Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 335
Wyborców 5 841
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy w Ostrowie
 • Wybory Wójta Gminy Ostrów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Strażaka w Ostrowie, 224 Ostrów stały Tak Sołectwo Ostrów
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, 190 Skrzyszów stały Tak Sołectwo Skrzyszów
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej, 114 Wola Ociecka stały Nie Sołectwo Wola Ociecka
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece, 352 Ocieka stały Tak Sołectwo Ocieka
5 Wiejski Ośrodek Kultury w Bliźnie, 68 Blizna stały Tak Sołectwo Blizna
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce, 206 Kamionka stały Nie Sołectwo Kamionka
7 Szkoła Filialna w Zdżarach, 59 Zdżary stały Nie Sołectwo Zdżary
8 Dom Ludowy w Borku Małym, 41 Borek Mały stały Nie Sołectwo Borek Mały
9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozodrzy, 175 Kozodrza stały Tak Sołectwo Kozodrza

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Ostrów, numery 1 - 239 1 520 3 3
0.0000020000Nr 2 Ostrów, numery 240 - 478 1 554 2 2
0.0000030000Nr 3 Ostrów, numery 479 - do końca 1 300 3 3
0.0000040000Nr 4 Skrzyszów, numery 1 - 180 1 431 2 2
0.0000050000Nr 5 Skrzyszów, numery 181 - do końca 1 442 2 2
0.0000060000Nr 6 Wola Ociecka 1 556 2 2
0.0000070000Nr 7 Ocieka, numery 1 - 360 1 490 2 2
0.0000080000Nr 8 Ocieka, numery 361 - do końca 1 524 2 2
0.0000090000Nr 9 Blizna 1 195 2 2
0.0000100000Nr 10 Kamionka, numery 1 - 180 1 363 2 2
0.0000110000Nr 11 Kamionka, numery 181 - do końca 1 360 2 2
0.0000120000Nr 12 Zdżary 1 212 2 2
0.0000130000Nr 13 Borek Mały 1 247 2 2
0.0000140000Nr 14 Kozodrza, numery 1 - 200 1 319 2 2
0.0000150000Nr 15 Kozodrza, numery 201 - do końca 1 328 2 2
Podsumowanie 15 5 841 32 32

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTRÓW RAZEM KWW OSTRÓW RAZEM 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH KWW PLIS 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZ MAJCHER KWW JANUSZ MAJCHER 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 WÓJCIK Bogusław Janusz 46 wyższe KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE Ostrów
1 OŻÓG Grzegorz Karol 35 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Ostrów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 520 306 306 58.85% 0.05885
296 96.73% 0.09673
Tak
2 554 302 302 54.51% 0.05451
293 97.02% 0.09702
Tak
3 300 207 207 69.00% 0.069
206 99.52% 0.09952
Tak
4 435 233 232 53.33% 0.05333
227 97.84% 0.09784
Tak
5 442 224 224 50.68% 0.05068
222 99.11% 0.09911
Tak
6 556 272 272 48.92% 0.04892
267 98.16% 0.09816
Tak
7 490 334 334 68.16% 0.06816
333 99.70% 0.0997
Tak
8 524 335 335 63.93% 0.06393
333 99.40% 0.0994
Tak
9 195 135 135 69.23% 0.06923
133 98.52% 0.09852
Tak
10 363 213 214 58.95% 0.05895
211 98.60% 0.0986
Tak
11 360 181 181 50.28% 0.05028
178 98.34% 0.09834
Tak
12 212 126 126 59.43% 0.05943
123 97.62% 0.09762
Tak
13 247 138 138 55.87% 0.05587
135 97.83% 0.09783
Tak
14 319 188 188 58.93% 0.05893
183 97.34% 0.09734
Tak
15 328 196 196 59.76% 0.05976
193 98.47% 0.09847
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 972 15 59.17% 0.05917
16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1 114 14 33.42% 0.03342
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTRÓW RAZEM 65 1 1.95% 0.00195
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 115 1 3.45% 0.00345
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZ MAJCHER 67 1 2.01% 0.00201

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 972 15 11 59.17% 0.05917
16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1 114 14 3 33.42% 0.03342
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTRÓW RAZEM 65 1 0 1.95% 0.00195
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 115 1 1 3.45% 0.00345
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZ MAJCHER 67 1 0 2.01% 0.00201

