Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 27 442
Wyborców 21 687
Obwodów 23
 • Wybory do Rady Miejskiej w Ropczycach
 • Wybory Burmistrza Ropczyc
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Kultury w Brzezówce, 160 Brzezówka stały Tak sołectwo: Brzezówka
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie, 188 Lubzina stały Tak sołectwo: Lubzina
3 Dom Strażaka w Łączkach Kucharskich, 160 Łączki Kucharskie stały Nie sołectwo: Łączki Kucharskie
4 Dom Strażaka w Okoninie, 29 Okonin stały Nie sołectwo: Okonin
5 Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 40 Niedźwiada stały Tak sołectwo: Niedźwiada od numeru 1 do numeru 60A i od numeru 400 do końca
6 Dom Kultury w Niedźwiadzie, 113 Niedźwiada stały Tak sołectwo: Niedźwiada od numeru 61 do numeru 126a i od numeru 294 do numeru 399
7 Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej, 261 Niedźwiada stały Tak sołectwo: Niedźwiada od numeru 127 do numeru 293
8 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sinki w Małej, 35 Mała stały Nie Sołectwo: Mała
9 Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, 268 Gnojnica stały Nie sołectwo: Gnojnica od numeru 1 do numeru 389 i od numeru 671 do końca
10 Szkoła Podstawowa im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli, 504 Gnojnica stały Nie sołectwo: Gnojnica od numeru 390 do numeru 670
11 Dom Strażaka w Ropczycach, ul. Ogrodnicza 36f Ropczyce stały Tak osiedle Brzyzna: ulice: Błonie nr 1, Wilhelma Macha-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 7 i numery parzyste od nr. 4 do końca, Masarska-numery parzyste od nr. 30 do końca, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125 i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96, Ogrodnicza, Spokojna-numery nieparzyste od nr. 7 do końca i numery parzyste od nr. 10 do końca
12 Dom Strażaka w Ropczycach, ul. Leśna 88 Ropczyce stały Nie osiedle Granice: ulice: Borki Chechelskie, Leśna, Poręby Chechelskie, Wincentego Witosa-numery nieparzyste od nr. 17 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca
13 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały Tak osiedle Północ: ulice: Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Kolejowa-numer 15, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Moniuszki, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 41 do końca i numery parzyste od nr. 28 do końca, Kazimierza Pułaskiego, Macieja Rataja, ks. Stanisława Skorodeckiego
14 Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach, ul. Robotnicza 48 Ropczyce stały Tak osiedle Czekaj: ulice: Brzozowa, Dworcowa, Kolejowa-numery nieparzyste od nr. 31 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Przemysłowa, Robotnicza, Gen. Władysława Sikorskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego, Słoneczna, Warzywna
15 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ropczycach, ul. 3 Maja 424 Ropczyce stały Tak osiedle Chechły: ulice: 3 Maja-numery nieparzyste od nr. 187 do końca i numery parzyste od nr. 196 do końca, Podsłońce, Strażacka, św. Anny, Wiejska, Zielona-numery nieparzyste od nr. 67 do końca i numery parzyste od nr. 66 do końca
16 Publiczne Przedszkole nr 3 w Ropczycach, ul. Szkolna 33A Ropczyce stały Tak osiedle Pietrzejowa: ulice: Błonie-numery nieparzyste od nr. 11 do końca, Wilhelma Macha-numery nieparzyste od nr. 9 do końca, Olszyny, Rolnicza, Spokojna-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 5 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 8, Szkolna-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 33 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 20, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 137 do nr. 383 i numery parzyste od nr. 150 do nr. 448
