Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 20

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 6 Ropczyce
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice osiedle Świętej Barbary: ulice: Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 19 do końca, św. Barbary-numery nieparzyste od nr. 21 do końca i od nr. 40 do końca, Stefana Żeromskiego
Liczba mieszkańców 1673
Liczba wyborców 1367
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Ropczycach 1
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Ropczycach) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Ropczyc
  • Wybory Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Ropczycach) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1367
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1233
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 721
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 721
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 721
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 721
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 690
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rydzik janRYDZIK Jan 63 Ropczyce 69 0.01
10.00
2 szczygielz sylwia krystynaSZCZYGIEŁ Sylwia Krystyna 38 Ropczyce 39 0.00565
5.65
3 kutkowski arkadiusz jozzefKUTKOWSKI Arkadiusz Józef 57 Ropczyce 9 0.0013
1.30
4 bernat mariusz stanislzawBERNAT Mariusz Stanisław 43 Ropczyce 92 0.01333
13.33
5 czech agnieszka justynaCZECH Agnieszka Justyna 29 Ropczyce 13 0.00188
1.88
6 glinka piotr janGLINKA Piotr Jan 26 Ropczyce 20 0.0029
2.90
7 kaczkowska magdalena dorotaKACZKOWSKA Magdalena Dorota 38 Ropczyce 9 0.0013
1.30
8 kopala grzegorzKOPALA Grzegorz 32 Ropczyce 47 0.00681
6.81
Razem 298
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 298

Lista nr 16 - KWW PLIS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podjasek lzukasz piotrPODJASEK Łukasz Piotr 36 Ropczyce 4 0.00058
0.58
2 szwiniuch teresaŚWINIUCH Teresa 57 Ropczyce 11 0.00159
1.59
3 sazsiadek boguslzawaSĄSIADEK Bogusława 54 Ropczyce 1 0.00014
0.14
4 wiezcek annaWIĘCEK Anna 39 Łączki Kucharskie 1 0.00014
0.14
5 marciniec mateusz mikolzajMARCINIEC Mateusz Mikołaj 18 Łączki Kucharskie 2 0.00029
0.29
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 17 - KW SAMORZĄD I GOSPODARKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bujak boleslzawBUJAK Bolesław 60 Ropczyce 139 0.02014
20.14
2 misiura jozzef jerzyMISIURA Józef Jerzy 62 Ropczyce 52 0.00754
7.54
3 cebula maria wiolettaCEBULA Maria Wioletta 52 Ropczyce 5 0.00072
0.72
4 rachwalz andrzej leopoldRACHWAŁ Andrzej Leopold 62 Ropczyce 18 0.00261
2.61
5 machnica marzena grzymislzawaMACHNICA Marzena Grzymisława 52 Ropczyce 9 0.0013
1.30
6 mormol dariuszMORMOL Dariusz 43 Ropczyce 119 0.01725
17.25
7 kosydar katarzyna mariaKOSYDAR Katarzyna Maria 35 Ropczyce 4 0.00058
0.58
8 kezdziora henrykKĘDZIORA Henryk 69 Ropczyce 27 0.00391
3.91
Razem 373
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 373
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Ropczyc
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1367
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1233
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 721
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 721
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 721
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 721
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 710
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bujak boleslzawBUJAK Bolesław 60 wyższe Ropczyce 412 0.05803
58.03
2 skozrski dariuszSKÓRSKI Dariusz 36 wyższe Lubzina 298 0.04197
41.97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1250
3 Liczba kart niewykorzystanych 530
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 691
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 darlzak witoldDARŁAK Witold 43 Gnojnica 92 0.01331
13.31
2 rojek jozzefROJEK Józef 71 Ropczyce 53 0.00767
7.67
3 sroka annaSROKA Anna 45 Okonin 31 0.00449
4.49
4 wenc annaWENC Anna 65 Ropczyce 46 0.00666
6.66
5 golonka stanislzaw jacekGOLONKA Stanisław Jacek 52 Lubzina 4 0.00058
0.58
6 pociask tomaszPOCIASK Tomasz 42 Ropczyce 50 0.00724
7.24
7 krysa halina ewaKRYSA Halina Ewa 61 Mała 7 0.00101
1.01
8 wyzzzkiewicz anna elizaWYŻKIEWICZ Anna Eliza 40 Ropczyce 19 0.00275
2.75
9 wrona stanislzaw andrzejWRONA Stanisław Andrzej 56 Niedźwiada 18 0.0026
2.60
Razem 320
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 320

