Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 15 716
Wyborców 12 550
Obwodów 10
 • Wybory do Rady Gminy Świlcza
 • Wybory Wójta Gminy Świlcza
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Świlczy, 336 Świlcza stały Tak Sołectwo Świlcza: od Nr 1 do Nr 143, od Nr 174 do Nr 310. Granice obwodów obejmują numery porządkowe nieruchomości wraz z rozszerzeniem literowym od nich pochodzącym
2 Dom Strażaka w Świlczy, 151 Świlcza stały Tak Sołectwo Świlcza: od Nr 144 do Nr 173, od Nr 311 do końca. Granice obwodów obejmują numery porządkowe nieruchomości wraz z rozszerzeniem literowym od nich pochodzącym
3 Dom Strażaka w Mrowli, 83A Mrowla stały Tak Sołectwo Mrowla
4 Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, 60 Rudna Wielka stały Nie Sołectwo Rudna Wielka
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, 64 Woliczka stały Tak Sołectwo Woliczka
6 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej, 110A Błędowa Zgłobieńska stały Nie Sołectwo Błędowa Zgłobieńska
7 Dom Ludowy w Dąbrowie, 36A Dąbrowa stały Tak Sołectwo Dąbrowa
8 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 168 Trzciana stały Nie Sołectwo Trzciana
9 Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, 398 Bratkowice stały Tak Sołectwo Bratkowice: od Nr 1 do Nr 320, od Nr 399 do Nr 532. Granice obwodów obejmują numery porządkowe nieruchomości wraz z rozszerzeniem literowym od nich pochodzącym
10 Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, 398 Bratkowice stały Nie Sołectwo Bratkowice: od Nr 321 do Nr 398, od Nr 533 do końca. Granice obwodów obejmują numery porządkowe nieruchomości wraz z rozszerzeniem literowym od nich pochodzącym

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Świlcza: od nr 1 do nr 143, od nr 174 do nr 310 1 942 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Świlcza: od nr 144 do nr 173, od nr 311 do nr 399, od nr 465 do nr 579, od nr 801 do końca 1 916 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Świlcza: od nr 400 do nr 464, od nr 580 do nr 800 1 926 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Mrowia 1 1 180 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Rudna Wielka: od nr 1 do nr 119 1 654 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Rudna Wielka: od nr 120 do końca 1 601 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Woliczka 1 464 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Błędowa Zgłobieńska 1 448 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Dąbrowa 1 889 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Trzciana: od nr 1 do nr 135, od nr 363 do końca 1 1 031 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Trzciana: od nr 136 do nr 362 1 1 037 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Bratkowice: od nr 1 do nr 52, od nr 60 do nr 94, od nr 399 do nr 532 1 874 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Bratkowice: od nr 53 do nr 59, od nr 95 do nr 320 1 886 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Bratkowice: od nr 321 do nr 398, od nr 740 do końca 1 838 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Bratkowice: od nr 533 do nr 739 1 864 3 3
Podsumowanie 15 12 550 37 37

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁAJMY RAZEM” KWW „DZIAŁAJMY RAZEM” 1 1 1 1 1 1 1 1 8
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŚWILCZA KWW RAZEM DLA GMINY ŚWILCZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDNIANIE KWW RUDNIANIE 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 DZIEDZIC Adam 49 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŚWILCZA Polskie Stronnictwo Ludowe Trzciana
3 WÓJCIK Bogdan 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁAJMY RAZEM” Bratkowice
2 SKUBA-WIĘCŁAW Natalia 32 wyższe magisterskie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Bratkowice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 942 465 465 49.36% 0.04936
438 94.19% 0.09419
Tak
2 916 486 486 53.06% 0.05306
478 98.35% 0.09835
Tak
3 926 491 491 53.02% 0.05302
475 96.74% 0.09674
Tak
4 1 181 672 671 56.82% 0.05682
663 98.81% 0.09881
Tak
5 654 391 392 59.94% 0.05994
386 98.47% 0.09847
Tak
6 601 356 355 59.07% 0.05907
352 99.15% 0.09915
Tak
7 464 289 289 62.28% 0.06228
280 96.89% 0.09689
Tak
8 448 259 259 57.81% 0.05781
253 97.68% 0.09768
Tak
9 889 523 523 58.83% 0.05883
518 99.04% 0.09904
Tak
10 1 030 548 542 52.62% 0.05262
514 94.83% 0.09483
Tak
11 1 037 555 555 53.52% 0.05352
544 98.02% 0.09802
Tak
12 873 467 466 53.38% 0.05338
458 98.28% 0.09828
Tak
13 886 484 483 54.51% 0.05451
463 95.86% 0.09586
Tak
14 841 485 484 57.55% 0.05755
474 97.93% 0.09793
Tak
15 869 502 502 57.77% 0.05777
498 99.20% 0.0992
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 219 13 32.66% 0.03266
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁAJMY RAZEM” 887 8 13.06% 0.01306
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŚWILCZA 3 548 15 52.22% 0.05222
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDNIANIE 140 1 2.06% 0.00206

