Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 370
Wyborców 7 515
Obwodów 11
 • Wybory do Rady Gminy Wojaszówka
 • Wybory Wójta Gminy Wojaszówka
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń stały Nie Odrzykoń-ulice: Armii Krajowej, Białobrzeska, Bierska, prof. Stanisława Cebuli, Czarny Potok, Gustawa Ehrenberga, Aleksandra Fredry, Seweryna Goszczyńskiego, Graniczna, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Kręta, Krośnieńska od 2 - 39, 41 Leśna, Łęgowa, Młynek, Nadbrzeżna, Ks. Józefa Panasia, Piekło, Józefa Piłsudskiego, Podlesie, Polna, Poręba, Rzeki, Skalickie, Jana Skrzyneckiego, Spokojna, Sportowa, Średnia, ks. Ernesta Świątka, Turaszowska, Wisłocza, Zapłocie, Zawodzie
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka stały Nie Bratkówka
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka stały Tak Wojaszówka
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie stały Tak Łęki Strzyżowskie
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna stały Tak Ustrobna
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka stały Tak Przybówka
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy stały Tak Bajdy
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka stały Nie Wojkówka
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie stały Tak Łączki Jagiellońskie
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola stały Nie Pietrusza Wola, Rzepnik
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie stały Nie Odrzykoń-ulice: Hetmana Mikołaja Kamienieckiego, Klemensa z Moskorzewa, Krośnieńska nr 40 od 73 do końca, Leszczyny, Łąkowa, Na Strzelca, Podzamcze

