Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 11 369
Wyborców 9 121
Obwodów 10
 • Wybory do Rady Gminy Korczyna
 • Wybory Wójta Gminy Korczyna
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna stały Tak Korczyna-ulice: Bpa Sebastiana Pelczara, Brzozowa, Dolińska, Generała Szeptyckiego, Jana Szczepanika, Jedności, Krótka, Księdza Stefana Dubiela, Leszczyńska, Miodowa, Parkowa, Podzamcze, Rynek, Słoneczna, Spółdzielcza, Zamkowa, Zawiśle
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna stały Nie Korczyna-ulice: Akacjowa, Górska, Działy, Mroczki, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Pod Skarpą, Poprzeczna, Ogrodowa, Spokojna, Stanisława Pigonia, Wierzbowa, Widokowa, Zagórze, Zielona
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna stały Nie Korczyna-ulice: Aleksandra Fredry, Armii Krajowej (od nr 1 do skrzyżowania z ul. Sporne), Dębowa, Dobra, Dworska, Graniczna, Krośnieńska, Polna, Trębacka
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna stały Tak Korczyna-ulice: Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Sporne do końca), Kręta, Sporne
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki stały Nie Czarnorzeki
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia stały Nie Iskrzynia
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia stały Tak Kombornia
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna stały Nie Krasna
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka stały Tak Węglówka
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska stały Tak Wola Komborska

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Korczyna – ulice: Generała Szeptyckiego, Jana Szczepanika, Krótka, Parkowa, Rynek, Słoneczna, Spółdzielcza 1 607 3 3
0.0000020000Nr 2 Korczyna – ulice: Bpa Sebastiana Pelczara, Dolińska, Jedności, Zawiśle 1 754 3 3
0.0000030000Nr 3 Korczyna – ulice: Brzozowa, Ks. Stefana Dubiela, Leszczyńska, Miodowa, Podzamcze, Zamkowa 1 598 2 2
0.0000040000Nr 4 Korczyna – ulice: Leśna, Ogrodowa, Spokojna – od nr 1 do nr 47 (numery nieparzyste), od nr 2 do nr 24 (numery parzyste), Zielona 1 606 3 3
0.0000050000Nr 5 Korczyna – ulice: Działy, Górska, Mroczki, Łąkowa, Pod Skarpą, Poprzeczna, Spokojna – od nr 49 do końca (numery nieparzyste) i od nr 26 do końca (numery parzyste), Stanisława Pigonia, Wierzbowa 1 566 3 3
0.0000060000Nr 6 Korczyna – ulice: Akacjowa, Lipowa, Widokowa, Zagórze 1 639 3 3
0.0000070000Nr 7 Korczyna – ulice: Aleksandra Fredry, Dobra, Dworska, Krośnieńska, Polna, Trębacka 1 687 2 2
0.0000080000Nr 8 Korczyna – ulice: Armii Krajowej, Dębowa, Graniczna, Kręta, Sporne 1 599 3 3
0.0000090000Nr 9 Czarnorzeki, Wola Komborska 1 636 3 3
0.0000100000Nr 10 Iskrzynia – ulice: Cicha, Energetyków, Graniczna, Krótka, Podkarpacka, Spacerowa, Spokojna, Szkolna od nr 1 do nr 32 (do skrzyżowania z ul. Strażacką) 1 471 2 2
0.0000110000Nr 11 Iskrzynia – ulice: Morawska, Ogrodowa, Słoneczna, Strażacka, Szkolna od nr 33 (od skrzyżowania z ul. Strażacką) do końca 1 509 2 2
0.0000120000Nr 12 Kombornia: od nr 1 do nr 335 1 594 3 3
0.0000130000Nr 13 Kombornia: od nr 336 do końca 1 586 3 3
0.0000140000Nr 14 Krasna 1 591 3 3
0.0000150000Nr 15 Węglówka 1 678 3 3
Podsumowanie 15 9 121 41 41

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNA, NOWOCZESNA GMINA” KWW „PRZYJAZNA, NOWOCZESNA GMINA” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE” KWW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 PELCZAR Tadeusz Stanisław 43 średnie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Korczyna
3 ZYCH Jan Władysław 63 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE” Korczyna
1 PACZOSA Adam 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNA, NOWOCZESNA GMINA” Korczyna

