Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 14 990
Wyborców 11 731
Obwodów 11
 • Wybory do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Wybory Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, ul. Szkolna 20 Brzóze stały Tak Brzóze, Borek Miński, Żuków
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, ul. Południowa 20 Stojadła stały Tak Stojadła
3 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, ul. Kołbielska 34 Zamienie stały Tak Grabina, Grębiszew, Iłówiec, Józefów, Kluki, Maliszew, Wólka Iłówiecka, Zamienie, Podrudzie, Gamratka
4 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, 1A Cielechowizna stały Tak Cielechowizna/Prusy, Chochół/Tartak, Gliniak, Marianka, Mikanów, Huta Mińska
5 Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie, ul. Strażacka 18 Janów stały Tak Janów/Ignaców, Anielew, Budy Janowskie, Dziękowizna, Osiny/Kolonia Janów
6 Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154 Stara Niedziałka stały Tak Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Karolina
7 Remiza OSP w Królewcu, ul. Wspólna 116 Królewiec stały Nie Arynów, Dłużka, Królewiec, Wólka Mińska
8 Świetlica w Barczącej, ul. Prosta 1 Barcząca stały Nie Barcząca, Budy Barcząckie, Chmielew, Stare Zakole, Zakole-Wiktorowo
9 Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach, ul. Piękna 21 Nowe Osiny stały Tak Nowe Osiny, Kolonia Karolina
10 Świetlica w Targówce, ul. Mazowiecka 39 Targówka stały Nie Targówka
11 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Veni Vidi Vici, Rozwojowa 79 Grębiszew dom pomocy społecznej Nie Obwód odrębny dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Veni Vidi Vici

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Borek Miński, Brzóze, Żuków 1 780 2 2
0.0000020000Nr 2 Stojadła 1 913 2 2
0.0000030000Nr 3 Gamratka, Podrudzie, Zamienie 1 922 2 2
0.0000040000Nr 4 Grabina, Grębiszew, Iłówiec, Józefów, Kluki, Maliszew, Wólka Iłówiecka 1 887 2 2
0.0000050000Nr 5 Huta Mińska 1 528 2 2
0.0000060000Nr 6 Cielechowizna/Prusy, Chochół/Tartak, Gliniak, Marianka, Mikanów 1 1 142 2 2
0.0000070000Nr 7 Barcząca, Chmielew, Stare Zakole, Zakole-Wiktorowo 1 809 2 2
0.0000080000Nr 8 Budy Barcząckie 1 477 2 2
0.0000090000Nr 9 Targówka 1 726 3 3
0.0000100000Nr 10 Anielew, Budy Janowskie, Dziękowizna, Osiny/Kolonia Janów 1 686 2 2
0.0000110000Nr 11 Janów/Ignaców 1 412 3 3
0.0000120000Nr 12 Kolonia Karolina, Nowe Osiny 1 868 4 4
0.0000130000Nr 13 Niedziałka Druga, Stara Niedziałka 1 975 2 2
0.0000140000Nr 14 Karolina 1 579 2 2
0.0000150000Nr 15 Arynów, Dłużka, Królewiec, Wólka Mińska 1 1 027 3 3
Podsumowanie 15 11 731 35 35

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA KAROLINA KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA KAROLINA 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONKRETNI I RZETELNI KWW KONKRETNI I RZETELNI 1 1 2
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA MIŃSK KWW SAMORZĄDNA GMINA MIŃSK 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWYCH OSIN I KOLONII KAROLINA KWW NOWYCH OSIN I KOLONII KAROLINA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 PIECHOSKI Antoni Janusz 60 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM Karolina
1 BĄK Jolanta 40 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Stojadła

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 780 426 425 54.49% 0.05449
419 98.59% 0.09859
Tak
2 927 555 555 59.87% 0.05987
549 98.92% 0.09892
Tak
3 928 463 462 49.78% 0.04978
456 98.70% 0.0987
Tak
4 859 428 428 49.83% 0.04983
423 98.83% 0.09883
Tak
5 528 275 275 52.08% 0.05208
270 98.18% 0.09818
Tak
6 1 142 587 587 51.40% 0.0514
579 98.64% 0.09864
Tak
7 809 379 379 46.85% 0.04685
373 98.42% 0.09842
Tak
8 477 314 314 65.83% 0.06583
309 98.41% 0.09841
Tak
9 726 472 472 65.01% 0.06501
467 98.94% 0.09894
Tak
10 685 385 385 56.20% 0.0562
371 96.36% 0.09636
Tak
11 413 215 215 52.06% 0.05206
210 97.67% 0.09767
Tak
12 868 525 525 60.48% 0.06048
519 98.86% 0.09886
Tak
13 975 561 560 57.44% 0.05744
547 97.68% 0.09768
Tak
14 579 332 331 57.17% 0.05717
326 98.49% 0.09849
Tak
15 1 027 615 616 59.98% 0.05998
599 97.24% 0.09724
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 73 1 1.14% 0.00114
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 217 13 34.55% 0.03455
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 3 139 15 48.92% 0.04892
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA KAROLINA 244 2 3.80% 0.0038
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONKRETNI I RZETELNI 372 2 5.80% 0.0058
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA MIŃSK 197 1 3.07% 0.00307
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWYCH OSIN I KOLONII KAROLINA 175 1 2.73% 0.00273

