Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie, 188 Lubzina
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice sołectwo: Lubzina
Liczba mieszkańców 2141
Liczba wyborców 1674
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Ropczycach 2
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Ropczycach) - Okręg nr 2
  • Wybory Burmistrza Ropczyc
  • Wybory Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Ropczycach) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1677
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1677
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 598
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 902
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 902
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 902
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 902
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 865
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skozrski dariuszSKÓRSKI Dariusz 36 Lubzina 280 0.03237
32.37
2 herbut dariusz lzukaszHERBUT Dariusz Łukasz 40 Ropczyce 1 0.00012
0.12
3 szydlzo joanna martaSZYDŁO Joanna Marta 34 Ropczyce 8 0.00092
0.92
4 baran tomasz michalzBARAN Tomasz Michał 39 Brzezówka 28 0.00324
3.24
5 kwaszny iwona magdalenaKWAŚNY Iwona Magdalena 35 Lubzina 38 0.00439
4.39
6 matusz mariusz jozzefMATUSZ Mariusz Józef 37 Ropczyce 0 0
0.00
7 sazsiadek lidia barbaraSĄSIADEK Lidia Barbara 31 Ropczyce 2 0.00023
0.23
Razem 357
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 357

Lista nr 17 - KW SAMORZĄD I GOSPODARKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielatowicz grzegorz janBIELATOWICZ Grzegorz Jan 53 Lubzina 442 0.0511
51.10
2 rachwalz teresa zofiaRACHWAŁ Teresa Zofia 47 Ropczyce 5 0.00058
0.58
3 nowakowski eugeniuszNOWAKOWSKI Eugeniusz 72 Brzezówka 8 0.00092
0.92
4 bieniek jolantaBIENIEK Jolanta 41 Lubzina 44 0.00509
5.09
5 rozg wojciechRÓG Wojciech 46 Ropczyce 5 0.00058
0.58
6 pasternak agnieszkaPASTERNAK Agnieszka 36 Ropczyce 2 0.00023
0.23
7 nowacki krzysztof dominikNOWACKI Krzysztof Dominik 38 Ropczyce 2 0.00023
0.23
Razem 508
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 508
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Ropczyc
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1677
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1677
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1504
3 Liczba kart niewykorzystanych 602
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 902
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 902
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 900
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 900
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 877
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bujak boleslzawBUJAK Bolesław 60 wyższe Ropczyce 453 0.05165
51.65
2 skozrski dariuszSKÓRSKI Dariusz 36 wyższe Lubzina 424 0.04835
48.35
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1677
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1508
3 Liczba kart niewykorzystanych 607
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 902
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 901
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 901
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 853
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 darlzak witoldDARŁAK Witold 43 Gnojnica 68 0.00797
7.97
2 rojek jozzefROJEK Józef 71 Ropczyce 24 0.00281
2.81
3 sroka annaSROKA Anna 45 Okonin 21 0.00246
2.46
4 wenc annaWENC Anna 65 Ropczyce 4 0.00047
0.47
5 golonka stanislzaw jacekGOLONKA Stanisław Jacek 52 Lubzina 291 0.03411
34.11
6 pociask tomaszPOCIASK Tomasz 42 Ropczyce 6 0.0007
0.70
7 krysa halina ewaKRYSA Halina Ewa 61 Mała 6 0.0007
0.70
8 wyzzzkiewicz anna elizaWYŻKIEWICZ Anna Eliza 40 Ropczyce 3 0.00035
0.35
9 wrona stanislzaw andrzejWRONA Stanisław Andrzej 56 Niedźwiada 2 0.00023
0.23
Razem 425
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 425

Lista nr 12 - KW SAMORZĄD I GOSPODARKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rygiel wieslzaw andrzejRYGIEL Wiesław Andrzej 56 Ropczyce 71 0.00832
8.32
2 drozd jozzefDROZD Józef 64 Ropczyce 14 0.00164
1.64
3 czemarnik wioletta barbaraCZEMARNIK Wioletta Barbara 50 Mała 9 0.00106
1.06
4 strzalzka stanislzawSTRZAŁKA Stanisław 42 Mała 7 0.00082
0.82
5 kuraszkiewicz robert andrzejKURASZKIEWICZ Robert Andrzej 49 Ropczyce 9 0.00106
1.06
6 bielatowicz anna jolantaBIELATOWICZ Anna Jolanta 52 Ropczyce 152 0.01782
17.82
7 mudryk zofia teresaMUDRYK Zofia Teresa 62 Lubzina 107 0.01254
12.54
8 zzzylzka magdalena zuzannaŻYŁKA Magdalena Zuzanna 38 Ropczyce 6 0.0007
0.70
9 bochenek piotrBOCHENEK Piotr 45 Gnojnica 3 0.00035
0.35
Razem 378
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 378