17 Dom Kultury w Ropczycach, ul. Sucharskiego 101 Ropczyce stały Tak osiedle Witkowice: ulice: Błonie-numery nieparzyste od nr. 3 do nr. 9 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Cicha, ks. Jana Jarosza, Kolonia, Wilhelma Macha nr 2, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 127 do końca i numery parzyste od nr. 98 do końca, Pałacowa, Rzeczna, Rzeszowska, Jana III Sobieskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Szkolna-numery nieparzyste od nr. 35 do końca i numery parzyste od nr. 22 do końca, Torowa, ks. Józefa Wójcika, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 385 do końca i numery parzyste od nr. 450 do końca
18 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały Nie osiedle Świętej Barbary: ulice: Armii Krajowej, Stanisława Konarskiego, Józefa Mehoffera, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 31 do nr. 39 i numery parzyste od nr. 20 do nr. 26C, ks. Michała Siewierskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego
19 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały Nie osiedle Świętej Barbary: ulica: Seweryna Udzieli
20 Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 6 Ropczyce stały Nie osiedle Świętej Barbary: ulice: Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 19 do końca, św. Barbary-numery nieparzyste od nr. 21 do końca i od nr. 40 do końca, Stefana Żeromskiego
21 Zespół Szkół im. ks. dr. J. Zwierza w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14 Ropczyce stały Tak osiedle Śródmieście: ulice: Dębowa, Konopnickiej, Janusza Korczaka, Leopolda Lisa-Kuli, Masarska-numery nieparzyste od nr. 1 do końca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 28, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 93 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 70, Najświętszej Marii Panny, ks. Stanisława Skorodeckiego. Sportowa, Topolowa, Stanisława Viscardiego, Wierzbowe Miasto, Wincentego Witosa-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 15 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 22, Wyspiańskiego
22 Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, ul. Bursztyna 1 Ropczyce stały Nie osiedle Śródmieście: ulice: Bohaterów Nockowej, Władysława Bursztyna, ks. Józefa Cieśli, Michała Grendysa, Kilińskiego, Kochanowskiego, Krisego, Króla Kazimierza Wielkiego nr 2/4, Krótka, ks. dr. Jana Zwierza, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 29 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 18, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, św. Floriana, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 135 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 148
23 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19 Ropczyce stały Nie osiedle Śródmieście: ulice: 3 Maja-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 185 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 194, Grunwaldzka, Kościuszki, Krakowska, Króla Kazimierza Wielkiego-za wyjątkiem numeru 2/4, Monte Cassino, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 17 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Polna, św. Barbary-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 19 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 38, Zielona-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 65 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 64

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Osiedle Śródmieście: ulice: Bohaterów Nockowej, Władysława Bursztyna, ks. Prałata Józefa Cieśli, Dębowa, św. Floriana, Michała Grendysa, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Janusza Korczaka, Kościuszki, Krakowska, Krisego, Króla Kazimierza Wielkiego, Krótka, Leopolda Lisa-Kuli, 3 Maja-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 185 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 194, Masarska-numery nieparzyste od nr. 1 do końca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 28, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 93 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 