Lista nr 12 - KW SAMORZĄD I GOSPODARKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rygiel wieslzaw andrzejRYGIEL Wiesław Andrzej 56 Ropczyce 111 0.01606
16.06
2 drozd jozzefDROZD Józef 64 Ropczyce 37 0.00535
5.35
3 czemarnik wioletta barbaraCZEMARNIK Wioletta Barbara 50 Mała 37 0.00535
5.35
4 strzalzka stanislzawSTRZAŁKA Stanisław 42 Mała 5 0.00072
0.72
5 kuraszkiewicz robert andrzejKURASZKIEWICZ Robert Andrzej 49 Ropczyce 34 0.00492
4.92
6 bielatowicz anna jolantaBIELATOWICZ Anna Jolanta 52 Ropczyce 12 0.00174
1.74
7 mudryk zofia teresaMUDRYK Zofia Teresa 62 Lubzina 7 0.00101
1.01
8 zzzylzka magdalena zuzannaŻYŁKA Magdalena Zuzanna 38 Ropczyce 7 0.00101
1.01
9 bochenek piotrBOCHENEK Piotr 45 Gnojnica 0 0
0.00
Razem 250
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 250

Lista nr 13 - KWW PLIS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marciniec agnieszkaMARCINIEC Agnieszka 47 Łączki Kucharskie 4 0.00058
0.58
2 strzezpek annaSTRZĘPEK Anna 37 Ropczyce 2 0.00029
0.29
3 zalzocha barbaraZAŁOCHA Barbara 44 Ropczyce 1 0.00014
0.14
4 radonz ernest janRADOŃ Ernest Jan 37 Ropczyce 38 0.0055
5.50
5 kubik kazimierzKUBIK Kazimierz 33 Ropczyce 7 0.00101
1.01
6 niedzzwiedzz kazimierz janNIEDŹWIEDŹ Kazimierz Jan 73 Ropczyce 3 0.00043
0.43
7 ochab lidiaOCHAB Lidia 44 Ropczyce 0 0
0.00
8 marciniec michalz kamilMARCINIEC Michał Kamil 30 Ropczyce 1 0.00014
0.14
9 niedziela wlzodzimierz jozzefNIEDZIELA Włodzimierz Józef 55 Mała 4 0.00058
0.58
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 14 - KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 strzyzzz dorota agataSTRZYŻ Dorota Agata 46 Ropczyce 10 0.00145
1.45
2 litwicka - chmura lucyna barbaraLITWICKA - CHMURA Lucyna Barbara 57 Ropczyce 31 0.00449
4.49
3 kukla janKUKLA Jan 61 Ropczyce 1 0.00014
0.14
4 gancarz martaGANCARZ Marta 47 Ropczyce 4 0.00058
0.58
5 janowski edmund stanislzawJANOWSKI Edmund Stanisław 69 Ropczyce 7 0.00101
1.01
6 kukla grzegorz lzukaszKUKLA Grzegorz Łukasz 29 Mała 1 0.00014
0.14
7 szymaszek grzegorz stanislzawSZYMASZEK Grzegorz Stanisław 49 Lubzina 0 0
0.00
8 staronz michalz wojciechSTAROŃ Michał Wojciech 26 Ropczyce 7 0.00101
1.01
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1367
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1239
3 Liczba kart niewykorzystanych 519
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 685
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 6 0.00088
0.88
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 0 0
0.00
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 7 0.00102
1.02
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 2 0.00029
0.29
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 5 0.00073
0.73
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 28 0.00409
4.09
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 2 0.00029
0.29
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 98 0.01431
14.31
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 5 0.00073
0.73
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 1 0.00015
0.15
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 3 0.00044
0.44
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.00015
0.15
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 11 0.00161
1.61
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 30 0.00438
4.38
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 6 0.00088
0.88
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 8 0.00117
1.17
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 18 0.00263
2.63
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 0 0
0.00
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 0 0
0.00
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 0 0
0.00
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 0 0
0.00
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 18 0.00263
2.63
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 0 0
0.00
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 0 0
0.00
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 3 0.00044
0.44
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 2 0.00029
0.29
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 1 0.00015
0.15
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 2 0.00029
0.29
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 1 0.00015
0.15
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 4 0.00058
0.58
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 2 0.00029
0.29
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 0 0
0.00
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 6 0.00088
0.88
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 5 0.00073
0.73
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 3 0.00044
0.44
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 1 0.00015
0.15
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.00015
0.15
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 3 0.00044
0.44
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 13 0.0019
1.90
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 3 0.00044
0.44
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 2 0.00029
0.29
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 1 0.00015
0.15
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 1 0.00015
0.15
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 5 0.00073
0.73
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 3 0.00044
0.44
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 2 0.00029
0.29
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 1 0.00015
0.15
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 2 0.00029
0.29
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 1 0.00015
0.15
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 143 0.02088
20.88
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 4 0.00058
0.58
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 20 0.00292
2.92
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 155 0.02263
22.63
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 1 0.00015
0.15
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 6 0.00088
0.88
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 9 0.00131
1.31
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 15 0.00219
2.19
Razem 353
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 353

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 2 0.00029
0.29
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 1 0.00015
0.15
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 8 0.00117
1.17
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 1 0.00015
0.15
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 2 0.00029
0.29
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 1 0.00015
0.15
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15