Lista nr 13 - KWW PLIS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marciniec agnieszkaMARCINIEC Agnieszka 47 Łączki Kucharskie 6 0.0007
0.70
2 strzezpek annaSTRZĘPEK Anna 37 Ropczyce 0 0
0.00
3 zalzocha barbaraZAŁOCHA Barbara 44 Ropczyce 1 0.00012
0.12
4 radonz ernest janRADOŃ Ernest Jan 37 Ropczyce 0 0
0.00
5 kubik kazimierzKUBIK Kazimierz 33 Ropczyce 2 0.00023
0.23
6 niedzzwiedzz kazimierz janNIEDŹWIEDŹ Kazimierz Jan 73 Ropczyce 3 0.00035
0.35
7 ochab lidiaOCHAB Lidia 44 Ropczyce 2 0.00023
0.23
8 marciniec michalz kamilMARCINIEC Michał Kamil 30 Ropczyce 0 0
0.00
9 niedziela wlzodzimierz jozzefNIEDZIELA Włodzimierz Józef 55 Mała 3 0.00035
0.35
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 14 - KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 strzyzzz dorota agataSTRZYŻ Dorota Agata 46 Ropczyce 10 0.00117
1.17
2 litwicka - chmura lucyna barbaraLITWICKA - CHMURA Lucyna Barbara 57 Ropczyce 2 0.00023
0.23
3 kukla janKUKLA Jan 61 Ropczyce 1 0.00012
0.12
4 gancarz martaGANCARZ Marta 47 Ropczyce 2 0.00023
0.23
5 janowski edmund stanislzawJANOWSKI Edmund Stanisław 69 Ropczyce 0 0
0.00
6 kukla grzegorz lzukaszKUKLA Grzegorz Łukasz 29 Mała 1 0.00012
0.12
7 szymaszek grzegorz stanislzawSZYMASZEK Grzegorz Stanisław 49 Lubzina 16 0.00188
1.88
8 staronz michalz wojciechSTAROŃ Michał Wojciech 26 Ropczyce 1 0.00012
0.12
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1677
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1507
3 Liczba kart niewykorzystanych 603
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 902
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 901
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 901
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 64
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 49
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 837
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 12 0.00143
1.43
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 0 0
0.00
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 7 0.00084
0.84
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 4 0.00048
0.48
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 5 0.0006
0.60
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 28 0.00335
3.35
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 4 0.00048
0.48
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 134 0.01601
16.01
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 2 0.00024
0.24
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 6 0.00072
0.72
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 3 0.00036
0.36
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 2 0.00024
0.24
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 5 0.0006
0.60
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 18 0.00215
2.15
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 4 0.00048
0.48
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 4 0.00048
0.48
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 11 0.00131
1.31
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 1 0.00012
0.12
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 1 0.00012
0.12
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 3 0.00036
0.36
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 2 0.00024
0.24
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 44 0.00526
5.26
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 1 0.00012
0.12
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 4 0.00048
0.48
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 2 0.00024
0.24
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 4 0.00048
0.48
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 3 0.00036
0.36
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 4 0.00048
0.48
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 5 0.0006
0.60
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 1 0.00012
0.12
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 2 0.00024
0.24
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 1 0.00012
0.12
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 4 0.00048
0.48
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 5 0.0006
0.60
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 5 0.0006
0.60
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 4 0.00048
0.48
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.00012
0.12
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 3 0.00036
0.36
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 15 0.00179
1.79
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 3 0.00036
0.36
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 4 0.00048
0.48
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 4 0.00048
0.48
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 6 0.00072
0.72
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 3 0.00036
0.36
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 0 0
0.00
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 2 0.00024
0.24
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 0 0
0.00
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 1 0.00012
0.12
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 1 0.00012
0.12
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 1 0.00012
0.12
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 3 0.00036
0.36
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 3 0.00036
0.36
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 108 0.0129
12.90
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 10 0.00119
1.19
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 150 0.01792
17.92
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 148 0.01768
17.68
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 0 0
0.00
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 4 0.00048
0.48
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 6 0.00072
0.72
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 5 0.0006
0.60
Razem 431
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 431

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 2 0.00024
0.24
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 2 0.00024
0.24
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 1 0.00012
0.12
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 1 0.00012
0.12
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 2 0.00024
0.24
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 2 0.00024
0.24
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10