Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 891
Wyborców 4 039
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Kruszyna
 • Wybory Wójta Gminy Kruszyna
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa, ul. Pocztowa 2 Kruszyna stały Tak Bogusławice, Kruszyna, Wikłów
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 1/3 Lgota Mała stały Tak Kijów, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów
3 Szkoła Podstawowa, ul. Żwirki i Wigury 16 Widzów stały Tak Widzów, Widzówek
4 Szkoła Podstawowa, Szkolna 3 Jacków stały Tak Baby, Jacków

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Bogusławice ulice: Górna, Kruszyńska, Okrężna od nr 1 do nr 12 1 218 3 3
0.0000020000Nr 2 Bogusławice ulice: Borowińska, Grabowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Kolonia, Rolnicza, Okrężna od nr 13 do nr 20 1 221 5 5
0.0000030000Nr 3 Wików, Kruszyna ulice: Cegielnia, Sadzawki, Leśna, Kościelna, Cmentarna 1 292 2 2
0.0000040000Nr 4 Kruszyna ulice: Huby, Kościuszki, Krótka, Ogrodowa, Denhoffa, Strażacka, Sienkiewicza, Spadek 1 329 4 4
0.0000050000Nr 5 Kruszyna ulice: Niepodległości, Pocztowa, Polna, Słoneczna, Wapiennik, Księżycowa, Północna, Przemysłowa, Jana Sobieskiego, Andrzeja Kmicica, Poprzeczna, Sportowa 1 317 4 4
0.0000060000Nr 6 Łęg-Kijów, Lgota Mała ulice: Główna od nr 1 do nr 111, Leśna 1 334 5 5
0.0000070000Nr 7 Lgota Mała ulice: Główna od nr 112 do nr 122, Ogrodowa, Słoneczna, Szkolna, Krótka, Wspólna 1 244 3 3
0.0000080000Nr 8 Teklinów, Pieńki Szczepockie 1 362 2 2
0.0000090000Nr 9 Widzów ulice: Żwirki i Wigury od nr 1 do nr 48, Kościelna, Kasztanowa, Ogrodowa 1 254 2 2
0.0000100000Nr 10 Widzów ulice: Mokra, Spacerowa, Słoneczna, Łąkowa, Północna, Żwirki i Wigury od nr 49 do nr 146 1 283 2 2
0.0000110000Nr 11 Widzów ulice: Antoniowska, Brzozowa, Dworcowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Wspólna, Zachodnia, Krótka, Leśna, Sportowa 1 308 2 2
0.0000120000Nr 12 Widzówek 1 136 2 2
0.0000130000Nr 13 Baby 1 265 3 3
0.0000140000Nr 14 Jacków ulice: Wspólna, Spacerowa, Strażacka, Szkolna, Kasztanowa, Brzozowa, Łąkowa, Ogrodowa, Główna od nr 86 do nr 120 1 237 2 2
0.0000150000Nr 15 Jacków ulice: Dworcowa, Leśna, Polna, Zielona, Główna od nr 1 do nr 85 1 239 2 2
Podsumowanie 15 4 039 43 43

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 1 1 4
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI ZAWADZKIEJ KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI ZAWADZKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEJRZYSTA GMINA KRUSZYNA KWW PRZEJRZYSTA GMINA KRUSZYNA 1 1 1 3
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA GMINY KRUSZYNA KWW MŁODZI DLA GMINY KRUSZYNA 1 1 2
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA GMINY KRUSZYNA” KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY KRUSZYNA” 1 1 1 3
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI Z LUDŹMI KWW DLA LUDZI Z LUDŹMI 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNI DLA KRUSZYNY KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNI DLA KRUSZYNY 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 ZASĘPA Joanna Agnieszka 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI Z LUDŹMI SLD Kruszyna
2 ZAWADZKA Jadwiga 59 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI ZAWADZKIEJ Widzów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 217 138 138 63.59% 0.06359
138 100.00% 0.1
Tak
2 221 154 154 69.68% 0.06968
153 99.35% 0.09935
Tak
3 291 179 178 61.17% 0.06117
173 97.19% 0.09719
Tak
4 329 196 194 58.97% 0.05897
193 99.48% 0.09948
Tak
5 315 190 190 60.32% 0.06032
190 100.00% 0.1
Tak
6 335 222 222 66.27% 0.06627
219 98.65% 0.09865
Tak
7 246 185 185 75.20% 0.0752
184 99.46% 0.09946
Tak
8 362 198 198 54.70% 0.0547
195 98.48% 0.09848
Tak
9 254 118 118 46.46% 0.04646
115 97.46% 0.09746
Tak
10 280 168 168 60.00% 0.06
161 95.83% 0.09583
Tak
11 308 179 179 58.12% 0.05812
176 98.32% 0.09832
Tak
12 136 73 73 53.68% 0.05368
73 100.00% 0.1
Tak
13 264 132 133 50.38% 0.05038
128 96.24% 0.09624
Tak
14 236 119 117 49.58% 0.04958
111 94.87% 0.09487
Tak
15 239 123 124 51.88% 0.05188
122 98.39% 0.09839
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 230 4 9.87% 0.00987
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 363 9 15.57% 0.01557
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI ZAWADZKIEJ 889 13 38.14% 0.03814
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEJRZYSTA GMINA KRUSZYNA 244 3 10.47% 0.01047
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA GMINY KRUSZYNA 154 2 6.61% 0.00661
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA GMINY KRUSZYNA” 163 3 6.99% 0.00699
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI Z LUDŹMI 218 8 9.35% 0.00935
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNI DLA KRUSZYNY 70 1 3.00% 0.003

