Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 053
Wyborców 2 543
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Hanna
 • Wybory Wójta Gminy Hanna
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, DWORSKA 4 Hanna stały Tak sołectwa: Hanna, Janówka, Kuzawka
2 Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach, 85B Dołhobrody stały Tak sołectwa: Dołhobrody, Pawluki
3 Szkoła Podstawowa w Dańcach, 100 Dańce stały Nie sołectwa: Dańce, Holeszów, Nowy Holeszów, Holeszów PGR
4 Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach, 46 Zaświatycze stały Nie sołectwa: Konstantyn, Lack, Zaświatycze

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Kuzawka 1 225 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Janówka plus sołectwo Hanna, ulice: Dworska, Myśliwska, Spokojna, Szkolna, Wiejska 1 166 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Hanna, ulice: Długa, Lipowa, Podleśna, Spacerowa, Szmaragdowa, Usługowa 1 184 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Hanna, ulice: Grzybowa, Ptasia, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wisznicka, Włodawska 1 166 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Hanna, ulice: Dolna, Kasztanowa, Nadbużańska, Nadrzeczna, Rynek, Wschodnia 1 169 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Dołhobrody od numeru 1 do numeru 62A 1 193 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Dołhobrody od numeru 63 do numeru 119 i od numeru 170 do końca 1 163 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Dołhobrody od numeru 120 do numeru 169 plus sołectwo Pawluki 1 177 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Dańce od numeru 1 do numeru 100, z wyjątkiem numerów: 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 96 1 186 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Nowy Holeszów plus sołectwo Dańce numery: 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 96 1 101 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Holeszów 1 206 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Holeszów PGR 1 128 1 1
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Lack plus Sołectwo Konstantyn 1 222 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Zaświatycze od numeru 1 do numeru 47 1 147 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Zaświatycze od numeru 48 do końca 1 110 2 2
Podsumowanie 15 2 543 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK KWW GRAŻYNY KOWALIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KOWALIK Grażyna Stanisława 59 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK Holeszów
1 CZYŻ Stanisław 58 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Zaświatycze

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 166 96 96 57.83% 0.05783
96 100.00% 0.1
Tak
3 184 128 128 69.57% 0.06957
127 99.22% 0.09922
Tak
4 166 114 114 68.67% 0.06867
114 100.00% 0.1
Tak
5 169 122 122 72.19% 0.07219
121 99.18% 0.09918
Tak
6 193 112 112 58.03% 0.05803
107 95.54% 0.09554
Tak
7 163 88 88 53.99% 0.05399
78 88.64% 0.08864
Tak
8 178 109 109 61.24% 0.06124
101 92.66% 0.09266
Tak
9 186 125 125 67.20% 0.0672
122 97.60% 0.0976
Tak
10 101 72 72 71.29% 0.07129
71 98.61% 0.09861
Tak
11 206 116 116 56.31% 0.05631
114 98.28% 0.09828
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 222 122 122 54.95% 0.05495
121 99.18% 0.09918
Tak
14 147 103 103 70.07% 0.07007
103 100.00% 0.1
Tak
15 110 70 69 62.73% 0.06273
69 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 554 13 41.22% 0.04122
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK 790 15 58.78% 0.05878

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 554 13 1 41.22% 0.04122
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK 790 15 14 58.78% 0.05878

Rada Gminy Hanna - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 14 14 STEPANIUK Daniel Bez głosowania Tak
2 10 10 KONONIUK Danuta Maria 47 48.96% 0.04896
Nie
2 14 14 KWIETNIEWSKI Marek Krzysztof 49 51.04% 0.05104
Tak
3 10 10 OLESZCZUK Mariusz Adam 60 47.24% 0.04724
Nie
3 14 14 KUĆ Henryk Waldemar 67 52.76% 0.05276
Tak
4 10 10 CZEKIEJDA Kazimierz 46 40.35% 0.04035
Nie
4 14 14 WIDZICKI Jan 68 59.65% 0.05965
Tak
5 10 10 OSTROWSKI Grzegorz 47 38.84% 0.03884
Nie
5 14 14 CHILCZUK Jerzy 74 61.16% 0.06116
Tak
6 10 10 ZARCZUK Regina 50 46.73% 0.04673
Nie
6 14 14 MATCZUK Krzysztof 57 53.27% 0.05327
Tak
7 10 10 STRZAŁKOWSKI Wiesław 28 35.90% 0.0359
Nie
7 14 14 HORBACZEWSKA Oliwia 50 64.10% 0.0641
Tak
8 10 10 BAJ Maria 36 35.64% 0.03564
Nie
8 14 14 ZUBELEWICZ Ewa 65 64.36% 0.06436
Tak
9 10 10 DŻEGAN Dariusz 44 36.07% 0.03607
Nie
9 14 14 KOŁTUN Krzysztof 78 63.93% 0.06393
Tak
10 10 10 JAKUBIUK Marianna 25 35.21% 0.03521
Nie
10 14 14 BAJ Halina Maria 46 64.79% 0.06479
Tak
11 10 10 IZDEBSKA Aniela Katarzyna 40 35.09% 0.03509
Nie
11 14 14 HAPONIUK Łukasz 74 64.91% 0.06491
Tak
12 14 14 POTAPIUK Anna Bez głosowania Tak
13 10 10 WŁADYCZUK Małgorzata 34 28.10% 0.0281
Nie
13 14 14 STRUK Krzysztof 87 71.90% 0.0719
Tak
14 10 10 NOWAK Mariusz 69 66.99% 0.06699
Tak
14 14 14 BORODZIEJ Krzysztof Ignacy 34 33.01% 0.03301
Nie
15 10 10 KORNELUK Małgorzata Emilia 28 40.58% 0.04058
Nie
15 14 14 WASZCZUK Józef Piotr 41 59.42% 0.05942
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CZYŻ Stanisław 58 wyższe Zaświatycze, 568 36.34 Nie
2 KOWALIK Grażyna Stanisława 59 wyższe Holeszów, 995 63.66 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, DWORSKA 4 Hanna stały 910 598 598 65.71% 0.06571
591 98.83%
2 Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach, 85B Dołhobrody stały 534 309 309 57.87% 0.05787
304 98.38%
3 Szkoła Podstawowa w Dańcach, 100 Dańce stały 621 383 383 61.67% 0.06167
379 98.96%
4 Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach, 46 Zaświatycze stały 479 294 293 61.17% 0.06117
289 98.63%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 053 2 543 4 1