Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE „RAZEM”
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPOD. „RAZEM”
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Starzyńskiego 18 / 35, 35-508 Rzeszów
Pełnomocnik wyborczy Zbigniew Hołówko
Pełnomocnik finansowy Sabina Barbara Wilk
Adres strony www http://www.psgrazem.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 1
Ogółem 3 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 27 13 48% 14 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 15 8 53% 7 47%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 2 0 0% 2 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 44 21 48% 23 52%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 47 46 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 51 51 51
Średnia wieku kandydatów na wójta 55 55
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 12 6 50% 6 50%
40-59 21 12 57% 9 43%
60+ 9 3 33% 6 67%
Ogółem 42 21 50% 21 50%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 2 0 0% 2 100%