Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 834
Wyborców 7 902
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy Wiskitki
 • Wybory Wójta Gminy Wiskitki
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica Wiejska w Starych Kozłowicach, 145 Stare Kozłowice stały Tak Stare Kozłowice
2 Ochotnicza Straż Pożarna, 17 Nowe Kozłowice stały Tak Feliksów, Nowe Kozłowice
3 Ochotnicza Straż Pożarna, Aleje Partyzantów 22 Jesionka stały Nie Jesionka, Łubno
4 Szkoła Podstawowa, ul. Dębowa 49 Franciszków stały Nie Antoniew, Franciszków, Prościeniec, Smolarnia
5 Szkoła Podstawowa, Rodu Łubieńskich 2 Guzów-Osada stały Tak Aleksandrów, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa-Parcel, Guzów, Guzów-Osada, Nowy Oryszew, Różanów
6 Szkoła Podstawowa, 86 Miedniewice stały Nie Babskie Budy, Hipolitów, Kamionka, Miedniewice, Nowa Wieś, Popielarnia, Starowiskitki, Starowiskitki-Parcel, Wola Miedniewska
7 WITA-MED Sp. z. o. o., 15 Oryszew-Osada stały Tak Cyganka, Duninopol, Janówek, Oryszew-Osada, Podbuszyce, Podoryszew, Stara Wieś.
8 Szkoła Podstawowa, Plac Wolności 34 Wiskitki stały Tak Działki, Józefów, Morgi, Nowy Drzewicz, Sokule, Stary Drzewicz, Tomaszew.
9 Urząd Gminy, Kościuszki 1 Wiskitki stały Tak Wiskitki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Stare Kozłowice 1 411 3 3
0.0000020000Nr 2 Feliksów; Nowe Kozłowice 1 491 3 3
0.0000030000Nr 3 Jesionka: Aleja Partyzantów nr 1 - 26, Brzozowa, Cicha, Długa od nr 21 do końca i od nr 34 do końca, Graniczna, Krótka, Lipowa, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Przemysłowa, Przejazdowa od nr 1 - 19 i od nr 2 - 24, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Strażacka, Środkowa, Świerkowa, Topolowa, Więckowskiego, Wiśniowa, Czesława Wójcika 1 491 3 3
0.0000040000Nr 4 Jesionka: Aleja Partyzantów nr 26A do końca, Długa od nr 1 - 19 i nr 2 - 32, Dębowa, Ekologów, Józefa Kapuścińskiego, Jodłowa, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Majowa, Przejazdowa od nr 19A do końca i od nr 24A do końca, Spacerowa, Sucha, Wąska, Wschodnia, Wspólna 1 330 2 2
0.0000050000Nr 5 Franciszków 1 551 3 3
0.0000060000Nr 6 Cyganka; Guzów; Janówek; Nowy Oryszew 1 438 3 3
0.0000070000Nr 7 Guzów-Osada 1 549 4 4
0.0000080000Nr 8 Aleksandrów; Czerwona Niwa; Czerwona Niwa-Parcel; Różanów 1 549 3 3
0.0000090000Nr 9 Babskie Budy; Wola Miedniewska; Starowiskitki; Starowiskitki-Parcel; Morgi 1 429 3 3
0.0000100000Nr 10 Miedniewice; Kamionka; Nowa Wieś; Popielarnia 1 702 4 4
0.0000110000Nr 11 Łubno; Antoniew; Prościeniec; Smolarnia; Hipolitów 1 642 4 4
0.0000120000Nr 12 Działki; Józefów; Sokule; Tomaszew 1 614 3 3
0.0000130000Nr 13 Duninopol; Podbuszyce; Oryszew-Osada; Podoryszew; Stara Wieś; Nowy Drzewicz; Stary Drzewicz 1 589 3 3
0.0000140000Nr 14 Wiskitki: Błońska, Chemików, Kulinarna, Pańska, Plac Wolności, Strażacka, Topiel, Zagródź, Spacerowa, Targowa, Lawendowa, Wiosenna 1 542 4 4
0.0000150000Nr 15 Wiskitki: Armii Krajowej, Cegielnia, Edwarda Sokołowskiego, Guzowska, Kościuszki, Lniana, Ogrodowa, Rodzinna, Spółdzielcza, Wspólna, Zacisze, Żyrardowska, Słoneczna, Krótka, Olszynowa, Świerkowa 1 574 3 3
Podsumowanie 15 7 902 48 48

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 3
