Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 909
Wyborców 3 287
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Wola Uhruska
 • Wybory Wójta Gminy Wola Uhruska
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica, 46 Uhrusk stały Tak Sołectwa: Uhrusk, Siedliszcze
2 Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 Wola Uhruska stały Nie Sołectwa: Potoki, Stanisławów, Wola Uhruska-ulice: 1 Maja część na zachód od torów kolejowych, Brzozowa, Cicha, Dolna, Górna, Jasna, Klonowa, Krzywa, Leśna, Orzechowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Widokowa, Zacisze, Zaułek, Źródlana
3 Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 34 Wola Uhruska stały Tak Sołectwo Wola Uhruska-ulice: Aleja Odrodzenia, Boczna, Dworcowa, Gimnazjalna, Parkowa, Sportowa, Szkolna, Wiosenna oraz miejscowość Nadbużanka
4 Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego, ul. Szkolna 2 Wola Uhruska stały Nie Sołectwa: Bytyń, Wola Uhruska-ulice: 1 Maja-część na wschód od torów kolejowych, Chełmska, Krótka, Nadbużańska, Ogrodowa, Przelotowa, Turystyczna, Zielona
5 Świetlica, 89 Stulno stały Tak Sołectwa: Kosyń, Majdan Stuleński, Stulno łącznie z miejscowością Małoziemce, Zbereże
6 Świetlica, 27 Piaski stały Nie Sołectwa: Józefów, Macoszyn Duży, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Siedliszcze 1 203 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Uhrusk – część na wschód od torów kolejowych 1 182 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Uhrusk – część na zachód od torów kolejowych 1 266 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Bytyń 1 302 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Wola Uhruska – ulica Chełmska 1 208 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Wola Uhruska – ulice: Boczna, Dworcowa, Gimnazjalna, Parkowa, Sportowa, Szkolna, Wiosenna 1 274 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Wola Uhruska – ulice: 1 Maja-część na wschód od torów kolejowych, Krótka, Nadbużańska, Ogrodowa, Przelotowa, Turystyczna, Zielona 1 194 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Wola Uhruska – ulica Aleja Odrodzenia oraz miejscowość Nadbużanka 1 219 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa Potoki, Stanisławów, Wola Uhruska – ulice: Brzozowa, Cicha, Dolna, Jasna, Leśna, Orzechowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Spokojna, Widokowa, Zaułek 1 330 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Wola Uhruska – ulice: 1 Maja-część na zachód od torów kolejowych, Górna, Klonowa, Krzywa, Sosnowa, Spacerowa, Zacisze, Źródlana 1 233 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Majdan Stuleński, Stulno łącznie z miejscowością Małoziemce 1 247 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Zbereże 1 116 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Kosyń 1 140 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Macoszyn Duży, Mszanna-Kolonia, Piaski 1 188 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Józefów, Mszanka, Mszanna 1 185 2 2
Podsumowanie 15 3 287 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA KWW GMINY WOLA UHRUSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO KWW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO 1 1
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ UHRUSK KWW NASZ UHRUSK 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 ŁUKASIK Jan Władysław 63 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA Wola Uhruska
1 KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika 34 Wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Uhrusk

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 182 97 97 53.30% 0.0533
93 95.88% 0.09588
Tak
3 267 145 145 54.31% 0.05431
143 98.62% 0.09862
Tak
4 302 137 137 45.36% 0.04536
132 96.35% 0.09635
Tak
5 208 91 91 43.75% 0.04375
91 100.00% 0.1
Tak
6 274 147 147 53.65% 0.05365
144 97.96% 0.09796
Tak
7 194 101 101 52.06% 0.05206
96 95.05% 0.09505
Tak
8 219 107 107 48.86% 0.04886
103 96.26% 0.09626
Tak
9 330 167 167 50.61% 0.05061
162 97.01% 0.09701
Tak
10 233 116 116 49.79% 0.04979
115 99.14% 0.09914
Tak
11 247 107 107 43.32% 0.04332
104 97.20% 0.0972
Tak
12 116 62 62 53.45% 0.05345
60 96.77% 0.09677
Tak
13 140 41 41 29.29% 0.02929
41 100.00% 0.1
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 185 64 64 34.59% 0.03459
62 96.88% 0.09688
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 572 12 42.50% 0.0425
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA 634 14 47.10% 0.0471
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO 53 1 3.94% 0.00394
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ UHRUSK 87 1 6.46% 0.00646

