Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres Warszawska 9, 21-400 Łuków
Pełnomocnik wyborczy Janusz Tadeusz Kozioł
Pełnomocnik finansowy Natalia Chmiel
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 1
Ogółem 7 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 31 12 39% 19 61%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 27 13 48% 14 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 35 10 29% 25 71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 2 0 0% 2 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 96 35 36% 61 64%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 52 47 56
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 50 50 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 52 52 52
Średnia wieku kandydatów na wójta 56 56
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 36 36
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 1 25% 3 75%
30-39 13 6 46% 7 54%
40-59 53 22 42% 31 58%
60+ 23 6 26% 17 74%
Ogółem 93 35 38% 58 62%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 3 0 0% 3 100%