Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 119
Wyborców 3 289
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Serokomla
 • Wybory Wójta Gminy Serokomla
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica w Charlejowie, 57 Charlejów stały Nie wieś: Charlejów
2 Szkoła Podstawowa w Krzówce, 37 Krzówka stały Tak Wsie: Ernestynów, Krzówka, Leonardów
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 40 Wola Bukowska stały Nie Wsie: Nowa Ruda, Ruda, Wola Bukowska
4 Zespół Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 28 Serokomla stały Tak Wsie: Bielany Duże, Pieńki, Poznań, Serokomla
5 Zespół Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 28 Serokomla stały Tak Wsie: Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Czarna , Hordzież, Józefów Duży, Wólka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Charlejów od Nr 1 do 49 i od Nr 142 do końca 1 185 3 3
0.0000020000Nr 2 Charlejów od Nr 50 do Nr 141 1 219 4 4
0.0000030000Nr 3 Krzówka 1 143 3 3
0.0000040000Nr 4 Ernestynów, Leonardów 1 231 3 3
0.0000050000Nr 5 Ruda 1 199 3 3
0.0000060000Nr 6 Nowa Ruda, Wola Bukowska 1 219 2 2
0.0000070000Nr 7 Bielany Duże, Serokomla-część Ulice: Kępa, Przymiarki, Pod Wycinkami, Generała Franciszka Kleeberga, część ulicy Ogrodowej od nr 39 do końca 1 278 3 3
0.0000080000Nr 8 Serokomla-część Ulice: Zagórze, Podgórze, Ogrodowa od nr 1 do nr 38, Nadstawna, Gołębna, Smugowa 1 202 3 3
0.0000090000Nr 9 Serokomla-część Ulice: Dziesięciozagony, Przydawki, Zagumienna, Gumienna, Wąskie Ścianki, Szkolna 1 209 3 3
0.0000100000Nr 10 Serokomla-część Ulice: Cmentarna, Warszawska, Kościelna, Rynek, Lubelska, Rybna 1 260 4 4
0.0000110000Nr 11 Pieńki, Poznań 1 266 3 3
0.0000120000Nr 12 Hordzież od Nr 1 do Nr 99 A 1 260 3 3
0.0000130000Nr 13 Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Hordzież od Nr 100 do końca 1 172 2 2
0.0000140000Nr 14 Wólka 1 199 3 3
0.0000150000Nr 15 Czarna, Józefów Duży 1 247 3 3
Podsumowanie 15 3 289 45 45

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 7
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
14 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM KWW NASZ WSPÓLNY DOM 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA KWW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 ADAMECZEK Hubert Marian 33 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Charlejów
3 STĘPNIAK Krzysztof Wojciech 57 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA Hordzież
2 CHABER Piotr 56 średnie techniczne KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ Serokomla

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 185 112 112 60.54% 0.06054
109 97.32% 0.09732
Tak
2 219 142 142 64.84% 0.06484
137 96.48% 0.09648
Tak
3 143 107 107 74.83% 0.07483
106 99.07% 0.09907
Tak
4 231 150 150 64.94% 0.06494
145 96.67% 0.09667
Tak
5 199 155 155 77.89% 0.07789
154 99.35% 0.09935
Tak
6 219 148 148 67.58% 0.06758
146 98.65% 0.09865
Tak
7 278 184 184 66.19% 0.06619
171 92.93% 0.09293
Tak
8 202 131 131 64.85% 0.06485
130 99.24% 0.09924
Tak
9 209 145 145 69.38% 0.06938
144 99.31% 0.09931
Tak
10 262 165 165 62.98% 0.06298
161 97.58% 0.09758
Tak
11 266 164 164 61.65% 0.06165
156 95.12% 0.09512
Tak
12 260 176 176 67.69% 0.06769
173 98.30% 0.0983
Tak
13 173 101 101 58.38% 0.05838
98 97.03% 0.09703
Tak
14 199 121 95 47.74% 0.04774
95 100.00% 0.1
Tak
15 247 168 168 68.02% 0.06802
168 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 374 7 17.87% 0.01787
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 412 9 19.68% 0.01968
14 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ 660 12 31.53% 0.03153
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM 140 3 6.69% 0.00669
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA 507 14 24.22% 0.02422

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 374 7 5 17.87% 0.01787
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 412 9 4 19.68% 0.01968
14 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ 660 12 4 31.53% 0.03153
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM 140 3 0 6.69% 0.00669
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STĘPNIAKA 507 14 2 24.22% 0.02422

