Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 509
Wyborców 6 937
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Miejskiej w Żarkach
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 2 Żarki stały Tak Miasto Żarki, osiedle Centrum ulice: Armii Krajowej, Częstochowska od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 52 parzyste, Długa, Górki, Handlowa, Berka Joselewicza, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Koziegłowska nr 1, 1h i od nr 2 do 34 parzyste, Krótka, Leśna, Leśniowska od nr 1 do 53 nieparzyste i od 2 do 84 parzyste, Mała, Mokra, Stanisława Moniuszki od 1 do 25 nieparzyste i od 2 do 30 parzyste, Myszkowska od nr 1 do 19 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Nadrzeczna, Ofiar Katynia od nr 1 do 3 nieparzyste i od 2 do 20 parzyste, Ogrodowa, Olsztyńska, Piaski, marsz. Józefa Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Prosta, Spadowa, Stary Rynek, Strażacka, Św. Barbary, Targowa, Wąska, Żwirki i Wigury
2 Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera, ul. Częstochowska 61 Żarki stały Nie Miasto Żarki, osiedle Mickiewicza ulice: Borówkowa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Czarka, Częstochowska od nr 61 - do końca nieparzyste i od nr 54 - do końca parzyste, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Władysława Komara, Koziegłowska od nr 3 - do końca nieparzyste i od nr 36 - do końca parzyste, Jerzego Kukuczki, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Malinowskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Podleśna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Kamili Skolimowskiej, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Świerkowa, Huberta Wagnera, Wrzosowa, Stefana Żeromskiego
3 Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Ofiar Katynia 3 Żarki stały Tak Miasto Żarki, osiedle 600 - lecia ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Emilii Plater, Fiołków, Kąkoli, Konwalii, Mikołaja Kopernika, Łąkowa, Stanisława Moniuszki od nr 27 - do końca nieparzyste i od nr 32 - do końca parzyste, Różana, Serwin, Sosnowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa; Miasto Żarki osiedle Leśniów ulice: Klasztorna, Krzywa, Leśniowska od nr 55 - do końca nieparzyste i od nr 86 - do końca parzyste, Mostowa, Niegowska, Ofiar Katynia od nr 5 - do końca nieparzyste i od nr 22 - do końca parzyste, Wschodnia, Źródlana
4 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, ul. Myszkowska 50 Żarki, Olesiów stały Nie Miasto Żarki, osiedle Olesiów ulice: Cegielniana, Chopina, Dworska, Młyńska, Myszkowska od nr 21 - do końca nieparzyste i od nr 50 do-końca parzyste, Olszowa, Słoneczna, Steinkellera, Zielona
5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35 Jaworznik stały Tak Sołectwo Jaworznik
6 Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, ul. Szkolna 2 Przybynów stały Nie Sołectwa: Ostrów, Przybynów, Zaborze
7 Szkoła Podstawowa w Zawadzie, 56 Zawada stały Tak Sołectwa: Czatachowa, Zawada, Jaroszów, Suliszowice, Suliszowice Podlesie, Suliszowice Szczypie, Suliszowice Zastudnie
8 Świetlica Wiejska "Przystań", ul. Częstochowska 95 Wysoka Lelowska stały Tak Sołectwo Wysoka Lelowska, Wysoka Lelowska Czarka, Wysoka Lelowska Kępina, Wysoka Lelowska Koza , Wysoka Lelowska Józefów
9 Filia Przedszkola Publicznego w Żarkach, ul. Zamkowa 13 Kotowice stały Nie Sołectwo Kotowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Żarki osiedle Centrum ulice: Częstochowska N 1 - 59, P 2 - 52, Długa, Górki, Krótka, Leśna, Stanisława Moniuszki N 1 - 25, P 2 - 30, Olsztyńska, Polna, Spadowa, Św. Barbary 1 452 4 4