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Wojaszówka 1 557 2 2
0.0000020000Nr 2 Przybówka 1 656 2 2
0.0000030000Nr 3 Łęki Strzyżowskie: 43, 51, 54, 80 - 82 parzyste, 89 - 91, 93 - 200, 204 - 205, 221 - 223 nieparzyste, 224 - 226 parzyste, 227 - 231, 234 - 235, 239 - 243 nieparzyste, 244 - 248 parzyste, 249 - 254, 256, 259 - 260, 262 - 264, 266 - 268, 270 - 271, 276 - 277, 280, 284 - 290, 292, 295 - 297 nieparzyste, 301 - 303 nieparzyste, 306 - 309, 311, 313 - 314 1 434 2 2
0.0000040000Nr 4 Łęki Strzyżowskie: 1 - 42, 44 - 50, 52 - 53, 55 - 79, 81 - 83 nieparzyste, 84 - 86 parzyste, 92, 201 - 203, 206 - 220, 222, 225, 232 - 233, 236 - 238, 240 - 242 parzyste, 245 - 247A nieparzyste, 255 - 257 nieparzyste, 258, 261, 265, 269, 272 - 274, 278 - 279, 282 - 283, 291 - 293 nieparzyste, 294 - 298 parzyste, 299 - 300, 302 - 304 parzyste, 305, 310 1 428 2 2
0.0000050000Nr 5 Pietrusza Wola i Rzepnik 1 363 2 2
0.0000060000Nr 6 Łączki Jagiellońskie i Wojkówka 1 515 1 1
0.0000070000Nr 7 Bajdy 1 557 2 2
0.0000080000Nr 8 Ustrobna: 1 - 8, 10, 13, 18 - 19, 24 - 25, 27 - 28, 30 - 33, 36 - 38, 42 - 44 parzyste, 48 - 48A parzyste, 51, 71, 77 - 78, 81 - 88, 98, 102, 105 - 107 nieparzyste, 108 - 111, 114, 117 - 119, 122 - 127, 129 - 131, 133 - 138, 140, 151 - 153 nieparzyste, 156 - 158, 161, 165 - 167 nieparzyste, 168 - 170, 173 - 184, 192 - 193, 195 - 200, 202 - 208, 210 - 212, 225 - 228, 231 - 232, 237, 240 - 243, 245 - 246, 248 - 250, 253 - 257 nieparzyste, 258 - 259, 262 - 265, 269 - 271 nieparzyste, 272 - 273, 275 - 277 nieparzyste, 280 - 281, 284 - 285, 294 - 296 parzyste, 297 - 299 nieparzyste, 300 - 303, 306 - 308 parzyste, 309 - 311 nieparzyste, 312 - 315, 317, 321 - 322, 324, 327 - 331 nieparzyste, 332, 335 - 339 nieparzyste, 342 - 344 1 478 1 1
0.0000090000Nr 9 Ustrobna: 9, 10A - 12, 14 - 17, 20 - 23, 26, 29, 34 - 35, 39 - 41, 43 - 45 nieparzyste, 46 - 47, 49 - 50, 52 - 70, 72 - 76, 79 - 80A, 89 - 97A, 99 - 100A, 103 - 104, 106, 112 - 113, 116, 121, 128, 132, 139 - 141 nieparzyste, 142 - 150, 152 - 154 parzyste, 159 - 160, 162 - 164, 166, 171 - 172, 185 - 191, 194, 201, 209, 213 - 224, 229 - 230, 233 - 236, 238 - 239, 244, 247, 251 - 252, 254 - 256 parzyste, 260 - 261, 266 - 268, 270, 274 - 278 parzyste, 279, 282 - 283, 286 - 293, 295, 298, 304 - 305, 307, 310, 316 - 318 parzyste, 319 - 320, 323 - 325 nieparzyste, 326 - 330 parzyste, 333, 334, 336, 338, 340, 341, 345 - 352 1 496 1 1
0.0000100000Nr 10 Bratkówka 1 521 2 2
0.0000110000Nr 11 Odrzykoń: Graniczna, Gustawa Ehrenberga, Kazimierza Wielkiego, Ks. Józefa Panasia, Młynek, Polna, Rzeki, Sportowa, Średnia, Tadeusza Kościuszki, Wisłocza 1 566 3 3
0.0000120000Nr 12 Odrzykoń: Białobrzeska, Jana Skrzyneckiego, Łęgowa, Marii Konopnickiej, Nadbrzeżna, Prof. Stanisława Cebuli, Turaszowska, Władysława Jagiełły, Zawodzie 1 469 2 2
0.0000130000Nr 13 Odrzykoń: Armii Krajowej, Czarny Potok, Józefa Piłsudskiego, Kręta, Ks. Ernesta Świątka, Piekło, Podlesie, Seweryna Goszczyńskiego, Skalickie, Spokojna 1 508 2 2
0.0000140000Nr 14 Odrzykoń: Aleksandra Fredry, Bierska, Jana Pawła II, Krośnieńska 2 - 39, 41, Leśna, Poręba, Zapłocie 1 541 2 2
0.0000150000Nr 15 Odrzykoń: Klemensa z Moskorzewa, Krośnieńska 40, od 73 do końca, Leszczyny, Łąkowa, Mikołaja Kamienieckiego, Na Strzelca, Podzamcze 1 426 3 3
Podsumowanie 15 7 515 29 29

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 2
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - RAZEM DLA GMINY KWW RAZEM DLA GMINY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA STECA KWW MARCINA STECA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 URBANEK Artur 29 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Odrzykoń
1 STEFAŃSKI Sławomir Jan 38 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - RAZEM DLA GMINY Ustrobna

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 557 300 300 53.86% 0.05386
294 98.00% 0.098
Tak
2 655 355 355 54.20% 0.0542
347 97.75% 0.09775
Tak
3 434 201 200 46.08% 0.04608
197 98.50% 0.0985
Tak
4 429 185 185 43.12% 0.04312
182 98.38% 0.09838
Tak
5 363 154 154 42.42% 0.04242
154 100.00% 0.1
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 557 254 254 45.60% 0.0456
247 97.24% 0.09724
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 Bez głosowania Nie
10 521 259 259 49.71% 0.04971
255 98.46% 0.09846
Tak
11 566 264 264 46.64% 0.04664
262 99.24% 0.09924
Tak
12 469 210 210 44.78% 0.04478
203 96.67% 0.09667
Tak
13 508 228 228 44.88% 0.04488
223 97.81% 0.09781
Tak
14 541 264 264 48.80% 0.0488
253 95.83% 0.09583
Tak
15 426 218 218 51.17% 0.05117
214 98.17% 0.09817
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 158 2 5.58% 0.00558
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 72 1 2.54% 0.00254
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 106 10 39.07% 0.03907
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - RAZEM DLA GMINY 1 352 15 47.76% 0.04776
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA STECA 143 1 5.05% 0.00505

