4 KRAUZE Wojciech Grzegorz 142 20.82% 0.02082
Nie
13 10 10 ŻUK Jarosław Marian 149 21.85% 0.02185
Nie
13 20 20 NABIAŁCZYK Dorota Maria 227 33.28% 0.03328
Tak
13 22 22 ŁAPETA Agnieszka 38 5.57% 0.00557
Nie
14 4 4 SEKRET Rafał 66 17.74% 0.01774
Nie
14 10 10 KOKOT Krzysztof Czesław 118 31.72% 0.03172
Nie
14 23 23 WASIL Artur Zbigniew 188 50.54% 0.05054
Tak
15 2 2 MIGOŃ Jarosław Antoni 219 53.28% 0.05328
Tak
15 4 4 KORZENIOWSKA Jadwiga Anna 15 3.65% 0.00365
Nie
15 10 10 STANIEC Tadeusz Rajmund 60 14.60% 0.0146
Nie
15 20 20 GRADZIK Przemysław Grzegorz 117 28.47% 0.02847
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DZIEWIOR Anna Maria 39 wyższe Wola Hankowska, 1 425 19.74 Nie
2 KLIMCZAK Aneta Ewa 47 wyższe Cykarzew Północny, 797 11.04 Nie
3 POLEWSKI Krzysztof Józef 65 średnie Mykanów, 612 8.48 Nie
4 POMADA Dariusz Adam 56 wyższe Borowno Kolonia, 3 727 51.63 Tak
5 STANIEWSKI Jacek Arkadiusz 51 wyższe Borowno Kolonia, 476 6.59 Nie
6 WROŃSKA Anna Maria 38 wyższe Kuźnica Lechowa, 182 2.52 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie, ul. Strażacka 20 Lubojna stały 1 029 637 637 61.90% 0.0619
626 98.27%
2 Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie, ul. Szkolna 6 Czarny Las stały 1 551 916 916 59.06% 0.05906
907 99.02%
3 Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie, ul. Szkolna 12 Stary Cykarzew stały 1 511 861 861 56.98% 0.05698
855 99.30%
4 Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, ul. Kwiatowa 28 Stary Broniszew stały 899 505 505 56.17% 0.05617
492 97.43%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, ul. Klonowa 6/8 Borowno stały 1 510 957 957 63.38% 0.06338
948 99.06%
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie, ul. Słoneczna 114 Mykanów stały 879 551 551 62.68% 0.06268
548 99.46%
7 Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej, ul. Szkolna 5 Rybna stały 1 084 641 641 59.13% 0.05913
638 99.53%
8 Szkoła Podstawowa w Radostkowie, ul. Szkolna 1 Radostków-Kolonia stały 1 202 761 761 63.31% 0.06331
752 98.82%
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku, ul. Długa 110 Wierzchowisko stały 1 082 691 690 63.77% 0.06377
681 98.70%
10 Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, ul. Witosa 120 Kuźnica Kiedrzyńska stały 632 372 372 58.86% 0.05886
368 98.92%
11 Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie, ul. Kręta 91 Stary Kocin stały 671 413 413 61.55% 0.06155
404 97.82%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 14 935 12 039 11 1