Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 327
Wyborców 6 496
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
 • Wybory Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Filia GOKiW w Broniszowie, 79 Broniszów stały Nie Sołectwo Broniszów
2 Budynek wielofunkcyjny w Gliniku, 133 Glinik stały Tak Sołectwo Glinik
3 GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, 202 Wielopole Skrzyńskie stały Tak Sołectwo Wielopole Skrzyńskie
4 Filia GOKiW w Brzezinach, 168 Brzeziny stały Tak Sołectwo Brzeziny
5 Filia GOKiW w Nawsiu, 304 Nawsie stały Nie Sołectwo Nawsie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część sołectwa Broniszów od nr 1 do nr 238. 1 620 3 3
0.0000020000Nr 2 Część sołectwa Broniszów od nr 239 do nr 256, część sołectwa Glinik od nr 1 do nr 147. 1 452 4 4
0.0000030000Nr 3 Część sołectwa Glinik od nr 148 do nr 284. 1 401 3 3
0.0000040000Nr 4 Część sołectwa Glinik od nr 285 do nr 416. 1 365 3 3
0.0000050000Nr 5 Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 1 do nr 160. 1 405 3 3
0.0000060000Nr 6 Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 161 do nr 329. 1 432 2 2
0.0000070000Nr 7 Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 330 do nr 485. 1 418 3 3
0.0000080000Nr 8 Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 486 do nr 647. 1 398 4 4
0.0000090000Nr 9 Część sołectwa Brzeziny od nr 1 do nr 109 i od nr 531 do nr 578. 1 467 3 3
0.0000100000Nr 10 Część sołectwa Brzeziny od nr 110 do nr 202 i od nr 579 do nr 644. 1 481 3 3
0.0000110000Nr 11 Część sołectwa Brzeziny od nr 203 do nr 372. 1 444 4 4
0.0000120000Nr 12 Część sołectwa Brzeziny od nr 373 do nr 529. 1 462 3 3
0.0000130000Nr 13 Część sołectwa Nawsie od nr 1 do nr 84, od nr 351 do nr 474. 1 410 3 3
0.0000140000Nr 14 Część sołectwa Nawsie od nr 85 do nr 126, od nr 300 do nr 350, od nr 475 do nr 540A. 1 377 4 4
0.0000150000Nr 15 Część sołectwa Nawsie od nr 127 do nr 299. 1 364 4 4
Podsumowanie 15 6 496 49 49

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA KW SAMORZĄD I GOSPODARKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - TADEUSZA BOKOTY KWW - TADEUSZA BOKOTY 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1 1 1 1 1 5
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TĘCZARA KWW MARKA TĘCZARA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BĘBEN Arkadiusz Rafał 39 wyższe KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA Polskie Stronnictwo Ludowe Mała
3 TĘCZAR Marek Szczepan 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TĘCZARA Wielopole Skrzyńskie
2 OCHAŁ Agnieszka Anna 40 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Wielopole Skrzyńskie

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 620 360 360 58.06% 0.05806
352 97.78% 0.09778
Tak
2 452 296 296 65.49% 0.06549
294 99.32% 0.09932
Tak
3 401 267 267 66.58% 0.06658
266 99.63% 0.09963
Tak
4 365 224 224 61.37% 0.06137
221 98.66% 0.09866
Tak
5 405 256 256 63.21% 0.06321
255 99.61% 0.09961
Tak
6 432 281 281 65.05% 0.06505
266 94.66% 0.09466
Tak
7 418 261 261 62.44% 0.06244
259 99.23% 0.09923
Tak
8 398 247 247 62.06% 0.06206
238 96.36% 0.09636
Tak
9 466 313 313 67.17% 0.06717
313 100.00% 0.1
Tak
10 481 302 302 62.79% 0.06279
297 98.34% 0.09834
Tak
11 445 228 228 51.24% 0.05124
222 97.37% 0.09737
Tak
12 464 232 232 50.00% 0.05
229 98.71% 0.09871
Tak
13 410 254 254 61.95% 0.06195
246 96.85% 0.09685
Tak
14 377 174 174 46.15% 0.04615
170 97.70% 0.0977
Tak
15 364 203 203 55.77% 0.05577
202 99.51% 0.09951
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 260 15 32.90% 0.0329
16 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA 768 12 20.05% 0.02005
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - TADEUSZA BOKOTY 152 2 3.97% 0.00397
18 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 152 5 3.97% 0.00397
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TĘCZARA 1 498 15 39.11% 0.03911

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 260 15 4 32.90% 0.0329
16 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄD I GOSPODARKA 768 12 3 20.05% 0.02005
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - TADEUSZA BOKOTY 152 2 0 3.97% 0.00397
18 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 152 5 0 3.97% 0.00397
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TĘCZARA 1 498 15 8 39.11% 0.03911