70, Monte Cassino, Najświętszej Marii Panny, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 17 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 29 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 18, Polna, Rynek, Sienkiewicza, ks. Stanisława Skorodeckiego, Słowackiego, Sportowa, św. Barbary-numery nieparzyste od nr. 1 do końca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 32, Topolowa, Stanisława Viscardiego, Wierzbowe Miasto, Wincentego Witosa-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 15 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 22, Wyspiańskiego, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 135 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 148, Zielona-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 61 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 64, ks. dr. Jana Zwierza; Osiedle Świętej Barbary; ulice: Armii Krajowej, Jarosława Iwaszkiewicza, Kolejowa, Stanisława Konarskiego, Józefa Mehoffera, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 19 do końca, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 31 do nr. 39 i numery parzyste od nr. 20 do nr. 26C, ks. Michała Siewierskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego, Seweryna Udzieli, św. Barbary nr. 40, Stefana Żeromskiego 6 6 044 3 21
0.0000020000Nr 2 Osiedle Czekaj: ulice: Brzozowa, Dworcowa, Kolejowa-numery nieparzyste od nr. 31 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Przemysłowa, Robotnicza, Generała Władysława Sikorskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego, Słoneczna, Warzywna; Osiedle Chechły: ulice: 3 Maja-numery nieparzyste od nr. 187 do końca i numery parzyste od nr. 196 do końca, Podsłońce, Strażacka, św. Anny, Wiejska, Zielona-numery nieparzyste od nr. 69 do końca i numery parzyste od nr. 66 do końca; Sołectwo Lubzina; Sołectwo Brzezówka 5 5 248 2 14
0.0000030000Nr 3 Osiedle Północ: ulice: Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyk Chopina, Kolejowa-nr 15, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Moniuszki, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 41 do końca i numery parzyste od nr. 28 do końca, Kazimierza Pułaskiego, Macieja Rataja, ks. Stanisława Skorodeckiego; Osiedle Witkowice: ulice: Błonie-numery nieparzyste od nr. 3 do nr. 9 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Cicha, ks. Jana Jarosza, Kolonia, Wilhelma Macha nr. 2, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 127 do końca i numery parzyste od nr. 98 do końca, Pałacowa, Rzeczna, Rzeszowska, Jana III Sobieskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Szkolna-numery nieparzyste od nr. 35 do końca i numery parzyste od nr. 22 do końca, Torowa, ks. Józefa Wójcika, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 385 do końca i numery parzyste od nr. 450 do końca; Osiedle Pietrzejowa: ulice: Błonie-numery nieparzyste od nr. 11 do końca, Wilhelma Macha-numery nieparzyste od nr. 9 do końca, Olszyny, Rolnicza, Spokojna-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 5 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 8, Szkolna-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 33 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 20, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 137 do nr. 383 i numery parzyste od nr. 150 do nr. 448; Osiedle Brzyzna: ulice: Błonie nr 1, Wilhelma Macha-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 7 i numery parzyste od nr. 4 do końca, Masarska-numery parzyste od nr. 30 do końca, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125 i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96, Ogrodnicza, Spokojna-numery nieparzyste od nr. 7 do końca i numery parzyste od nr. 10 do końca; Osiedle Granice: ulice: Borki Chechelskie, Leśna, Poręby Chechelskie, Wincentego Witosa-numery nieparzyste od nr. 17 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca; sołectwo Gnojnica Wola; sołectwo Gnojnica Dolna 5 5 711 2 14
