Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 509
Wyborców 6 937
Obwodów 9
  • Wybory do Rady Miejskiej w Żarkach
  • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
  • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 2 Żarki stały Tak Miasto Żarki, osiedle Centrum ulice: Armii Krajowej, Częstochowska od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 52 parzyste, Długa, Górki, Handlowa, Berka Joselewicza, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Koziegłowska nr 1, 1h i od nr 2 do 34 parzyste, Krótka, Leśna, Leśniowska od nr 1 do 53 nieparzyste i od 2 do 84 parzyste, Mała, Mokra, Stanisława Moniuszki od 1 do 25 nieparzyste i od 2 do 30 parzyste, Myszkowska od nr 1 do 19 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Nadrzeczna, Ofiar Katynia od nr 1 do 3 nieparzyste i od 2 do 20 parzyste, Ogrodowa, Olsztyńska, Piaski, marsz. Józefa Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Prosta, Spadowa, Stary Rynek, Strażacka, Św. Barbary, Targowa, Wąska, Żwirki i Wigury
2 Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera, ul. Częstochowska 61 Żarki stały Nie Miasto Żarki, osiedle Mickiewicza ulice: Borówkowa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Czarka, Częstochowska od nr 61 - do końca nieparzyste i od nr 54 - do końca parzyste, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Władysława Komara, Koziegłowska od nr 3 - do końca nieparzyste i od nr 36 - do końca parzyste, Jerzego Kukuczki, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Malinowskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Podleśna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Kamili Skolimowskiej, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Świerkowa, Huberta Wagnera, Wrzosowa, Stefana Żeromskiego
3 Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Ofiar Katynia 3 Żarki stały Tak Miasto Żarki, osiedle 600 - lecia ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Emilii Plater, Fiołków, Kąkoli, Konwalii, Mikołaja Kopernika, Łąkowa, Stanisława Moniuszki od nr 27 - do końca nieparzyste i od nr 32 - do końca parzyste, Różana, Serwin, Sosnowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa; Miasto Żarki osiedle Leśniów ulice: Klasztorna, Krzywa, Leśniowska od nr 55 - do końca nieparzyste i od nr 86 - do końca parzyste, Mostowa, Niegowska, Ofiar Katynia od nr 5 - do końca nieparzyste i od nr 22 - do końca parzyste, Wschodnia, Źródlana
4 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, ul. Myszkowska 50 Żarki, Olesiów stały Nie Miasto Żarki, osiedle Olesiów ulice: Cegielniana, Chopina, Dworska, Młyńska, Myszkowska od nr 21 - do końca nieparzyste i od nr 50 do-końca parzyste, Olszowa, Słoneczna, Steinkellera, Zielona
5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35 Jaworznik stały Tak Sołectwo Jaworznik
6 Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, ul. Szkolna 2 Przybynów stały Nie Sołectwa: Ostrów, Przybynów, Zaborze
7 Szkoła Podstawowa w Zawadzie, 56 Zawada stały Tak Sołectwa: Czatachowa, Zawada, Jaroszów, Suliszowice, Suliszowice Podlesie, Suliszowice Szczypie, Suliszowice Zastudnie
8 Świetlica Wiejska "Przystań", ul. Częstochowska 95 Wysoka Lelowska stały Tak Sołectwo Wysoka Lelowska, Wysoka Lelowska Czarka, Wysoka Lelowska Kępina, Wysoka Lelowska Koza , Wysoka Lelowska Józefów
9 Filia Przedszkola Publicznego w Żarkach, ul. Zamkowa 13 Kotowice stały Nie Sołectwo Kotowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Żarki osiedle Centrum ulice: Częstochowska N 1 - 59, P 2 - 52, Długa, Górki, Krótka, Leśna, Stanisława Moniuszki N 1 - 25, P 2 - 30, Olsztyńska, Polna, Spadowa, Św. Barbary 1 452 4 4
0.0000020000Nr 2 Miasto Żarki Osiedle Centrum ulice: Handlowa, Berka Joselewicza, Koziegłowska N 1 - 1h, P 2 - 34, Kościelna, Leśniowska N 1 - 53, P 2 - 84, Nadrzeczna, Ofiar Katynia N 1 - 3, P 2 - 20, Piaski, Stary Rynek, Targowa, Wąska 1 414 6 6
