Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 597
Wyborców 5 931
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Trzebieszów
 • Wybory Wójta Gminy Trzebieszów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie, 94A Trzebieszów Drugi stały Tak Trzebieszów, Trzebieszów-Kolonia, Leszczanka, Dębowierzchy, Wylany.
2 Szkoła Podstawowa w Mikłusach, 37 Mikłusy stały Nie Zaolszynie, Mikłusy, Zembry, Wólka Konopna, Płudy
3 Szkoła Podstawowa w Celinach, 86 Celiny stały Tak Celiny, Gołowierzchy
4 Szkoła Podstawowa w Dębowicy, 70 Dębowica stały Nie Dębowica, Nurzyna, Świercze
5 Szkoła Podstawowa w Szaniawach, 4 Szaniawy-Matysy stały Tak Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy
6 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, 31 Trzebieszów Drugi stały Tak Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Popławy-Rogale, Karwów
7 Szkoła Podstawowa w Jakuszach, 56 Jakusze stały Nie Jakusze, Kurów, Wierzejki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Trzebieszów 1 442 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Trzebieszów-Kolonia; Wylany 1 373 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwa: Dębowierzchy; Leszczanka 1 365 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Mikłusy; Zaolszynie 1 348 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Płudy; Wólka Konopna; Zembry 1 379 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Celiny 1 539 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwo: Gołowierzchy 1 227 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo: Dębowica 1 391 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Nurzyna; Świercze 1 343 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo: Karwów 1 327 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Trzebieszów Drugi 1 372 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Popławy-Rogale; Trzebieszów Pierwszy 1 463 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo: Szaniawy-Matysy 1 373 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Szaniawy-Poniaty 1 510 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Jakusze; Kurów; Wierzejki 1 479 2 2
Podsumowanie 15 5 931 38 38

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 4
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW 1 1 1 3
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA 1 1 1 1 1 1 6
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZEBIESZÓW 2000 KWW TRZEBIESZÓW 2000 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk 60 wyższe KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA Prawo i Sprawiedliwość Trzebieszów
3 SZEKALIS Mirosław Józef 58 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Trzebieszów Drugi
2 KUROWSKA Małgorzata Anna 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ Trzebieszów-Kolonia

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 375 244 244 65.07% 0.06507
241 98.77% 0.09877
Tak
3 368 224 224 60.87% 0.06087
220 98.21% 0.09821
Tak
4 348 221 221 63.51% 0.06351
219 99.10% 0.0991
Tak
5 378 244 244 64.55% 0.06455
241 98.77% 0.09877
Tak
6 539 355 356 66.05% 0.06605
354 99.44% 0.09944
Tak
7 227 130 130 57.27% 0.05727
130 100.00% 0.1
Tak
8 391 272 272 69.57% 0.06957
261 95.96% 0.09596
Tak
9 341 264 264 77.42% 0.07742
257 97.35% 0.09735
Tak
10 327 205 205 62.69% 0.06269
194 94.63% 0.09463
Tak
11 372 269 268 72.04% 0.07204
267 99.63% 0.09963
Tak
12 462 334 334 72.29% 0.07229
323 96.71% 0.09671
Tak
13 373 217 217 58.18% 0.05818
208 95.85% 0.09585
Tak
14 510 315 315 61.76% 0.06176
309 98.10% 0.0981
Tak
15 479 329 329 68.68% 0.06868
326 99.09% 0.09909
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 308 4 8.68% 0.00868
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 819 15 51.24% 0.05124
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW 213 3 6.00% 0.006
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA 388 6 10.93% 0.01093
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ 688 9 19.38% 0.01938
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZEBIESZÓW 2000 134 1 3.77% 0.00377

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 308 4 1 8.68% 0.00868
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 819 15 9 51.24% 0.05124
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW 213 3 2 6.00% 0.006
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA 388 6 1 10.93% 0.01093
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ 688 9 2 19.38% 0.01938
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZEBIESZÓW 2000 134 1 0 3.77% 0.00377