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Okonin; Sołectwo Mała; Sołectwo Niedźwiada; Sołectwo Łączki Kucharskie 5 4 684 3 20
Podsumowanie 21 21 687 10 69

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 7 7 7 29
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH KWW PLIS 5 6 11
17 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA KW SAMORZĄD I GOSPODARKA 8 7 7 7 29

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 SKÓRSKI Dariusz 36 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lubzina
1 BUJAK Bolesław 60 wyższe KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA PSL Ropczyce

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 6 039 3 256 3 258 53.95% 0.05395
3 159 96.96% 0.09696
Tak
2 5 243 2 651 2 651 50.56% 0.05056
2 558 96.49% 0.09649
Tak
3 5 704 3 252 3 245 56.89% 0.05689
3 130 96.46% 0.09646
Tak
4 4 679 2 657 2 652 56.68% 0.05668
2 550 96.15% 0.09615
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 984 29 43.73% 0.04373
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 524 11 4.60% 0.0046
17 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA 5 889 29 51.67% 0.05167

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 984 29 10 43.73% 0.04373
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 524 11 0 4.60% 0.0046
Nie
17 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA 5 889 29 11 51.67% 0.05167
Tak

Rada Miejska w Ropczycach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 1 RYDZIK Jan 404 12.79% 0.01279
Tak
1 10 2 SZCZYGIEŁ Sylwia Krystyna 157 4.97% 0.00497
Nie
1 10 3 KUTKOWSKI Arkadiusz Józef 166 5.25% 0.00525
Tak
1 10 4 BERNAT Mariusz Stanisław 207 6.55% 0.00655
Tak
1 10 5 CZECH Agnieszka Justyna 73 2.31% 0.00231
Nie
1 10 6 GLINKA Piotr Jan 89 2.82% 0.00282
Nie
1 10 7 KACZKOWSKA Magdalena Dorota 67 2.12% 0.00212
Nie
1 10 8 KOPALA Grzegorz 146 4.62% 0.00462
Nie
1 16 1 PODJASEK Łukasz Piotr 26 0.82% 0.00082
Nie
1 16 2 ŚWINIUCH Teresa 32 1.01% 0.00101
Nie
1 16 3 SĄSIADEK Bogusława 27 0.85% 0.00085
Nie
1 16 4 WIĘCEK Anna 11 0.35% 0.00035
Nie
1 16 5 MARCINIEC Mateusz Mikołaj 16 0.51% 0.00051
Nie
1 17 1 BUJAK Bolesław 569 18.01% 0.01801
Tak
1 17 2 MISIURA Józef Jerzy 372 11.78% 0.01178
Tak
1 17 3 CEBULA Maria Wioletta 73 2.31% 0.00231
Nie
1 17 4 RACHWAŁ Andrzej Leopold 254 8.04% 0.00804
Tak
1 17 5 MACHNICA Marzena Grzymisława 64 2.03% 0.00203
Nie
1 17 6 MORMOL Dariusz 236 7.47% 0.00747
Nie
1 17 7 KOSYDAR Katarzyna Maria 45 1.42% 0.00142
Nie
1 17 8 KĘDZIORA Henryk 125 3.96% 0.00396
Nie
2 10 1 SKÓRSKI Dariusz 609 23.81% 0.02381
Tak
2 10 2 HERBUT Dariusz Łukasz 242 9.46% 0.00946
Tak
2 10 3 SZYDŁO Joanna Marta 67 2.62% 0.00262
Nie
2 10 4 BARAN Tomasz Michał 220 8.60% 0.0086
Nie
2 10 5 KWAŚNY Iwona Magdalena 46 1.80% 0.0018
Nie
2 10 6 MATUSZ Mariusz Józef 60 2.35% 0.00235
Nie
2 10 7 SĄSIADEK Lidia Barbara 25 0.98% 0.00098
Nie
2 17 1 BIELATOWICZ Grzegorz Jan 515 20.13% 0.02013
Tak
2 17 2 RACHWAŁ Teresa Zofia 347 13.57% 0.01357
Tak
2 17 3 NOWAKOWSKI Eugeniusz 103 4.03% 0.00403
Nie
2 17 4 BIENIEK Jolanta 62 2.42% 0.00242
Nie
2 17 5 RÓG Wojciech 136 5.32% 0.00532
Tak
2 17 6 PASTERNAK Agnieszka 95 3.71% 0.00371
Nie
2 17 7 NOWACKI Krzysztof Dominik 31 1.21% 0.00121
Nie
3 10 1 PRZYSTAŚ Michał Jan 352 11.25% 0.01125
Tak
3 10 2 BOCHENEK-ORZECH Joanna 128 4.09% 0.00409
Nie
3 10 3 RAŚ Mateusz 273 8.72% 0.00872
Tak
3 10 4 GUBERNAT Mirosława Grażyna 55 1.76% 0.00176
Nie
3 10 5 PIETRAS Dominik Adam 135 4.31% 0.00431
Nie
3 10 6 KASPRZYK Sylwia Karolina 78 2.49% 0.00249
Nie
3 10 7 PIEPRZAK Andrzej Jan 211 6.74% 0.00674
Nie
3 17 1 MAZIARZ Wiesław Kazimierz 242 7.73% 0.00773
Nie
3 17 2 GOLENIA Maria Teresa 583 18.63% 0.01863
Tak
3 17 3 MARĆ Stanisław 324 10.35% 0.01035
Tak
3 17 4 POCIASK Anna 144 4.60% 0.0046
Nie
3 17 5 CHARCHUT Zenon 347 11.09% 0.01109