0.0000020000Nr 2 Miasto Żarki Osiedle Centrum ulice: Handlowa, Berka Joselewicza, Koziegłowska N 1 - 1h, P 2 - 34, Kościelna, Leśniowska N 1 - 53, P 2 - 84, Nadrzeczna, Ofiar Katynia N 1 - 3, P 2 - 20, Piaski, Stary Rynek, Targowa, Wąska 1 414 6 6
0.0000030000Nr 3 Miasto Żarki osiedle Centrum ulice: Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki, Mała, marsz. Józefa Piłsudskiego, Mokra, Myszkowska N 1 - 19, P 2 - 48, Ogrodowa, Poprzeczna, Prosta, Strażacka, Żwirki i Wigury 1 422 4 4
0.0000040000Nr 4 Miasto Żarki Osiedle Mickiewicza ulice: Borówkowa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Czarka, Częstochowska N 61 do końca, P 54 do końca, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Władysława Komara, Koziegłowska N 3 - do końca, P 36 - do końca, Jerzego Kukuczki, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Malinowskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Podleśna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Kamili Skolimowskiej, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Świerkowa, Stefana Żeromskiego, Huberta Wagnera, Wrzosowa 1 653 7 7
0.0000050000Nr 5 Miasto Żarki osiedle 600 lecia ulice: Mikołaja Kopernika P 2 - 12, Łąkowa, Stanisława Moniuszki N 27 - do końca, P 32 - do końca, Emilii Plater, Różana, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa 1 394 4 4
0.0000060000Nr 6 Miasto Żarki ul. Osiedle 600 lecia ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Kąkoli, Konwalii, Mikołaja Kopernika N 1 - 17, Serwin, Tulipanów 1 387 3 3
0.0000070000Nr 7 Miasto Żarki Osiedle Olesiów ulice: Cegielniana, Chopina, Dworska, Młyńska, Myszkowska N 21 - do końca, P 50 - do końca, Olszowa, Słoneczna, Steinkellera, Zielona 1 522 4 4
0.0000080000Nr 8 Miasto Żarki Osiedle Leśniów ulice: Klasztorna, Krzywa, Leśniowska N 55 - do końca, P 86 - do końca, Mostowa, Niegowska, Ofiar Katynia N 5 - do końca, P 22 - do końca, Wschodnia, Źródlana 1 505 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Jaworznik 1 642 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Zaborze, Przybynów ulice: Częstochowska, Letniskowa, Kasztanowa, Kręta, Parkowa, Słoneczna, Spadowa, Szkolna, Wojska Polskiego 1 431 6 6
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Ostrów, Przybynów ulice: Graniczna, Grzybowa, Łąkowa, Ogrodowa, Ostrowska, Żarecka 1 498 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Czatachowa, Zawada 1 320 4 4
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Jaroszów, Sołectwo Suliszowice, Suliszowice Podlesie, Suliszowice Szczypie, Suliszowice Zastudnie 1 408 5 5
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Wysoka Lelowska, Wysoka Lelowska Czarka, Wysoka Lelowska Józefów, Wysoka Lelowska Kępina, Wysoka Lelowska Koza 1 480 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Kotowice 1 409 2 2
Podsumowanie 15 6 937 61 61

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1 1 1 1 1 1 1 7
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 3
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI KWW NIEZALEŻNI ŻARKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI I SOLIDARNI KWW MŁODZI I SOLIDARNI 1 1 2
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI KWW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK” KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK 1 1 2
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZY KOT KWW JERZY KOT 1 1
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARNCARZA-ŻARKI, MOJE MIASTO KWW JANUSZA GARNCARZA-ŻARKI, MOJE MIASTO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 JAKÓBCZAK Andrzej Wiesław 36 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI SLD Żarki