Rada Gminy Trzebieszów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 MOŚCICKA Anna Bez głosowania Tak
2 2 2 KRASUSKI Tadeusz 69 28.63% 0.02863
Nie
2 10 10 ŚLEDŹ Marcin 160 66.39% 0.06639
Tak
2 16 16 KUROWSKA Małgorzata Anna 12 4.98% 0.00498
Nie
3 2 2 IZDEBSKI Jan Leon 25 11.36% 0.01136
Nie
3 10 10 ZDANOWSKI Wiesław 122 55.45% 0.05545
Tak
3 16 16 MATEJEK Marek 73 33.18% 0.03318
Nie
4 10 10 GŁUCHOWSKI Franciszek 86 39.27% 0.03927
Nie
4 14 14 ROLA Franciszek 98 44.75% 0.04475
Tak
4 15 15 GŁUCHOWSKA Emilia 35 15.98% 0.01598
Nie
5 10 10 DZIEWULSKI Sławomir 72 29.88% 0.02988
Nie
5 14 14 GROCHOWSKI Grzegorz 108 44.81% 0.04481
Tak
5 15 15 CELIŃSKI Sławomir Jarosław 61 25.31% 0.02531
Nie
6 2 2 CELIŃSKI-MYSŁAW Kazimierz Józef 51 14.41% 0.01441
Nie
6 10 10 CELIŃSKI-SPODAR Mariusz 161 45.48% 0.04548
Tak
6 15 15 GOŁAWSKI Łukasz 46 12.99% 0.01299
Nie
6 16 16 BORKOWSKA Danuta 96 27.12% 0.02712
Nie
7 10 10 KRASUSKI Zygmunt 61 46.92% 0.04692
Tak
7 15 15 OKNIŃSKI Marek 47 36.15% 0.03615
Nie
7 16 16 MOŚCICKA Henryka 22 16.92% 0.01692
Nie
8 10 10 SULEJ Wiesław Szczepan 127 48.66% 0.04866
Nie
8 16 16 GROCHOWSKI Leszek 134 51.34% 0.05134
Tak
9 10 10 MĄCZYŃSKI Piotr 99 38.52% 0.03852
Nie
9 16 16 MOŚCICKI Jan Waldemar 158 61.48% 0.06148
Tak
10 10 10 KRASUSKI Paweł 120 61.86% 0.06186
Tak
10 16 16 ŁONIEWSKI Grzegorz 74 38.14% 0.03814
Nie
11 10 10 KOWALCZYK Piotr 171 64.04% 0.06404
Tak
11 15 15 KRASUSKI Adam Kazimierz 35 13.11% 0.01311
Nie
11 16 16 LASOCKI Marek 61 22.85% 0.02285
Nie
12 2 2 IZDEBSKI Marek 163 50.46% 0.05046
Tak
12 10 10 SULEJ Jarosław 160 49.54% 0.04954
Nie
13 10 10 NURZYŃSKI Andrzej 150 72.12% 0.07212
Tak
13 16 16 KUROWSKA Barbara 58 27.88% 0.02788
Nie
14 10 10 JEZIERSKI Janusz 168 54.37% 0.05437
Tak
14 14 14 BURDOŃ Marcin 7 2.27% 0.00227
Nie
14 17 17 SOBICZEWSKI Karol Zbigniew 134 43.37% 0.04337
Nie
15 10 10 WIERZEJSKI Paweł Artur 162 49.69% 0.04969
Nie
15 15 15 KUROWSKI Adam Grzegorz 164 50.31% 0.05031
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk 60 wyższe Trzebieszów, 930 24.35 Nie
2 KUROWSKA Małgorzata Anna 53 wyższe Trzebieszów-Kolonia, 872 22.83 Nie
3 SZEKALIS Mirosław Józef 58 wyższe Trzebieszów Drugi, 2 017 52.81 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie, 94A Trzebieszów Drugi stały 1 178 722 722 61.29% 0.06129
716 99.17%
2 Szkoła Podstawowa w Mikłusach, 37 Mikłusy stały 726 465 465 64.05% 0.06405
463 99.57%
3 Szkoła Podstawowa w Celinach, 86 Celiny stały 766 485 486 63.45% 0.06345
479 98.56%
4 Szkoła Podstawowa w Dębowicy, 70 Dębowica stały 732 536 536 73.22% 0.07322
524 97.76%
5 Szkoła Podstawowa w Szaniawach, 4 Szaniawy-Matysy stały 883 532 532 60.25% 0.06025
520 97.74%
6 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, 31 Trzebieszów Drugi stały 1 161 808 808 69.60% 0.0696
791 97.90%
7 Szkoła Podstawowa w Jakuszach, 56 Jakusze stały 479 329 329 68.68% 0.06868
326 99.09%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 597 5 931 7 1