Rada Gminy w Ostrowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 CZAJA Grzegorz 131 44.26% 0.04426
Tak
1 16 16 RUDNY Jarosław 100 33.78% 0.03378
Nie
1 17 17 PASKO Stanisław Medard 65 21.96% 0.02196
Nie
2 10 10 KŁAK Kazimierz 208 70.99% 0.07099
Tak
2 16 16 CWANEK Małgorzata Anna 85 29.01% 0.02901
Nie
3 10 10 KOŁODZIEJ Robert 104 50.49% 0.05049
Tak
3 16 16 CWANEK Barbara 35 16.99% 0.01699
Nie
3 19 19 MAJCHER Janusz Grzegorz 67 32.52% 0.03252
Nie
4 10 10 GŁODEK Lesław Kazimierz 103 45.37% 0.04537
Nie
4 16 16 GUZEK Grzegorz Robert 124 54.63% 0.05463
Tak
5 10 10 BUDZIK Andrzej Janusz 151 68.02% 0.06802
Tak
5 16 16 OŻÓG Beata Barbara 71 31.98% 0.03198
Nie
6 10 10 KOBOS Dominik Andrzej 226 84.64% 0.08464
Tak
6 16 16 RÓŻAŃSKA Kinga Sabina 41 15.36% 0.01536
Nie
7 10 10 NĘDZA Rafał Kamil 212 63.66% 0.06366
Tak
7 16 16 SURMAN Władysław 121 36.34% 0.03634
Nie
8 10 10 MALIKOWSKI Bogusław 209 62.76% 0.06276
Tak
8 16 16 PODJASEK Józef 124 37.24% 0.03724
Nie
9 10 10 GAŁDA Marta Maria 79 59.40% 0.0594
Tak
9 16 16 JELEŃ Wiesław Stanisław 54 40.60% 0.0406
Nie
10 10 10 WOLAK Józef 142 67.30% 0.0673
Tak
10 16 16 ŁAGOWSKI Przemysław 69 32.70% 0.0327
Nie
11 10 10 BAJOR Józef 104 58.43% 0.05843
Tak
11 16 16 POPIELARZ Marek Jan 74 41.57% 0.04157
Nie
12 10 10 PORZUCZEK Zdzisław 80 65.04% 0.06504
Tak
12 16 16 ROKOSZ Paweł Andrzej 43 34.96% 0.03496
Nie
13 10 10 POCIASK Jerzy Wiesław 65 48.15% 0.04815
Nie
13 16 16 KOPALA Zdzisław Jerzy 70 51.85% 0.05185
Tak
14 10 10 STACHNIK Zenon Czesław 68 37.16% 0.03716
Nie
14 18 18 ŁĄCAŁA Łukasz Konrad 115 62.84% 0.06284
Tak
15 10 10 GLINKA Jadwiga Małgorzata 90 46.63% 0.04663
Nie
15 16 16 BIZOŃ Krzysztof 103 53.37% 0.05337
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 OŻÓG Grzegorz Karol 35 wyższe Ostrów, 2 614 78.05 Tak
2 WÓJCIK Bogusław Janusz 46 wyższe Ostrów, 735 21.95 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Strażaka w Ostrowie, 224 Ostrów stały 1 374 815 815 59.32% 0.05932
807 99.02%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, 190 Skrzyszów stały 877 457 456 52.00% 0.052
453 99.34%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej, 114 Wola Ociecka stały 556 272 272 48.92% 0.04892
266 97.79%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece, 352 Ocieka stały 1 014 669 669 65.98% 0.06598
665 99.40%
5 Wiejski Ośrodek Kultury w Bliźnie, 68 Blizna stały 195 135 135 69.23% 0.06923
134 99.26%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce, 206 Kamionka stały 723 395 394 54.50% 0.0545
391 99.24%
7 Szkoła Filialna w Zdżarach, 59 Zdżary stały 212 126 126 59.43% 0.05943
119 94.44%
8 Dom Ludowy w Borku Małym, 41 Borek Mały stały 247 138 138 55.87% 0.05587
136 98.55%
9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozodrzy, 175 Kozodrza stały 647 384 384 59.35% 0.05935
378 98.44%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 335 5 841 9 1