Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 100
Wyborców 4 877
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Dobre
 • Wybory Wójta Gminy Dobre
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, ul. Szkolna 3 Dobre stały Tak Sołectwo Dobre I z ulicami: Szkolna, Kilińskiego od nr 1 do nr 5, Wincentego Witosa, Rynek, Kościuszki, Gen. Jana Skrzyneckiego, Polna, Głowackiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Zdrojówki , Lawendowa Sołectwo Dobre III z ulicami: Jana Dobrzynieckiego, Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy, Prosta, Sportowa, Armii Krajowej, Słoneczna, Lazurowa, Krótka. Poręby Nowe, Poręby Stare
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, ul. Szkolna 3 Dobre stały Nie Sołectwo Dobre III z ulicami: Henryka Sienkiewicza, Kopernika, Stanisława Moniuszki, Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza. Sołectwo Dobre II z ulicami: Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki, Przemysłowa, Targowa. Czarnogłów, Duchów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, Szkolna 3 Dobre stały Nie Kąty Borucza, Wólka Kokosia, Brzozowica, Głęboczyca, Rynia, Antonina, Kobylanka, Rąbierz Kolonia, Rudno, Walentów
4 Szkoła Podstawowa w Dropiu, 31 Drop stały Tak Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Nowa Wieś, Sąchocin, Sołki, Świdrów, Czarnocin, Drop, Jaczewek, Joanin, Modecin, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku, 40A Rudzienko stały Tak Rudzienko, Grabniak, Adamów, Mlęcin, Gęsianka, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Adamów , Mlęcin 1 379 3 3
0.0000020000Nr 2 Grabniak , Rudzienko 1 319 3 3
0.0000030000Nr 3 Gęsianka, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka 1 264 2 2
0.0000040000Nr 4 Poręby Nowe, Poręby Stare 1 312 1 1
0.0000050000Nr 5 Kąty Borucza, Wólka Kokosia 1 279 4 4
0.0000060000Nr 6 Brzozowica, Głęboczyca, Rynia 1 414 3 3
0.0000070000Nr 7 Czarnogłów, Duchów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska 1 305 2 2
0.0000080000Nr 8 Antonina, Kobylanka, Rąbierz Kolonia, Rudno, Walentów 1 414 4 4
0.0000090000Nr 9 Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Nowa Wieś, Sąchocin, Sołki, Świdrów 1 361 3 3
0.0000100000Nr 10 Czarnocin. Drop, Jaczewek, Joanin, Modecin, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska 1 387 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Dobre I/z ulicami : Szkolna, Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5, Wincentego Witosa, Rynek, Tadeusza Kościuszki 1 305 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Dobre I / z ulicami: Gen. Jana Skrzyneckiego , Polna, Głowackiego, Gen. Władysława Sikorskiego , Zdrojówki, Lawendowa 1 253 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Dobre II/ z ulicami: Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki, Przemysłowa, Targowa 1 301 4 4
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Dobre III/ z ulicami: Henryka Sienkiewicza, Kopernika, Stanisława Moniuszki, Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza 1 280 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Dobre III/ z ulicami: Jana Dobrzynieckiego, Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy, Prosta, Sportowa, Armii Krajowej, Słoneczna, Lazurowa, Krótka 1 304 3 3
Podsumowanie 15 4 877 44 44

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRE RĘCE KWW DOBRE RĘCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA ZMIANA KWW NOWA ZMIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 SADURSKI Piotr 42 zawodowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA ZMIANA Dobre
2 HUTKOWSKI Marek 40 średnie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Czarnogłów
1 GAŁĄZKA Tadeusz 62 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRE RĘCE Dobre
3 RADZIO Krzysztof 54 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM Dobre

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 378 231 231 61.11% 0.06111
227 98.27% 0.09827
Tak
2 317 185 185 58.36% 0.05836
172 92.97% 0.09297
Tak
3 263 150 150 57.03% 0.05703
145 96.67% 0.09667
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 278 160 160 57.55% 0.05755
155 96.88% 0.09688
Tak
6 424 293 293 69.10% 0.0691
282 96.25% 0.09625
Tak
7 304 170 170 55.92% 0.05592
160 94.12% 0.09412
Tak
8 411 212 212 51.58% 0.05158
205 96.70% 0.0967
Tak
9 357 209 209 58.54% 0.05854
208 99.52% 0.09952
Tak
10 386 214 214 55.44% 0.05544
204 95.33% 0.09533
Tak
11 304 210 210 69.08% 0.06908
206 98.10% 0.0981
Tak
12 251 141 158 62.95% 0.06295
155 98.10% 0.0981
Tak
13 301 194 194 64.45% 0.06445
191 98.45% 0.09845
Tak
14 279 198 197 70.61% 0.07061
187 94.92% 0.09492
Tak
15 304 190 190 62.50% 0.0625
188 98.95% 0.09895
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 551 11 20.52% 0.02052
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRE RĘCE 1 290 15 48.04% 0.04804
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA ZMIANA 287 8 10.69% 0.01069
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 557 10 20.74% 0.02074

