Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 153
Wyborców 1 762
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Stary Brus
 • Wybory Wójta Gminy Stary Brus
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus stały Tak Miejscowości: Stary Brus, Nowy Brus, Skorodnica, Mietułka, Laski Bruskie, Kołacze
2 Remiza OSP, 60 Wołoskowola stały Tak Miejscowosci: Wołoskowola, Nowiny, Wielki Łan, Marianka, Kamień
3 Remiza OSP, 24 Hola stały Nie Miejscowości: Hola, Zamołodycze
4 Świetlica wiejska, 40 Dominiczyn stały Nie Miejscowosci: Dominiczyn, Helenin, Lubowierz

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Dominiczyn od nr 3 do nr 27, od nr 59 do nr 85 1 87 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Dominiczyn nr 34 do nr 56, od nr 86 do nr 97 1 81 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Helenin, Lubowierz 1 144 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Hola 1 92 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Kamień, Marianka 1 123 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Kołacze od nr1 do nr 40, od nr 105 do nr 108, nr 110, od nr 113 do nr 124, nr 126 1 122 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Kołacze od nr 41 do nr 75 B, nr 109, nr 111, nr 125 1 110 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Kołacze od nr 76 do nr 104, nr 112 1 101 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Nowy Brus, Skorodnica 1 163 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Stary Brus od nr domu 1 do nr 32, od nr 84 do nr 85, od nr 87 do nr 93, od nr 96 do nr 97, od nr 100 do nr 108 1 123 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Stary Brus od nr 33 do nr 83, nr domu 111, przysiółek Mietułka, Laski Bruskie 1 130 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Stary Brus nr 86 od nr 94 do nr 95, od nr 98 do nr 99, od nr 109 do nr 110 1 120 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Wołoskowola od nr 1 do nr 62, nr 109, od nr 111 do nr 112, nr 117 1 146 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Wołoskowola od nr 63 do nr 95, Nowiny, Wielki Łan 1 130 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Zamołodycze 1 90 3 3
Podsumowanie 15 1 762 40 40

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 FOX-HULME Anna 39 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nowy Brus
2 KOŁTUN Paweł Nikodem 39 Wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Stary Brus
3 USOWICZ Piotr 67 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD Włodawa

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 87 53 53 60.92% 0.06092
51 96.23% 0.09623
Tak
2 81 43 43 53.09% 0.05309
43 100.00% 0.1
Tak
3 144 98 98 68.06% 0.06806
97 98.98% 0.09898
Tak
4 92 60 60 65.22% 0.06522
56 93.33% 0.09333
Tak
5 123 72 72 58.54% 0.05854
68 94.44% 0.09444
Tak
6 122 73 73 59.84% 0.05984
73 100.00% 0.1
Tak
7 110 46 46 41.82% 0.04182
45 97.83% 0.09783
Tak
8 101 49 49 48.51% 0.04851
49 100.00% 0.1
Tak
9 163 113 113 69.33% 0.06933
108 95.58% 0.09558
Tak
10 123 93 93 75.61% 0.07561
89 95.70% 0.0957
Tak
11 130 83 83 63.85% 0.06385
82 98.80% 0.0988
Tak
12 120 86 86 71.67% 0.07167
81 94.19% 0.09419
Tak
13 146 105 105 71.92% 0.07192
104 99.05% 0.09905
Tak
14 130 93 93 71.54% 0.07154
90 96.77% 0.09677
Tak
15 93 68 68 73.12% 0.07312
64 94.12% 0.09412
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 420 14 38.18% 0.03818
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 14 1 1.27% 0.00127
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 396 13 36.00% 0.036
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD 270 12 24.55% 0.02455

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 420 14 5 38.18% 0.03818
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 14 1 0 1.27% 0.00127
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 396 13 6 36.00% 0.036
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD 270 12 4 24.55% 0.02455