2 JASIŃSKA Krystyna Wanda 58 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PiS Żarki
3 PODLEJSKI Klemens Stanisław 61 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI Żarki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 452 268 268 59.29% 0.05929
255 95.15% 0.09515
Tak
2 414 255 255 61.59% 0.06159
248 97.25% 0.09725
Tak
3 422 281 280 66.35% 0.06635
270 96.43% 0.09643
Tak
4 653 416 415 63.55% 0.06355
408 98.31% 0.09831
Tak
5 394 262 261 66.24% 0.06624
247 94.64% 0.09464
Tak
6 387 292 292 75.45% 0.07545
288 98.63% 0.09863
Tak
7 522 332 332 63.60% 0.0636
328 98.80% 0.0988
Tak
8 505 325 324 64.16% 0.06416
317 97.84% 0.09784
Tak
9 642 421 421 65.58% 0.06558
412 97.86% 0.09786
Tak
10 431 292 292 67.75% 0.06775
288 98.63% 0.09863
Tak
11 498 295 295 59.24% 0.05924
290 98.31% 0.09831
Tak
12 326 186 186 57.06% 0.05706
180 96.77% 0.09677
Tak
13 411 255 255 62.04% 0.06204
252 98.82% 0.09882
Tak
14 480 286 286 59.58% 0.05958
268 93.71% 0.09371
Tak
15 409 320 320 78.24% 0.07824
313 97.81% 0.09781
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 290 7 6.65% 0.00665
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 339 8 7.77% 0.00777
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 65 3 1.49% 0.00149
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 828 12 18.97% 0.01897
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI 1 797 15 41.18% 0.04118
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI I SOLIDARNI 45 2 1.03% 0.00103
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI 641 10 14.69% 0.01469
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK” 80 2 1.83% 0.00183
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZY KOT 180 1 4.12% 0.00412
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARNCARZA-ŻARKI, MOJE MIASTO 99 1 2.27% 0.00227

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 290 7 0 6.65% 0.00665
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 339 8 2 7.77% 0.00777
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 65 3 0 1.49% 0.00149
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 828 12 1 18.97% 0.01897
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI 1 797 15 11 41.18% 0.04118
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI I SOLIDARNI 45 2 0 1.03% 0.00103
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI 641 10 1 14.69% 0.01469
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK” 80 2 0 1.83% 0.00183
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZY KOT 180 1 0 4.12% 0.00412
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARNCARZA-ŻARKI, MOJE MIASTO 99 1 0 2.27% 0.00227

Rada Miejska w Żarkach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 GRZEGORCZYK Mariola Rozalia 33 12.94% 0.01294
Nie
1 10 10 SIKORSKA Grażyna Anna 71 27.84% 0.02784
Nie
1 21 21 NOWAK Stanisława Janina 131 51.37% 0.05137
Tak
1 22 22 MISIAK Dominik Krzysztof 20 7.84% 0.00784
Nie
2 2 2 RADOSZ Danuta Zofia 17 6.85% 0.00685
Nie
2 10 10 NOCOŃ Robert Janusz 50 20.16% 0.02016
Nie
2 21 21 HAMERLA Roman Stanisław 66 26.61% 0.02661
Tak
2 22 22 GARSKI Patryk Mateusz 25 10.08% 0.01008
Nie
2 23 23 CUGLEWSKI Maciej Witold 40 16.13% 0.01613
Nie
2 24 24 JAROSZ Jakub Jan 50 20.16% 0.02016
Nie
3 2 2 RADOSZ Renata Katarzyna 39 14.44% 0.01444
Nie
3 10 10 GOŁUCHOWSKI Bogdan Paweł 60 22.22% 0.02222
Nie
3 21 21 ZIELIŃSKI Alojzy Izydor 144 53.33% 0.05333
Tak
3 23 23 SZEWCZYK Krzysztof Artur 27 10.00% 0.01
Nie
4 1 1 TABAKA Mateusz Marcin 37 9.07% 0.00907
Nie
4 2 2 RADOSZ Damian Stanisław 14 3.43% 0.00343
Nie
4 10 10 MAJEWSKA Mariola Barbara 70 17.16% 0.01716
Nie
4 21 21 POMPA Mariusz Piotr 108 26.47% 0.02647