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 607 325 325 53.54% 0.05354
322 99.08% 0.09908
Tak
2 754 432 432 57.29% 0.05729
422 97.69% 0.09769
Tak
3 598 332 332 55.52% 0.05552
327 98.49% 0.09849
Tak
4 606 322 322 53.14% 0.05314
313 97.20% 0.0972
Tak
5 566 272 272 48.06% 0.04806
261 95.96% 0.09596
Tak
6 639 411 411 64.32% 0.06432
408 99.27% 0.09927
Tak
7 687 387 387 56.33% 0.05633
378 97.67% 0.09767
Tak
8 599 314 314 52.42% 0.05242
306 97.45% 0.09745
Tak
9 636 376 375 58.96% 0.05896
369 98.40% 0.0984
Tak
10 471 261 261 55.41% 0.05541
256 98.08% 0.09808
Tak
11 509 271 271 53.24% 0.05324
267 98.52% 0.09852
Tak
12 594 338 338 56.90% 0.0569
331 97.93% 0.09793
Tak
13 586 254 254 43.34% 0.04334
248 97.64% 0.09764
Tak
14 591 281 281 47.55% 0.04755
281 100.00% 0.1
Tak
15 678 288 287 42.33% 0.04233
281 97.91% 0.09791
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 094 15 43.90% 0.0439
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNA, NOWOCZESNA GMINA” 853 11 17.88% 0.01788
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE” 1 823 15 38.22% 0.03822

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 094 15 8 43.90% 0.0439
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNA, NOWOCZESNA GMINA” 853 11 0 17.88% 0.01788
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE” 1 823 15 7 38.22% 0.03822