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 GALAS Adam 115 32.67% 0.03267
Nie
1 16 16 ZEGAR Julian 44 12.50% 0.0125
Nie
1 19 19 ZIĘBA Piotr 193 54.83% 0.05483
Tak
2 10 10 JEZIOR Wiesław Tadeusz 91 30.95% 0.03095
Nie
2 16 16 GÓRSKI Sławomir Grzegorz 104 35.37% 0.03537
Tak
2 17 17 PIJAR Stanisław 56 19.05% 0.01905
Nie
2 19 19 BUJAK Tomasz Paweł 43 14.63% 0.01463
Nie
3 10 10 KIPA Janusz 117 43.98% 0.04398
Tak
3 17 17 BOKOTA Tadeusz Stanisław 96 36.09% 0.03609
Nie
3 19 19 WÓJCIK Daniel Jakub 53 19.92% 0.01992
Nie
4 10 10 PASOWICZ Stanisław 96 43.44% 0.04344
Nie
4 16 16 BIESZCZAD Łukasz 22 9.95% 0.00995
Nie
4 19 19 BIESZCZAD Zofia Teresa 103 46.61% 0.04661
Tak
5 10 10 MISIORA Janusz Józef 100 39.22% 0.03922
Tak
5 16 16 GÓRA Renata Ewa 84 32.94% 0.03294
Nie
5 19 19 BANAŚ Jan 71 27.84% 0.02784
Nie
6 10 10 PORĘBA Halina 126 47.37% 0.04737
Nie
6 19 19 SIUŚKO Piotr 140 52.63% 0.05263
Tak
7 10 10 ZIARNIK Paweł Władysław 70 27.03% 0.02703
Nie
7 16 16 KOPALA Tadeusz 105 40.54% 0.04054
Tak
7 19 19 PETKA Tadeusz Marek 84 32.43% 0.03243
Nie
8 10 10 SIUTA Adam Janusz 37 15.55% 0.01555
Nie
8 16 16 ŚLIWIŃSKA Justyna Monika 58 24.37% 0.02437
Nie
8 18 18 RAŁOWSKI Robert Leszek 24 10.08% 0.01008
Nie
8 19 19 OPOŃ Tadeusz 119 50.00% 0.05
Tak
9 10 10 KĄKOLEWSKI Marek Jerzy 73 23.32% 0.02332
Nie
9 16 16 ŚWISTAK Jan 66 21.09% 0.02109
Nie
9 19 19 MAJCHROWICZ Krzysztof Piotr 174 55.59% 0.05559
Tak
10 10 10 KRAWIEC Bożena 61 20.54% 0.02054
Nie
10 16 16 PANOCHA Rafał 150 50.51% 0.05051
Tak
10 19 19 WOJNAROWSKI Jan 86 28.96% 0.02896
Nie
11 10 10 GĄSIOR Zbigniew 154 69.37% 0.06937
Tak
11 16 16 PUSZKIN Agnieszka Janina 26 11.71% 0.01171
Nie
11 18 18 TRZNADEL Maria 14 6.31% 0.00631
Nie
11 19 19 PIETRUCHA Bernadeta 28 12.61% 0.01261
Nie
12 10 10 JANIK Barbara Lidia 30 13.10% 0.0131
Nie
12 16 16 GĄSIOR Krzysztof 46 20.09% 0.02009
Nie
12 19 19 WIŚNIEWSKA Beata Małgorzata 153 66.81% 0.06681
Tak
13 10 10 BOŻEK Jerzy 76 30.89% 0.03089
Nie
13 18 18 KRASOŃ Krystyna 54 21.95% 0.02195
Nie
13 19 19 ŻYWOT Maria 116 47.15% 0.04715
Tak
14 10 10 BEŁCH Małgorzata 41 24.12% 0.02412
Nie
14 16 16 BRYDA-PRZYWARA Ewa 26 15.29% 0.01529
Nie
14 18 18 PIECZONKA Robert Krzysztof 35 20.59% 0.02059
Nie
14 19 19 TRACIAK Krzysztof 68 40.00% 0.04
Tak
15 10 10 JANOWSKI Wiesław Franciszek 73 36.14% 0.03614
Tak
15 16 16 ZYCH-ŚLEDZIONA Elżbieta Agnieszka 37 18.32% 0.01832
Nie
15 18 18 TRACIAK Krzysztof 25 12.38% 0.01238
Nie
15 19 19 MUCHA Marek 67 33.17% 0.03317
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BĘBEN Arkadiusz Rafał 39 wyższe Mała, 541 13.99 Nie
2 OCHAŁ Agnieszka Anna 40 wyższe Wielopole Skrzyńskie, 1 070 27.68 Nie
3 TĘCZAR Marek Szczepan 53 wyższe Wielopole Skrzyńskie, 2 255 58.33 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Filia GOKiW w Broniszowie, 79 Broniszów stały 688 398 398 57.85% 0.05785
394 98.99%
2 Budynek wielofunkcyjny w Gliniku, 133 Glinik stały 1 150 749 749 65.13% 0.06513
747 99.73%
3 GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, 202 Wielopole Skrzyńskie stały 1 653 1 045 1 045 63.22% 0.06322
1 037 99.23%
4 Filia GOKiW w Brzezinach, 168 Brzeziny stały 1 856 1 075 1 073 57.81% 0.05781
1 062 98.97%
5 Filia GOKiW w Nawsiu, 304 Nawsie stały 1 151 631 630 54.74% 0.05474
626 99.37%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 327 6 496 5 1