Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 11 257
Wyborców 8 815
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Krasne
 • Wybory Wójta Gminy Krasne
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem, 741 Krasne stały Tak Krasne 1 - 579 z rozwinięciem literowym
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, 742 Krasne stały Nie Krasne 580 do końca numeracji
3 Zespół Szkół w Malawie, 199 A Malawa stały Nie Malawa 1 - 680
4 Gminne Przedszkole Publiczne w Malawie, 199 B Malawa stały Tak Malawa 681 do końca numeracji
5 Szkoła Podstawowa w Strażowie, 270A Strażów stały Nie Sołectwo Strażów od Nr 1 do końca numeracji
6 Zespół Szkół w Palikówce, 271 Palikówka stały Tak Sołectwo Palikówka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Krasne od domu nr 1 do domu nr 172 z rozszerzeniem literowym 1 583 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Krasne od domu nr 173 do domu nr 378 z rozszerzeniem literowym 1 575 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Krasne od domu nr 379 do domu nr 579 z rozszerzeniem literowym 1 609 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Krasne od domu nr 580 do domu nr 766 z rozszerzeniem literowym 1 567 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Krasne od domu nr 767 do domu nr 934 z rozszerzeniem literowym 1 687 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Krasne od domu nr 935 do końca numeracji 1 644 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Malawa od domu nr 1 do domu nr 203 z rozszerzeniem literowym 1 533 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Malawa od domu 204 do domu nr 470 z rozszerzeniem literowym 1 501 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Malawa od domu 471 do domu nr 680 z rozszerzeniem literowym 1 521 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Malawa od domu nr 681 do domu nr 859 z rozszerzeniem literowym 1 536 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Malawa od domu nr 860 do końca numeracji 1 574 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Strażów od domu nr 1 do domu nr 236 z rozszerzeniem literowym 1 717 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Strażów od domu nr 237 do końca numeracji 1 760 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Palikówka od domu nr 1 do domu numer 224 z rozszerzeniem literowym 1 524 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Palikówka od domu nr 225 do końca numeracji 1 484 3 3
Podsumowanie 15 8 815 45 45

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KWW RAZEM DLA GMINY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE „RAZEM” KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPOD. „RAZEM” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE KWW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MORYCZ Grzegorz Jan 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE „RAZEM” Strażów
3 WOŹNIAK Wilhelm Andrzej 57 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY Krasne
1 MATERNIA Jacek 49 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE Prawo i Sprawiedliwość Krasne

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 589 326 326 55.35% 0.05535
320 98.16% 0.09816
Tak
2 579 301 301 51.99% 0.05199
295 98.01% 0.09801
Tak
3 609 312 312 51.23% 0.05123
304 97.44% 0.09744
Tak
4 567 346 346 61.02% 0.06102
338 97.69% 0.09769
Tak
5 687 408 406 59.10% 0.0591
394 97.04% 0.09704
Tak
6 644 398 398 61.80% 0.0618
382 95.98% 0.09598
Tak
7 533 345 344 64.54% 0.06454
334 97.09% 0.09709
Tak
8 501 300 301 60.08% 0.06008
298 99.00% 0.099
Tak
9 521 320 319 61.23% 0.06123
315 98.75% 0.09875
Tak
10 536 320 320 59.70% 0.0597
311 97.19% 0.09719
Tak
11 574 295 295 51.39% 0.05139
287 97.29% 0.09729
Tak
12 718 406 406 56.55% 0.05655
402 99.01% 0.09901
Tak
13 760 457 457 60.13% 0.06013
451 98.69% 0.09869
Tak
14 524 312 312 59.54% 0.05954
306 98.08% 0.09808
Tak
15 484 315 315 65.08% 0.06508
312 99.05% 0.09905
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY 1 940 15 38.42% 0.03842
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE „RAZEM” 1 520 15 30.10% 0.0301
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE 1 589 15 31.47% 0.03147

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY 1 940 15 6 38.42% 0.03842
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE „RAZEM” 1 520 15 5 30.10% 0.0301
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE 1 589 15 4 31.47% 0.03147