Rada Gminy Korczyna - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 GONET Witold Czesław 127 39.44% 0.03944
Nie
1 13 13 SZMYD Józef Kazimierz 61 18.94% 0.01894
Nie
1 14 14 PÓŁCHŁOPEK Grzegorz Piotr 134 41.61% 0.04161
Tak
2 10 10 SZCZYGIEŁ Piotr Daniel 240 56.87% 0.05687
Tak
2 13 13 PÓŁCHŁOPEK Grzegorz Andrzej 87 20.62% 0.02062
Nie
2 14 14 KWIATKOWSKA Jolanta 95 22.51% 0.02251
Nie
3 10 10 SAMBORSKI Grzegorz Piotr 190 58.10% 0.0581
Tak
3 14 14 ŚNIEŻEK Paweł Stanisław 137 41.90% 0.0419
Nie
4 10 10 PRAJSNAR Zbigniew Andrzej 119 38.02% 0.03802
Tak
4 13 13 ZWIERCAN Wojciech Jan 115 36.74% 0.03674
Nie
4 14 14 MENET Ryszard Stanisław 79 25.24% 0.02524
Nie
5 10 10 GAZDA Krystian Bogumił 75 28.74% 0.02874
Nie
5 13 13 KUBIT Adam 72 27.59% 0.02759
Nie
5 14 14 ULIASZ Alicja Anna 114 43.68% 0.04368
Tak
6 10 10 FRYDRYCH Angelika Katarzyna 71 17.40% 0.0174
Nie
6 13 13 PELCZARSKI Krzysztof Józef 155 37.99% 0.03799
Nie
6 14 14 PELCZAR Władysław 182 44.61% 0.04461
Tak
7 10 10 PRAJSNAR Edyta 172 45.50% 0.0455
Nie
7 14 14 ŚLIWIŃSKI Stanisław 206 54.50% 0.0545
Tak
8 10 10 IGNARSKI Wojciech Zbigniew 119 38.89% 0.03889
Nie
8 13 13 NIEMCZYCKI Dawid Piotr 36 11.76% 0.01176
Nie
8 14 14 SZMYD Krystyna Teresa 151 49.35% 0.04935
Tak
9 10 10 PARADYSZ Adam Ryszard 207 56.10% 0.0561
Tak
9 13 13 WILUSZ Czesław 23 6.23% 0.00623
Nie
9 14 14 KRAUZ Kazimierz Bogdan 139 37.67% 0.03767
Nie
10 10 10 SZMYD Robert 156 60.94% 0.06094
Tak
10 14 14 PINKOWICZ Jacek Mirosław 100 39.06% 0.03906
Nie
11 10 10 WIĘCH Walerian Władysław 144 53.93% 0.05393
Tak
11 14 14 WULW Józef 123 46.07% 0.04607
Nie
12 10 10 HAWROT Grzegorz 182 54.98% 0.05498
Tak
12 13 13 KWOLEK Agnieszka 89 26.89% 0.02689
Nie
12 14 14 BALAWAJDER Jarosław Marek 60 18.13% 0.01813
Nie
13 10 10 JĘDRYSIK Piotr 57 22.98% 0.02298
Nie
13 13 13 ZBOROWSKI Marek 79 31.85% 0.03185
Nie
13 14 14 WAWRZKOWICZ Jan Zbigniew 112 45.16% 0.04516
Tak
14 10 10 PITERA Jerzy 139 49.47% 0.04947
Tak
14 13 13 GÓRNIEWICZ Andrzej 88 31.32% 0.03132
Nie
14 14 14 RADZIWIŃSKI Łukasz Adam 54 19.22% 0.01922
Nie
15 10 10 URBANEK Jolanta 96 34.16% 0.03416
Nie
15 13 13 PARADYSZ Zbigniew Marek 48 17.08% 0.01708
Nie
15 14 14 ZAREMBA Andrzej Stanisław 137 48.75% 0.04875
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PACZOSA Adam 50 wyższe Korczyna, 871 18.12 Nie
2 PELCZAR Tadeusz Stanisław 43 średnie Korczyna, 1 942 40.40 Druga tura
3 ZYCH Jan Władysław 63 wyższe Korczyna, 1 994 41.48 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna stały 1 959 1 089 1 088 55.54% 0.05554
1 081 99.36%
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna stały 1 811 1 005 1 005 55.49% 0.05549
999 99.40%
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna stały 994 538 537 54.02% 0.05402
530 98.70%
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna stały 292 163 163 55.82% 0.05582
159 97.55%
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki stały 302 174 174 57.62% 0.05762
171 98.28%
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia stały 980 534 534 54.49% 0.05449
527 98.69%
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia stały 1 180 592 592 50.17% 0.05017
579 97.80%
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna stały 591 281 281 47.55% 0.04755
280 99.64%
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka stały 678 288 288 42.48% 0.04248
283 98.26%
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska stały 334 202 202 60.48% 0.06048
198 98.02%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PELCZAR Tadeusz Stanisław 43 średnie Korczyna, 2397 49.98 Nie
2 ZYCH Jan Władysław 63 wyższe Korczyna, 2399 50.02 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych PELCZAR Tadeusz Stanisław Głosów ważnych oddanych na kandydatów ZYCH Jan Władysław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1111 583 52.48% 0.05248
47.52% 528
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1022 440 43.05% 0.04305
56.95% 582
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 545 255 46.79% 0.04679
53.21% 290
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 152 58 38.16% 0.03816
61.84% 94
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 174 95 54.60% 0.0546
45.40% 79
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 522 287 54.98% 0.05498
45.02% 235
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 532 262 49.25% 0.04925
50.75% 270
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 280 160 57.14% 0.05714
42.86% 120
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 290 151 52.07% 0.05207
47.93% 139
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 168 106 63.10% 0.0631
36.90% 62

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna stały 1959 1119 1119 57.12% 0.05712
1111 99.29%
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna stały 1811 1027 1027 56.71% 0.05671
1022 99.51%
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna stały 994 545 545 54.83% 0.05483
545 100.00%
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna stały 293 155 155 52.90% 0.0529
152 98.06%
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki stały 303 175 175 57.76% 0.05776
174 99.43%
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia stały 980 522 522 53.27% 0.05327
522 100.00%
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia stały 1182 539 539 45.60% 0.0456
532 98.70%
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna stały 590 280 280 47.46% 0.04746
280 100.00%
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka stały 680 293 293 43.09% 0.04309
290 98.98%
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska stały 334 168 168 50.30% 0.0503
168 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 11 369 9 121 10 1