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNOTA OBYWATELSKA” KWW „WSPÓLNOTA OBYWATELSKA” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WISKITKI KWW NASZA GMINA WISKITKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA PAWŁOWSKIEGO KWW TOMASZA PAWŁOWSKIEGO 1 1 2
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW KWW DLA MIESZKAŃCÓW 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MITURA Rafał 39 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WISKITKI Wiskitki
1 KOPCZEWSKI Leszek Grzegorz 57 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNOTA OBYWATELSKA” Jesionka
3 STĘPNIEWSKA Beata Lucyna 54 wyższe magisterskie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Żyrardów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 411 265 266 64.72% 0.06472
262 98.50% 0.0985
Tak
2 495 268 268 54.14% 0.05414
266 99.25% 0.09925
Tak
3 495 277 267 53.94% 0.05394
259 97.00% 0.097
Tak
4 331 186 186 56.19% 0.05619
176 94.62% 0.09462
Tak
5 551 295 295 53.54% 0.05354
288 97.63% 0.09763
Tak
6 438 240 240 54.79% 0.05479
237 98.75% 0.09875
Tak
7 549 289 290 52.82% 0.05282
287 98.97% 0.09897
Tak
8 550 301 301 54.73% 0.05473
298 99.00% 0.099
Tak
9 429 236 236 55.01% 0.05501
233 98.73% 0.09873
Tak
10 707 417 417 58.98% 0.05898
408 97.84% 0.09784
Tak
11 642 353 363 56.54% 0.05654
354 97.52% 0.09752
Tak
12 614 411 411 66.94% 0.06694
401 97.57% 0.09757
Tak
13 589 322 322 54.67% 0.05467
288 89.44% 0.08944
Tak
14 542 359 359 66.24% 0.06624
356 99.16% 0.09916
Tak
15 575 365 365 63.48% 0.06348
359 98.36% 0.09836
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 197 3 4.41% 0.00441
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 185 2 4.14% 0.00414
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 705 10 15.76% 0.01576
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNOTA OBYWATELSKA” 1 390 15 31.08% 0.03108
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WISKITKI 1 787 15 39.96% 0.03996
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA PAWŁOWSKIEGO 147 2 3.29% 0.00329
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW 61 1 1.36% 0.00136

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 197 3 1 4.41% 0.00441
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 185 2 1 4.14% 0.00414
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 705 10 0 15.76% 0.01576
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNOTA OBYWATELSKA” 1 390 15 6 31.08% 0.03108
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WISKITKI 1 787 15 6 39.96% 0.03996
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA PAWŁOWSKIEGO 147 2 1 3.29% 0.00329
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW 61 1 0 1.36% 0.00136

Rada Gminy Wiskitki - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 ŚLIWKA Bartłomiej 59 22.52% 0.02252
Nie
1 20 20 MAJEWSKI Edward Józef 127 48.47% 0.04847
Tak
1 21 21 MICHALSKA Patrycja 76 29.01% 0.02901
Nie
2 10 10 SPALIŃSKI Zbigniew Krzysztof 76 28.57% 0.02857
Nie
2 20 20 ŚMIGIERA Agnieszka Marzena 110 41.35% 0.04135
Tak
2 21 21 PIEŃKOSZ Dariusz Jan 80 30.08% 0.03008
Nie
3 5 5 MAJEWSKI Krzysztof Szymon 30 11.58% 0.01158
Nie
3 20 20 KOPCZEWSKI Leszek Grzegorz 122 47.10% 0.0471
Tak
3 21 21 CHMIELEWSKI Krzysztof Jan 107 41.31% 0.04131