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 219 13 3 32.66% 0.03266
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DZIAŁAJMY RAZEM” 887 8 0 13.06% 0.01306
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŚWILCZA 3 548 15 12 52.22% 0.05222
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDNIANIE 140 1 0 2.06% 0.00206

Rada Gminy Świlcza - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 SZOT Sławomir 222 50.68% 0.05068
Tak
1 13 13 ŻAŃCZAK Marcin Tomasz 216 49.32% 0.04932
Nie
2 10 10 LITWA Łukasz Wacław 145 30.33% 0.03033
Nie
2 12 12 MAZUR Adam 138 28.87% 0.02887
Nie
2 13 13 BIAŁY Tomasz 195 40.79% 0.04079
Tak
3 10 10 OCZOŚ Elżbieta Stanisława 185 38.95% 0.03895
Tak
3 12 12 MAJKA Bartłomiej Patryk 148 31.16% 0.03116
Nie
3 13 13 KWARTA Jacek Sebastian 142 29.89% 0.02989
Nie
4 10 10 JANOWSKA Iwona Magdalena 224 33.79% 0.03379
Nie
4 12 12 WOJNAR Tomasz Andrzej 86 12.97% 0.01297
Nie
4 13 13 WOJTON Mariusz Piotr 353 53.24% 0.05324
Tak
5 10 10 BOGACZEWICZ Michał 98 25.39% 0.02539
Nie
5 13 13 WANAT Piotr Antoni 288 74.61% 0.07461
Tak
6 13 13 SALACH Tomasz Wojciech 212 60.23% 0.06023
Tak
6 14 14 WÓJCIK Rafał 140 39.77% 0.03977
Nie
7 10 10 NARÓG Ewa 69 24.64% 0.02464
Nie
7 13 13 NOWAK Zbigniew Marian 211 75.36% 0.07536
Tak
8 12 12 OSTROWSKI Ireneusz Jakub 114 45.06% 0.04506
Nie
8 13 13 SZCZEPANIK Wiesława 139 54.94% 0.05494
Tak
9 10 10 ZAKRZEWSKI Ferdynand Michał 233 44.98% 0.04498
Nie
9 13 13 TRALA Damian 285 55.02% 0.05502
Tak
10 10 10 GĄSKA Bartłomiej Eugeniusz 214 41.63% 0.04163
Nie
10 13 13 PIELA Paweł Robert 300 58.37% 0.05837
Tak
11 10 10 RODZOŃ Janusz Paweł 174 31.99% 0.03199
Nie
11 12 12 DEPA Witold Tadeusz 54 9.93% 0.00993
Nie
11 13 13 CZECH Marcin 316 58.09% 0.05809
Tak
12 10 10 BIELAS Joanna Łucja 105 22.93% 0.02293
Nie
12 12 12 WDOWIK Katarzyna Aneta 143 31.22% 0.03122
Nie
12 13 13 LEJA Mieczysław 210 45.85% 0.04585
Tak
13 10 10 JUCHA-NOSEK Jolanta Sylwia 222 47.95% 0.04795
Nie
13 13 13 BUDA Barbara Bernadeta 241 52.05% 0.05205
Tak
14 10 10 BEDNARZ Kinga 102 21.52% 0.02152
Nie
14 12 12 BUŁATEK Józef Krzysztof 122 25.74% 0.02574
Nie
14 13 13 KOZDĘBA Andrzej 250 52.74% 0.05274
Tak
15 10 10 SKUBA-WIĘCŁAW Natalia 226 45.38% 0.04538
Tak
15 12 12 KOWAL Paulina Monika 82 16.47% 0.01647
Nie
15 13 13 BEDNARZ Andrzej 190 38.15% 0.03815
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DZIEDZIC Adam 49 wyższe Trzciana, 4 242 61.45 Tak
2 SKUBA-WIĘCŁAW Natalia 32 wyższe magisterskie Bratkowice, 1 461 21.16 Nie
3 WÓJCIK Bogdan 53 wyższe Bratkowice, 1 200 17.38 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Świlczy, 336 Świlcza stały 942 465 464 49.26% 0.04926
460 99.14%
2 Dom Strażaka w Świlczy, 151 Świlcza stały 1 842 977 977 53.04% 0.05304
966 98.87%
3 Dom Strażaka w Mrowli, 83A Mrowla stały 1 181 672 674 57.07% 0.05707
667 98.96%
4 Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, 60 Rudna Wielka stały 1 255 747 747 59.52% 0.05952
742 99.33%
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, 64 Woliczka stały 464 289 289 62.28% 0.06228
283 97.92%
6 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej, 110A Błędowa Zgłobieńska stały 448 259 259 57.81% 0.05781
257 99.23%
7 Dom Ludowy w Dąbrowie, 36A Dąbrowa stały 889 523 523 58.83% 0.05883
515 98.47%
8 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 168 Trzciana stały 2 067 1 103 1 103 53.36% 0.05336
1 097 99.46%
9 Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, 398 Bratkowice stały 1 759 951 951 54.06% 0.05406
939 98.74%
10 Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, 398 Bratkowice stały 1 710 987 986 57.66% 0.05766
977 99.09%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 15 716 12 550 10 1