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 158 2 1 5.58% 0.00558
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 72 1 0 2.54% 0.00254
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 106 10 5 39.07% 0.03907
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - RAZEM DLA GMINY 1 352 15 9 47.76% 0.04776
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA STECA 143 1 0 5.05% 0.00505

Rada Gminy Wojaszówka - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 CEBULA Hubert Mateusz 177 60.20% 0.0602
Tak
1 13 13 KOZIK Krystyna 117 39.80% 0.0398
Nie
2 13 13 STEFANIK Tadeusz 204 58.79% 0.05879
Tak
2 14 14 STEC Marcin Andrzej 143 41.21% 0.04121
Nie
3 8 8 BACHARA Przemysław 72 36.55% 0.03655
Nie
3 13 13 TYBURSKI Roman 125 63.45% 0.06345
Tak
4 10 10 WANAT Władysław 69 37.91% 0.03791
Nie
4 13 13 ZAWISZA Jan Antoni 113 62.09% 0.06209
Tak
5 10 10 WÓJCIK Tadeusz 65 42.21% 0.04221
Nie
5 13 13 WINIARSKA Beata Józefa 89 57.79% 0.05779
Tak
6 13 13 ZIĘBA Józef Jan Bez głosowania Tak
7 10 10 HEJNAR Dorota 139 56.28% 0.05628
Tak
7 13 13 GAJDA Maria Helena 108 43.72% 0.04372
Nie
8 13 13 NOWAK Jadwiga Anna Bez głosowania Tak
9 13 13 MAZUR Jacek Bez głosowania Tak
10 10 10 MATŁOSZ Józef 124 48.63% 0.04863
Nie
10 13 13 SROKA Stanisław Kazimierz 131 51.37% 0.05137
Tak
11 2 2 ZAŁUCKI Edward Marek 76 29.01% 0.02901
Nie
11 10 10 JAKUBUS Eugeniusz Tadeusz 124 47.33% 0.04733
Tak
11 13 13 CZEKAJ Stanisław 62 23.66% 0.02366
Nie
12 10 10 BLICHARCZYK Małgorzata 80 39.41% 0.03941
Nie
12 13 13 ZAJDEL Piotr Józef 123 60.59% 0.06059
Tak
13 10 10 BLICHARCZYK-MARSZAŁEK Katarzyna 121 54.26% 0.05426
Tak
13 13 13 PELCZAR Angelika Justyna 102 45.74% 0.04574
Nie
14 10 10 KRAWIEC Maciej Franciszek 136 53.75% 0.05375
Tak
14 13 13 JUCHA Lucyna Halina 117 46.25% 0.04625
Nie
15 2 2 ZUZAK Adam 82 38.32% 0.03832
Tak
15 10 10 MULARCZYK Stanisław Marian 71 33.18% 0.03318
Nie
15 13 13 BIENIA Stanisław Mikołaj 61 28.50% 0.0285
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 STEFAŃSKI Sławomir Jan 38 wyższe Ustrobna, 2 838 79.19 Tak
2 URBANEK Artur 29 wyższe Odrzykoń, 746 20.81 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń stały 2 084 966 966 46.35% 0.04635
944 97.72%
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka stały 521 259 260 49.90% 0.0499
255 98.08%
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka stały 557 300 299 53.68% 0.05368
297 99.33%
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie stały 863 386 385 44.61% 0.04461
381 98.96%
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna stały 975 497 497 50.97% 0.05097
495 99.60%
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka stały 655 355 355 54.20% 0.0542
350 98.59%
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy stały 557 254 254 45.60% 0.0456
252 99.21%
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka stały 248 128 128 51.61% 0.05161
127 99.22%
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie stały 267 119 119 44.57% 0.04457
119 100.00%
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola stały 363 154 154 42.42% 0.04242
151 98.05%
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie stały 426 218 218 51.17% 0.05117
213 97.71%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 370 7 515 11 1