Nie
4 20 20 KAMIŃSKI Dariusz Zdzisław 53 30.11% 0.03011
Nie
4 21 21 BEDNAREK Marek 123 69.89% 0.06989
Tak
5 10 10 AMBROŻEWICZ-DYLEWSKA Ewa 73 25.35% 0.02535
Nie
5 20 20 CIEMIELIŃSKI Jacek 98 34.03% 0.03403
Nie
5 21 21 DZIEMIAŃCZYK Paweł 117 40.63% 0.04063
Tak
6 20 20 SZYMCZAK Wioletta Alina 52 21.94% 0.02194
Nie
6 21 21 TRZCIŃSKI Janusz 88 37.13% 0.03713
Nie
6 22 22 PAWŁOWSKI Tomasz 97 40.93% 0.04093
Tak
7 2 2 KUJAWA Sebastian Sylwester 19 6.62% 0.00662
Nie
7 10 10 BARTOSIEWICZ Sławomir Henryk 77 26.83% 0.02683
Nie
7 20 20 PILEWSKA Aleksandra Barbara 47 16.38% 0.01638
Nie
7 21 21 CIESIELSKI Andrzej Wojciech 144 50.17% 0.05017
Tak
8 20 20 STYGIENKO Bogdan Janusz 105 35.23% 0.03523
Nie
8 21 21 JAKUBIAK Dorota Zofia 143 47.99% 0.04799
Tak
8 22 22 SZTUBECKI Piotr 50 16.78% 0.01678
Nie
9 10 10 PANICZ Piotr 82 35.19% 0.03519
Nie
9 20 20 DĄBROWSKA Anna Wioletta 86 36.91% 0.03691
Tak
9 21 21 MITROWSKI Marcin Łukasz 65 27.90% 0.0279
Nie
10 10 10 ŚMIGIERA Leszek 78 19.12% 0.01912
Nie
10 20 20 SKOP Tomasz Bogusław 157 38.48% 0.03848
Tak
10 21 21 BARAŃSKI Tomasz Paweł 112 27.45% 0.02745
Nie
10 23 23 KAJRUKSZTO Stanisław Piotr 61 14.95% 0.01495
Nie
11 2 2 PACHNIK Marzena 105 29.66% 0.02966
Tak
11 10 10 SZYMAŃSKI Krzysztof 81 22.88% 0.02288
Nie
11 20 20 GWIAŹDZIŃSKI Marek 79 22.32% 0.02232
Nie
11 21 21 GŁOWACKI Sławomir Paweł 89 25.14% 0.02514
Nie
12 10 10 LEMAŃSKI Andrzej 101 25.19% 0.02519
Nie
12 20 20 SUCHOJAD Stanisław Czesław 62 15.46% 0.01546
Nie
12 21 21 DZIUBIŃSKI Krzysztof Adam 238 59.35% 0.05935
Tak
13 2 2 TONDERA Dariusz 73 25.35% 0.02535
Nie
13 20 20 WAWRZYNIAK Jacek Roman 110 38.19% 0.03819
Tak
13 21 21 KIEŁBOWICZ Jarosław 105 36.46% 0.03646
Nie
14 5 5 LIPIŃSKA Hanna 155 43.54% 0.04354
Tak
14 10 10 KONARSKI Jerzy 30 8.43% 0.00843
Nie
14 20 20 ZGIET Waldemar 31 8.71% 0.00871
Nie
14 21 21 SZYMAŃSKA Agnieszka 140 39.33% 0.03933
Nie
15 10 10 BOGUCKA Klaudia Maria 48 13.37% 0.01337
Nie
15 20 20 MIASTOWSKI Michał 151 42.06% 0.04206
Nie
15 21 21 MICHALCZYK Kamil Michał 160 44.57% 0.04457
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KOPCZEWSKI Leszek Grzegorz 57 średnie Jesionka, 1 028 22.76 Nie
2 MITURA Rafał 39 Wyższe Wiskitki, 2 687 59.49 Tak
3 STĘPNIEWSKA Beata Lucyna 54 wyższe magisterskie Żyrardów, 802 17.76 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Wiejska w Starych Kozłowicach, 145 Stare Kozłowice stały 411 265 264 64.23% 0.06423
260 98.48%
2 Ochotnicza Straż Pożarna, 17 Nowe Kozłowice stały 495 268 268 54.14% 0.05414
264 98.51%
3 Ochotnicza Straż Pożarna, Aleje Partyzantów 22 Jesionka stały 1 037 568 569 54.87% 0.05487
567 99.65%
4 Szkoła Podstawowa, ul. Dębowa 49 Franciszków stały 893 504 503 56.33% 0.05633
495 98.41%
5 Szkoła Podstawowa, Rodu Łubieńskich 2 Guzów-Osada stały 1 402 766 766 54.64% 0.05464
759 99.09%
6 Szkoła Podstawowa, 86 Miedniewice stały 1 178 671 670 56.88% 0.05688
658 98.21%
7 WITA-MED Sp. z. o. o., 15 Oryszew-Osada stały 504 254 254 50.40% 0.0504
242 95.28%
8 Szkoła Podstawowa, Plac Wolności 34 Wiskitki stały 881 563 563 63.90% 0.0639
552 98.05%
9 Urząd Gminy, Kościuszki 1 Wiskitki stały 1 117 724 724 64.82% 0.06482
720 99.45%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 834 7 902 9 1