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 572 12 7 42.50% 0.0425
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA 634 14 7 47.10% 0.0471
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO 53 1 0 3.94% 0.00394
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ UHRUSK 87 1 1 6.46% 0.00646

Rada Gminy Wola Uhruska - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 14 14 PRĘCIUK Eugenia Agnieszka Bez głosowania Tak
2 2 2 KUCZURA Rafał Leszek 49 52.69% 0.05269
Tak
2 14 14 MOLENDA Jolanta Teresa 44 47.31% 0.04731
Nie
3 14 14 JANKOWSKI Lucjan 56 39.16% 0.03916
Nie
3 16 16 KOŚCIUK Teresa Antonina 87 60.84% 0.06084
Tak
4 2 2 PAWŁOWSKI Tadeusz 73 55.30% 0.0553
Tak
4 14 14 MATEJUK Waldemar 59 44.70% 0.0447
Nie
5 2 2 LIPERT Radosław 52 57.14% 0.05714
Tak
5 14 14 KUSZNERUK Marek Jerzy 39 42.86% 0.04286
Nie
6 2 2 ŁUBKOWSKI Marian 81 56.25% 0.05625
Tak
6 14 14 TOMCZAK Waldemar Józef 63 43.75% 0.04375
Nie
7 2 2 ŁUBKOWSKI Grzegorz Zbigniew 46 47.92% 0.04792
Nie
7 14 14 DYCZKOWSKA Honorata 50 52.08% 0.05208
Tak
8 2 2 WÓJTOWICKI Michał Paweł 36 34.95% 0.03495
Nie
8 14 14 TYPIAK Stanisław 67 65.05% 0.06505
Tak
9 2 2 LIPERT Zbigniew 91 56.17% 0.05617
Tak
9 14 14 LINDE Antoni Edmund 71 43.83% 0.04383
Nie
10 14 14 WOJTCZAK Romuald 62 53.91% 0.05391
Tak
10 15 15 ŁUBKOWSKI Leszek 53 46.09% 0.04609
Nie
11 2 2 KARPOWICZ Mariusz Grzegorz 70 67.31% 0.06731
Tak
11 14 14 CHARUK Irena 34 32.69% 0.03269
Nie
12 2 2 KLESZCZYŃSKI Paweł Marcin 27 45.00% 0.045
Nie
12 14 14 MISZTALSKI Alfred 33 55.00% 0.055
Tak
13 2 2 BEDNARSKA Julita 19 46.34% 0.04634
Nie
13 14 14 DĄBROWSKI Zdzisław Witold 22 53.66% 0.05366
Tak
14 2 2 MALEWICZ Marta Katarzyna Bez głosowania Tak
15 2 2 KOZACZUK Henryk 28 45.16% 0.04516
Nie
15 14 14 POLAK Jan 34 54.84% 0.05484
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika 34 Wyższe Uhrusk, 702 45.88 Nie
2 ŁUKASIK Jan Władysław 63 Wyższe Wola Uhruska, 828 54.12 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica, 46 Uhrusk stały 652 328 328 50.31% 0.05031
321 97.87%
2 Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 Wola Uhruska stały 563 283 283 50.27% 0.05027
278 98.23%
3 Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 34 Wola Uhruska stały 493 254 254 51.52% 0.05152
249 98.03%
4 Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego, ul. Szkolna 2 Wola Uhruska stały 704 329 329 46.73% 0.04673
319 96.96%
5 Świetlica, 89 Stulno stały 503 210 210 41.75% 0.04175
208 99.05%
6 Świetlica, 27 Piaski stały 373 159 159 42.63% 0.04263
155 97.48%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 909 3 287 6 1