Rada Gminy Serokomla - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 SYTA Grzegorz Henryk 58 53.21% 0.05321
Tak
1 14 14 KUREK Krystyna 21 19.27% 0.01927
Nie
1 16 16 MACIEJEWSKA Grażyna 30 27.52% 0.02752
Nie
2 10 10 CYBULSKI Paweł 61 44.53% 0.04453
Tak
2 14 14 BANCERZ Małgorzata Katarzyna 33 24.09% 0.02409
Nie
2 15 15 SĄCZEK Krzysztof Adam 25 18.25% 0.01825
Nie
2 16 16 BIERNAT Andrzej 18 13.14% 0.01314
Nie
3 10 10 JASTRZĘBSKI Piotr 46 43.40% 0.0434
Tak
3 14 14 KRAWIEC Jan 39 36.79% 0.03679
Nie
3 16 16 KOŁPAK Krzysztof 21 19.81% 0.01981
Nie
4 2 2 CIOŁEK Arkadiusz Tomasz 56 38.62% 0.03862
Tak
4 10 10 GRZECHNIK Krzysztof 53 36.55% 0.03655
Nie
4 16 16 SOBOTA Barbara 36 24.83% 0.02483
Nie
5 2 2 CZAJKA Mieczysław Wacław 67 43.51% 0.04351
Tak
5 15 15 BIAŁECKI Andrzej Adam 64 41.56% 0.04156
Nie
5 16 16 RATYŃSKA Beata Elżbieta 23 14.94% 0.01494
Nie
6 14 14 KIELMAS Maria Anna 52 35.62% 0.03562
Nie
6 16 16 ORŁOWSKI Rafał 94 64.38% 0.06438
Tak
7 10 10 PONIKOWSKI Piotr Andrzej 23 13.45% 0.01345
Nie
7 14 14 MAGNUSZEWSKA Anna 87 50.88% 0.05088
Tak
7 16 16 BAKAN Zofia 61 35.67% 0.03567
Nie
8 10 10 WITEK Robert 61 46.92% 0.04692
Tak
8 14 14 ANTECKI Henryk Władysław 52 40.00% 0.04
Nie
8 16 16 KOCIEL Stanisław 17 13.08% 0.01308
Nie
9 2 2 KOCIEL Andrzej Stanisław 36 25.00% 0.025
Nie
9 14 14 DREJKA Tadeusz 75 52.08% 0.05208
Tak
9 16 16 LISZEWSKI Marek 33 22.92% 0.02292
Nie
10 2 2 LUTYŃSKI Lech 33 20.50% 0.0205
Nie
10 14 14 FUTERA Józef Włodzimierz 57 35.40% 0.0354
Tak
10 15 15 GAŁĘZOWSKA Zofia Marianna 51 31.68% 0.03168
Nie
10 16 16 BYLINA Teresa Ewa 20 12.42% 0.01242
Nie
11 10 10 ADAMECZEK Hubert Marian 38 24.36% 0.02436
Nie
11 14 14 JASIŃSKA Danuta Jadwiga 89 57.05% 0.05705
Tak
11 16 16 KOWALCZYK Krystyna Zuzanna 29 18.59% 0.01859
Nie
12 2 2 KOPCIŃSKI Karol 65 37.57% 0.03757
Tak
12 14 14 GRĄDEK Małgorzata Renata 55 31.79% 0.03179
Nie
12 16 16 WESOŁEK Rafał Wiktor 53 30.64% 0.03064
Nie
13 14 14 STOLARCZYK Piotr 41 41.84% 0.04184
Nie
13 16 16 BĄBOL Małgorzata 57 58.16% 0.05816
Tak
14 2 2 KOZARSKI Janusz Marek 53 55.79% 0.05579
Tak
14 10 10 KACZORKIEWICZ Jan Norbert 27 28.42% 0.02842
Nie
14 16 16 ZWOLIŃSKA Katarzyna Barbara 15 15.79% 0.01579
Nie
15 2 2 SOBISZEK Andrzej 64 38.10% 0.0381
Tak
15 10 10 SOKOŁOWSKA Agata Anna 45 26.79% 0.02679
Nie
15 14 14 KAROLAK Elżbieta Danuta 59 35.12% 0.03512
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ADAMECZEK Hubert Marian 33 wyższe Charlejów, 317 14.80 Nie
2 CHABER Piotr 56 średnie techniczne Serokomla, 1 088 50.79 Tak
3 STĘPNIAK Krzysztof Wojciech 57 wyższe Hordzież, 737 34.41 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica w Charlejowie, 57 Charlejów stały 404 254 254 62.87% 0.06287
250 98.43%
2 Szkoła Podstawowa w Krzówce, 37 Krzówka stały 374 257 257 68.72% 0.06872
250 97.28%
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 40 Wola Bukowska stały 418 303 303 72.49% 0.07249
300 99.01%
4 Zespół Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 28 Serokomla stały 1 217 789 789 64.83% 0.06483
778 98.61%
5 Zespół Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 28 Serokomla stały 879 566 566 64.39% 0.06439
564 99.65%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 119 3 289 5 1