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 230 4 3 9.87% 0.00987
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 363 9 1 15.57% 0.01557
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE JADWIGI ZAWADZKIEJ 889 13 6 38.14% 0.03814
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEJRZYSTA GMINA KRUSZYNA 244 3 2 10.47% 0.01047
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA GMINY KRUSZYNA 154 2 0 6.61% 0.00661
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA GMINY KRUSZYNA” 163 3 2 6.99% 0.00699
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI Z LUDŹMI 218 8 1 9.35% 0.00935
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNI DLA KRUSZYNY 70 1 0 3.00% 0.003

Rada Gminy Kruszyna - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 GÓRA Elżbieta Wiktoria 24 17.39% 0.01739
Nie
1 20 20 STEFANOWSKI Jarosław 46 33.33% 0.03333
Nie
1 24 24 RYBAK Piotr Andrzej 68 49.28% 0.04928
Tak
2 5 5 SIKORA Marzanna Barbara 7 4.58% 0.00458
Nie
2 10 10 RĘBIŚ Marzena 16 10.46% 0.01046
Nie
2 20 20 BRONISZEWSKI Adam Ryszard 19 12.42% 0.01242
Nie
2 21 21 KOWALSKI Henryk 103 67.32% 0.06732
Tak
2 23 23 ADAMUSIŃSKA Justyna Marta 8 5.23% 0.00523
Nie
3 10 10 TARNOWSKI Witold Gabriel 68 39.31% 0.03931
Nie
3 20 20 JASAK Elżbieta Cecylia 105 60.69% 0.06069
Tak
4 10 10 FRYMUS Grzegorz Mieczysław 21 10.88% 0.01088
Nie
4 20 20 WILK Adam Włodzimierz 36 18.65% 0.01865
Nie
4 23 23 NIEMIEC Iwona Renata 83 43.01% 0.04301
Tak
4 24 24 RACHWALIK Jerzy Andrzej 53 27.46% 0.02746
Nie
5 10 10 WAŁEK Patryk Sebastian 23 12.11% 0.01211
Nie
5 20 20 PESZKE Jerzy Przemysław 35 18.42% 0.01842
Nie
5 23 23 WYSMOŁEK Sebastian 72 37.89% 0.03789
Tak
5 24 24 WRÓBEL Mateusz Piotr 60 31.58% 0.03158
Nie
6 10 10 MAJ Agnieszka Monika 78 35.62% 0.03562
Tak
6 20 20 DRÓŻDŻ Agnieszka Katarzyna 27 12.33% 0.01233
Nie
6 21 21 KRAWCZYK Wanda Krystyna 40 18.26% 0.01826
Nie
6 24 24 GONERA Monika Agnieszka 4 1.83% 0.00183
Nie
6 25 25 PIECHOWICZ Piotr Jan 70 31.96% 0.03196
Nie
7 21 21 DOMAGAŁA Wiesława Kazimiera 101 54.89% 0.05489
Tak
7 22 22 KRUK Joanna 83 45.11% 0.04511
Nie
7 24 24 KUBIK Halina Zofia 0 0.00% 0
Nie
8 20 20 WĄSIKIEWICZ Józef Maciej 124 63.59% 0.06359
Tak
8 22 22 KRĘT Sławomir Marek 71 36.41% 0.03641
Nie
9 10 10 RORAT Stanisław Ryszard 43 37.39% 0.03739
Nie
9 20 20 MUSIAŁ Adam Edward 72 62.61% 0.06261
Tak
10 10 10 KULAWIAK Włodzimierz Stanisław 23 14.29% 0.01429
Nie
10 20 20 DOBRAKOWSKI Mariusz Piotr 138 85.71% 0.08571
Tak
11 10 10 PRZERADA Przemysław 67 38.07% 0.03807
Nie
11 20 20 KOSELA Anna Dorota 109 61.93% 0.06193
Tak
12 20 20 KRUK Marek Marian 69 94.52% 0.09452
Tak
12 24 24 KUBIK Aneta Stanisława 4 5.48% 0.00548
Nie
13 5 5 KALWIK Milena Maria 55 42.97% 0.04297
Tak
13 20 20 ŁAPETA Krystyna 50 39.06% 0.03906
Nie
13 24 24 KULEJ Stanisław 23 17.97% 0.01797
Nie
14 5 5 KOŁACZKOWSKI Roman Jan 105 94.59% 0.09459
Tak
14 24 24 ZASĘPA Adam Piotr 6 5.41% 0.00541
Nie
15 5 5 ŁAPETA Andrzej Józef 63 51.64% 0.05164
Tak
15 20 20 WOCH Wojciech Maciej 59 48.36% 0.04836
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ZASĘPA Joanna Agnieszka 44 wyższe Kruszyna, 934 40.22 Nie
2 ZAWADZKA Jadwiga 59 wyższe Widzów, 1 388 59.78 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Pocztowa 2 Kruszyna stały 1 373 853 853 62.13% 0.06213
844 98.94%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 1/3 Lgota Mała stały 943 605 604 64.05% 0.06405
588 97.35%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Żwirki i Wigury 16 Widzów stały 978 538 537 54.91% 0.05491
523 97.39%
4 Szkoła Podstawowa, Szkolna 3 Jacków stały 739 374 374 50.61% 0.05061
367 98.13%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 891 4 039 4 1