Tak
3 17 6 ZIĘBA Anna 78 2.49% 0.00249
Nie
3 17 7 FIC Marek Jacek 180 5.75% 0.00575
Nie
4 10 1 MĄDRO Kazimierz 230 9.02% 0.00902
Tak
4 10 2 PAJĄK Urszula Anna 139 5.45% 0.00545
Nie
4 10 3 MADEJA Bogdan 192 7.53% 0.00753
Tak
4 10 4 TOKARZ Wioletta Katarzyna 30 1.18% 0.00118
Nie
4 10 5 PAPIER Grzegorz Michał 130 5.10% 0.0051
Nie
4 10 6 DROZD Łucja Gabriela 136 5.33% 0.00533
Nie
4 10 7 RAŚ Piotr 317 12.43% 0.01243
Tak
4 16 1 MARCINIEC Andrzej 252 9.88% 0.00988
Nie
4 16 2 WÓJCIK Beata Marta 20 0.78% 0.00078
Nie
4 16 3 CHAMERA Joanna 46 1.80% 0.0018
Nie
4 16 4 ZIĘBA Rafał Grzegorz 36 1.41% 0.00141
Nie
4 16 5 WOJNAROWSKA Sylwia Łucja 26 1.02% 0.00102
Nie
4 16 6 POCIASK Wiesław 32 1.25% 0.00125
Nie
4 17 1 ŹDZIEBKO Jan Adam 137 5.37% 0.00537
Nie
4 17 2 CIOSEK Genowefa 230 9.02% 0.00902
Tak
4 17 3 KĘDZIOR Joanna Urszula 84 3.29% 0.00329
Nie
4 17 4 KIPA Wiesław 132 5.18% 0.00518
Nie
4 17 5 ZAPAŁ Małgorzata 117 4.59% 0.00459
Nie
4 17 6 CHMURA Mateusz 187 7.33% 0.00733
Tak
4 17 7 MIĄSO Wiesława 77 3.02% 0.00302
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BUJAK Bolesław 60 wyższe Ropczyce, 6 355 54.77 Tak
2 SKÓRSKI Dariusz 36 wyższe Lubzina, 5 249 45.23 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Kultury w Brzezówce, 160 Brzezówka stały 915 407 407 44.48% 0.04448
399 98.03%
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie, 188 Lubzina stały 1 677 902 900 53.67% 0.05367
877 97.44%
3 Dom Strażaka w Łączkach Kucharskich, 160 Łączki Kucharskie stały 1 130 578 578 51.15% 0.05115
569 98.44%
4 Dom Strażaka w Okoninie, 29 Okonin stały 351 208 208 59.26% 0.05926
206 99.04%
5 Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 40 Niedźwiada stały 620 347 347 55.97% 0.05597
344 99.14%
6 Dom Kultury w Niedźwiadzie, 113 Niedźwiada stały 777 499 499 64.22% 0.06422
490 98.20%
7 Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej, 261 Niedźwiada stały 702 399 399 56.84% 0.05684
395 99.00%
8 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sinki w Małej, 35 Mała stały 1 099 626 626 56.96% 0.05696
617 98.56%
9 Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, 268 Gnojnica stały 998 543 543 54.41% 0.05441
538 99.08%
10 Szkoła Podstawowa im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli, 504 Gnojnica stały 742 410 410 55.26% 0.05526
399 97.32%
11 Dom Strażaka w Ropczycach, ul. Ogrodnicza 36f Ropczyce stały 534 317 317 59.36% 0.05936
312 98.42%
12 Dom Strażaka w Ropczycach, ul. Leśna 88 Ropczyce stały 637 412 412 64.68% 0.06468
409 99.27%
13 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały 683 390 390 57.10% 0.0571
382 97.95%
14 Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach, ul. Robotnicza 48 Ropczyce stały 1 144 564 564 49.30% 0.0493
556 98.58%
15 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ropczycach, ul. 3 Maja 424 Ropczyce stały 1 507 778 778 51.63% 0.05163
766 98.46%
16 Publiczne Przedszkole nr 3 w Ropczycach, ul. Szkolna 33A Ropczyce stały 752 404 404 53.72% 0.05372
396 98.02%
17 Dom Kultury w Ropczycach, ul. Sucharskiego 101 Ropczyce stały 1 358 776 776 57.14% 0.05714
757 97.55%
18 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały 1 325 687 685 51.70% 0.0517
675 98.54%
19 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały 559 300 300 53.67% 0.05367
298 99.33%
20 Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 6 Ropczyce stały 1 367 721 721 52.74% 0.05274
710 98.47%
21 Zespół Szkół im. ks. dr. J. Zwierza w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14 Ropczyce stały 730 441 441 60.41% 0.06041
428 97.05%
22 Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, ul. Bursztyna 1 Ropczyce stały 584 316 316 54.11% 0.05411
310 98.10%
23 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19 Ropczyce stały 1 474 791 788 53.46% 0.05346
771 97.84%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 21 4 27 442 21 687 23 1