Rada Gminy Krasne - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 12 12 MAGIERSKI Marek Andrzej 132 41.25% 0.04125
Tak
1 13 13 SAŁEK Aneta Agnieszka 127 39.69% 0.03969
Nie
1 14 14 SZPYRKA Wojciech Stanisław 61 19.06% 0.01906
Nie
2 12 12 FALANDYSZ Stanisław Zbigniew 94 31.86% 0.03186
Nie
2 13 13 TEKIELA Barbara 155 52.54% 0.05254
Tak
2 14 14 MIKOSZ Waldemar 46 15.59% 0.01559
Nie
3 12 12 SOLECKI Mirosław Bogdan 61 20.07% 0.02007
Nie
3 13 13 BARANOWSKA Agnieszka Maria 129 42.43% 0.04243
Tak
3 14 14 KARNAS-MILANIAK Agnieszka Katarzyna 114 37.50% 0.0375
Nie
4 12 12 CHWAJOŁ Andrzej 142 42.01% 0.04201
Tak
4 13 13 KAWALEC Ewelina Joanna 89 26.33% 0.02633
Nie
4 14 14 KARPIERZ Piotr Kornel 107 31.66% 0.03166
Nie
5 12 12 CHMAJ Przemysław Krzysztof 138 35.03% 0.03503
Nie
5 13 13 ŁOKAJ Mariusz 106 26.90% 0.0269
Nie
5 14 14 FEJDASZ Józef 150 38.07% 0.03807
Tak
6 12 12 LEKOWSKA Barbara Ewa 131 34.29% 0.03429
Nie
6 13 13 KULA Małgorzata Maria 154 40.31% 0.04031
Tak
6 14 14 MURDZA Mirosław Robert 97 25.39% 0.02539
Nie
7 12 12 SKUBISZ Jerzy Andrzej 98 29.34% 0.02934
Nie
7 13 13 BAŁCHAN Tomasz Kamil 124 37.13% 0.03713
Tak
7 14 14 BUCZEK Jan 112 33.53% 0.03353
Nie
8 12 12 NOWAK Grzegorz Józef 158 53.02% 0.05302
Tak
8 13 13 PIOTROWSKA Helena 63 21.14% 0.02114
Nie
8 14 14 PIOTROWSKI Eugeniusz 77 25.84% 0.02584
Nie
9 12 12 WĄS Stanisław 145 46.03% 0.04603
Tak
9 13 13 KOWALSKA Anna Krystyna 49 15.56% 0.01556
Nie
9 14 14 DOBRZAŃSKI Michał 121 38.41% 0.03841
Nie
10 12 12 WAŁEK Jerzy 114 36.66% 0.03666
Nie
10 13 13 JAROSZ Piotr 71 22.83% 0.02283
Nie
10 14 14 BONOWICZ Joanna Beata 126 40.51% 0.04051
Tak
11 12 12 BAJDA Agnieszka 118 41.11% 0.04111
Nie
11 13 13 INGLOT Kazimierz Tadeusz 26 9.06% 0.00906
Nie
11 14 14 MIĘDLAR Artur Józef 143 49.83% 0.04983
Tak
12 12 12 LECKI Piotr 143 35.57% 0.03557
Nie
12 13 13 DZIERLĘGA Adam 60 14.93% 0.01493
Nie
12 14 14 TAMA Jarosław 199 49.50% 0.0495
Tak
13 12 12 JACHOWICZ Marian Antoni 134 29.71% 0.02971
Nie
13 13 13 MORYCZ Grzegorz Jan 225 49.89% 0.04989
Tak
13 14 14 CYRAN Stanisław Sławomir 92 20.40% 0.0204
Nie
14 12 12 LORENC-SZPILA Małgorzata Patrycja 201 65.69% 0.06569
Tak
14 13 13 GOLONKA Roman Wojciech 46 15.03% 0.01503
Nie
14 14 14 PIETRASZEK Paweł Stanisław 59 19.28% 0.01928
Nie
15 12 12 NOWAK Wioletta Aniela 131 41.99% 0.04199
Tak
15 13 13 DARZECKA Alicja Maria 96 30.77% 0.03077
Nie
15 14 14 REJMAN Bogusław Stanisław 85 27.24% 0.02724
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MATERNIA Jacek 49 wyższe Krasne, Prawo i Sprawiedliwość 1 648 32.33 Druga tura
2 MORYCZ Grzegorz Jan 47 wyższe Strażów, 1 335 26.19 Nie
3 WOŹNIAK Wilhelm Andrzej 57 wyższe Krasne, 2 114 41.48 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem, 741 Krasne stały 1 777 939 936 52.67% 0.05267
925 98.82%
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, 742 Krasne stały 1 898 1 152 1 146 60.38% 0.06038
1 140 99.48%
3 Zespół Szkół w Malawie, 199 A Malawa stały 1 555 965 964 61.99% 0.06199
950 98.55%
4 Gminne Przedszkole Publiczne w Malawie, 199 B Malawa stały 1 110 614 614 55.32% 0.05532
609 99.19%
5 Szkoła Podstawowa w Strażowie, 270A Strażów stały 1 478 863 863 58.39% 0.05839
858 99.42%
6 Zespół Szkół w Palikówce, 271 Palikówka stały 1 008 627 627 62.20% 0.0622
615 98.09%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MATERNIA Jacek 49 wyższe Krasne, Prawo i Sprawiedliwość 2165 47.08 Nie
2 WOŹNIAK Wilhelm Andrzej 57 wyższe Krasne, 2434 52.92 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych WOŹNIAK Wilhelm Andrzej Głosów ważnych oddanych na kandydatów MATERNIA Jacek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem, 741 Krasne 871 429 49.25% 0.04925
50.75% 442
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, 742 Krasne 1031 526 51.02% 0.05102
48.98% 505
3 Zespół Szkół w Malawie, 199 A Malawa 871 430 49.37% 0.04937
50.63% 441
4 Gminne Przedszkole Publiczne w Malawie, 199 B Malawa 547 270 49.36% 0.04936
50.64% 277
5 Szkoła Podstawowa w Strażowie, 270A Strażów 718 363 50.56% 0.05056
49.44% 355
6 Zespół Szkół w Palikówce, 271 Palikówka 561 416 74.15% 0.07415
25.85% 145

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem, 741 Krasne stały 1780 871 871 48.93% 0.04893
871 100.00%
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, 742 Krasne stały 1905 1035 1035 54.33% 0.05433
1031 99.61%
3 Zespół Szkół w Malawie, 199 A Malawa stały 1558 878 878 56.35% 0.05635
871 99.20%
4 Gminne Przedszkole Publiczne w Malawie, 199 B Malawa stały 1109 547 547 49.32% 0.04932
547 100.00%
5 Szkoła Podstawowa w Strażowie, 270A Strażów stały 1480 724 724 48.92% 0.04892
718 99.17%
6 Zespół Szkół w Palikówce, 271 Palikówka stały 1007 564 564 56.01% 0.05601
561 99.47%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 11 257 8 815 6 1