Rada Gminy Stary Brus - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 OZIEMCZUK Agnieszka 27 52.94% 0.05294
Tak
1 10 10 WINIARSKI Rafał 16 31.37% 0.03137
Nie
1 14 14 KRZOWSKA Grażyna Agnieszka 8 15.69% 0.01569
Nie
2 2 2 ŻYBURA Zbigniew 17 39.53% 0.03953
Nie
2 10 10 PEŁKA Jolanta Marianna 26 60.47% 0.06047
Tak
3 2 2 JURCZUK Sławomir Antoni 26 26.80% 0.0268
Nie
3 10 10 KUSZPA Janusz 53 54.64% 0.05464
Tak
3 14 14 KOLASA Grzegorz 18 18.56% 0.01856
Nie
4 2 2 PAKUŁA Stanisław 34 60.71% 0.06071
Tak
4 10 10 WERNER Irena Dorota 22 39.29% 0.03929
Nie
5 2 2 DĄBROWSKA Janina Aneta 38 55.88% 0.05588
Tak
5 10 10 NICPON Mateusz 30 44.12% 0.04412
Nie
6 2 2 DĄBROWSKA Katarzyna Anna 21 28.77% 0.02877
Nie
6 10 10 BROŻEK Justyna 35 47.95% 0.04795
Tak
6 14 14 BUDZYŃSKI Mieczysław 17 23.29% 0.02329
Nie
7 10 10 PIELECKA Bogumiła 13 28.89% 0.02889
Nie
7 14 14 RADOWSKI Marcin Ludwik 32 71.11% 0.07111
Tak
8 2 2 SOCHAJ Maria Eugenia 10 20.41% 0.02041
Nie
8 10 10 BARZYCKA-FIGURSKA Katarzyna 17 34.69% 0.03469
Nie
8 14 14 OLAK Magdalena 22 44.90% 0.0449
Tak
9 2 2 SZELEST Władysław Jan 35 32.41% 0.03241
Nie
9 10 10 DENISIUK Barbara 39 36.11% 0.03611
Tak
9 14 14 BIELECKI Piotr 34 31.48% 0.03148
Nie
10 2 2 TKACZUK Jan 33 37.08% 0.03708
Nie
10 10 10 BROŻEK Zofia Maria 34 38.20% 0.0382
Tak
10 14 14 GRZYWACZEWSKA Halina Ewa 22 24.72% 0.02472
Nie
11 2 2 BUSKA Anna 27 32.93% 0.03293
Nie
11 10 10 CHOMA Szymon Franciszek 26 31.71% 0.03171
Nie
11 14 14 GRZYWACZEWSKA Janina Bożena 29 35.37% 0.03537
Tak
12 2 2 MACIĄG Sławomir Roman 28 34.57% 0.03457
Nie
12 14 14 WNUCZUK Jolanta 53 65.43% 0.06543
Tak
13 2 2 GRZYWACZEWSKI Damian 42 40.38% 0.04038
Tak
13 10 10 GRZYWACZEWSKI Tomasz 35 33.65% 0.03365
Nie
13 14 14 CHOJNACKI Jan 27 25.96% 0.02596
Nie
14 2 2 GRZYWACZEWSKA Weronika 35 38.89% 0.03889
Nie
14 10 10 PRONIUK Danuta 50 55.56% 0.05556
Tak
14 14 14 SOŁOŃ Andrzej 5 5.56% 0.00556
Nie
15 2 2 BARTNICKI Artur 47 73.44% 0.07344
Tak
15 4 4 KAZANIECKI Marcin Jerzy 14 21.88% 0.02188
Nie
15 14 14 PASTUSZUK Józef Antoni 3 4.69% 0.00469
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 FOX-HULME Anna 39 Wyższe Nowy Brus, 467 41.77 Druga tura
2 KOŁTUN Paweł Nikodem 39 Wyższe Stary Brus, 532 47.58 Druga tura
3 USOWICZ Piotr 67 Wyższe Włodawa, 119 10.64 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus stały 869 543 543 62.49% 0.06249
538 99.08%
2 Remiza OSP, 60 Wołoskowola stały 399 270 270 67.67% 0.06767
269 99.63%
3 Remiza OSP, 24 Hola stały 185 117 117 63.24% 0.06324
117 100.00%
4 Świetlica wiejska, 40 Dominiczyn stały 312 194 194 62.18% 0.06218
194 100.00%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 FOX-HULME Anna 39 Wyższe Nowy Brus, 554 47.23 Nie
2 KOŁTUN Paweł Nikodem 39 Wyższe Stary Brus, 619 52.77 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych FOX-HULME Anna Głosów ważnych oddanych na kandydatów KOŁTUN Paweł Nikodem
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus 577 314 54.42% 0.05442
45.58% 263
2 Remiza OSP, 60 Wołoskowola 294 109 37.07% 0.03707
62.93% 185
3 Remiza OSP, 24 Hola 111 39 35.14% 0.03514
64.86% 72
4 Świetlica wiejska, 40 Dominiczyn 191 92 48.17% 0.04817
51.83% 99

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus stały 882 582 582 65.99% 0.06599
577 99.14%
2 Remiza OSP, 60 Wołoskowola stały 415 295 295 71.08% 0.07108
294 99.66%
3 Remiza OSP, 24 Hola stały 182 111 111 60.99% 0.06099
111 100.00%
4 Świetlica wiejska, 40 Dominiczyn stały 312 192 192 61.54% 0.06154
191 99.48%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 153 1 762 4 1