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 551 11 1 20.52% 0.02052
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRE RĘCE 1 290 15 12 48.04% 0.04804
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA ZMIANA 287 8 0 10.69% 0.01069
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 557 10 2 20.74% 0.02074

Rada Gminy Dobre - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 BUDKIEWICZ Jan 37 16.30% 0.0163
Nie
1 16 16 WADAS Hanna 158 69.60% 0.0696
Tak
1 18 18 SADOCH Jacek 32 14.10% 0.0141
Nie
2 10 10 WOJDYNA Rafał 35 20.35% 0.02035
Nie
2 16 16 WIELECHOWSKA Dorota 117 68.02% 0.06802
Tak
2 17 17 CZEKAŁA Ewa Danuta 20 11.63% 0.01163
Nie
3 10 10 SUCHOCKI Janusz 40 27.59% 0.02759
Nie
3 16 16 BOGUCKI Wojciech 105 72.41% 0.07241
Tak
4 16 16 POŁAWSKI Michał Bez głosowania Tak
5 10 10 PYTKOWSKI Rafał Piotr 9 5.81% 0.00581
Nie
5 16 16 KUR Ryszard 93 60.00% 0.06
Tak
5 17 17 PYTKOWSKA Agnieszka Anna 36 23.23% 0.02323
Nie
5 18 18 KANIA Sylwester 17 10.97% 0.01097
Nie
6 16 16 PADEREWSKI Stanisław 109 38.65% 0.03865
Nie
6 17 17 OŁDAK Andrzej 45 15.96% 0.01596
Nie
6 18 18 WRÓBEL Urszula Agnieszka 128 45.39% 0.04539
Tak
7 10 10 HUTKOWSKI Marek 59 36.88% 0.03688
Nie
7 16 16 SZYMAŃSKI Waldemar 101 63.13% 0.06313
Tak
8 10 10 KOWALCZYK Zbigniew 54 26.34% 0.02634
Nie
8 16 16 PAWIŃSKI Stanisław Wacław 81 39.51% 0.03951
Tak
8 17 17 FIJAŁKOWSKI Jerzy Andrzej 14 6.83% 0.00683
Nie
8 18 18 KRAJEWSKI Stanisław 56 27.32% 0.02732
Nie
9 10 10 WICHROWSKI Kamil 138 66.35% 0.06635
Tak
9 16 16 ZAPERTY Krzysztof 37 17.79% 0.01779
Nie
9 18 18 STRUŚ Zbigniew Paweł 33 15.87% 0.01587
Nie
10 10 10 RATYŃSKI Dariusz Maciej 35 17.16% 0.01716
Nie
10 16 16 WIERZBA Sławomir 85 41.67% 0.04167
Tak
10 17 17 DOBROWOLSKA Iwona 27 13.24% 0.01324
Nie
10 18 18 OŁDAK Przemysław 57 27.94% 0.02794
Nie
11 10 10 KANIGOWSKI Paweł 32 15.53% 0.01553
Nie
11 16 16 CHOJECKI Adam 104 50.49% 0.05049
Tak
11 17 17 MIROSZ Wioletta 70 33.98% 0.03398
Nie
12 16 16 KOSESKI Piotr 84 54.19% 0.05419
Tak
12 17 17 SADURSKI Piotr 52 33.55% 0.03355
Nie
12 18 18 KUR Joanna 19 12.26% 0.01226
Nie
13 10 10 ROMANOWSKA Jolanta 53 27.75% 0.02775
Nie
13 16 16 SAJNÓG Roman 72 37.70% 0.0377
Tak
13 17 17 SAWICKI Krzysztof Adam 23 12.04% 0.01204
Nie
13 18 18 MIĄSKIEWICZ Mariusz 43 22.51% 0.02251
Nie
14 16 16 OLKO Zbigniew 112 59.89% 0.05989
Tak
14 18 18 WOLSKI Ryszard 75 40.11% 0.04011
Nie
15 10 10 MILEWSKI Tomasz Jan 59 31.38% 0.03138
Nie
15 16 16 GOŹLIŃSKI Bogdan 32 17.02% 0.01702
Nie
15 18 18 LASKOWSKI Krzysztof Wiesław 97 51.60% 0.0516
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GAŁĄZKA Tadeusz 62 średnie Dobre, 2 217 75.23 Tak
2 HUTKOWSKI Marek 40 średnie Czarnogłów, 178 6.04 Nie
3 RADZIO Krzysztof 54 wyższe Dobre, 463 15.71 Nie
4 SADURSKI Piotr 42 zawodowe Dobre, 89 3.02 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, ul. Szkolna 3 Dobre stały 1 168 764 764 65.41% 0.06541
758 99.21%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, ul. Szkolna 3 Dobre stały 884 562 562 63.57% 0.06357
559 99.47%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem, Szkolna 3 Dobre stały 1 113 665 665 59.75% 0.05975
655 98.50%
4 Szkoła Podstawowa w Dropiu, 31 Drop stały 743 423 423 56.93% 0.05693
415 98.11%
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku, 40A Rudzienko stały 958 566 565 58.98% 0.05898
560 99.12%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 100 4 877 5 1