0.0000030000Nr 3 Miasto Żarki osiedle Centrum ulice: Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki, Mała, marsz. Józefa Piłsudskiego, Mokra, Myszkowska N 1 - 19, P 2 - 48, Ogrodowa, Poprzeczna, Prosta, Strażacka, Żwirki i Wigury 1 422 4 4
0.0000040000Nr 4 Miasto Żarki Osiedle Mickiewicza ulice: Borówkowa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Czarka, Częstochowska N 61 do końca, P 54 do końca, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Władysława Komara, Koziegłowska N 3 - do końca, P 36 - do końca, Jerzego Kukuczki, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Malinowskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Podleśna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Kamili Skolimowskiej, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Świerkowa, Stefana Żeromskiego, Huberta Wagnera, Wrzosowa 1 653 7 7
0.0000050000Nr 5 Miasto Żarki osiedle 600 lecia ulice: Mikołaja Kopernika P 2 - 12, Łąkowa, Stanisława Moniuszki N 27 - do końca, P 32 - do końca, Emilii Plater, Różana, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa 1 394 4 4
0.0000060000Nr 6 Miasto Żarki ul. Osiedle 600 lecia ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Kąkoli, Konwalii, Mikołaja Kopernika N 1 - 17, Serwin, Tulipanów 1 387 3 3
0.0000070000Nr 7 Miasto Żarki Osiedle Olesiów ulice: Cegielniana, Chopina, Dworska, Młyńska, Myszkowska N 21 - do końca, P 50 - do końca, Olszowa, Słoneczna, Steinkellera, Zielona 1 522 4 4
0.0000080000Nr 8 Miasto Żarki Osiedle Leśniów ulice: Klasztorna, Krzywa, Leśniowska N 55 - do końca, P 86 - do końca, Mostowa, Niegowska, Ofiar Katynia N 5 - do końca, P 22 - do końca, Wschodnia, Źródlana 1 505 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Jaworznik 1 642 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Zaborze, Przybynów ulice: Częstochowska, Letniskowa, Kasztanowa, Kręta, Parkowa, Słoneczna, Spadowa, Szkolna, Wojska Polskiego 1 431 6 6
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Ostrów, Przybynów ulice: Graniczna, Grzybowa, Łąkowa, Ogrodowa, Ostrowska, Żarecka 1 498 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Czatachowa, Zawada 1 320 4 4
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Jaroszów, Sołectwo Suliszowice, Suliszowice Podlesie, Suliszowice Szczypie, Suliszowice Zastudnie 1 408 5 5
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Wysoka Lelowska, Wysoka Lelowska Czarka, Wysoka Lelowska Józefów, Wysoka Lelowska Kępina, Wysoka Lelowska Koza 1 480 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Kotowice 1 409 2 2
Podsumowanie 15 6 937 61 61

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1 1 1 1 1 1 1 7
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 3
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI KWW NIEZALEŻNI ŻARKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI I SOLIDARNI KWW MŁODZI I SOLIDARNI 1 1 2
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI KWW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK” KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK 1 1 2
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZY KOT KWW JERZY KOT 1 1
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARNCARZA-ŻARKI, MOJE MIASTO KWW JANUSZA GARNCARZA-ŻARKI, MOJE MIASTO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 JAKÓBCZAK Andrzej Wiesław 36 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI Żarki
2 JASIŃSKA Krystyna Wanda 58 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Żarki
3 PODLEJSKI Klemens Stanisław 61 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI Żarki
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 509 6 937 9 1