Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NASZ WSPÓLNY DOM
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Rynek 4, 21-413 Serokomla
Pełnomocnik wyborczy Zofia Marianna Gałęzowska
Pełnomocnik finansowy
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Rada Gminy Serokomla

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 2 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 5 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 10 1 1 100.00 0 00.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 2 48 48 48 48
Okręg nr 5 46 46 46 46
Okręg nr 10 63 63 63 63

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 1 1 100% 0 0%
Ogółem 3 1 33% 2 67%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 0 0 0% 0 0%

Wybory do Rady Gminy Serokomla

Lista nr 15 [ Okręg nr 2 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
15 sazczek krzysztof adamSĄCZEK Krzysztof Adam 48 Charlejów 25 0.01825
18.25% Nie

Lista nr 15 [ Okręg nr 5 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
15 bialzecki andrzej adamBIAŁECKI Andrzej Adam 46 Ruda 64 0.04156
41.56% Nie

Lista nr 15 [ Okręg nr 10 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
15 galzezzowska zofia mariannaGAŁĘZOWSKA Zofia Marianna 63 Serokomla 51 0.03168
31.68% Nie