Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 120
Wyborców 4 010
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Jakubów
 • Wybory Wójta Gminy Jakubów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Jakubów, Mińska 15 Jakubów stały Tak Aleksandrów, Antonina, Brzozówka, Budy Kumińskie, Góry, Izabelin, Jakubów, Józefin, Łaziska, Moczydła, Przedewsie, Rządza, Szczytnik, Tymoteuszew
2 Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym, 30 Jędrzejów Nowy stały Tak Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary
3 Szkoła Podstawowa w Mistowie, Szkolna 3 Mistów stały Nie Anielinek, Leontyna. Ludwinów, Mistów, Wola Polska
4 Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, 45A Wiśniew stały Nie Kamionka, Nart, Strzebula, Turek, Wiśniew

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Jakubów ul. Siedlecka, ul. Spokojna, ul. Dobra, ul. Szkolna, ul. Klonowa, Plac Św. Jakuba Apostoła nr 1, ul. Mińska numery parzyste od 2 do 68 i nieparzyste od 1 do 23 1 243 1 1
0.0000020000Nr 2 Jakubów ul. Spacerowa, ul. Nowa, ul. Mińska numery parzyste od 70 do końca i nieparzyste od 25 do końca. 1 264 2 2
0.0000030000Nr 3 Antonina, Brzozówka, Józefin, Przedewsie 1 238 3 3
0.0000040000Nr 4 Izabelin, Łaziska, Tymoteuszew 1 281 2 2
0.0000050000Nr 5 Budy Kumińskie, Góry, Moczydła. 1 274 2 2
0.0000060000Nr 6 Aleksandrów 1 197 1 1
0.0000070000Nr 7 Jędrzejów Nowy 1 307 1 1
0.0000080000Nr 8 Jędrzejów Stary 1 155 2 2
0.0000090000Nr 9 Mistów ul. Słoneczna, ul. Żwirowa, ul. Ogrodowa, ul. Akacjowa, ul. Sosnowa, ul. Boczna, ul. Wschodnia, ul. Leśna, ul. Północna, ul Szkolna numery parzyste. 1 247 1 1
0.0000100000Nr 10 Leontyna, Mistów ul. Południowa, ul. Zachodnia, ul. Kościelna, ul. Strażacka, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna numery nieparzyste 1 260 1 1
0.0000110000Nr 11 Anielinek 1 171 1 1
0.0000120000Nr 12 Ludwinów, Wola Polska 1 329 2 2
0.0000130000Nr 13 Wiśniew 1 375 1 1
0.0000140000Nr 14 Rządza, Szczytnik 1 340 3 3
0.0000150000Nr 15 Kamionka, Nart, Strzebula, Turek 1 329 1 1
Podsumowanie 15 4 010 24 24

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 2
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZCZYTNIK KWW SZCZYTNIK 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODNOWA KWW ODNOWA 1 1 1 1 1 5

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 WOCIAL Hanna 48 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY Jakubów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 264 172 172 65.15% 0.06515
164 95.35% 0.09535
Tak
3 236 114 114 48.31% 0.04831
112 98.25% 0.09825
Tak
4 275 149 149 54.18% 0.05418
146 97.99% 0.09799
Tak
5 278 145 145 52.16% 0.05216
141 97.24% 0.09724
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 Bez głosowania Nie
8 155 84 84 54.19% 0.05419
82 97.62% 0.09762
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 Bez głosowania Nie
11 Bez głosowania Nie
12 329 135 135 41.03% 0.04103
131 97.04% 0.09704
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 342 147 147 42.98% 0.04298
145 98.64% 0.09864
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 84 2 9.12% 0.00912
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY 472 15 51.25% 0.05125
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZCZYTNIK 129 2 14.01% 0.01401
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODNOWA 236 5 25.62% 0.02562

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 84 2 1 9.12% 0.00912
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY 472 15 12 51.25% 0.05125
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZCZYTNIK 129 2 1 14.01% 0.01401
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODNOWA 236 5 1 25.62% 0.02562

Rada Gminy Jakubów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 BZIUK Ewa Bez głosowania Tak
2 16 16 SOBÓTKA Artur 110 67.07% 0.06707
Tak
2 18 18 RUDNICKA Maria 54 32.93% 0.03293
Nie
3 10 10 BODECKI Sławomir 64 57.14% 0.05714
Tak
3 16 16 REK Sławomir 31 27.68% 0.02768
Nie
3 18 18 LUBASZKA Agnieszka 17 15.18% 0.01518
Nie
4 16 16 KRÓLAK Rafał 63 43.15% 0.04315
Nie
4 17 17 MIĄSEK Leszek 83 56.85% 0.05685
Tak
5 16 16 MATEJKOWSKA Bogusława 80 56.74% 0.05674
Tak
5 18 18 TRZECIAK Arkadiusz 61 43.26% 0.04326
Nie
6 16 16 STACHOWICZ Marek Bez głosowania Tak
7 16 16 KOT Jacek Bez głosowania Tak
8 10 10 GZOWSKA Jolanta Danuta 20 24.39% 0.02439
Nie
8 16 16 WOCIAL Bartłomiej 62 75.61% 0.07561
Tak
9 16 16 PALUCH Krzysztof Bez głosowania Tak
10 16 16 DOMAŃSKI Krzysztof Bez głosowania Tak
11 16 16 CIARKOWSKI Piotr Bez głosowania Tak
12 16 16 DĄBROŚ Wanda 80 61.07% 0.06107
Tak
12 18 18 GRUBA Łukasz 51 38.93% 0.03893
Nie
13 16 16 KOPCZYŃSKI Dariusz Bez głosowania Tak
14 16 16 NOWAK Wojciech Józef 46 31.72% 0.03172
Nie
14 17 17 WĄSOWSKA Monika 46 31.72% 0.03172
Nie
14 18 18 JAGLIŃSKI Piotr 53 36.55% 0.03655
Tak
15 16 16 KOSIERADZKA Marzanna Anna Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 WOCIAL Hanna 48 wyższe Jakubów, 1689 84.58% 308 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy Jakubów, Mińska 15 Jakubów stały 1 837 976 975 53.08% 0.05308
956 98.05%
2 Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym, 30 Jędrzejów Nowy stały 462 257 257 55.63% 0.05563
251 97.67%
3 Szkoła Podstawowa w Mistowie, Szkolna 3 Mistów stały 1 007 492 492 48.86% 0.04886
482 97.97%
4 Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, 45A Wiśniew stały 704 320 320 45.45% 0.04545
308 96.25%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 120 4 010 4 1