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 73 1 0 1.14% 0.00114
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 217 13 3 34.55% 0.03455
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 3 139 15 10 48.92% 0.04892
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA KAROLINA 244 2 0 3.80% 0.0038
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONKRETNI I RZETELNI 372 2 1 5.80% 0.0058
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA MIŃSK 197 1 0 3.07% 0.00307
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWYCH OSIN I KOLONII KAROLINA 175 1 1 2.73% 0.00273

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 AJDACKA Marta Monika 78 18.62% 0.01862
Nie
1 16 16 LIPIŃSKI Paweł 341 81.38% 0.08138
Tak
2 10 10 ZAJĄC Maria Bożena 248 45.17% 0.04517
Nie
2 16 16 CHODZIŃSKI Zbigniew Janusz 301 54.83% 0.05483
Tak
3 10 10 JACKIEWICZ Adam 199 43.64% 0.04364
Nie
3 16 16 WOJDA Przemysław Paweł 257 56.36% 0.05636
Tak
4 10 10 NOWAK Jerzy Jan 189 44.68% 0.04468
Nie
4 16 16 SIWEK Mirosław Kazimierz 234 55.32% 0.05532
Tak
5 10 10 KUROWSKI Tomasz 89 32.96% 0.03296
Nie
5 16 16 JAWORSKI Andrzej Stanisław 181 67.04% 0.06704
Tak
6 10 10 GAŁĄZKA Maciej 350 60.45% 0.06045
Tak
6 16 16 KIELISZCZYK Robert Szczepan 229 39.55% 0.03955
Nie
7 10 10 WOJCIECHOWSKI Piotr 152 40.75% 0.04075
Nie
7 16 16 KWIATKOWSKI Marek 221 59.25% 0.05925
Tak
8 10 10 MAKOWSKI Jakub 49 15.86% 0.01586
Nie
8 16 16 KOMUDA Sławomir 260 84.14% 0.08414
Tak
9 10 10 ROKITA Tomasz Adam 212 45.40% 0.0454
Tak
9 16 16 KWATEK Krzysztof 137 29.34% 0.02934
Nie
9 17 17 WIECZOREK Lidia Urszula 118 25.27% 0.02527
Nie
10 16 16 WRZOSEK Grażyna 124 33.42% 0.03342
Nie
10 18 18 KRUPSKI Jarosław Krzysztof 247 66.58% 0.06658
Tak
11 8 8 KOPCZYŃSKI Karol 73 34.76% 0.03476
Nie
11 10 10 KOPCZYŃSKI Leszek 61 29.05% 0.02905
Nie
11 16 16 SZCZEŚNIAK Ewa 76 36.19% 0.03619
Tak
12 10 10 GRUBA Marcin Krzysztof 79 15.22% 0.01522
Nie
12 16 16 CHMIELEWSKI Dariusz 140 26.97% 0.02697
Nie
12 18 18 BURCZYN Jarosław Paweł 125 24.08% 0.02408
Nie
12 20 20 SAMBORSKI Jakub 175 33.72% 0.03372
Tak
13 10 10 KOWALCZYK Krzysztof 266 48.63% 0.04863
Nie
13 16 16 ROGUSKA Elżbieta 281 51.37% 0.05137
Tak
14 16 16 GŁUCHOWSKA Edyta Monika 200 61.35% 0.06135
Tak
14 17 17 GRUBA Andrzej Waldemar 126 38.65% 0.03865
Nie
15 10 10 KUCIŃSKA Marzanna 245 40.90% 0.0409
Tak
15 16 16 FILIPIAK Małgorzata 157 26.21% 0.02621
Nie
15 19 19 GARWOLSKI Szymon 197 32.89% 0.03289
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BĄK Jolanta 40 wyższe Stojadła, 2 363 36.66 Nie
2 PIECHOSKI Antoni Janusz 60 średnie Karolina, 4 082 63.34 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, ul. Szkolna 20 Brzóze stały 780 426 426 54.62% 0.05462
418 98.12%
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, ul. Południowa 20 Stojadła stały 927 555 555 59.87% 0.05987
547 98.56%
3 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, ul. Kołbielska 34 Zamienie stały 1 786 889 889 49.78% 0.04978
880 98.99%
4 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, 1A Cielechowizna stały 1 670 862 862 51.62% 0.05162
848 98.38%
5 Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie, ul. Strażacka 18 Janów stały 1 098 600 600 54.64% 0.05464
588 98.00%
6 Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154 Stara Niedziałka stały 1 554 893 890 57.27% 0.05727
882 99.10%
7 Remiza OSP w Królewcu, ul. Wspólna 116 Królewiec stały 1 027 615 615 59.88% 0.05988
607 98.70%
8 Świetlica w Barczącej, ul. Prosta 1 Barcząca stały 1 286 693 693 53.89% 0.05389
690 99.57%
9 Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach, ul. Piękna 21 Nowe Osiny stały 868 525 525 60.48% 0.06048
519 98.86%
10 Świetlica w Targówce, ul. Mazowiecka 39 Targówka stały 726 472 471 64.88% 0.06488
466 98.94%
11 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Veni Vidi Vici, Rozwojowa 79 Grębiszew dom pomocy społecznej 1 0 0 00.00% 0
0 00.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 14 990 11 731 11 1