Tak
4 23 23 PRZYBYŁEK Borys Łukasz 50 12.25% 0.01225
Nie
4 24 24 JAROSZ-PIRECKA Justyna 30 7.35% 0.00735
Nie
4 26 26 GARNCARZ Janusz Tomasz 99 24.26% 0.02426
Nie
5 1 1 STALA Przemysław Jerzy 42 17.00% 0.017
Nie
5 10 10 HALABOWSKI Łukasz Błażej 57 23.08% 0.02308
Nie
5 21 21 RADOSZ Monika Anna 108 43.72% 0.04372
Tak
5 23 23 DOROBISZ Grzegorz Michał 40 16.19% 0.01619
Nie
6 10 10 WOLDAN Anna Małgorzata 37 12.85% 0.01285
Nie
6 21 21 MORAWIEC Agnieszka Irena 81 28.13% 0.02813
Nie
6 23 23 ZAMORA Adam 170 59.03% 0.05903
Tak
7 2 2 GOLIK Mateusz Franciszek 52 15.85% 0.01585
Nie
7 10 10 MĘCIK Zbigniew Krzysztof 84 25.61% 0.02561
Nie
7 21 21 BERNACKA Aneta Małgorzata 129 39.33% 0.03933
Tak
7 23 23 MAJER Michał Mariusz 63 19.21% 0.01921
Nie
8 2 2 SOJKA Alfred Antoni 45 14.20% 0.0142
Nie
8 10 10 MAŚLANKIEWICZ Maciej Jerzy 130 41.01% 0.04101
Tak
8 21 21 BUBEL Andrzej Jan 54 17.03% 0.01703
Nie
8 23 23 JAKÓBCZAK Andrzej Wiesław 88 27.76% 0.02776
Nie
9 21 21 KRÓL Wioletta Małgorzata 232 56.31% 0.05631
Tak
9 25 25 KOT Jerzy Lucjan 180 43.69% 0.04369
Nie
10 1 1 KUZIOR Anna Katarzyna 52 18.06% 0.01806
Nie
10 2 2 STĘPIEŃ Lesław Andrzej 32 11.11% 0.01111
Nie
10 4 4 HAŁADUS Halina Danuta 6 2.08% 0.00208
Nie
10 10 10 ZASIK Bożena Lidia 56 19.44% 0.01944
Nie
10 21 21 WARTA Roman Józef 87 30.21% 0.03021
Tak
10 23 23 ZAGUSTA Barbara Dorota 55 19.10% 0.0191
Nie
11 4 4 MATYNIA Elwira Maria 47 16.21% 0.01621
Nie
11 10 10 SAPKOWSKI Krzysztof 87 30.00% 0.03
Nie
11 21 21 ŚWIERDZA Henryk Stanisław 156 53.79% 0.05379
Tak
12 2 2 STĘPIEŃ Paulina Anna 54 30.00% 0.03
Tak
12 10 10 SAMUEL Iwona Małgorzata 50 27.78% 0.02778
Nie
12 21 21 SKRZYPICIEL Włodzimierz Władysław 39 21.67% 0.02167
Nie
12 23 23 STODÓŁKIEWICZ Dagmara Magdalena 37 20.56% 0.02056
Nie
13 1 1 DZWIŃCZYK Magdalena Ewa 26 10.32% 0.01032
Nie
13 2 2 CICHOŃ Jolanta Józefa 86 34.13% 0.03413
Tak
13 4 4 WARZECHA Michał Wojciech 12 4.76% 0.00476
Nie
13 21 21 PIETRUSZEWSKA Barbara Renata 57 22.62% 0.02262
Nie
13 23 23 ŚWITAŁA Aleksandra 71 28.17% 0.02817
Nie
14 1 1 KUCHARSKA Małgorzata Katarzyna 36 13.43% 0.01343
Nie
14 10 10 FIUTEK Marian Grzegorz 76 28.36% 0.02836
Nie
14 21 21 RAROK Łukasz Przemysław 156 58.21% 0.05821
Tak
15 1 1 SZLĘK Dariusz Witold 64 20.45% 0.02045
Nie
15 21 21 LABOCHA Paweł Józef 249 79.55% 0.07955
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JAKÓBCZAK Andrzej Wiesław 36 wyższe Żarki, 593 13.46 Nie
2 JASIŃSKA Krystyna Wanda 58 wyższe Żarki, 1 292 29.33 Nie
3 PODLEJSKI Klemens Stanisław 61 wyższe Żarki, 2 520 57.21 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 2 Żarki stały 1 288 804 804 62.42% 0.06242
792 98.51%
2 Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera, ul. Częstochowska 61 Żarki stały 653 416 416 63.71% 0.06371
411 98.80%
3 Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Ofiar Katynia 3 Żarki stały 1 286 879 877 68.20% 0.0682
866 98.75%
4 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki, ul. Myszkowska 50 Żarki, Olesiów stały 522 332 331 63.41% 0.06341
325 98.19%
5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35 Jaworznik stały 642 421 421 65.58% 0.06558
413 98.10%
6 Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, ul. Szkolna 2 Przybynów stały 929 587 587 63.19% 0.06319
575 97.96%
7 Szkoła Podstawowa w Zawadzie, 56 Zawada stały 737 441 441 59.84% 0.05984
430 97.51%
8 Świetlica Wiejska "Przystań", ul. Częstochowska 95 Wysoka Lelowska stały 480 286 286 59.58% 0.05958
278 97.20%
9 Filia Przedszkola Publicznego w Żarkach, ul. Zamkowa 13 Kotowice stały 409 320 320 78.24% 0.07824
315 98.44%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 509 6 937 9 1